Det är islamiska stater som för krig mot muslimska kvinnor

mohamed omar

Mohamed Omar

Omar Mustafa är ordförande i Islamiska Förbundet och tidigare generalsekreterare i ungdomsorganisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM), som nu leds av Rashid Musa. Mustafa satt en kort stund i socialdemokraternas partistyrelse innan han fick avgå, bland annat för att han arrangerat möten med antisemitiska konspirationsteoretiker.

Nu påstår den islamiske ledaren Mustafa på sin Facebooksida den 30 augusti att det pågår ett ”krig mot muslimska kvinnor” i Frankrike. Som bevis anför han ett videoklipp som visar hur två muslimska kvinnor avvisas från en restaurang av en fördomsfull restaurangägare. Detta är självklart oacceptabelt. Men att utifrån detta dra slutsatsen att det pågår ett ”krig” är att ta i. För vad ska man då kalla det systematiska förtryck som muslimska kvinnor utsätts för i islamiska stater?

Det finns ju fler islamiska stater än Islamiska staten i Irak och Syrien. Och i alla dessa stater finns det kvinnoförtryck som är hämtat ur, och sanktionerat av, islams källor: Koranen och berättelserna om profeten Muhammed. Det är alltså inget som dessa stater hittat på.

I den islamiska staten Saudiarabien tvingas muslimska kvinnor täcka sig från topp till tå, framför allt håret, och en islamisk polis ser till att lagen efterföljs. Kvinnor får inte vistas överallt utan måste hålla sig till vissa utrymmen, och överträdelser bestraffas. De får inte sjunga och dansa offentligt. De får heller inte resa förutom i sällskap av sina män eller annan nära manlig anhörig. Enligt lag måste en hustru lyda sin man. En man kan ta fyra hustrur. En dotter ärver hälften av en son. Det är också förenat med livsfara för kvinnor att ifrågasätta eller häckla dessa lagar då det vore att ifrågasätta och häckla Gud och Muhammed, lagarnas upphov, och lika med avfall från islam. Profeten Muhammed krävde att de som avföll från hans religion avrättades.

Vi talar alltså om ett helt land, Saudiarabien, som förtrycker kvinnor. Inte en restaurang. Och samma förtryck finns i varierande grad i andra islamiska länder som Iran, Pakistan, Afghanistan, Sudan med flera. Ändå har Omar Mustafa inte sagt ett knyst om dessa kvinnoförtryckande islamiska lagar, än mindre kallat det ”krig”.

Min bild av Mustafas inställning är att förtrycket är okej så länge det är sanktionerat av islam. Då är det inte förtryck utan gudomlig visdom och rättvisa. Mustafa hyllar ju Muslimska brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi som ”en av världens mest framträdande teologer”, samme al-Qaradawi som tycker att det är rätt att döttrar ärver hälften av söner, att en man kan ta sig flera hustrur, att en kvinna inte får bli politisk ledare och att en kvinna inte kan leda män i bön eftersom dessa riskerar att bli sexuellt upphetsade. Al-Qaradawi håller på regeln att kvinnor inte får resa utan manligt sällskap, men han gör undantag för kvinnliga självmordsbombare som måste resa för att nå sina mål. Det är viktigare att döda judar i Israel i det heliga kriget.

Till Sveriges Radio har Mustafa sagt att denne al-Qaradawi ”ofta är väldigt balanserad i sin retorik”. Han lajkar honom på Facebook. Mustafas företrädare på posten som ordförande i Islamiska förbundet, Abdirizak Waberi, hyser också stor respekt för Qaradawi. ”Jag respekterar Qaradawi. Han är en stor, lärd person. Han är mycket kunnigare i islam än jag och andra i Islamiska förbundet”, sa han i en intervju med Evin Rubar i SVT:s dokumentär ”Slaget om muslimerna” från 2009. Waberi anser förstås att olydiga hustrur bör bestraffas. Al-Qaradawi har faktiskt talat i Stockholmsmoskén på Söder, som ju drivs av Mustafa och Waberis organisation. Han manade då till självmordsattacker mot judar i Israel.

Samma dag, den 30 augusti, beskriver Omar Mustafa på sin Facebooksida också kritiken mot könssegregerad idrottsundervisning på den islamiska Al-Azharskolan i Vällingby för ”kriget mot muslimska tjejer”. Att föräldrarna och den muslimska, sociala gemenskapen förtrycker flickorna genom att lära dem att det är skamligt och ”haram” att visa sitt hår och idrotta tillsammans med pojkar är alltså helt okej. Sådana mentala spärrar kommer att göra det svårare för flickorna att bli en del av det svenska samhället.

