Tankar om humanismen

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Humanism tillhör de goda orden och alla anständiga människor vill självfallet vara goda humanister.  En definition av humanism, väl så god som de flesta, är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt eller helt enkelt omsorgen och omtanken om den enskilda individen.

Baserat på en dylik definition konstaterar advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg i en intervju häromdagen att humanismen kräver att den svenska välfärden får stå tillbaka för en fortsatt hög migration. Eller med andra ord det välsituerade Sverige måste dela med sig av sitt överflöd för att världens nödlidande skall få det bättre. Detta sker bäst om de kommer hit och får del av vår generösa välfärd.

Det är svårt att kritisera Anne Ramberg om vi tolkar hennes uttalande som uttryck av genuin människokärlek. Det är som att lyssna till en taleskvinna för Jesu Bergspredikan och inte en, som man kunde ha förväntat sig, klarsinnigt och praktiskt tänkande generalsekreterare för landets advokatkår. Men vi kan naturligtvis också tolka hennes uttalande som i första hand ett uttryck för omsorg om landets advokatkår. Migrationen är som de flesta vet en lukrativ verksamhet för dessa. En sådan tolkning är nog mer trovärdig och följaktligen är det berättigat att kritisera Anne Rambergs uttalande.

Under senare tid och även på denna blogg har det rapporterats om många svenskar, inte minst äldre, som lever på eller under ett svenskt existensminimum. Detta är förvisso högre än i Sudan och Bangladesh men det finns väl knappast någon som skulle vilja att svenska fattigpensionärer skall sänka sin standard ytterligare eller alternativt att vi skall flytta ännu fler svenskar under den svenska fattigdomsgränsen? Enligt uppgift lever i dag drygt 231 000 svenska pensionärer under EUs fattigdomsgräns, som i Sverige motsvarar 11 800 kronor i månaden (60 procent av medianinkomsten). Indikationerna är vidare att detta antal kommer att öka.

Även om det är stötande för landets radikaler att svenska fattiga har det bättre än de fattiga i länder i tredje världen så har faktiskt det svenska samhället en skyldighet till sina egna medborgare och se till att dessa kan leva ett anständigt liv. Detta gäller inte minst den generation som genom slit och uppoffrande har bidragit till att Sverige är ett rättfärdigt land som månar om alla sina medborgare. Genom gällande sociallagstiftning har Sverige också en skyldighet i första hand till sina egna medborgare. Detta är förvisso humanism även om det inte kanske är lika cool som att öppna dörrarna för världens alla fattiga som söker ett bättre liv i Sverige. Om man inte ens kan klara sina egna fattiga hur skall man då klara ännu fler?  Det räcker dessvärre inte med att bara tycka att man kan, man måste ju också kunna leverera vad man lovar. Detta är tyvärr inte fallet från vad vi idag ser i Sverige och här behövs inga mer exempel ges ty dessa är legio och allmänt kända.

Den ”humanistiska” medelsfördelningen berör knappast landets lyckliga, välutbildade och väletablerade etablissemang, dit säkert Anne Ramberg kan räknas, som när som helst kan flytta på sig till en trivsam och behaglig del av världen om Sverige skulle bli ännu stökigare och man skulle börja bränna bilar och lekskolor även på Östermalm och i Stockholm city.

26 thoughts on “Tankar om humanismen

 1. tomas skriver:

  Vem destabiliserade Mellanöstern?
  Hade USA tagit emot flyktingar som Sverige under 2014-2015 skulle dom tagit emot 7 miljoner flyktingar. Hittills har dom tagit emot ‘totalt’ 11000 syriska flyktingar. Asylärenden och invandrarrelatierad brottslighet har blivit en allt större inkomstkälla för sveriges jurister. Och så överklagas det jämt och ständigt vilket ger extra klirr i kassan.

  Liked by 1 person

 2. bomarkusson skriver:

  Av nedanstående länk framgår det med all önskvärd tydlighet att Anne Ramberg är en en mycket ödmjuk människa, som tycks tänka mer på sin nästa än på sig själv.

  http://www.uvell.se/2016/09/23/united-states-of-anne-ramberg,-del-1-33486210

  Det är således helt klart, att det är den första drivkraften, som gäller. Humanismen i den humanistiska eller om det var den humanitära stormakten.

  Att tillskriva en sådan god, välmenande, vänlig, förstående, ömsint, tolerant, ödmjuk, varmhjärtad mm mm person något så fruktansvärt som att ha ekonomiska drivkrafter till sitt ställningstagande, är något jag inte hade förväntat mig på denna sida!

