Om postmodernismen

LB juli 16

Lennart Bengtsson

I sin geniala och genomgripande roman Bergtagen (Zauberberg i tyskt original) diskuterar Thomas Mann relativismens väsen som vid tiden för romanens tillkomst – den publicerades 1924 – kraftigt påverkats av den nya fysiken. Einstein hade visat med sin allmänna relativitetslära att inte ens själva tiden var fix utan berodde på rummets form, rörelse och massa och Heisenberg hade likaså visat att verklighetens finaste struktur hade en inneboende osäkerhet som gjorde det omöjligt att exakt bestämma naturens minsta detaljer. 

Även om människorna i sitt dagliga liv inte behöver bekymra sig om relativitetsteorin, förutom att vi i dag inte skulle ha någon GPS eller detaljerade rymdsonder så påverkades den intellektuella debatten och det filosofiska tänkandet från 1920-talet och framåt och ledde till ett ifrågasättande även av sådant som moraliska och estetiska normer.

Efter andra världskrigets slut aktiverades den relativistiska värdedebatten ånyo då människorna mer och mer konfronterades med andra kulturer och deras värderingar och allt det tanke- och kulturutbyte som den tilltagande globaliseringen förde med sig. Efterkrigstiden gav upphov till en enorm utveckling i privat ekonomi och förbättrad hälsa för det stora flertalet människor. Mellan 1950 och 2015 har den globala medellivslängden exempelvis ökat från 48 till 71.4 år. Ett antal allvarliga sjukdomar har eliminerats eller kraftigt minskat.  Svält har reducerats till ett minimum och idag är snarare fetma ett större globalt problem än svält. Detta till trots kunde inte många intellektuella motstå de frestelser och de dialektiska möjligheter som en relativistisk tankevärld skulle innebära. De vände sig därför bort från det moderna samhället.

Detta gällde inte minst bland den radikala vänstern som övergav sin tidiga materiella tro på ett rationellt modernt samhälle och sökte sig  i stället mot en märklig och esoterisk postmodern värld utan fasta värden och absoluta sanningar och utan tanke på objektivitet. Istället är allt relationellt och kontextuellt. Könstillhörigheten är inte fråga om biologi utan om en social kontext och vem vet kanske somliga även anser att naturlagarna också är en social konstruktion och på så sätt kunna överge hela grunden till upplysningstiden.

Ett populärt postmodernt begrepp är  en ”narrative” eller en välkomponerad sammanhållen berättelse. Inställning till klimat och energiförsörjning dikteras mer av sådana medialt baserade berättelser än av kritisk vetenskap. Likaså utgör religiösa uppfattningar inom kristendom och islam en stor frestelse inte minst för unga människor liksom olika radikala politiska idéer.

Allt är liksom lika gott och man kan tycka till om allt som man gillar eller ogillar. Oväsen från biltrafiken kan vara lika fint som en orgelkoral av Bach och en tavla målad av en schimpans kan duga lika bra som en tavla av Rembrandt. En av de mer absurda skapelserna var John Cage musikstycke på 1950-talet som fick namnet 4.33”. Han satte sig vid flygeln och spelade inte en ton på 4 minuter och 33 sekunder. Hans verk var alltså tystnaden eller snarare de ljud som publiken bidrog med under framförandet som hostningar eller prassel med gottpåsar.

Dagens tankevärld domineras i dag av postmodernistiska berättelser och har gradvis förlorat all rimlig substans. Exemplen är här legio och behöver inte upprepas. En nödvändig och kritisk debatt i viktiga frågor som invandringens form och omfattning möts med slagord och paroller och alla som råkar ha en annan uppfattning än den etablerade postmoderna förvandlas till onda andar med epitet som fascist, rasist eller ännu värre. Till skillnad från den fascinerande och djupsinniga debatten om relativistiska värdenormer i Bergtagen saknar dagens svenska debatt alla tecken på öppenhet och konstruktivt tankeutbyte och är i stort befriad från intellektuell substans och mening.

