Dialogen med muslimer bör vara ärlig

mohamed omar

Mohamed Omar

Två jihadister stormade en kyrka i Normandie. De tog flera nunnor som gisslan och halshögg prästen Jacques Hamel vid altaret. En fruktansvärd händelse, dock inte så ovanlig som man kan tro. I den islamiska världen har attackerna mot kyrkor och slakten av kristna pågått länge. Förföljelsen av kristna i islamiska länder har dock fått liten uppmärksamhet i väst. Kanske kan Jacques Hamels död tjäna som en väckarklocka? En som inte har vaknat är Eva Brunne, Svenska kyrkans biskop i Stockholm. I en artikel i Dagens Nyheter den 28 juli, ”Religionsdialogen är viktigare än någonsin”, gör hon ett anmärkningsvärt påstående: ”Ingen enda religion har våld som en lärosats”.

Men det är inte sant. Islams grundare Muhammed var en krigare och erövrare. Han ledde härar, tog slavar och plundrade.  I Koranen fastställs att Muhammed är ett föredöme och hans efterträdare, kaliferna, erövrade Persien och Egypten med flera länder. Allt detta borde biskop Brunne känna till. Det räcker med en ytlig läsning av Koranen, islams heliga bok, för att se att läran om det heliga kriget finns där, väl synlig. Jag anser mig inte behöva anföra några citat. Hela boken finns på nätet.

Men kanske menar hon att Koranen har blivit förvrängd och Muhammed förtalad? Att det finns en annan, ursprungligare och sannare Koran som gått förlorad? Att berättelserna om Muhammed, som lärs ut i moskéer och koranskolor över hela världen, är påhittade av Muhammeds fiender? Hon tar i så fall på sig en gigantisk uppgift i att förklara hur denna konspiration gått till. Dessutom finns det ju ingen faktiskt fredlig Koran, och ingen fredlig Muhammedgestalt heller, förutom i hennes eget huvud. Hon har så att säga inget att visa upp.

Jag håller dock med Brunne om dialogens nödvändighet. Vi ska prata med varandra. Men inte lura varandra. Om vi sitter och lurar varandra för att vara snälla kommer vi ingenstans. En dialog som ska leda någonvart bör vara ärlig.

Ärlighet kan leda till insikt och verklig förändring medan en oärlig dialog bara leder till att vi upprätthåller illusioner och står kvar och stampar där vi är. Just nu finns det muslimer som förstår att deras religion behöver granskas kritiskt. De är smärtsamt medvetna om att terrorn faktiskt har stöd i Koranen och i profeten Muhammeds undervisning. Hur ska detta hanteras? Det är ett mycket besvärligt dilemma för de muslimer som är fästa vid sin religion, men som inser att den är i behov av utveckling. Men det är något som måste göras.

Dessa kritiska tänkare är motarbetade av konservativa muslimer som inte vill se något problem. De vill fortsätta som vanligt. Antingen för att de stödjer våldet eller för att de är rädda för vad förändring kan innebära. Det finns ju fredliga muslimer, som upprörs av våldet, men föredrar att förneka att det finns i den egna traditionen framför att öppna upp för en debatt som riskerar att skaka tron i dess grundvalar.

När Brunne förnekar våldet i Koranen och profeten Muhammeds undervisning stärker hon de konservativa, de som inte vill ha utveckling och förändring, och sviker de muslimska tänkare som insett behovet av kritik och reformer. Hon säger att det är bra som det är. Vi ska bara tiga så försvinner problemen av sig själva. Nej, det är inte så det fungerar. Vad Brunne borde göra är precis det hon säger sig vilja göra, nämligen föra dialog med muslimer. Men en det ska vara en ärlig dialog, en som vågar ställa de svåra frågorna. På så sätt kan hon höja medvetenheten bland muslimer, stärka de kritiska rösterna och bidra till att islam utvecklas till en fredligare religion. För muslimernas skull, för de kristnas skull, ja, för allas skull.

86 thoughts on “Dialogen med muslimer bör vara ärlig

 1. Tahmas skriver:

  Det finns bara ett islam, guden heter Allah och Muhammed är hans profet.
  Det finns inget att kommentera, inget att reformera och inget att försöka ändra på.