  Självklart skulle Anne Ramberg vänligt, förstående och moderligt klappa de gossar på huvudet, som eldat upp hennes dyrbara fordon, när buset ha nått hennes trygga område, om hon fortfarande bott kvar i landet. Inte skulle hon ta illa upp över att bli kallad ”svennehora”. Självklart måste de inflyttade få uttrycka sitt förakt för oss kaffrer. På samma sätt är det inte mer än rätt att Anne Ramberg själv uttrycker sitt förakt för oss dummerjönsar, som står för kalaset. Det faktum att vi går med på att öppna såväl våra hjärtan som våra penningpungar utan att klaga, visar tydligt vår underlägsenhet i förhållande till Anne Rambergs storhet.

  Liked by 5 people

 3. Nils Persson skriver:

  Anne Ramberg driver idén att svenskarna av humanitära skäl ska avstå en del av vår välfärd till förmån för landets migranter – så även pensionärer.
  Advokatkåren, som hon företräder, levererar stora mängder tjänster till immigrationsprocessen. Det vore klädsamt att läsa att man infört en maxtaxa på säg 500 kr per timme för dessa tjänster.
  Humanismen börjar ju med det egna jaget och advokatsamfundets ordförande vill kanske inte förknippas med övervinster i välfärden och utnyttjande av svaga människor.

  Liked by 3 people

 4. Ronnie James D skriver:

  Mycket bra inlägg, denna typ av inlägg kunde endast läsasi kommentarsfälten tidigare. Det spelar roll och man lever som man lär, i synnerhet om diskrepansen är så stor som den är hos den svenska eliten. Jag tackar för inlägget, finns inte mycket att tillägga, möjligen en analys av begreppet humanism som applicerat på migration.

  Liked by 1 person

 5. Rutger skriver:

  I statsbudgeten finns 2,6 miljarder avsatt till Rambergs skyddslingar och år 2002 var den ca 1,2 miljarder. Pengarna går till advokaters debitering till staten för juridiskt arbete och minst 0,5 miljarder ( ca 0,6 förra året) avser rättshjälp till asylsökande för staten erbjuder inte bara oändliga överklagandemöjligheter, utan betalar också för det kalaset.

  Vad tror du skulle hända med advokatkårens inkomster om Sverige gick ur Schengern, dvs vi fick tillbaka full kontroll över gränsen och vilka jeppar som slinker in, utländska dömda brottslingar med automatik skulle utvisas på livstid, om beviljat uppehållstillstånd automatiskt skulle återkallas vid brottslighet, om rätten att överklaga icke beviljat uppehållstillstånd skulle inskränkas – och om asylinvandringen skulle stoppas helt.

  Enligt Advokatsamfundets hemsida har man ca 5200 medlemmar, varav 60 % sysslar med affärsjuridik, varvid ca 2100 kan komma ifråga för arbete med brottslighet och invandring ( 0,4 x 5200 ) Om man enkom räknar med de 0,6 miljarder som direkt avser asylärenden så motsvarar det i snitt 0,3 miljoner per advokat ( 0,6 miljarder/ 2100) Om Sverige med skärpta regler på de områden som nämns ovan skulle ta ner statens kostnad till nivån år 2002, dvs till 1,2 miljarder så skulle i snitt varje advokat årligen mista 0,7 miljoner.

  För en djupare förståelse så låt oss borra oss ner lite djupare. Det finns ca 1830 advokatbyråer i Sverige . Då 60 % arbetar med affärsjuridik – se ovan – finns i runda slängar 700 st byråer som som sysslar med brott och tex asylfrågor . Med ca 2100 advokater verksamma med detsamma så är dessa byråer generellt småföretag med i snitt ca 2,9 advokater + biträden ( 2100/700 ). I snitt skulle alltså dessa småföretag minska sin årliga omsättning med ca 2 miljoner om statens kostnader gick ner till nivån som gällde runt år 2002. Detta skulle leda till stora ekonomiska problem för flertalet och konkurs för mängder med byråer

  Då Fru Rambergs lön betalas av advokaterna så har hon därför bara två val. Fäktas vilt för att garantera advokaternas fortsatta ekomiska välstånd, eller se sig om efter ett nytt jobb. Vilken handlingsväg Fru Ramberg anser bäst talar för sig själv.