Den postmoderna världsbilden saknar såväl position som riktning. Allt är möjligt och endast fråga om en viljeakt och verkligheten förnekas med den suveränitet som endast de djupt troende kan uppvisa.

33 thoughts on “Om postmodernismen

 1. pllay skriver:

  Och gamle Calle Darwin står tyst i hörnet och väntar på sin tur.
  Då postmodernismen med alla sina släktingar gjort själva möjligheten till överlevnad relativ och självbevarelsedriften på ett naturligt sätt åter träder fram som en faktor att räkna med får vi se att Calles idéer är oss närmare och mer konkreta än vår lyxvänster kanske trodde.
  Nöden, den riktiga, kommer falsifiera de postmodernistiska vansinnigheterna.
  Men vägen dit är fortfarande lång, så mycken skada kan ännu drabba oss alla som bor och lever i Sverige.
  I det postmoderna, kulturmarxistiska samhället finns endast förlorare.

  Liked by 5 people

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Förträffligt slagfärdigt nyord! Det av Trikarn myntade uttrycket pestkretinismen, har av undertecknad tacksamt noterats. Heder åt upphovsmannen! Fan ta de hållningslösa relativisterna som leviterar inom kulturelitens och den demokratifientliga makthierarkins korridorseende sfär!
   Andreas 😉

   Gilla

 2. Henric Ankarcrona skriver:

  Lustigt nog läste jag det svenska vänsterpartiets partiprogram igår kväll. Det är antaget 2016.
  Det har ingenting med en iakttagbar verklighet att göra. Allt är kapitalismens fel. Det gemensamma ägandet ska öka. Bankerna ska förstatligas. Socialismen till allas frihet och välstånd bär.
  Den enastående utvecklingen under de senaste decennierna då hundratals miljoner människor lyfts ur fattigdom genom kapitalismens förmåga, den världsbeskrivningen finns inte.
  Fundera över vänsterpartiets inflytande i svensk politik idag. Kusligt och obegripligt. När såg någon en analys av Sjöstedts åsikter. Var finns hans politiska rötter?

  Liked by 4 people

  • Anders F skriver:

   Kapitalism och kapitalism… Men marknadsekonomi är bra. Det visar sig att aktörerna i vår västerländska marknadstyrda ekonomi behöver spelregler för att förhindra s k rovdrift (baggböleri och slaveri är extrema, men konkreta exempel). Jag tror att en ”god vänsterpartist” vill ha mer spelregler än vad en sosse vill ha. Och sossen mer än du och jag, kanske. Sedan finns korporativa (gammelkommunistiska) grundtankar i det där partiet som sitter djupt. En idé bland andra är hur man vill befria mänskan genom att ge henne en grundtrygghet. Jfr det råare USA där det saknas just väldigt mycket trygghet för den mindre bemedlade. När jag har talat med vänsterpartister låter de ändå förståndigare än MP/F! där en hel del rena stollerier florerar. Men du har rätt i att V har abnormt stort inflytande relativt mandaten i riksdagen.

   Liked by 1 person

  • Hovs-hallar skriver:

   @Henrik Ankarcrona: Vänsterpartiets rötter är, som vi vet, sprungna ur samma jordmån som också ledde till tiotals miljoner människors död under Stalins skräckvälde.
   Folkmordet på de självägande bönderna i Ukraina var bara början…

   Och på våra tidningredaktioner sitter ännu folk som grät när Berlinmurens fall 1989 markerade slutet för Sovjetkommunismen.