Alltså: jag håller med Mustafa om att det pågår ett krig mot muslimska kvinnor, men det kriget förs framför allt av islamiska stater, inte av en restaurangägare i Frankrike.

46 thoughts on “Det är islamiska stater som för krig mot muslimska kvinnor

 1. Hortensia skriver:

  Hmmm… är det verkligen fördomsfullt av en fransk restaurangägare, att iaktta försiktighet – med tanke på vad muslimer redan har ställt till med i landet?

  När det gäller flickor i Sverige, vill jag inte se en enda beslöjad liten tös till. Någonsin.

  Det är enormt frustrerande – ja, rent provocerande, att en sexfixerad, kvinnoförtryckande religion har kunnat få fäste i vårt tidigare närmast unikt jämställda, demokratiska och sekulära Paradis.

  Liked by 11 people

  • Nu hade jag fel igen skriver:

   Inget. Håller helt med om detta och har inget intresse av att islam i någon form blir en del av det svenska samhället, varken extremister eller så kallat sekulära. Det hade varit intressant om Omar M hade benat ut vad som menas med en sekulär muslim? Jag kan inte förstå det. En ideologi som bevisligen resulterar i, eller bidrar till, dysfunktionella samhällen, kvinnoförtryck och interreligiöst våld och våld mot oss i väst, vad finns i islam som motiverat att man inte tar aktivt avstånd från denna religion? Dödstraffet för apostasi? En Hanna Gadban eller Nalin Pekgul, hur motiverar de att de fortfarande är muslimer? Hur många rader i deras koran är överstrukna med svart tuschpenna? Kan man vara sekulär med slöja? Red gärna ut begreppen Omar! Här på denna blogg har flitigt diskuterats att lämna svenska kyrkan för att ärkebiskopen samundertecknar ett brev.., men för så kallat sekulära muslimer kan det tydligen ske vilka övergrepp som helst i deras religions namn utan att de lämnar den, hur kan det förklaras, vad är det vattentäta skottet som skiljer en sekulär tolkning och en som motiverar till våld? Mitt svar är att det inte finns något och därför vill jag inte se islam i min närhet, i någon form.

   Liked by 3 people

   • MartinA skriver:

    Mitt främsta klagomål på islam är främst att den förstör allting som kommer innan islam. Ännu värre än kristendomen troligtvis.
    Annars tycker jag nog snarast att den sekulära liberala individualismen är mer skadlig och människofientlig än islam.

    Gilla

   • I reject reality and substitute my own skriver:

    Knappast för ickemuslimer men jag håller med. Liberalism har kommit att bli lika med nihilism och där stack islam in sin kil i samhällskroppen.

    Liked by 1 person

  • B skriver:

   Du vinner nog inte så mycket. I bästa fall får samhället fortsätta vara som det är, i sämsta fall… ja, det vill man kanske inte ens tänka på. Så länge människor håller sin tro för en privatsak är det inga problem, det är när man börjar kräva att ens religion får ta plats i samhället och komma i vägen för andra människor, som också måste underkasta sig, som det blir ett problem.

   Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Islam har funnits i 1400 år och anammas idag av minst 20% av jordens befolkning. Man kan därför med full rätt fråga sig vad som gör denna religion så livskraftig och där en förment negativ syn på kvinnor inte sedan länge upphört? Det måste ju ändå innebära att även de muslimska kvinnorna inte kan ha några väsentliga invändningar mot den islamska religionen. Kanske det rent av kan vara så att de i själva verket ser det västerländska samhället och dess liv och värderingar som ett större problem?
  Även om många religioner och trosföreställningar har inslag av självplågeri och galenskap så har jag svårt att föreställa mig att var 5e kvinna på jorden tycker detta är ett förnuftigt sätt att leva. Även om vår västerländska värld också har inslag av mycket vansinne och dårskap som bland dagens feministaktivister så är ju det dominerande antalet kvinnor förnuftiga och lika dugliga som männen och så måste det ju även vara bland de muslimska kvinnorna.
  Det kan ju ändå inte bara av rädsla och skräck som så många lever kvar i islam och anammar dess värderingar och har gjort detta i så där 5000 generationer?

  Gilla

  • Willy Lindqvist skriver:

   Det är våldet som gör den muslimska religionen livskraftig. Hade muslimer i Europa hotats och drabbats av samma slags våld med omvända förtecken om de inte avsvor sig islam, är det sannolikt att det skulle ge samma resultat som det muslimska våldet i deras hemländer. Det gäller då att anpassa sig för att överleva. Men det är ingenting jag förespråkar. Våld och hot om våld har emellertid alltid haft en stark övertalningsförmåga.