  När världen förstår och erkänner vad islam står för så kommer vår framtid att bli ljusare, tills dess kommer vi enbart se död, mörker och förintelse.

  Liked by 7 people

 2. Bjarne Däcker skriver:

  Om Sverige skall vara en multikultur så måste vi ha en balanserad kombination av ismer. Var är hinduerna, buddhisterna, shintoisterna, taoisterna, konfucianerna och animisterna? Regeringen borde klargöra sin kravspecifikation mot migrationsverket. Vi önskar lika många av alla olika sorter.

  Liked by 3 people

   • gmiksche skriver:

    Verkar vara en variant av ”Alla människor är lika värda”. Med den frasen inkluderas Hitler, Stalin, Djingis Kahn, Mohammed, Moder Teresa, attentatsmännen i Bryssel och Johan Sebastian Bach, Hillary Clinton och Donald Trump. De vore tacknämligt att ange skalan med vilken värdet mäts.

    Liked by 5 people

   • Cassandra skriver:

    ”Alla religioner lika värda”. Skämtar du? Med den inställningen är det hög tid att läsa på.

    Christer Carlstedt skrev följande tänkvärda kommentar häromdagen:

    ”Den dagen när islam öppet säger att en muslim är fri att lämna islam utan angivande av skäl och utan risk för repressalier (tillåter) utträde, kan vi börja diskutera om inte även islam borde omfattas av lagstiftningen beträffande religionsfrihet.”

    Alla religioner är definitivt inte lika mycket värda, särskilt som en särskild — islam — mer är en totalitär ideologi med anspråk på världsherravälde och som ofta seglar under falskt flagg för att under religionens täckmantel få arbeta ostört och med våld och terror förstöra samhällen — tills de som pratar om ”att alla religioner är lika värda” tillslut vaknar upp, men då det är försent. Det har skett i land efter land och ändå lär människor inte något av historien, tyvärr.

    Det finns ingen som helst anledning att i Sverige uppmuntra våldsideologier som strävar efter samhällsomstörtning och införandet av sharialagar. Den som tänker efter inser att det inte är så klokt att betala för kniven som en dag är tänkt att skära halsen av oss.

    Läs Koranen och berättelserna om Muhammed, alla sanna muslimers högsta föredöme, och hans plundringståg, massmord, våldtäkter och förföljelse av oliktänkande!

    Liked by 8 people

   • Anna Lindén skriver:

    Att påstå att alla religioner är lika mycket värda är lika befängt som att säga att alla ideologier är lika mycket värda.

    Liked by 2 people

   • tirutaa skriver:

    @ Gunnar L

    Menar du Gunnar, att också alla ideologier är ”lika värda”? Kommunismen lika mycket värd som liberalismen, för att ta ett exempel.

    Var och en har rätt att tro som den vill, visst. Tron är privat. Men så snart någons religion inkräktar på andra människor, när det inte längre handlar om den privata tron, när där ingår levnadsregler, så har en tro övergått till en ideologi: Hur man/alla bör leva sitt liv. Fortfarande kan en sådan ideologi gå för sig, men börjar man pracka på sina levnadsregler också på omgivningen, i själva verket på hela samhällen, så har vi med ideologier att göra, och ingenting annat.

    Och när har det varit förbjudet att kritisera ideologier? Det har ju människan i alla tider gjort.

    Att vissa ideologier gömmer sig bakom täckmanteln religion, ska inte hindra öppen diskussion om den ideologin. Inte en chans att jag någonsin köpte begreppet islamofobi. Om jag som åttaåring hade full rätt att börja ifrågasätta min egen religion, utan den minsta rädsla, så ändrar jag självklart inte den grundläggande hållningen, bara för att en annan religion med alla medel vill hindra mig från denna kritik. Inte en chans!

    Alltså: religionsfrihet i betydelsen trosfrihet. Tro som du vill. Men så snart det blir fråga om handlingar, måste samhället få ha sitt att säga. Då ska diskussionerna in. Öppet. Såsom man diskuterar övriga frågor som gäller hur man vill skapa ett gott samhälle.