   Liked by 2 people

 3. niceplacesweb skriver:

  Mitt i prick! Postmodernismen är intellektuell kvicksand och förstör på sikt all vetenskap. ”Fakta sparkar” sa en gång Myrdal för länge sen, men det var på den tiden förnuftigt folk godtog fakta och en existerande objektiv verklighet. Eftersom idag i stort sett hela medievärlden befolkas av postmodernister blir det inte lätt att få in verklighet och förnuft i samhällsdebatten igen. Som nån sagt: Alla har rätt till en egen åsikt, men inte till egna ”fakta”!
  Bosse Blomberg

  Liked by 2 people

 4. lars a skriver:

  Det är alltid irriterande när humanister tar upp naturvetenskapliga begrepp och fullständigt misstolkar dem. Jag har ofta sett att Einsteins relativitetsteori nämnas men är det verkligen belagt att den explicit användes och missförstods på detta sätt, allt är relativt? Naturvetenskapliga teorier är ju bara tillämpbara på de fenomen teorin försöker förklara, och det är, än så länge, absolut inte samhällsfenomen eller ens evolutionen om man kräver matematisk precision. Just evolutionen verkar vara i en fas innan Newton och Galileo och kommer möjligen att få sin förklaring i framtiden genom att konstruktionsreglerna och byggstenarna upptäcks.

  Det Lennart pekar på är nog roten till pk-problemet, när man frångår ett vetenskapligt tillvägagångssätt så kan vad som helst bli resultatet, alkemi, astrologi eller massinvandring av folk med motsatta kulturella kärnvärden. Man undrar när humanisterna får tag i de senaste och mest intressanta rönen inom fysiken nämligen ”ekvivalensen” mellan Einstein-Rosen broar (svarta hål i förbindelse med varandra) och Einstein-Podolsky-Rosen paradoxen (kvanta som är insnärjda med varandra)?

  Liked by 2 people

 5. Staffan Persson skriver:

  Jag hittade ett färskt exempel häromdan :Julian Assange som är besatt av konspirationsteorier om USA svarade på frågan om sin åsikt om ryska mord på dissidenter :”Boring! ”
  Tycker det belyser i ett blixtljus vad det handlar om.

  Gilla

 6. Fredrik Östman skriver:

  Kulturradikalismen — alla former av radikalism — är förstås en uppenbar feltolkning och perversion av vetenskapens framsteg. Men de räcker inte till för att förklara hur dagens politiska elit kom att förknippa alla former av verklighetsnära politisk åskådning — materialism till vänster, ryggradslös pragmatism i mitten och konservatism till höger — med ondska och elände.

  Liked by 1 person

 7. katarinanadi skriver:

  Tack för en fin genomgång av postmodernismens grundläggande ideér och dess konsekvenser. Jag vill bara tillägga att det finns seriösa kritiker även inom den akademiska världen, exempelvis Johan Lundberg, docent i Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. I stort sett allt han publicerat, däribland boken ”Ljusets fiender” är en uppgörelse med post-modernismen och dess spridning inom svensk akademisk forskning och kulturliv. Själv tror jag att det tar en generation till för att vända, men att vi nu står inför ett paradigmskifte. Post- modernismen och identitetspolitiken är på väg ut, men det tar tid. Problemet är att när en vändning sker inom den akademiska världen, tar det ändå minst en generation till för det nya sätter att tänka att sippra ut på gräsrotsnivå via lärare, dagispersonal et cetera.

  Liked by 4 people

  • niceplacesweb skriver:

   Det kanske är som Planck lär ha skrivit nån gång på tjugotalet när kvantmekaniken och andra radikala naturvetenskapliga teorier kämpade för att bli erkända mot ”den gamla världens” auktoritära motstånd: ”Science advances one funeral at a time”..
   Bosse Blomberg

   Liked by 1 person

  • Eric Nordqvist skriver:

   Jag håller med.

   Dagens begåvningar kommer söka sig till det liberalkonservativa/socialkonservativa laget.

   Jag är själv åttiotalist, och det kryllar förvisso av postmarxister i min omgivning, i synnerhet många unga kvinnor har svalt genussektskapen med håll och hår – men just dessa individer är inte riktigt de skarpaste knivarna i lådan, om man säger så. De är också väldigt ovana att bli ifrågasatta, eller få sina argument och vanföreställningar synade, och blir i regel svarslösa när deras befängda världsbild smulas sönder.

