Sharia och Paulus

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den brittiske 1700-talsförfattaren Samuel Johnson påstås ha sagt att inget skärper tankeverksamheten så mycket som risken att bli hängd. Utan alla liknelser i övrigt är det lite likadant med migrantkrisen: en oväntad och potentiellt omvälvande förändring som tvingar en svensk att börja fundera över sig själv och sitt samhälle och över frågan om detta samhälle kan vara förenligt med muslimska seder och uppfattningar.

Jag tror mig ha förstått av internationella opinionsundersökningar att en mycket stor andel av muslimerna, även sådana som inte är särskilt fromma, vill att sharia ska gälla, till exempel att domstolar ska döma efter Koranen och hadhiterna snarare än efter sekulär, till exempel svensk, lag.

Vilken besynnerlig idé, tänker jag, så kan kristna aldrig ha resonerat. Men däri har jag fel, visar det sig. Kapitel sex i Pauli första brev till korintierna inleds så här:

Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför de orättfärdiga och inte inför de heliga! Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Och om ni skall döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni till domare folk som församlingen ser ner på. Ni borde skämmas! Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? I stället processar broder mot broder, och detta inför otroende!

Jag tror att det är samma tankefigur som hos muslimerna. De heliga ska så småningom döma hela världen, så då är det väl lika bra att börja direkt, och vilken lagbok som ska gälla bör det inte vara någon tvekan om, nämligen den heliga skriften. Och man kan ju inte ha domare som är otrogna och som församlingen därför ser ner på.

I Sverige anlägger vi inte längre Pauli synsätt. Varför gör vi inte det? Vad var det som kom emellan?

Jag tror att det var kapitalismen och marknadsekonomin. Denna ordning har i västerlandet numera oförtjänt dåligt rykte; den smutskastas regelmässigt samtidigt som vi västerlänningar skamlöst avnjuter dess frukter och en hel värld som lever i systemets utkanter försöker ta sig till dess centrum för att fritt kunna tillgodogöra sig dess njutningar.

Jag säger inte att utsugning och förtryck inte skulle vara förenligt med kapitalism, men jag påstår att kapitalismen är det första av alla girighetsstyrda system – och det gäller samtliga kända samhällssystem utom den ädle vildens ursprungliga paradis – som inte tillgodogör sig nästans resurser – pengar, kvinnor, getter och diamanter – genom våld eller list, utan genom att tillverka något som nästan blir så angelägen att få att han frivilligt lämnar getterna i utbyte. Kapitalismen grundprincip är fredligheten. Kapitalismen är inte bara den mest produktiva samhällsordning som världen fått uppleva, utan också den mest civiliserade.

Med kapitalismen kom de mänskliga rättigheterna, till exempel toleransen. En kapitalist tänker bara på profiten. Han bryr sig inte om vilken gud folk tillber bara de respekterar äganderätten och kommer i tid till arbetet. Det löpande bandet struntar i om det betjänas av en svart, vit eller gul eller hindu eller kvinna bara de föreskrivna handrörelserna utförs korrekt. För produktionsapparaten kan du ha vilken sexuell läggning du vill bara du minns det här med lönsamheten. Det är ingen tillfällighet att FNs Allmänna Deklaration om de Mänskliga Rättigheter hålls för helig i det kapitalistiska västerlandet men ses med misstänksamhet bland förkapitalistiska muslimer (se Kairodeklarationen).

Kapitalismen vill inte ha att göra med sådana där krångelgubbar som Paulus som vill döma efter en förkapitalistisk helig skrift. Kapitalismen föredrar en effektiv stat som utfärdar förutsägbara domar utan ovidkommande teologiska hänsyn.

Den stora frågan är var gränserna går för kapitalismens och västerlandets vidsynthet. Dårfinkar utan makt kan tolereras, ty sådana dårfinker hotar inte den allmänna ordningen. Men när dårfinkarna börjar organisera sig, hota ordningen och bli farliga, till exempel genom tyska Blitzkrieg mot Polen eller muslimska terrorbomber i Paris, då måste även den mest högsinta och testrogna västerlänning börja fundera över var toleransens gränser går.