   Liked by 1 person

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Ja Lennart Bengtssons inlägg är möjligen korrekt. Och därmed väldigt obehagligt.. Hur skall man övertyga människor att de bör överge en tro om de faktiskt älskar denna tro. Och vi ultrasekulariserade svenskar ligger då pyrt till. Vi förstår helt enkelt inte vad en fast religion innebär. Folk från vissa frireligiösa sekter kan möjligen förstå. Det krävs alltså en kontraregion. Några förslag?

   Liked by 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Lustigt nog finns ingen enhetlig definition av hur lång en generation är och eftersom demografin blir allt viktigare är det värt att fundera på saken. Man har brukat ange 20-25 år historiskt och antagit att generationslängden då varit betydligt kortare än i vår tid. Men en hel del forskning har visat dels att manslinjer har mycket längre intervall än kvinnolinjer och att båda även i ”primitiva” kulturer faktiskt kan ha legat t ex kring 37 respektive 29 år, ungefär som i modern tid. Din personliga generationslängd skulle kunna vara tiden från din egen födelse till ditt ”mellersta” barns födelse och sedan kan man räkna ut genomsnittet i hela befolkningen. Praktiskt kan 30 år vara ett överskådligt värde, om man vill bedöma t ex när 40-talisterna plus deras barn har haft sitt största inflytande. Muslimernas barnafödande och månggifte innebär knepiga, men intressanta uträkningar. 1400 år bakåt skulle väl kunna motsvara ett spann på kanske 40 – 60 generationer. Vad framtiden konkret bär i sitt sköte för Sveriges del kan ålderskurvorna och födelsetalen börja sia lite mer om.

    Gilla

 3. I reject reality and substiture my own skriver:

  Jag beundrar Omar för hans oförtrutliga arbete med självklarheter. Jag hoppas att fler och fler hittar DGS. För de som befinner sig i fas fyra i Patriks analys från igår så behövs något mer än att peka på det uppenbara hot mot västliga värderingar och kvinnans ställning islams andra intåg i Europa utgör. För de som befinner sig i fas fem.., så är det mest intressant hur man mest effektivt kan gå till motattack, med ord, med organisering, med konkreta åtgärder. Problemet är formulerat men asylinvandringen fortsätter med oförminskad eller ökande styrka:

  http://avpixlat.info/2016/09/04/asylinvandringen-minskar-inte-den-okar/#more-186496

  Liked by 3 people

   • Hovs--hallar skriver:

    Därför att i Finland har den totala galenskapen inte (ännu) tagit över samhället.

    ”…Tvärtom mot vad som sägs från regering och migrationsverk, att Sverige skulle ha stramat åt sin asylpolitik, så får i praktiken allt fler asylsökande stanna i Sverige. Det visar den senaste statistiken från Migrationsverket idag….”

    https://morklaggning.wordpress.com/

    — Det har länge varit så på Mig-verket i Sv. att handläggare uppmuntras att ”stämpla PUT”, då detta är enklast och ger snabbare handläggning. Nu har det blivit ännu värre, med nyanställda inkompetenta handläggare. Att avslöja sökandes lögner är alltför komplicerat.

    Liked by 1 person

   • I reject reality and substitute my own skriver:

    Jag gissar att den ökande takten av PUT är en funktion dels av att vänster och invandrare har tagit över migrationsverket men även att man från regeringens sida så klart inser att det blir omöjligt att utvisa så många, mycket hårdare nypor krävs för det.
    Bättre då att återigen lura svenska folket.

    Liked by 2 people

 4. Aha skriver:

  Elegant retorik, vilken kan och bör appliceras på all muslimsk kritik över inskränkningar som görs för deras kvinnor.
  SD borde lära sig att göra samma sak när de beskylls för rasism och gå till motattack och framföra att det är i själva verket alliansen, förutom kanske då KD, som är mest rasisistiska eftersom de i Sverige umgås med rasistiska muslimer, muslimer som gör tydlig åtskillnad mellan troende och icke-troende, mellan man och kvinna, muslimer som ser ner på i deras ögon dekadenta människor i västvärlden. SD kan krydda motattacken med att de infört nolltolerans mot rasism.

  Det (berättigade) retoriktemat är;
  – Gnäll inte, du är ju sju resor värre själv.