    Gilla

   • Ama Tona skriver:

    Gunnar tror du att för vi anser att det är det bästa kommer muslimerna att vara det?
    Det går inte, jag gillar vad Omar skriver men när det kommer til att reformera islam är det bara en önsketanke…Enligt koranen är Allah den sista och ända Gud ,enligt Allah är koranen skrivet av honom och perfekt ,fulländat ,ingenting får tas bort ,ändras eller tillföra …Sen kommer det bästa …en muslim som inte följer till punkt och pricka är ingen muslim,aldrig ifrågasätta ,underkastelse (som islam betyder för övrigt)där kommer konflikterna upp …Den sanna muslimer och de ”moderata” som får välja sida när det behövs om de inte vill bli dödade ..

    Gilla

 3. Sten Lindgren skriver:

  Instämmer och kan lägga till att jag tycker det är anmärkningsvärt med den totala avsaknaden av lyhördhet gentemot församlingsmedlemmar. Jag har varit i kontakt med lokala präster, en biskop och kyrkan centralt, ingen verkar ta kritik på allvar när det gäller att stå upp för kristna värden. Hur man uppfattas i media är betydligt viktigare än hur man uppfattas av församlingsmedlemmar. Orsaken är väl helt enkelt att man ser sig som en överhet, något som till viss del är en följd av att kyrkan är en del av statsapparaten.

  Liked by 4 people

   • Sten Lindgren skriver:

    Formellt sett ja, men i praktiken? V ordf. i kyrkostyrelsen är Wanja Lundby Wedin (s), flertalet ledamöter är partimärkta, man kan inte direkt påstå att kyrkan styrs av medlemmarna utan det politiska systemet dominerar även här.

    Liked by 4 people

   • Ivar L skriver:

    Formellt korrekt men om man ser kyrkan som en aktör i det spel som sker i våra medier för att upprätthålla korrekta åsikter och ideal som etablissemanget vill att folket skall omfamna så får man nog ändå se kyrkan som en statskyrka, eller i vart fall som en sanktionerad opinionsbildare, lite som t.ex. LO. Att den dessutom styrs politiskt och därmed drar till sig politiskt intresserade stärker detta förhållande.

    Liked by 4 people

   • dogen skriver:

    Där tar du fel anser jag, för alla praktiska föremål så agerar svenska kyrkan som statens förlängda arm i islamiseringens tecken.

    Liked by 3 people

   • Bjarne Däcker skriver:

    Sverige är ett sekulärt land. Religion är en privatangelägenhet och tillhör fritidssektorn. Kyrkan fungerar som en ceremonileverantör. Eva Brunne är nog mest tacksam för muslimerna för då kan hon peka på ”religionens växande betydelse i det moderna samhället”. I stället borde hon hylla det sekulära samhället och klargöra religionens roll som en hobby bland andra.

    Liked by 2 people

  • tirutaa skriver:

   Visst är det så, STEN, man ser sig som överhet. I all synnerhet sedan partipolitiken tagit över ledningen av kyrkorna. Man använder sig av samma fula metoder som den överheten.

   Kyrkan borde snarast övergå till sina församlingsmedlemmar, sina präster, sina biskopar. Bort med alla partipolitiska listor från kyrkovalen. Skilj äntligen stat från kyrka även i Sverige!

   Liked by 1 person

 4. Per Lundekvam skriver:

  Eva Brunnes inställning är djupt tragisk. Det är ju som Omar så många gånger påpekat att våldsfixeringen hos islam är ett jätteproblem. Den religionen behöver vekligen reformeras i grunden. Enbart en utökad dialog räcker inte och är snarast ett försök att skyla över grundproblemet.
  Svenska kyrkan borde verkligen visa mycket större intresse och stöd får våra förföljda trossyskon i främst muslimska länder.

  Liked by 7 people

 5. Gunilla skriver:

  vad förväntar man sig av Brunne? Och Jackelen är tyst. Dessa två representerar islam-försvarare och är fiender till kristendomen. Tv-kanalen Axess visar idag på morgonen en dokumentär om folkmordet på armenierna. Utrotningen är filmad och dokumenterad. Ändå förnekat Turkiet. Och en agitator tillåts skrika ‘armeniska hundar’ på Sergels Torg. Och Sveriges riksdag, till skillnad från resten av Europa, beslutade att inte fastslå att utrotningen ägg rum. Ärlig dialog är inte Sveriges grej.