52 reaktioner på ”Sharia och Paulus

 1. John Nilsson skriver:

  Multikulturalism framdriven av kapitalism och globalisering? Ja, säkert en bidragande faktor, men till priset av en ny typ av syndabock enligt dessa texter, som känns väldigt relevanta och aktuella i och med Brexit-omröstningen (den andra är mest grundlig i sin genomgång av temat):

  http://www.americanthinker.com/articles/2016/03/the_white_working_class_is_the_designated_scapegoat_of_the_ruling_elites.html

  http://mundanebehavior.org/white-trash-a-class-relevant-scapegoat-for-the-cultural-elite

  Gillad av 1 person

  • John Nilsson skriver:

   White Men as Modern Scapegoats:

   http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Wallace-White-Males-Scapegoats.html

   ”The main weapons — propaganda — the envious use to bring down the envied are the attempts to instill guilt and shame. Tellingly, child researchers believe children feel shame before guilt, which is also illustrated in the story of the Garden of Eden. Adam and Eve don’t feel guilty about being naked; they feel ashamed.

   The fact that shame becomes before guilt makes it a more primitive, powerful and more effective weapon. Saul Alinsky (perhaps unwittingly) noticed this is his Rules for Radicals, when he wrote the first weapon to use is ridicule.

   Adam and Eve don’t feel shame until they become self-conscious. That’s important too, because these attempts to instill shame and guilt will not be successful until the scapegoat incorporates them into his self and becomes self-conscious about them.

   If these attempts to instill shame and guilt work, the scapegoat will in fact participate in his own destruction, and even go so far as to pass laws against himself. In other words, he’ll commit cultural suicide.”

   Gillad av 1 person

 2. BjörnS skriver:

  Visst var kapitalismen viktigt men vi har även de politiska ideologiernas framväxt och, inte minst, upplysningstiden. Vad som är centralt här är sättandet av vetenskaplig kunskap i centrum. Man kunde då successivt överge den religösa världsbilden. Mentalt tycks majoriteten av muslimerna vara ljusår från en sådan tankemässig växling.

  Gillad av 2 personer

  • Hedvig skriver:

   Till kulturkrockar mellan demokrati och politisk islam, kan vi inte längre förneka, att konflikterna mellan unga infödda och utlandsfödda svenskar OCH det ofattbart stora antal nya migranter som alla behöver bostäder (förutom all annan välfärd), kommer att öka exponentiellt. Regeringen har lagt prioriteringsproblemet i kommunernas knän med den nya bostadsanvisningslagen som började gälla den 1 mars i år.

   Sprickorna i samhällsbygget djupnar. Lyssna gärna på P1:s Studio Ett-inslag om den akuta svenska bostadsbristen med exempel från Nacka kommun: 58 min in i programmet t.o.m. 1 timme och 27 min.

   http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/741225?programid=1637

   Gilla

 3. Madelaine Fusfield skriver:

  Gillar analysen och jag har alltid tyckt aposteln Paulus var en något suspekt figur som inte respekterade kvinnor bl. a. Frågan är väl om Sharia kan förenas med demokrati. Det kan kapitalismen däremot, och det är väl framför allt demokratin vi vill värna även om det är ett uruselt system enligt Churchill. Dock är andra system ännu värre. Gud bevare oss för teokrati enligt Iran och Saudi.

  Vill man bli svensk medborgare bör man ge en lojalitetsed att uppehålla svenska lagar och demokratiska system. Krävs inte det för att få medborgarskap? Hur kan frågan om Sharia ens ställas, och var är lagens väktare som borde beskydda människor från försök av invandrare att utöva tryck på svenska kvinnor t. ex.? Måste den svenska kvinnan lära sig självförsvar, jiujitsu el. dyl., eller beväpna sig? Mace i handväskan?

  Dom som inte kan anpassa sig bör deporteras omedelbart. Men jag ser det från ett amerikanskt perspektiv, och immigranter måste anpassa sig efter amerikanska lagar. Det blir ingen daltning eller försök finna ursäkter för vuxna personer. Immigranter behåller de traditioner som inte bryter mot lagen. Muslimer här firar Ramadan och bjuder ibland in amerikaner att fira Eid, festen som avslutar Ramadan. Blev jag inbjuden skulle jag inte precis uppträda i bikini men skulle inte heller täcka håret. Förstår att Sverige har det uppenbart jobbigt just nu. Hoppas det är en övergångsperiod.

  Gillad av 1 person

  • Utlandssvensk skriver:

   @ Madelaine,

   En klar majoritet av världens muslimer stöder sharia och om man studerar islam är det ganska klart att man inte kan vara troende muslim om man inte stöder sharia. Så om man accepterar islam, får man acceptera stöd för sharia. I en demokrati blir det sen uppenbarligen i huvudsak en fråga om hur stor andel muslimer det finns. Desto större denna är, desto mer krav på sharia. Blir andelen tillräckligt hög indikerar allt att demokratin, i den bemärkelsen vi använder ordet i västvärlden, helt enkelt upphör. Sverige är på väg i den riktningen i mycket högre hastighet än något annat västland, även om många andra också är med på resen.