  Liked by 7 people

 6. Lasse W skriver:

  När Anne Ramberg använder ordet humanism betyder det ”godhet eller snällhet. Eller att det betyder vänsterpolitik. Något som ska gynna advokatkåren i brottmålsrättegången är det tänkt. Om brottslingen är ett offer för ett orättfärdigt samhälle blir det ju svårare att döma vederbörande och varje rättegång blir en framgång för advokaten med ett utmätt straff som ligger i straffskalans nederkant. Anne Ramberg vet precis vilka åsikter som gynnar advokatkåren.

  Som jag ser ordet humanism så betyder det att mäta med människans mått. Att inse att vi alla har fel och brister och att det är att ”jaga vind” som PE säger att tro att vi med till exempel social ingenjörskonst kan skapa ett perfekt samhälle eller att vi med de senaste pedagogiska rönen ska få en perfekt skola. Mycket av hybrisen som kännetecknar den humanistiska stormakten Sverige beror mycket på att vi glömt att mäta med människans mått. Den som mäter med människans mått uttalar sig inte så tvärsäkert och uppvisar gärna en viss ödmjukhet inför tillvaron. Är kanske till och med kristen eller konservativ. En sådan person kan med förundran se på när ledande politiker inrättar en nationell samordnare mot religiös extremism. En samordnare som ”jagar vind”. En sann humanist har ingen övertro på vad politiker kan åstadkomma och ser att Sveriges problem just nu bottnar mycket i en frånvaro av riktig humanism.

  Liked by 2 people

 7. BjörnS skriver:

  Sverige har världens högsta (?) bistånd i relation till BNP. Pengarna kan, om de används rätt, göra större nytta i mottagarländerna. Om inte annat så eftersom prisnivån är mycket lägre än i Sverige och man helt enkelt får mer ”Bang for the buck”. Vill Ramberg hjälpa fattiga och utsatta människor är det villkoren i deras hemländer hon bör fokusera på. Och hur pengarna används. Om hon inte tycker att Sverige skänker nog med pengar finns det inget som hindrar henne att skänka mer själv. Att betala massa advokater och byråkrati i Sverige är inte ändamålsenligt.

  Liked by 5 people

 8. Staffan Persson skriver:

  Ett sådant här och liknande yttranden fyller ju inte ens elementära krav på konsekvensanalys..Om 65 miljoner flyktingar fick komma till Europa(för att inte tala om de 650 miljoner som sägs ligga i startgroparna)skulle varje möjlighet att upprätthålla funktionerande,humanistiska och biståndskompetenta länder här slås sönder.Till vad nytta var det då att flytta folk från ett elände till ett annat?Humanismen tar ju då kål på sig själv.Godheten måste också få ha sin beräkning,sin realism annars löses den ju upp i intet.Nej,det kan inte vara möjligt att Advokatsamfundet och andra som pläderar för total ”oegennytta” skulle önska sig dessa konsekvenser.Utan det är ett kortsiktigt,cyniskt spel att försöka påverka för att få hit lite fler för att fylla orderböckerna.Liksom de 65% socialdemokratiska kommunalråd som nu vill köra fjolåret i repris bara längtar efter att få ta nya tuggor i det välfärdsindustriella komplexet.Man måste ta itu med den här sortens resonemang och attityder som spelar med allas vår framtid som insats och därför hoppas jag att såna här inlägg som Du gjort sprids och även når källorna till uttalandena!Om vi inte säger ifrån kan vi till slut bara vänta på att migrationen upphör spontant ,självreglerat genom att våra samhällen till slut blir lika sönderslagna och misslyckade som dem man migrerar från och därmed tappar sin lyskraft.Jag vet inte heller om det priset skulle platsa inom ramen för Bergspredikan men det skulle definitivt göra oändligt mycket mer skada än nytta.

  Liked by 2 people

  • Staffan Persson skriver:

   Resonemanget ovan är ju ett i grunden ganska tjatigt reductio ad absurdum -resonemang, men belyser kanske just därigenom vilka oförskämda friheter man opportunistiskt kan ta sig genom att köra godhetsprogrammet och bli rik eller respekterad för detta, utan att det får såna konsekvenser att det allvarligt slår tillbaka på en själv. Puh -lång mening,men jag syftar på att vissa människor rider på och utnyttjar andras bättre omdöme!