  Liked by 7 people

 6. Elisabet Henriksson skriver:

  Tyvärr får jag ofta svaret ”Kristendomen har mycket på sitt samvete” var gång jag försöker föra fram ovanstående budskap. Förnekelsen är gigantiskt

  Liked by 1 person

 7. Birgitta C skriver:

  Jo, det är ju förstås så att vi i Sverige kan tolka Koranen bäst. !!! Men, skämt åsido, på senare tid har jag vid fler och fler tillfällen tänkt på Tage Danielssons monolog ‘Sannolikheten’ som handlade om reaktorolyckan i Harrisburg. Den monologen blir mer och mer applicerbar på islamdiskussionen.

  Liked by 1 person

 8. gmiksche skriver:

  Det saknas anledning till att ha en dialog med en part som slår dövörat till. Koranen ger inte utrymme för en dialog i ordets egentliga mening.

  Den slags dialog som koranen tillåter är falsk. Den bygger på premissen att muslimer får förställa sig i sina relationer med otrogna då omständigheterna kräver det. Allah är förlåtande.

  En dialog med troende muslimer skyler över de oöverbryggbara motsättningar som finns mellan ett fritt samhälle och ett muslimsk sådant. Det är det senare som troende muslimer eftersträvar. Dialogen bara fördröjer att vi agerar med kraft mot en röta som förstör vårt samhälle. Och det är vi eller våra efterkommande tvungna att göra förr eller senare. Hellre förr, annars kan det vara för sent.

  Liked by 3 people

  • Ivar L skriver:

   Utsikterna att det skall skrivas ett islams Nya Testamente är obefintliga så jag tolkar Omars dialog snarare som att moderata muslimer i Väst måste hitta en väg att leva i harmoni med omgivningen utan att helt ge upp sina traditioner och bli kristna. Det är inte en omöjlighet. Men det handlar också om volymer. Man kan knappast förvänta sig assimilation (japp, det är det som måste till) om stora mängder från Mellanöstern hela tiden fyller på och hindrar utvecklingen.

   Liked by 3 people

 9. Gösta Svensson skriver:

  Skillnaden mellan en sekt och en religion, är att religionen är en sekt som lyckats. Är det inte ungefär så man brukar säga?

  Islam har tyvärr lyckats men åtminstone jag tänker aldrig påstå att islam är något annat än en mycket extrem sekt som kommer i olika mer eller mindre farliga varianter. Jag skriver under Tahmas kommentarmed tjocka röda bokstäver.

  Liked by 2 people

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Feghet och inte mod är nog ett svenskt signum. Att ge efter mot våld och förtryck istället för att kämpa emot är den väg man valt. Man räknar sedan krasst med att allt vad som därmed följer löser sig genom att man helt enkelt låtsas att det inte finns. Antingen upphör det av sig självt som en svår influensa eller också vänjer man sig vid eländet ungefär som att leva med diabetes, ett dåligt hjärta eller i ett dysfunktionellt äktenskap.

  Liked by 7 people

 11. Tomas Lenke skriver:

  Bra inlägg men vem ska man ta dialogen med!
  De sekulära muslimerna är ej organiserade och kanske inte ett dugg intresserade av en dialog eftersom de då eventuellt kommer att hotas av mer religiösa muslimer.
  De organiserade muslimerna är organiserade för att de vill driva sin agenda och det är troligen inte en mer sekulär islam.

  Gilla

 12. dogen skriver:

  Omar har rätt men ändå så fel. Visst, dialogen skall vara ärlig, men även om Omar verkar ha tänkt mycket över detta så verkar ändå hans förhoppningar orimliga. Det är utom allt tvivel att det finns en väsentlig expansiv och våldsam del i koranen, vissa anser detta vara kärnan i islam, en krigarideologi, andra att man även kan gräva fram fredsbudskap men att det är en väsentlig del av islam är svårt att förneka.

  Men, vilken religion har moderniserats genom samtal allena, och över vilken tidsrymd? På vilket sätt är det ens avlägset realistiskt att islam kan moderniseras genom samtal med företrädare för denna religion och några kristna ledare? Islam har ingen samlande påve och är redan splittrad. Det som behövs istället är antingen massiva religionskrig eller en islamsk jesus så att ett nytt testamente kan tillfogas till koranen. Hur troligt är det senare?