   Vidare är det väldigt påtagligt att det är just kvinnor som har varit drivande vad gäller islamiseringen. Ingen grupp är mer pro islam än feminister i Sverige. Kvinnor har hela vägen varit betydligt mer positiva till massimmigrationen och SD är det enda partiet med övervägande manligt stöd. Hela sjuklövern har övervägande kvinnligt stöd.

   Dessutom förefaller stödet för islamisering vara större bland utbildade kvinnor än övriga. De mest renodlade immigrationsfanatikerna i Sverige har traditionellt varit MP och FP, som båda har haft starkt stöd från just högutbildade kvinnor.

   Faktum är att man mycket väl kan se en islamisering av Fi. MP, ett annat öppet feministiskt parti, var länge den stora samlingsplatsen för muslimer med politiska ambitioner. Men de är nu kraftigt försvagade och har slängt ut en del muslimer, så fältet är öppet här. Att se Fi ställa upp med profilfrågan att alla kvinnor ska ha rätt att bära burqa är absolut inte omöjligt. Tvärtom! De har hela vägen betraktat detta som en feministisk frihetsfråga (jag skojar inte!) och de skulle bara behöva betona saken lite till för att flyga över 4%.

   Slutligen kan det vara värt att påminna om det nyligen avslutade presidentvalet i Österrike, som har liknande migrationsproblem som Sverige. Ungefär kan man säga att en MP politiker stod mot en SD politiker. Männen röstade med stor majoritet på SD politikern, men kvinnorna röstade med ännu större majoritet på MP gubben. Immigration var den stora frågan.

   Gillad av 6 personer

   • Lennart Göranson skriver:

    Jag vill nog vrida och vända lite på tesen ”Så om man accepterar islam, får man acceptera stöd för sharia”. Att ”acceptera islam” kan jag inte tolka som annat än att man tillåter människor i Sverige, medborgare eller andra, att bekänna sig till den muslimska tron. Alltså att tillämpa den i Sverige lagstiftade religionsfriheten. Att ”acceptera sharia” kan eventuellt betyda att man, utifrån opinionsundersökningar, är medveten om att många av dessa människor gärna skulle vilja att det var sharia som gällde och inte de sekulära lagarna i det land där de befinner sig. Det är något som man kan beklaga, men det är förmodligen ett faktum. Vad ”acceptera sharia” däremot absolut inte får betyda är att människor i sina handlingar tillåts rätta sig efter något annat än svensk lag. Konflikten mellan vad man skulle önska och vad man accepterar som gällande lag är något som dessa muslimer får bära inom sig. Det får inte vara förhandlingsbart. Och det innebär att tesen, beroende på hur man tolkar den, inte håller.

    Det jag hoppas och tror är att muslimer alltmer kommer att välja samma väg som kristna har gjort, och bevisligen finns det många muslimer i Europeiska länder som har kommit så långt. Som jag ser det kan den processen uppmuntras genom att vi också fortsättningsvis behåller religionsfriheten men står benhårt fast vid att i Sverige är det lagen som gäller och att kulturella eller religiösa föreställningar inte utgör någon förmildrande omständighet när man bryter mot lagen.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Lagen kommer att gälla så länge muslimer är i minoritet här i landet. Förhoppningsvis. Fortsätter den muslimska folkningsgruppens tillväxt i samma takt som nu så kommer våra barnbarn att leva i ett samhälle där sharia står över lagen. Eller har blivit lag. Så är det i praktiskt taget alla länder där muslimer är i majoritet. T o m Turkiet, som en längre tid varit ett sekulärt samhälle, är på väg tillbaka till ett, om inte shariastyrt, så dock starkt shariapåverkat samhälle. Lika skakig är situationen i Tunisien. Algeriet och Egypten hade varit shariastyrda om inte militära statskupper förhindrat detta. För att inte tala om resten av länder med muslimsk majoritet. Att hoppas på att troende muslimer överger sin tro (av vilken sharia är en grundbult) är att leka fågel struts. Är det något som tyder på att detta kommer ske? Det är inte vi som skriver på den här bloggen som kommer att drabbas. I vart fall inte de flesta av oss. Det är generationerna efter oss som kommer att drabbas och förbanna vår generation för att vi hoppats och inte agerat mens tid var.