   Gilla

 9. JAN BENGTSSON skriver:

  Bara att sälja paradvåningen o dra!
  Om brandröken från bilarna når hennes känsliga näsa…

  Pensionen per månad skall en fattigpensionär leva på hela året…

  Hen sitter bekvämt,
  på massor av stolar samtidigt!

  Liked by 2 people

 10. LisaC skriver:

  Stockholm ska enligt lag under de månader som är kvar 2016 skaffa bostäder och plats i samhället för ca 2300 nya svenskar och nästa år för ca 3700 personer. Inte så mycket kanske någon säger, men i förhållande till antalet lediga extra bostäder är det ett stort antal. Var finns de flesta bostäderna som stadens byggföretag förfogar över – i förstaden.
  Var bor redan mer än 33 procent av personer som fötts i ett annat land, eller har föräldrar som fötts där – jo i förstaden. Var bor politiker som beslutar om saken, jo i innerstaden.
  Så nu gäller det för alla människor att öppna sina hjärtan och att tränga ihop sig.

  Liked by 1 person

 11. Hans L skriver:

  LB
  Ja, men har du tänkt på att hon kanske menar precis tvärt om. Det som hon säger är bara för att få debatten upp till ytan ( vi har inte råd!) Alltså på samma sätt som Putilov skrev i Aftonbladet (var det väl?) att asylsökande borde få rösträtt. Ett väldans väsen blev det, givetvis. Men Rambergs uttalande är nog tyvärr bara att hänföra till kategorierna lobbyverksamhet och narcissism.

  Gilla

 12. Stefan Sewall skriver:

  De som vill att de svenska fattigaste pensionärerna skall sänka sin standard ytterligare förstår tydligen inte att ytterligare sänkningar är omöjliga om inte dessa pensionärer ska bo på gatan.

  Orsaken är hyrorna och bristen på billiga bostadsalternativ. I varma länder kan man bo i ett gratis skjul eller hydda och överleva. I Sverige måste man bo i en lägenhet med centralvärme. Vi har inga kåkstäder för fattigpensionärer, därför att Sverige är kallt med snö och is.
  Min mamma kan inte överleva i ett skjul av korrugerad plåt i 25 minusgrader.

  Som student bodde jag själv i en omodern lägenhet med mkt låg hyra. Jag hade inte varmvatten eller dusch eller tvättmaskin eller tvättstuga. Låg standard och låg hyra i en renoverad tjugotalslägenhet på 70-talet. Sådana finns inte längre. I Göteborg fanns även rivningslägenheter man kunde bo i under några år med mycket låg standard och minimal hyra. En kurskamrat till mig hade 50 kr i månadshyra i en rivningskåk.

  En pensionär idag har ofta en pension som endast med liten marginal täcker hyran. Man kan inte leva utan mat och hyran måste betalas i det moderna datakontroll-Sverige där ingen nåd finns för den som inte betalar sina räkningar exakt i tid. Även om man äter blodpudding varje dag och dricker vatten måste hyran betalas. Hyran är ofta 6-7000 kr även för en liten lägenhet. Pensionen måste täcka hyra och mat. Äldre har som regel utgifter för nödvändiga mediciner och vårdcentralsbesök.
  Existensminimum har nåtts. Har Anne Ramberg provat att sänka sin standard till den nivån?

  Liked by 1 person

 13. malmobon skriver:

  ”Rösta med Gösta” var väl en av Högerpartiets slogans förr i tiden. Sedan blev det Moderaterna och när landsförrädaren Reinfeldt kom till blev det väl Nya Moderaterna?
  Reinfeldts taktik gick ut på att ta en del av Socialdemokraternas politik. Helt enkelt kopiera den.
  Nu följer Kinberg Batra samma mönster genom att kopiera SD politik.
  Rösta som din plånbok ser ut, eller rösta med plånboken har blivit förvirrande för många väljare, efter som ingen känner igen skillnaderna längre.
  I Danmark har dem skurit ner stödet till kulturen med 250 miljoner för att invandringen kostar för mycket. I Sverige skar S + Mp + V ner till hälften av biståndet till HIV och andra sjukdomar.
  Ramaskri bland organisationer som inte får vad dem tidigare fått.

  Som dem säger ”over there”-USA och förkortas KISS. Keep it simple stupid.
  De som önskar massiva asylinvandring får helt enkelt betala genom minskade arvoden för advokater, Röda Korset, föreningslivet, presstöd, SVT o SR får börja skära ner. Bort senast 2020.
  Är endast när det syns i egna plånboken som människor ändrar sig. Överlevnad helt enkelt.