  En mycket rimligare ståndpunkt är att helt överge tron på att ärliga samtal kommer att göra någon skillnad inom de närmaste seklerna, var står vi då? Jag anser att det finns tre mycket mera realistiska möjligheter, en är den banan vi följer nu, med ökande islamisering av Europa och en degeneration av hela Europa till en nivå närmare mellnöstern, med två oförenliga block, nyhögern och vänstern plus muslimerna, där USA, Kina och Ryssland tillsammans står kvar som försvarare av upplysningens värden. En annan möjlighet är att ett religionskrig verkligen bryter ut och väst tillsammans med Ryssland till sist kraftsamlar för att krossa islamismen och stuka islam, ungefär som man gjorde med Japan i andra världskriget. Den sista möjligheten är segregation, stoppa utbredningen av islam i väst och effektivt förbjuda denna ideologi och skapa ett vattentätt skott mot den muslimska världen med vapenmakt.

  Omars dialog är den mest utopiska vägen mot en ”lösning”, att man genom öppen dialog kan förändra en religion inom ändlig tid, utan blodsspillan eller messias. Det har aldrig skett.

  Liked by 9 people

  • Birgitta C skriver:

   Håller helt med om den tredje vägen. Håll oförenliga saker separerade från varandra. Hålla sig på långt avstånd blir bäst.

   Gilla

  • Lars Holmdahl skriver:

   Du har rätt. En vänskaplig dialog fungerar inte. Väst är redan i krig med islam, men fattar det inte. Många tror fortfarande att krig bara kan föras mellan nationer. För så stadgades i Westphaliska freden. Men så var det inte innan och så är det inte längre. Vidare tror många att krig, det är när två arméer ställer upp sig på led på ett slagfält och angriper varandra. Så är det inte.

   USA utbildar och utrustar för 2:a generations krigföring och har därför förlorat alla krig efter WWII. Några nationer, såsom Israel, behärskar 3:e generationens krigföring. Men vad vi nu ser är 4:e generationens krigföring. Det tror jag går över huvudet på våra politiker.

   Sun Zi sa ungefär så här: [för att vara säker på seger] känn dig själv, din fiende och omständigheterna. Det är uppenbart att våra ledare inte förstår fienden och inte heller omständigheterna (dålig verklighetsuppfattning). Jag är tveksam till om de ens förstår sig själva.

   Liked by 4 people

 13. Cassandra skriver:

  Douglas Murray om att vi har med att göra med en fiende som vi måste enas om att slå ut, ”Europe’s Summer of Terror”:

  Gilla

 14. olle reimers skriver:

  Man måste inse att frågan om dialog eller inte skyms av det faktum att globalisterna utnyttjar islamisterna som nyttiga idioter för att nå sina mål om en världsregering. Så länge NWO står som en överordnad ideologi finns mycket små förutsättningar att föra fredliga samtal.

  Liked by 1 person

 15. Maria skriver:

  Häromkvällen hörde jag en moderat muslimsk företrädare i Frankrike, kanske var han imam, säga att islam måste modereras, att islam i sin nuvarande form är medeltida. De hundratals muslimer som fyllde kristna kyrkor i söndags kan ju inte heller ha glatt islamisterna. En muslimsk man sa att det var första gången han gick in i en kyrka. Men vad ska man säga om påven, som menade att man inte ska sätta likhetstecken mellan islam och våld, att han varje dag när han öppnar ser tidningen ser att våld begåtts av kristna som dödat sina partner m.m. De har ju knappast gjort det i religionens namn. Han tog ju också muslimska flyktingar till Vatikanen efter sitt besök på Lesbos, det fanns kristna flyktingar men de ”hade inte papperen i ordning”.

  Gilla

  • dogen skriver:

   Det var ett väldigt ståhej om ett par hundra muslimer efter att en präst fått halsen avskuren. Har det gått någon förbi att islam är en religion med ca 1.5 miljard anhängare? ,

   1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000 …

   Gilla

  • Ivar L skriver:

   Trots att jag inte är direkt troende skulle jag bli djupt provocerad av att det dyker upp muslimer inne i en kyrka. Speciellt om de har traditionella muslimska kläder. Var det inga fransmän som blev arga?