  Liked by 5 people

 5. Gösta Svensson skriver:

  Dubbla standarder. En moral/etik för de muslimska länderna och en för den upplysta västvärlden. Det är den enda förklaringen till alla de idiotiska, ogenomtänkta och insiktlösa utspel som gjorts i samband med burkinifrågan.

  Senaste i raden av infantila kommentarer jag läst ang detta, är Lisa Magnussons krönika i Metro med rubriken ”Ingen jävel ska bestämma hur kvinnor ska klä sig – ingen”.

  http://touch.metro.se/kolumner/lisa-magnusson-ingen-javel-ska-bestamma-hur-kvinnor-ska-kla-sig-ingen/EVHphD!ZrCKTEwr6oEk/

  Liked by 1 person

 6. Staffan Persson skriver:

  Det är en syrisk akademiker som bott i decennier i Tyskland som skrivit artikeln i ”die Welt” det länkas till i SvD:s inlägg ”Därför klagar de på asylboendena”.Han heter Bassam Tibi och är 72 år gammal. Han menar att det råder ett inbördeskrig mellan olika etniskt-religiösa kollektiv i arabvärlden sedan årtionden och detta ser man inget slut på.I detta krig används kvinnor som vapen för att förödmjuka motståndarna.I den muslimska världen ser man på många håll kvinnor inte som subjekt utan som objekt för mannens ära.Kvinnans funktion är att säkra mannens heder och ära.Detta är kvinnans huvudfunktion inom mer renläriga delar av islam.Därför är våldtäkt av fiendens kvinnor ett så effektivt vapen.

  I sina hemländer får dessa unga män höra att varje man i Europa har lyxvåning,sportbil och en snygg blondin.Detta är också vad flyktingsmugglarna försäkrar.När dessa unga män kommer till Europa får de möta en annan verklighet,som visserligen mestadels har en god standard men inte alls motsvarar föreställningarna.Det föds då en ilska hos dessa män mot den europeiske mannen,som bl a tar sig uttryck i en lust att förnedra denne genom att begå övergrepp mot de europeiska kvinnorna.De ser ju kvinnornas roll på detta vis,alltså som ett vapen.Att det är kvinnan som förnedras finns över huvud taget inte på agendan.

  Liked by 3 people

 7. Tahmas skriver:

  Hela Mustafa sfären ger en kalla kårar. Deras retorik är snirklig och väl genomtänkt. Att helt förbise det MO beskriver om Saudi och även andra länder så lyckas Mustafa utse Frankrike och Europa som kvinnoförtryckare inte hans egna brödrar inom islam.
  Som Björn skrev igår så kommer hälften av Sveriges befolkning köpa argumentet eftersom halva befolkningen är dummare än genomsnittet. Rädslan för islam är så pass påtaglig i Frankrike efter terrorattackerna att jag inte är ett dugg förvånade att privata idkare tar sådana beslut att avvisa människor. Tyvärr så spelar det i händerna på sådana som Mustafa, han älskar när sådant händer för i hans förvrängda värld så är det en delseger för islam och en möjlighet att fortsätta den pågående islamiseringen.
  Förbjud alla synliga religiösa attribut i det offentliga. Religionsfrihet bygger på att man får tillbe vem man vill utan att riskera trakasserier, tyvärr gäller det inte alla grupper i samhället. Religionsfrihet skall inte bygga på att män och kvinnor inom en viss religion helt skall ta över gatubilden med sina attribut och på så sätt skapa ett vi och dom samhälle för att sedan med list komma att påstå att samhället är islamofobiskt.

  Liked by 1 person

  • Maria skriver:

   Helt rätt. Jag stör mig väldigt mycket pa alla hucklen och heltäckande skynken, nu även i mindre orter i Sverige. Jag var tillfreds med att inte se enda muslim i sikte pa Böda strand i somras, men till sist när jag öppnade ögonen vad fick jag se om inte ett svart gaende tält. Likaväl som att västerländska kvinnor maste ha abayor i Saudiarabien och skyla sig i Iran borde man avkräva av muslimska kvinnor som kommer hit att de lägger av med den muslimska klädseln, annars kan de bege sig tillbaka till sina hemländer.

   Liked by 2 people

   • B skriver:

    Jag är faktiskt lite nyfiken på om de som klär sig i hucklen och sjok tänker att dessa kläder kan vara provocerande och väcka sorg hos många i vårt västerländska samhälle, speciellt med tanke på alla de fasansfulla terrordåd som har begåtts på senare tid. Bryr de sig inte? Eller ser de inte hur andra klär sig och vilka associationer deras klädstil för med sig? Eller de kanske helt enkelt inte ser att de sticker ut? Eller kanske vill de säga något med sina kläder som så många andra?