   Vad finns det egentligen för unga, skarpa, pålästa debattörer på vänstersidan idag? Finns det någon, som ens är i närheten av till exempel Ivar Arpi, Alice Teodorescu, Håkan Boström och Hanif Bali? Nej.

   Liked by 3 people

 8. Fredrik Östman skriver:

  Kulturradikalismen — alla former av radikalism — är förstås en uppenbar feltolkning och perversion av vetenskapens framsteg. Men de räcker inte till för att förklara hur dagens politiska elit kom att förknippa alla former av verklighetsnära politisk åskådning — materialism till vänster, ryggradslös pragmatism i mitten och konservatism till höger — med ondska och elände.

  Gilla

 9. JL skriver:

  Spot on!

  Vem behöver bry sig om vetenskap och evidens när man kan tycka saker och allt är relativt!
  Har haft några såna ”tyckare” anställda och som leverantörer och det blir sällan (läs aldrig) succé eller långvarigt. Av någon anledning verkar det bli bättre resultat om man utgår från fakta, mönster en vetenskaplig approach. Underligt va?

  Sen undrar jag hur miljöskadad man själv är när ser Walter White på hornhinnan när man hör namnet Heisenberg

  Liked by 2 people

 10. Hortensia skriver:

  Tack, Lennart, för detta föredömliga försvarstal för fakta, förnuft och sans. Måtte allt pretentiöst flum och löjeväckande hittepå inom kort bli omodernt och falla i glömska, eller åtminstone förlora sin obegripligt stora betydelse i det svenska samhället.

  Liked by 1 person

 11. Madelaine Fusfield skriver:

  Hur uppstod dessa ryggradslösa ideer? Om jag minns rätt hördes en del ungdomar för en del år sedan försöka hävda att allt är relativt. Därför har alla lika rätt. Detta varade dock inte länge, och definitivt inte bland vuxna människor. Varför skulle det behövas en generation för att utrota slappt tänkande? Har svårt tänka mig att alla akademiker i Sverige har övergivit intellektuell disciplin. Det är inte fråga om humanister gentemot vetenskapare. Även humanister måste utöva ett disciplinerat resonemang, försvara teser etc.

  Gilla

 12. Peter skriver:

  Jag uppfattar postmodernismen, konstruktivismen, etc som uttryck för medelmåttornas tyranni. Medelmåttorna befolkar politiken, Södertörns högskola, massmedia osv medan de verkliga genierna återfinns inom naturvetenskap och privata näringslivet. Genier tar sig an riktiga problem och försöker lösa dem. Medelmåttor som vill ägna sig åt ”forskning” (eller ”beforska” något, som de säger) gör tvärt om. De tar sig an sådant som fungerar och skapar problem genom ”problematisering”. Kanske ska kalla alltsammans för destruktivism.

  Liked by 3 people

  • Eric Nordqvist skriver:

   ”Much of the social history of the Western world over the past three decades has involved replacing what worked with what sounded good”

   – Thomas Sowell

   Det ska väl dock sägas att denna iakttagelse inte längre gäller fullt ut: nuförtiden låter det inte ens ”bra” – det låter bara vanvettigt.

   Gilla

 13. Tahmas skriver:

  En sak som oftast kommer upp i debatten är ”det finns ingen forskning som stödjer det” i ett debattinlägg från Gudrun Schyrman i Dagens Samhälle. Det handlade om tafsningar och övergrepp och att en viss kultur eller religion skulle vara överrepresenterad.
  Det ämnet kräver ingen forskning utan det räcker med statistik, tyvärr har vi slutat med statistik som rör brott begångna av invandrare och svenskar.

  Det roliga i debatten är att när det finns forskning eller statistisk att tillgå så så används det sällan av vänstern eftersom det talar mot deras egen samhällsbild. När T ex Tino Sanandaji låter visa statistik, forskning och fakta så ”spelar man mörka krafter i händerna”
  Här ser man den uppenbara splittringen mellan det som är säkra på att det vet, till skillnad från de som verkligen tar reda på och utifrån det vet.