   Liked by 1 person

 16. tirutaa skriver:

  En så stimulerande morgon att läsa alla de 36 kommentarerna till Omars krönika! Så här, just såhär fungerar en ärlig dialog. Fast ännu bättre hade det varit om det fanns någon från den motsatta, muslimska, sidan som genmälde på kommentarerna på denna blogg. Det är väl bara att glömma.

  Liked by 1 person

  • Birgitta C skriver:

   Någon från motsatta sidan som genmäler kommentarerna kommer nog inte. De vet ju att våra politiker sköter den saken åt dem och politikerna skriver ju inte sina åsikter här. Om de ens läser denna blogg med en stor del av folkets tankar vet vi inte heller.

   Gilla

 17. Cassandra skriver:

  Murray påpekar att kristendomen har en blodig historia, men ställer även frågan: Tänk hur mycket blodigare den varit om Jesus istället för förlåtelse predikat att man borde slakta sina fiender och varit en krigare som gjorde just detta? (14 min in i upptagningen):

  Det är även en muslim med i intervjun. Har någon någonsin hört en praktiserande muslim praktisera självkritik? Nej, mer islam är alltid lösningen på allt. Det är som att diskutera med sekterister, helt omöjligt. Det kanske just beror på att islam är en sekt.

  Douglas Murray om ”Europe’s Summer of Terror”:

  Gilla

 18. Tahmas skriver:

  Dialog låter som en lysande lösning, jag ser dock ett problem. Vem skall sköta dialogen och vem är mottagaren av nämnda dialog.

  Mottagarsidan har Allah och vem skall tala med honom?

  Gilla

 19. ruben skriver:

  Jag är inte säker, men kan detta vara ärligt?
  Nu tar jag lösryckta tankar, som slagit mej flera gånger. I Koranen refereras till uppgifter i Bibeln eller Toran många gånger. Bibeln och Toran fanns redan på den tiden innan Koranen skrevs. Man ändrar vissa saker i Koranen och vill påstå något annat än vad gamla skrifterna säger utan att veta som vanligt. Ingen vet om det är sant/falskt. Som att man vill sätta sig över Judendom och Kristendom, påstås väldigt arrogant att det kommer aldrig fler profeter eller Guds sändebud. Som om Gud bara ryms i Koranen, sedan tog det slut? En lögn mot mänskligheten är min personliga åsikt. Att andra tycker religion öht. är en lögn mot mänskligheten får stå för dem, det är inte helt och hållet min åsikt, även om religionerna nog varit orättvist mänskligt gissel genom tiderna. Det finns i vissa religioner en andlig meditativ sida, som jag tror är bra.
  Det här läste jag någonstans: Eftersom profeten Mohammed var en erövrare, så var han per definition en tjuv, som stal av andra. Trots det blev han aldrig straffad av det som så tydligt står i Koranen, att få handen avhuggen t.ex. Nej han stal ju av andra, inte av sina närmaste. Muslimsk logik?
  Han behövde förmodligen sällan följa de råd, som hans Koran strängt förmanar till?
  Sedan dessa hat och vålds budskap borde man förstås gå till botten med. Förstår inte hur det kan agiteras så fritt och hämningslöst, även rasism mot Judar och Kristna? Där i hatet och våldet finns bara vidskepelse och vansinne. Som sagt, jag kan ha fel men det är ungefär så här jag tycker och tror.

  Liked by 1 person

 20. Fredrik Östman skriver:

  Hur ofta skall det behöva sägas? Det är inte konservativt att motsätta sig alla förändringar eller sträva efter ett idealiserat tidigare tillstånd. Man kan kalla det ortodoxt eller reaktionärt eller styvnackat eller vad som helst annat, men inte konservativt.

  Det faktum att man själv inte är bekant med en poltiskt lära ger en inte rätten att förtala den eller missbruka dess namn.

  Konservatism betecknar en välkänd och väldefinierad poltitisk lära representerad av t.ex. Edmund Burke. Det är inte vars och ens skurtrasa.