    Man ska naturligtvis få klä sig som man vill, men ofta säger man ju något med sina kläder. Jag går inte i håliga jeans till svärmors 80-årskalas till exempel utan då tar jag på mig typ en blommig kjol och gör en lång fläta i håret, medan jag kanske har på mig T-shirt med dödskalletryck om jag går på hårdrockskonsert.

    Jag är faktiskt nyfiken på hur de tänker, jag skriver inte för att raljera utan undrar uppriktigt.

    Gilla

  • Aha skriver:

   ”Dummare än genomsnittet” låter klatschigt men bör förtydligas som ”ena halvan är dummare än andra/övre halvan”.
   Medianen är det värde som är relevant.

   Exempel; Talserien 100, 6, 5, 4, 3, 2, 1

   Genomsnittet/medelvärdet är 121/7=17,29
   Det ger att 6 element i talserien är ”dummare än genomsnittet”, påståendet att hälften av befolkningen är dummare än genomsnittet blir alltså fel att säga.
   Medianen=mittersta elementet i serien är 4. Då stämmer det med påståendet.

   Gilla

   • Hovs--hallar skriver:

    När det gäller IQ, så är det alltid aritmetiska medelvärden man diskuterar.

    Och därav följer att påståendet ”Hälften av befolkningen är dummare än genomsnittet” ALLTID stämmer! — och därför är ett poänglöst påstående.

    Det intressanta är medelvärdet. Och det sjunker nu, som följd av massimport av personer med vanligen lägre IQ än 100.

    För övrigt är relationen mellan IQ och egendomliga åsikter inte alls enkel. Man kunde tro att personer med lägre IQ är lättare att manipulera, men att döma av de helt vettlösa åsikter som frodas på universiteten är det alls inte så.
    Här är det andra mekanismer som spelar in, tex. människans (i synnerhet den unga människans) stora behov av social bekräftelse.

    Gilla

   • Tahmas skriver:

    Aha
    Du är uppenbarligen mer intelligent är jag. Jag satte ingen matematisk prägel på det utan såg bilden av meningen framför mig vilket i sig är upplagt försett asgarv,

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det AHA räknade ut var just det aritmetiska medelvärdet av den anförda serien. I en allmän betraktelse har AHA rätt i att hälften inte kan sägas ligga över eller under medelvärdet. Denna gräns heter i stället medianen.

    Men just för IQ anses medianen och medelvärdet sammanfalla. Inte på grund av hur medelvärdet beräknas, utan för att fördelningen förefaller vara normal, en s.k. Gauß-kurva.

    Gilla

 8. BjörnS skriver:

  Spot on. Måttstockarna är helt uppenbart olika. Om man vill särbehandla så kan man inte klaga när man blir särbehandlad – något som personer som Mustafa aldrig kommer att begripa. En naturlig följd av att vilja leva som på 600-talet i 2000-talet.

  Liked by 1 person

 9. BjörnS skriver:

  Egentligen förstår jag inte varför Mustafa klagar. Om nu två muslimska kvinnor var ute utan sina män, bröder eller söner så gör väl resturangvagnen helt rätt enligt Koranen som avvisar dem. De får ju inte vara ute…