  Jag anser att sverigedemokrater har just överlevnadsinstinkten mer inbyggd och då gäller det inte den egna plånboken utan vad som är bäst för alla. Närområdesprincipen, sjukvården, gamla, skolan.
  SD politik diskuteras aldrig för att pk media har fullt upp med att leta fel på människorna som stödjer partiet. Dags för människor verkligen sätta sig in i vad socialkonservatism och SD står för.

  Liked by 2 people

 14. Hovs§Hallar skriver:

  Beträffande ”humaniteten”:

  De hundratals miljarder som asylinvandringen årligen kostar oss skulle mer än väl räcka till att bekosta HELA den budget som FN-organet UNHCR anser sig behöva för att driva sitt nödhjälpsarbete i flyktinglägren, och som berör miljontals människor.

  Dessa pengar blir däremot bara till glädje för ett obetydligt fåtal människor, relativt sett, om de ska användas för att försörja asylinvandrare här i Sverige (bortsett från att de som tar sig hit egentligen inte ens är några ”flyktingar” utan ekonomiska migranter!)

  Alltså är det en gigantisk orättvisa mot de verkliga flyktingarna att kasta bort pengar på att ta emot ekonomiska migranter i Sverige istället för att hjälpa verkligt nödlidande där de befinner sig. Att kalla detta ”humanitet” är en stor lögn.

  Beträffande Anne Ramberg:

  Ramberg driver en närmast fanatisk invandrings-aktivistisk agenda och försöker smutskasta sina kritiker, samtidigt som hon klagar över hur hon blir ”hatad”. Bland annat har hon jämfört den hederlige riksdagsledamoten Hanif Bali (M) med en ”brun råtta”!

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Om man har ”affärer” med KF då har man existensminimum 4 800 ca,
   dessutom Kommunarrest på köpet!

   Inget utrymme finns beräknat för resor, medlemskap mm

   Det BORDE finnas ett utmätningsfritt utrymme upp till 6 000!!!

   Avser därmed ett ej höjt försörjningsstöd,
   benämnt Socialbidrag i folkmun…

   Gilla

 15. Staffan Persson skriver:

  Det här med utställda orimliga löften till asylsökande är ju en variant på det som i spelteorin kallas allmänningens tragedi, om jag inte minns termen fel. Normalt handlar detta om att vissa tjuvåker gratis på det allmänna eftersom de har en god chans att komma undan, åtminstone ett tag. Men det kan ju också användas för dem som ställer ut kostsamma löften i det allmännas namn,att bekostas av skattemedel. Skillnaden mot gratisåkarna är att de inte är anonyma,men det kompenserar de genom att ta på sig en gloria. Eller hur?

  Gilla

 16. Fredrik S. skriver:

  Jag har själv upplevt på advokat-/juristbyråer hur lukrativa asylärenden är för jurister som får sitt arvode betalt av staten, d.v.s. skattebetalarna som även inkluderar fattigpensionärer. De får betalt hur hopplöst ärendet än är. Trots att det för en någorlunda klarsynt jurist borde vara klart att ett asylärende inte kommer ha någon framgång i Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen, så överklagar man dit och får generöst arvode av staten, d.v.s av skattebetalarna. Jag har själv upplevt hur advokater sagt att de lämnar in överklaganden även om det är hopplösa fall, för det ger ”klirr i kassan” som en advokat uttryckte det. Det händer även att jurister som till varje pris förgäves försökt få ett asylärende godkänt i alla instanser senare har fått anställning på Migrationsverket som beslutsfattare i asylärenden ! Är dessa jurister då verkligen så opartiska som man borde kunna förvänta sig av en myndighet i ett land som kallar sig ”rättsstat” ?

  För några år sedan var arvodet till juridiska biträden i asylärenden cirka 1 250 kronor per timme plus moms. Jag vet inte hur det ser ut idag, men beloppen lär knappast ha sänkts.
  Självklart tycker fru Ramberg att detta är bra, för hennes medlemmar tjänar ju på det och därmed tjänar även hon på den lönsamma ”asylindustrin”..

  Detta hyckleri gör mig illamående. Skärp reglerna, även arvodesreglerna för advokater och andra jurister. Uppenbart hopplösa fall ska inte premieras med att skattebetalarna står för notan till jurister som lämnar in meningslösa överklaganden och som borde veta bättre om de är professionella jurister/advokater.