  Vi vet pga statistik att det tar cirka si och så många år för x procent av invandrarna att få jobb. Ändå är det att spela mörka krafter i händerna. Sandro Scocco som är chefs ekonom på Arena Idé påstod att det fanns 900 miljarder skäl att uppskatta invandring och det här skall då omvandlas i lika många kronor, givetvis blev det här sågat längs fotknölarna från national ekonomer med hedern i behåll.

  Oftast kallas ” de upplysta” för faktaresistenta av vänstern, när det med samtliga facit ihand är precis tvärtom.
  Om man tillåter fakta, forskning och statistisk i den politiska debatten och där etablissemanget inte svajar från den ena dagen till den andra så kommer vi får ett bättre debattklimat med intelektuella förtecken.

  Liked by 1 person

 14. Jaxel skriver:

  Ja, det är i huvudsak bara att instämma. Den som är intresserad av att läsa mer kan ju exempelvis läsa boken av Sokal och Bricmont (1). Den har förstås ett antal år på nacken.

  Sokal, fysiker och matematiker, blev allmänt känd efter att ha skickat in en nonsenstext till en prestigefylld postmodern tidskrift – Social text – och fått den publicerad samt därefter avslöjat bluffen (2).

  Däremot har jag lite svårt att förstå krönikans referens till klimatfrågan. Som jag uppfattar det är väl allmänhets och medias syn i väsentligen i överensstämmelse med vad exempelvis Kungliga Vetenskapsakademin, Royal Society och US National Academy of Sciences officiellt gett uttryck för (3,4). Det kan väl knappat anses visa på någon sorts förakt för (natur-)vetenskap att lita på dessa. Måste man inte snarare fundera på om det är motsatsen som ovetenskaplig.

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fashionable_Nonsense

  2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alan_Sokal
  3. http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/miljo_klimat/uttalanden/akademiuttalande_klimatuttalande_final_150410.pdf

  4. https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-evidence-causes.pdf

  Gilla

 15. Tahmas skriver:

  Så här skriver en av DGS krönikörer Widar Andersson i Folkbladet och det är bara att hålla med.

  ”Löfven har nämligen meddelat till Ekot att han ”aldrig” kommer att samtala med SD eftersom partiet har ”nazistiska rötter.” Ur ett mer långsiktigt SD-bekämpande perspektiv så tror jag att det är mindre illa att försöka involvera än att isolera. SD är S främsta konkurrent om väljarstöd i tämligen breda LO- och pensionärsgrupper. Att peststämpla Sverigedemokraterna riskerar att psykologiskt spilla över även på alla de väljare som bytt från S och till SD. Tror inte det känns helt bekvämt för väljare att göra resan tillbaka – vilket S behöver om kräftgången ska avstanna – till ett parti där man betraktas som ett slags nazist”

  Och vidare skriver han

  ”Löfven har ju för dagen bestämt sig för att slå dövörat till för sådana resonemang. Det är fascism och nazism för hela slanten som gäller. Jag betvivlar som sagt klokskapen i denna strategi. Den som lever får se hur det går. Och om det inte vore för att det handlar om politik så skulle ju en vän av stringens kunna fråga sig hur beröringsskräck med SD-rötter kan kombineras med budgetsamarbete med ett parti vars rötter formligen badar i mördade socialdemokraters blod”

  Exakt detta tror jag Lennart Bengtsson menar i andra stycket från slutet. Dialog och samtal mot en ideologisk tvärsäkerhet.

  Gilla

 16. MartinA skriver:

  Postmodernismen och relativismen har retorisk kraft. Saker flyter och får bara mening i förhållande till annat. Vi är i desperat behov av en fixpunkt att förankra vårt övriga tänkande i.
  Den fixpunkt jag använder är livet och evolutionen och egenintresset. Universum och tiden och fysiken må leva under relativitetsteorin. Atomer må splittras i mindre och mindre delar som öppnar dimensioner där oförståeliga saker händer. Men detta är irrelevant. För jag är liv. Det är bara livets mandat och verkligheten som den ser ut inuti evolutionen som är relevant. Det övriga är kuriosa.