  Liked by 2 people

 10. Kristina von Heland skriver:

  Jag har haft företag som får sin betalning genom besökare och nöjda kunder. Restaurang. Om du har en vägkrog och inga bilar på parkeringen kommer inga kunder in. Jag stannar där långtradarna står-bra, enkel lite lagad mat oftast. Om jag går ut på krogen vill jag sitta och ha trevligt med medmänniskor, prata lite, ha lite dialog med kyparen, kanske kommer ägaren ut och vi surrar lite. Om jag ska gå in och det sitter svarta korpar vid bordet så går jag ut. Krögaren kan välja att ha korparna eller de andra. De andra dricker dessutom och ofta tjänar man bäst på det. Muslimerna dricker ju inte sprit-iaf inte med klädedräkten på.
  Samma på stranden. De försökte ta över en strand på Korsika med attack på de badande och en knivhuggen pojke. Då blev korsikanerna arga. De ska ju leva på turisterna, samma med plagen i Nice. Det är desperat att förbjuda klädsim men som badande vill jag inte se eländet. Att inte kalla det ett statement med klädseln är löjligt. Som jag klädde mig under discoeran-tjo faderittan var det och likadant med hucklena-här ska vi ha tråkigt-inte dansa skratta och leva loppan för det är fel.
  Jag gillar fb sidan då iranska män sätter på sig hucklet som ett statement och flickorna dansar runt befriade utan detsamma.
  Paris var en attack mot allt västerländskt. Det skedde på den gatan där de unga av alla nationaliteter går ut och äter, dricker och har kul. De som utförde det hela var andra generationens invandrare. Den ene var utvald som en satsning och var inbjuden till Elysee palatset och fick möta presidenten. Att nära en huggorm vid sitt bröst.
  Typ allt jag gör är ju fel enligt islam. Jag skrattar har kul, äter och dricker pratar med alla. Kan gå ut med ett tjejgäng och dricka och äta griskorv och dansa. Jag badar på playan med baddräkt, jag kör bil och lastbil. Jag har drivit egna företag i en mansdominerad bransch och haft anställda män som jag basat över.
  I Sverige ska man tona ner detta för att inte provocera nyanlända i onödan. Jag ska liksom huka mig i mitt eget land. Då byter jag land där ett motstånd finns. Den trojanska hästen säger vattenutköraren-man vill inte ha en ny intifada här.
  Förändringar är bra men de ska leda framåt och inte bakåt till en helt ålderdomlig kultur och tro med kvinnoförtryck.

  Liked by 5 people

 11. Ami skriver:

  Det pågår ett krig mot muslimska kvinnor.
  Det är väl bara att instämma i. Det lustiga i meningen är att det är manliga muslimer som för ett 1400 årigt krig mot sina egna kvinnor. Kriget består i att kuva, undergräva och utföra våld på kvinnorna inom islam. Det finns otal berättelser om hedersvåld, hedersförtryck och kuvning av kvinnor både i Sverige och i andra länder.
  Mustafa försöker att blåsa upp en debatt om hur icke muslimer behandlar muslimska kvinnor och givetvis kommer han att lyckas. Islamofilerna kommer att få vatten på sin kvarn och troligen kommer debattartiklarna stå som spö i backen.
  Läste en artikel idag av debattören Anosh Ghasri som kritiskt angriper hur media försöker rättfärdiga könssegregerade idrottslektioner med hänsvisning till att vi även i Sverige har haft delning av kön i skolorna.
  Hänvisningar till hur det har varit är sällan goda argument, om vi enbart skulle rätta oss efter historien så borde man även kunna rättfärdiga den tiden då män klubbade kvinnor i huvudet och drog in dem i grottorna. Men å andra sidan om vi inte är uppmärksamma så kommer kanske även det bli ett erkänt sätt att ragga kvinnor på, givetvis då sanktionerat av samma dimwits som tycker att könsapartheid är en god idé.

  Liked by 2 people

 12. Tahmas skriver:

  I Dagens Samhällehar bland annat Magnus Norell, Johan Westerholm, Nima Dervish, Anosh Gashri med flera skrivit en debattartikel som är extremt läsvärd ( Dags att försvara det sekulära samhället) som handlar om hur viktigt det är att upprätta hålla den sekulära staten.
  Kommentarerna är till största del positiva men med inslag av toleranskulturister och deras ihålliga argument.
  Likaså finns en replik på debatten som är så virrig och så full av knepigheter så det blir löjligt. Bland annat hävdar debattören att det minsann finns kristna sekter i USA som vill utplåna judendom och islam och att kristna är det utvalda folket.
  När argumenten tryter så pass att man måst vända blicken mot andra sidan Atlanten och en stat i nordöstra USA för att hitta en sekt på 27 personer som har sådana stolliga idéer så har man inte torrt på fötterna vare sig i debatten eller som trovärdig debattör.

  Liked by 2 people

 13. Webby Suarez skriver:

  Det beteende som muslimska män utövar mot sina kvinnor, och även andra kvinnor, är helt oacceptabelt i normal-Sverige. Dock inte för F! och andra genusmaffior, som allra underdånigast böjer sig för männens förnedring, ingen kritik. Skämmigt är ett understatement.

  Liked by 1 person

  • B skriver:

   Jag tycker faktiskt inte så himla synd om kvinnor i allmänhet. Kvinnor vill gärna spela offer när det gagnar dem, men är ofta beräknande och elaka (precis som många män också för den delen). Hur många kvinnor är det inte som, handen på hjärtat, för länge sedan har genomskådat t.ex. ensamkommandebluffen men låtsas att de inte förstår för att framstå som goda och änglalika? Jag är själv kvinna, kan tilläggas, och jag tror att ganska många vettiga kvinnor håller med mig om detta.