    Gillad av 1 person

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Vad jag ser här är två problem, minst. Å ena sidan håller jag med Lennart G att man kan och bör skilja på fundamentalister som säkert har Sharia implementering som mål och moderata muslimer som accepterar det nya landets lagar. Jag har många grannar här som är muslimer och använder traditionell dress vilket ej stör mig. Dom utgör ingen fara för vår vällevnad. F.ö. har jag stor tillit till våra säkerhets- och underrättelsebyråer att dom håller öga på eveneuellt förrädiska element. Man ska inte hetsa upp sig över människors sätt att klä sig. Det är trångsynt.

    Å andra sidan ligger faran för att ett demokratiskt land eventuellt skulle överrumplas av oliktänkande som gradvis vinner majoritet och därmed makten att införa Sharia lagar. Det är ett annat problem. Är Utlandssvensk rädd för att svenska kvinnor ska bli förförda av alla dessa manliga muslimer och börja ha storfamiljer? Vilken tanke. Det säger inte mycket om den svenska kvinnan. Jag tillhör en svensk kvinnoorganisation här, och jag kan försäkra att det inte finns några tafatta lisor ibland oss, särskilt inte bland de yngre. Det kanske tar lite tid, men jag har mer förtroende för kvinnor än Utlandssvensk. Olyckligtvis har ni röstat in några egendomligt naiva personer som Margit Wallström vars namn är känt pga hennes position. Håller med att hon ej inger anförtroende. Men det var väl en man, Reinfelt, som öppnade dörrarna till invasionen? Naiviteten är inte könsbegränsad.

    Gilla

 4. Arne a skriver:

  Det hela är mycket enkelt, hur stor är mängden extremister, och jihadister inom gruppen muslimer och ökar eller minskar denna andel? Vidare hur stor är mängden människor inom gruppen muslimer som vill leva på ett inkompatibelt och för väst skadligt vis, genom sharia och liknande, och växer eller minskar denna andel i världen? Sen till sist, befinner det sig tillräckligt många muslimer i Europa och Sverige så att dessa andelar inte längre är försumbara?

  Vi står inför civilisationers krig, den öppna aggressionen man kan utläsa efter Brexit är en proxy för detta, EU har inte förmått att rädda sig själv, dessa egenkära korrupta byråkrater har inte förmått att rädda sig själva, inför det mest mest uppenbara hotet som ger bränsle åt EU-motstånd, muslimsk massinvandring, detta betyder att nya krafter behövs, de existerande har medvetet eller ej, lierat sig oåterkalleligt med islamisering. EU som fredsprojekt var endast konstruerat för att förhindra inre konflikter, inte yttre hot. Misslyckandet står klart med all tydlighet, och inte ens när LePen hånar sina kollegor förmår de göra något.

  Efter varje terrordåd, ….,detta har inte med islam att göra.., för mig så är det samma sak som Michael Pailin gör, ”Look it moved!”. För mig har John Cleese rätt, ”It is a dead parrot!”. ”It has
  ceased to be!”. Argumentet att detta inte har med alla muslimer och religionen islam att göra är dött. Som en stel papegoja, vem skall banka det i disken så folk fattar?

  Gillad av 11 personer

  • Utlandssvensk skriver:

   Angående dina frågor om hur många och vilka andelar, så har jag grottat en del i det där.

   Som det ser ut nu, ligger nog andelen muslimer i Sverige kring 8-10% i hela befolkningen och kring dubbelt så högt i den yngre halvan i den yngre halvan (0-44 år). Möjligen har vi redan högst andel i Europa, eller också passerar vi Frankrike inom kort. Tillväxten är absolut explosiv.

   Vad gäller attityder inom denna grupp, finns det massor av undersökningar i andra västländer, men nästan inga i Sverige. Men detta hittade jag:

   ”The WZB-funded Six Country Immigrant Integration Comparative Survey (SCIICS) among
   immigrants and natives in Germany, France, the Netherlands, Belgium, Austria and Sweden
   provides for the first time a solid empirical basis for these debates. The survey with a total
   sample size of 9,000 respondents was conducted in 2008”

   ”religious fundamentalism is not a marginal phenomenon within West
   European Muslim communities. Almost 60 per cent agree that Muslims should return to the
   roots of Islam, 75 per cent think there is only one interpretation of the Koran possible to
   which every Muslim should stick and 65 per cent say that religious rules are more important
   to them than the laws of the country in which they live. ”

   https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf

   Det hela är väldigt enkelt: Antingen genomför vi storskaliga deportationer, eller så blir Sverige ett muslimskt land. Och det lär gå fort! En muslimsk majoritet bland nyfödda kan vi ha inom några år.