  Liked by 1 person

 17. Gösta Svensson skriver:

  Postmodernismen är ju helt beroende av modernismen. Det är liksom den som den tar spjärn mot. Den är bara en reaktion utan egen inneboende kraft och riktning.

  Gilla

 18. Jaxel skriver:

  @Tahmas
  Exakt! Det är fruktansvärt irriterande när man exempelvis i radio får höra en inkallad ”professor”, angående någon impopulär föreställning, säga att det finns inga vetenskapliga belägg för denna. Därmed implicerande att föreställning är felaktig och därmed att betrakta som en vanföreställning. Avsaknad av belägg för en hypotes är dock inte detsamma som ett belägg för att hypotesen är felaktig. Det borde väl varje ”professor” känna till.

  Låt för enkelhets skull anta att påståendet är korrekt – att det inte finns några belägg. Samt att som mer eller mindre alltid är fallet – det presenteras heller inga belägg för att hypotesen/föreställningen skulle vara fel. Vad har då ”professor” sagt? Jo, endast detta, att på vetenskaplig grund så finns inget att säga.

  Varför i så fall inte säga just detta eller ännu hellre i avstå från att låta sig intervjuas. Det finns väl ingen anledning att låta sig intervjuas i egenskap av vetenskapsman om man inte har något att sägs i egenskap av vetenskapsman.

  Gilla

  • Gösta Svensson skriver:

   Slappa och inkompetenta journalister, är nog förklaringen i många fall. Fast ofta är det nog så att journalisternas egen agenda sätter tonen och de sk ”sakkunniga” agerar medförrädare eller i bästa fall nyttiga idioter.

   Gilla

 19. niceplacesweb skriver:

  Precis mitt i prick! Väck med postmodernismen. Tyvärr blir det inte lätt, då i stort sett all mediapropaganda och alla dess troende s k journalister har ett enormt övertag i debatten. ”Fakta sparkar” sa Myrdal en gång för länge sen, men det krävs ju att man tar fram dem, ur verkligheten. Som nån sagt: alla har rätt till sin egen åsikt, men inte till ”egna” fakta!

  Gilla

 20. Jonas Nilsson skriver:

  Alltså, fram för modernismen???
  Jag kan fråga om inte Lennart Bengtsson förenklar? på ett sätt som blir ohanterbart.
  Manns m.fl. litterära tester av sekelskiftets naturvetenskapliga insikter kan inte kopplas till dagens principiella värdenihilism som i praktiken blir politisk fascism: Sveriges riksdagsmajoritet bestämmer vad som är rätt och fel. (Ja det är i grunden fel. I Europa har det länge/alltid? berott av naturrättstraditionen. Men eftersom vi inte har någon sådan längre – beroende på modernismen!! kan vi inte förbanna postmodernismens relativism därför att en forsknings modernism urholkat kunskapsbegreppet.)
  Felet är inte Einsteins försök att få fysiken att stämma med verkligheten. Menar Bengtsson att det är Newtons fysik som gäller rakt av??
  Det verkar vara gammal svensk tradition att sätta frågetecken för Einstein. Hans teori översattes till svenska först på 80-talet när den fanns på Europas språk på 20-talet. Jag hade filosofilärare i Lund på 80-talet som ännu svor när den nya fysiken kom på tal. Han var inte utbildad i Lund. Det finns ett tankespår i detta som i sanning förskräcker. Varför ansågs inte E opportun i Sverige de decennierna?
  Man kan inte gärna beskyllda Sovjetprojektet för postmodernism.
  Den kulturhermeneutik som på allvar prövade Varat och Tiden hamnade i Tysklands lösning, där det egna sammanhanget blev det enda tänkbara.
  Det sammelsurium som bloggen beskriver fanns i Europa med omnejd vid förra sekelskiftets ingång. Som påpekas var det inte vänsterns grepp då, tvärtom.
  Jag skulle snarare mena att den existentialism som följde på krigens fasor och besvikelsen över modernismens misslyckade samhällsprojekt, den låg i botten på 60-talsvänsterns reaktion.
  Nu har den kommit till Sverige som en bumerang från staterna. 70-talets fostran, er fostran?, har gjort att män och kvinnor ännu frågar om de trots allt får fostra sina barn som pojkar resp flickor. Det är inte Einsteins fel.
  Att forskningens sanning är relativ tror jag är ett utbildningsmässigt Credo som det är oklokt att driva med. Men det kan inte försvara mantrat från många i dagens offentlighet att det inte finns något som är ytterst sant och falskt.
  Jag kan önska att åtminstone grundutbildningen kunde ge en traditionell kunskapsrealistisk hållning, det som jag skulle säga är sunt förnuft. Med den gamla enklare mekaniska världsbilden (den som Lennart Bengtsson förefaller förespråka?) som utgångspunkt kan insikterna och perspektiven byggas ut. Att låta ämnesbetyg gälla pånytt – som det nu antyds – tänker jag är att låta saken få stå fram igen.
  Ps Det är ogörligt att nöja sig med ETT modernistiskt och ETT postmodernistiskt begrepp om kultur- och vetenskapsteoretiska perspektiv blandas.