   Gilla

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Om vi nu alla är övertygade att det svar som HOVS-HALLAR refererat till ärkorrekt då är det ju faktiskt nödvändigt att vi utarbetar en relevant handlingsplan eftersom vi ju inta bar sitta och titta på hur landet går under?

  Gilla

  • Hovs--hallar skriver:

   Ja, några idéer finns på den sajten jag nämnde ovan om islam som virus, på den här sidan:

   http://www.citizenwarrior.com/2011/04/good-must-associate-key-strategies-in.html
   Några axplock:

   1. Gather allies. A large number of orthodox Muslims are working toward Islam’s prime directive. Obviously three counterjihadists will not prevail against such a large, organized group. We need numbers. The more allies we have on our side, the greater our chances of winning.

   2. Coordinate efforts. If there were a hundred thousand active counterjihadists, but each worked on different projects, we wouldn’t accomplish much. But if most of us worked on a few central projects, those projects would be much more likely to succeed.

   3. Concentrate force at a decisive point. This is where allies and coordination can have their greatest impact. In the book, How to Win on the Battlefield, the authors write, ”The concentration of force was regarded by Clausewitz as the first and highest principle of war. He reiterated that, at the operational level, commanders had to concentrate maximum force, which in his day equated to all available troops, at the decisive point; it was essential to overwhelm and break the enemy physically and morally.”

   Alltså, om man tex. startar en kampanj i sociala media gäller det att välja ut en viktig fråga och att man koncentrerar många personers krafter på just DEN frågan (osv). Vänstern verkar rätt skickliga på detta fö.

   Gilla

 15. Sixten Johansson skriver:

  Lennart Bengtssons undran eller appell 19:34 kommer nog att sysselsätta tankarna framöver. Men vad gäller förståelsen av kvinnornas roll rekommenderar jag att googla t ex ”svenska kvinnor och islam” och läsa här och där. Exempelvis artikeln i Forskning och framsteg 2006-07-01 ”Varför konverterar kvinnorna till islam?” kom fram till att svenska kvinnor längtade efter fasta normer och en tydlig kvinnoroll.

  I sin propaganda räknar IS upp en rad vinster för kvinnor som aktivt stöder jihad, inte med vapen i hand, utan genom att stödja sin frihetskämpe och föda nya soldater. Hon lovas en aktad ställning och en given plats i paradiset. Månggiftet motiveras delvis med att änkor till stupade hjältar kan få en ny man och få skydd och respekt. Systerskapet och den meningsfulla kampen för ett högre syfte betonas och i kalifatet blir kvinnorna härskarinnor över de otrogna.

  Vad gäller klädsel och beteende har vi i väst en naiv övertro dels på förnuftet, dels på den individuella friheten, precis som om det gällde resonemang om bästa klädstil eller bil. Allt beror ju på vilken grad av repression som råder i den sociala gemenskap man tillhör. I Sverige är det nu ofarligt att bryta mot massor av normer, men den dag undantagstillstånd skulle utlyses eller krigslagar börja gälla är det både fjolligt och livsfarligt att tro att man har handlingsfrihet. För att bli muslim behöver man bara med övertygelse säga en enda sats inför vittnen. Men denna lätta väg är enkelriktad. Den som har vuxit upp med eller konverterat till islam har fått en sorts edsvuren identitet. Eden måste hållas om omgivningen genom kontroll och våld börjar kräva detta. Även officerarna och andra makthavare är då bara kuggar i ett väldigt maskineri som har startat. De kan inte bryta sig ut eller ostraffat avvika från de normer som ska ha instiftats av allmakten.

  Gilla

 16. tomas skriver:

  Det pågår en islamisering av väst. Vi får vara på vår vakt annars kan det gå riktigt illa…..
  ”We can integrate all religions and races except Islam”
  Lee Kuan Yew, 1st Prime Minister of Singapore

  Gilla

  • Webby Suarez skriver:

   Gandhi, Indiens ‘landsfader’ och själv hindu, försökte ena landet och försvara islam, t o m hungerstrejkade för muslimernas rättigheter i Indien, i s m och efter landets självständighet 1947. Men Nehru, premiärministern, nödgades medverka till splittringen och uppdelningen av landet, först ett delat muslimskt Pakistan – väst och öst – där östra delen sedermera bröt sig ur och blev självständiga Bangladesh.