  Liked by 1 person

 21. Ami skriver:

  Brunne är ett lysande exempel och hur representativ kyrkan, media och politiker är när det kommer till islam.
  Ingen kan något ingen vet något utan bara gissar sig till att islam är en hyvens religion med ett par knäppskallar som utför terrordåd.
  Om man går genom livet med så lite insikt så är uppförsbacken för oss andra av Mount Everest klass.
  När även kyrkan håller på att islamiseras i Sverige genom att förneka Jesus ställning i förhållande till Muhammed och förslaget om att ta bort all släktskap mellan kristendomen och judendomen så är vägen framåt i stort sett stängd.

  Liked by 1 person

 22. Egon skriver:

  Islam är en erövrar religion.
  De som inte gillar Islam får huvudet avkapat.
  Vill vi ha denna religion i våra demokratiska samhällen.
  Nej!.

  Gilla

 23. Jasa skriver:

  All dessa gamla böcker och skrifter somTalmud, Bibel, Koran, var skrivna i en tid då seder och bruk samt hela moraliska överbyggnaden var helt annat än idag. Hur kan vi t.ex. kritisera slaveriet som praktiserades i hela världen före 18 hundra talet och var fullt acceptabel och även stött av kyrkan. Detsamma gäller nog Mohammeds giftermål med ett flickebarn, samt alla erövringskrig. I alla religioner finns det folk som vill följa dessa heliga böcker till punk och prick. De är ju heliga. Att Islam är värst i klassen just nu, har nog att göra med att de varit hårdast utsatta sedan WW2. Judar och kristna har inte varit ett dugg bättre.

  Gilla

  • Ivar L skriver:

   Och vad leder det till för slutsats för din del? Att vi bara skall luta oss tillbaka, gäspa och säga att folk är sig lika? Att det hänt skit tidigare är föga tröst för de som får halsen avskuren just nu.

   Gilla

  • BjörnS skriver:

   Nu vet ju inte jag var t.ex nya testamentet godkänner giftemål med 9-åringar eller våldtäkt av i krig tillfångatagna kvinnor. Kan inte du upplysa mig?

   Liked by 1 person

  • dogen skriver:

   Jag håller med JASA. Även i Pippi kan man finna våld och tänk bara på poliserna som jagar upp ett barn på taket, och detta efter WW2.

   Det är helt meninglöst att diskutera om man inte gör kvantitativa jämförelser, hårdast ansatta efter WW2…, men vem var hårdast ansatt under WW2? Millioner döda ryssar och kineser och judar… och vem stödde detta senare, muslimerna, inte efter WW2 utan under WW2. Vem fick det svårt efter kriget , jo japanerna och tyskarna. Muslimerna har sig själva att skylla att de inte lyckats organisera sina samhällen, trots att de hade olja. på vilket sätt hade de det svårt på,ett sätt som inte var självförvållat? Hur han fattiga asiater haft det under 1900-talet, men istället för att gnälla så har de byggt upp sina länder.

   Sen jämförelsen mellan kristendomen och islam är som att säga det är två böcker, en helt tom jämförelse, som med pippi långstrump. Islam är så uppenbart skapad som en expansiv krigarideologi, har du läst en enda sida? Boken är genial men helt inriktad på erövring, helt utan kärleksbudskap för den andre, det kan faktiskt inte bli värre.

   Sedan, muslimer mördar och våldtar idag 2016, med internet och ipads, fullt medvetna om att det finns en annan verklighet, det är en viss skillnad mot situationen under religionskrigen i Europa där pöbeln hade svårt att känna mer än en verklighet.

   Vad är din slutsats? Att vi behöver religionskrig? Eller att allt är bra som det är?

   Gilla

   • Jasa skriver:

    Jag tror nog inte nan av oss forstar vad folk som varit uttsatta for det bruttala koloniala fortrycket kanner for vast. Religionen tjanar bara som smojrmedel.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Visst har en del muslimska samhällen varit utsatta för ett kolonialt förtryck. Men å andra sidan har islam förtryckt kristna och judar sedan Mohammeds tid. Till en del har det förtrycket gått hand i hand med en etnisk rensning av kristna som inte ville bli omvända. För 1000 år sedan var Turkiet ett kristet land till praktiskt taget 100 %. Jag behöver bara nämna folkmordet på armenierna. Eller Turkiets ockupation av norra Cypern där en sedan antiken kristen befolkning fördrivits i våra dagar. Med USAs och Storbritanniens gillande och under övriga Europas tystnad. I dag är det mindre än 1 % kristna i Turkiet. Nyligen förklarades några av de få kvarvarande kyrkorna i sydöstra Turkiet som statsegendom. Inte ett ord från EU. Du verkar sakna förståelse för vad kristna har varit utsatta för sedan Mohammeds tid, i vart fall i kvantitativ bemärkelse.