  Liked by 2 people

 17. Alfons skriver:

  Viktor Orban: Europa och EU är inte fritt. Eftersom frihet börjar med att tala sanning. Och det är förbjudet idag. Vi är belagda med munkorg.

  Ungern kommer att folkomrösta om en obligatorisk omfördelning av asylsökande den 2 oktober.

  Lyssna på detta brandtal.

  Gilla

 18. Ina Höst skriver:

  1. Det är dyrare levnadsomkostnader här uppe i kalla Norden än i Sudan. För att överleva här måste vi ha värme i husen och husen måste vara isolerade och vi behöver mer kläder. Alternativt måste vi ha mer mat. Är vi självförsörjande på energi? Kanske med vatten- och kärnkraft. Vi måste också ha rent dricksvatten och avlopp för att slippa epidemier. Det kräver tekniskt kunnande. Alltså bra skolor och universitet/högskolor.
  Är vi självförsörjande på mat? Nej, inte ens om vi har värme i husen och kläder! Vi måste importera mat. För att kunna importera, måste vi exportera i en konkurrerande värld. Bara de bästa produkter och tjänster duger. Dessutom måste vi ha vägar så att vi kan transportera maten till städerna.
  Det här var bara de basala levnadsvillkoren.

  2. Världen är indelad i stater med gränser (fortfarande). De som först river gränserna kan bli invaderade om vi har något som kan locka och vi kommer inte så lätt ut för att de andra länderna har gränser.
  Dessa stater förväntas ta hand om sina medborgare vilket inte alltid sker på bästa sätt, men så ser rollfördelningen ut. Det är inte länders skyldighet att ta hand om andra länders medborgare, det är frivilligt om man bjuder in dom som gäster.

  3. Allt som byggts i Sverige, även institutioner, infrastruktur och rättsstat, är svenskarnas verk och därmed deras egendom. Inga andras. Det har tagit flera generationers arbete att bygga ett modernt, civiliserat land med hög levnadsstandard och de döda har gjort det för att deras barn skulle ärva. Det är svenskarnas och några invandrares arvedel.
  Ty vem stod för folkrörelserna under den industriella revolutionen? Vem var engagerade i kommunpolitiken och demokratiarbetet? Vilka slöt sig samman för att förbättra bostadsstandarden och förbättra folkhälsan? Vilka var uppfinnarna och entreprenörerna?

  4. Sverige har haft invandring förut. Har den alltid varit nyttig?
  Hansan? Ja, den sålde salt som var en bristvara här och därmed dyr. Men Hansan ställde också till med besvär.
  Vallonerna var inbjudna och gjorde nytta, men blev också rikligt belönade. Det var bara omkring 1000 valloner som stannade kvar.
  Romerna, var de nyttiga? Knappast! Men kanske kunde vissa av oss glädjas åt deras musik.
  Judarna? Många har gjort stor nytta för vårt land, men några har ställt till med besvär med sina idéer.
  50- och 60-talets arbetskraftsinvandring var nyttig för Sverige. Men det var svenskar som skapade arbetstillfällena genom sina företag.

  Gilla

 19. Fredrik Östman skriver:

  Humanismen är (var) en rörelse inom kristendomen som ledde fram till och utgjorde den centrala delen av reformationen och kanske även motreformationen, även om påven och hans ofelbarhet finns kvar. Humanismen handlar om tillången på jorden, i sinnevärlden, till metafysiska sanningar och transcendens, det som i modern politik kallas universella värden, mänskliga rättigheter o.s.v. Enligt humanismen har varje enskild människa skapats med principiellt samma transcendenta förmåga. Åtminstone kan man inte a priori eller genom social tilldelning fastställa vem som har den rätta tillgången till övermänsklig sanning. Detta tankesätt leder till ett fokus på naturvetenskap, personlig frihet, välgörenhet och demokrati och ligger till grund för Västerlandets uppsteg.

  Men humanism är i sig inte en uppmaning att materiellt hjälpa andra, eftersom en sådan uppmaning i sig genom att hänvisa till transcendens är ett brott mot humanismens grundprincip. Var och en måste beredas tillfälle att själv rannsaka sitt eget samvete. Det är inte rimligt att lätta sitt samvete på andras bekostnad, t.ex. på det sätt som fr Ramberg föreslår. Det är i själva verket raka motsatsen till humanism.

  Fr Ramberg skall se till sig själv och med egna medel lätta sitt samvete och utan vidare respektera andras val i detta hänseende. Det skulle vara ett utslag av humanism.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.