   Landet Indien klövs alltså i tre delar, p g a muslimernas/hinduernas oförmåga att leva fredligt tillsammans, mord och förföljelser var vardagen. Ändå utgör muslimerna, sunniter, idag drygt tretton procent av Indiens befolkning. Islam är svårutrotbart.

   Det finns mig veterligen inget land i världen som blivit av med islam, där den etablerat sig. Men jag kan ha fel.

   Gilla

   • Maria skriver:

    Jo Spanien, men det tog 800 år. De sista muslimerna förpassades till Nordafrika på 1500-talet. Läs gärna Fatimas hand av Ildefonso Falcones för en skildring av detta skeende. Men nu verkar det återigen finnas en stor muslimsk befolkning i Spanien, ca 2-3 miljoner enligt vissa uppgifter.

    Gilla

 17. Gunilla skriver:

  Det handlar om skilda världar där man ser verkligheten diametralt motsatt. Man ropar, som vanligt islamofobi; Yasri Kahn måste ut i media och försvara könssegregerad gympa med diverse irrelevanta argument. Man anför ‘(kvinnlig) frihet’ att ‘klä sig som man vill’. Att klädnormerna föreskrivs i koranen undviker man att nämna. Man ska också alltid veta att när dessa fundamentalister hänvisar till ‘mänskliga rättigheter’ så avser de intr FNs deklaration utan Kairodeklatationen; vilket är en helt annan sak. Och ‘rättigheten’ är i princip att införa ett islamskt samhälle; allt annat är islamofobi och ‘strukturell’ diskriminering.

  Gilla

 18. Firuze skriver:

  ”att det pågår ett krig mot muslimska kvinnor, men det kriget förs framför allt av islamiska stater”. Håller med helt och hållet samtidigt vill passa på att skriva om myntets andra sida: hur icke etnisk svenska muslimska kvinnor trakkaserar och hatar andra icke etnisk svenska kvinnor som inte ser muslimskt ut. Jag kunde inte bo kvar i förorten jag bodde i eftersom jag betraktades som hora och trakasserades trots att jag aldrig gick med kjolar som var kortare över knät eller urringade tröjor. Det var så där 25 år sedan I SVERIGE! Afrikanska unga tjejer som jag har aldrig träffat tidigare ser på mig med hat och nedvärdering. Jag blir trakkaserad av samma grup av muslimska kvinnor när jag handlar på torget. (Därför får jag kväljningar när det skrivs hela tiden om förtrycket av muslimska kvinnor.) Det här är bara en symptom hur lite självreflektion finns hos de flesta muslimer och det förvånar inte mig. Trots att självreflektion och granskning av beteenden är en stor del av en människas ansträngningar att bli en god muslim (enligt den Islam som tilltalar mig) så åsidosats det här väldigt lätt av majoriteten av muslimer eftersom det finns en sorts snobbism som jag t.o.m. skulle kunna kalla en sorts fascism bland muslimer: bara man bekänner sig till Islam är man renast och bäst av alla andra människor. Det spelar ingen roll vilken s…stövel är du resten så länge du fortsätter av bekänna dig till Islam finns rädning för dig. Gud kommer att förlåta dig men andra icke muslimer kan vara vilka änglar som helst. Det finns ingen räddning för dem. Det här är rådande mentaliteten bland muslimer. därför vågar jag påstå att Islamismen är en sorts fascism.

  Förtrycket av muslimer mot icke etniska kvinnor i förorterna har tidigare uppmärksammats i massmedia bl.a. av Amineh Kakabaveh och Nalin Pekgul men strålkastarljuset har varit mot männen. P.g.a mina erfarenheter och min kännedom av den dominerande muslimska kulturen och uppfostran stort vågar jag påstå att muslimska kvinnor är med och bidrar till förtrycket av andra muslimer och oliktänkande. Kvinnor är ofta den första som kastar första stenen och är mycket mer grymma mot sina medsystrar som har begått brott enligt samhället. I många möten är kvinnliga predikanter mycket mer hetsiga, hatiska och fundementaliska än männen. Det är dem som står för uppfostran av fundamentaliska kvinnor eftersom det är dem som får träffa andra kvinnor.

  Gilla

 19. Firuze skriver:

  I ett nyhetsinslag, eleverna i AL-azharskolan i Vällingby försvarar skilda lektioner i idrott för de vill inte springa och bli svettig med slöja men dessa tjejer säger samtidigt att de tillsammans spelar t.ex. fotboll på rasterna (med slöjan på förstås!).

  De är så inne på att försvara en uppfostran som är hjärntvättade att de inte kan reflektera över uppenbara saker.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.