    Gilla

   • ruben skriver:

    Väldigt övertygande DOGEN! Tack för den klara ”rösten” Jag gillar inte heller lismande lögner.

    Gilla

   • dogen skriver:

    @JASA, hur förklarar du utvecklingen i Asien och Sydamerika där många länder också hade kolonialt styre, eller för den delen den icke-muslimska delen av Afrika?Varför ser vi inga mexikanska eller indiska självmordsbombare eller varför ser vi inga indiska eller kanske kinesiska gäng som sextrakasserar flickor på konsert i Europa? Kolonialismen som förklaring är helt enkelt fel. Förklaringen står att finna i den muslimska kulturen, varför skall det uppenbara vara så svårt att se?

    Gilla

  • murmelisite skriver:

   Nja. Jag har svårt att ta till mig att en vuxen man finner det njutbart att utöva samlag med en 8-9-åring. Inte ens för 2000 år sedan. Om så vore fallet skulle jag bli tvungen att omvärdera min syn på mannen åt ”alla män är djur”-hållet. Jag har svårt att ”ta till mig” att det enda som avhåller en man från att idka samlag med barn är en ytlig, påtvungen, fernissa av civilisation? För mig är Muhammed, som han beskrivs i skrifterna, en mycket ”sjuk” man, bl.a. på grund av sin pedofili.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Inte enbart på grund av detta.

    Fast frågan ställer sig om man ska beteckna Mohammeds agerande som sjukt.

    I vår tid vill man gärna inordna allt som avviker från vad som för tillfället anses normalt som sjukt. Det leder i sin tur till ett frånkännande av ansvar. Sjuka kan ju för det mesta inte hållas ansvariga för sin sjukdom (med undantag för själförvållad sådan genom rökning m m). Eftersom Mohammed inte gjordes ansvarig av sina samtida för sin pedofili får man förutsätta att de accepterade hans agerande. Illa nog det. Men att hans nutida anhängare och särskilt de som lever bland oss försvarar hans äktenskap med en nioåring, det är sannerligen skandalöst. Men de är ju sjuka….

    Gilla

 24. bengtlindkvist skriver:

  Reblogga detta på Ben2gt och kommenterade:
  According to Sweden´s foreign minister, Islamist s are Killing people, such as the French priest, because of the pority in the world.
  She has the simple answer. Indeed!

  Gilla

 25. Melmac skriver:

  De enda som kan reformera och modernisera Islam och får bort jihadister och hat predikanter är muslimerna själva, ingen annan. Clinton, Trump, Löfven, Merkel, kristna, judar, homosexuella etc. etc. kan det inte.

  Sjukdomsinsikt krävs i alla religioner, företag etc.

  Gilla

 26. ruben skriver:

  Det går inte föra dialog med islam, för de har inskrivet i sin religion att man måste ljuga för att gynna Islam. Muslimerna är fullproppade med Islamistisk hatpropaganda mot väst. De skall hämnas alla oförrätter som kolonialister, slavdrivare, korsfarare, katoliker, kristna, judar ev. gjort sig skyldiga till någonsin bakåt i tiden. De tror de måste hämnas miljarder brott som väst antagligen gjort. Med Koranens hjälp förstärker och konserverar de hatet i Allahs namn. Den argumentationen Islamisterna präntar in i muslimerna, omintetgör alla fredliga försök till mänskliga samtal.

  Gilla

 27. dogen skriver:

  Jag har bara sett rubriken från idag från London men det är ingen vild gissning att det ligger en muslim bakom dådet. Hur vet man detta bortsett från att det återigen är oskyldiga försvarslösa som attackeras? Jo, det är för att den nya ursäkten är att det är ”psykiska orsaker” som ligger bakom, det är SvDs nya linje. Jag tycker det är ogenomtänkt, om det är psykiska orsaker och det nästan alltid är muslimer vad leder det till för slutsats, muslimer är oftare sinnesjuka, kanske sinnesslöa än andra? Rasism?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.