  Gilla

 21. Rolf Ahlqvist skriver:

  Lennart B skriver att ”den postmoderna världsbilden saknar såväl position som riktning”, där håller jag inte alls med. Men sedan har han en elegant, sannare formulering, där han skriver att i den världsbilden är allt ”möjligt och endast fråga om en viljeakt och verkligheten förnekas med den suveränitet som endast de djupt troende kan uppvisa”. Man kunde se denna diskrepans mellan objektiv verklighet och existentiell inre verklighet hos två forskare, katolske prästen Anders Piltz och fysikern Ulf Danielsson i radions Teologiska rumsrepris i juli 2015. De hade två helt olika världsbilder. Den förre hade en andlig syn baserad på förnuftet som söker ”Det Ena som är allt”, alltså Gud. Som är det eviga och egentliga varat, enligt Karl Jaspers. Allt medan Ulf D hade en alltigenom materialistisk syn, där han med det mångsidiga, praktiska förståndet, ansåg att fakta är allt och sanning.

  Sedan är jag ense om negationen, ”saknar dagens svenska debatt alla tecken på öppenhet och konstruktivt tankeutbyte”… Men jag anser att såväl modernitetens naturvetare som postmodernitetens kulturelit kunde inse att modernitetens seriella tid står inför sitt slut, eller är i en vändpunkt. Den där tiden ”fastnar” i det postmoderna mänskliga, kvinnliga rummets nuflöde. Så framtiden syns nu som en vägg, som tydligen hämmar ensidigt materiella, framåtvisioner. Kanske är det så att rumtiden kröks 90 grader, och får då två vertikala, divergerande förståelsehorisonter. De syns då framträda i dualistiska riktningar, uppåt och nedåt.

  Naturvetenskapens traditionella, förståndiga objektsyn räcker då inte ensamt till för att dominera i det mänskliga livet i samhället. Utan kvantmekanikens processer måste till, där alla former är dynamiska ”förnuftiga” mönster. Såväl hos oss människor som i naturen. Rum och tid förenas där i en högre dimension i den fyrdimensionella rum-tidens relationella fysik. Där förenas kraft och materia antingen som osammanhängande partiklar eller som kontinuerliga fält. Energi och materia är bara olika aspekter av samma fenomen.

  Nu lever vi människor dock än så länge, i sinnesvärldens tre dimensioner, men strängfysikern Ulf D kanske kan säga om rumtidens skeende kan krökas, som nämnts härovan. Jag som skriver är en äldre person med en krökning mot demens eller måhända mot dess motsats, medvetandeökning.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s