   Gillad av 6 personer

   • gmiksche skriver:

    Det mest humana sättet att lösa problemet är att likställa islam med nazism och straffbelägga spridning av islams budskap i ord och skrift. Båda ideologier förespråkar våld mot icke-troende. De som vill leva sin islam får söka sig till länder där sharia råder. Övriga tror jag kommer att integrera sig, förutsatt att det ställs samma krav på dem som på folk i övrigt.

    Gillad av 4 personer

   • Hortensia skriver:

    Fullkomligt fasansfulla framtidsutsikter för sekulära, kulturellt kristna svenskar i Sverige, alltså. Fler torde inom kort följa ditt kloka exempel, Utlandssvensk, och flytta utomlands.

    Om inte SD ges egen majoritet i ett extraval och lyckas genomföra en omfattande repatriering – och hur sannolikt är ens ett extraval i dagsläget – kan det Sjuklöverinitierade folkombytet kanske vara så gott som klart redan 2030, men hur illa hinner det bli i Sverige bara tills 2018 om Löfven får sitta kvar, eller ersätts av Kinberg Batra?

    http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/

    Gillad av 4 personer

   • Utlandssvensk skriver:

    @ GMIKSCHE,

    ”Det mest humana sättet att lösa problemet är att likställa islam med nazism och straffbelägga spridning av islams budskap i ord och skrift.”

    Ja, någonting åt det hållet. Man behöver skapa ett läge där troende muslimer inte vill stanna kvar i landet. Min uppfattning är även att man bör ge höga bidrag till de som vill flytta.

    @ HORTENSIA,

    ”kan det Sjuklöverinitierade folkombytet kanske vara så gott som klart redan 2030”

    Det går rent extremt fort! I åldersgruppen 0-44 år är andelen med utländsk bakgrund nu uppe kring 40% och den ligger kring 50% eller över i alla större städer.

    Få verkar inse hur explosiv demografin är i Sverige. Flera av de stora immigrantgrupperna har både dramatiskt mycket högre nativitet och mycket lägre genomsnittsålder än de infödda svenskarna. 5-6 barn per kvinna är normalt i t.ex Afghanistan och Somalia. I Syrien ligger de kring 4. Och detta bryts INTE när de kommer till Sverige, tvärtom inser många att det går utmärkt att leva bara på att ha många barn.

    Om man tar två grupper kvinnor som föds nu, där 10 stycken tillhör grupp A som föder i snitt 6 barn vid en ålder av 20 och 90 stycken tillhör grupp B som föder 1.5 barn vid en ålder av 30, så får vi:

    Efter 20 år: Grupp A föder 60 barn, varav 30 kvinnor

    Efter 30 år: Grupp B föder 135 barn, varav 68 är kvinnor

    Efter 40 år: Grupp A föder 180 barn, varav 90 är kvinnor

    Efter 60 år: Grupp A föder 540 barn, Grupp B föder 102 barn.

    Det här är inga dystopiska fantasier, utan i verkligheten går det med all sannolikhet fortare, pga:

    – Invandrargrupperna importerar partner från sitt hemland när de ska ha barn. Detta skapar en turboeffekt i antalet över tiden.

    – Betydlig fler svenska kvinnor får barn med immigranter än vice versa.

    När de enorma mängder asylanter som har kommit de senaste åren börjar importera fruar om något eller några år kan andelen muslimer bland nyfödda gå genom taket.

    Här är en mycket läsvärd artikel från 10 år sen om hur det ser ut med barnafödandet hos gruppen somalier:

    ”I nästan varannan somalisk barnfamilj i Göteborg finns fyra eller fler barn under 17 år”

    http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/28-10-07-g%C3%B6teborgs-somalier-ett-folk-i-kris-1.1179853

    Gillad av 3 personer

   • Aha skriver:

    För något år sedan kom jag fram till att antal invandrare med barn och barnbarn, vi har haft invandring i flera decennier, är ca 2,5 milj.
    1 milj (10%) muslimer förefaller rimligt i det perspektivet.
    Vad jag förstått har etablissemanget undvikit att nämna uppgifter om antal muslimer. En volymsdebatt skulle skada deras agenda.
    Bra jobbat.

    Gillad av 3 personer

   • Hortensia skriver:

    Herregud, vilken hemsk läsning, Utlandssvensk!

    Varför, varför, varför stoppades inte all somalisk invandring till Sverige, när man redan för ett decennium sedan hade all denna vidriga kunskap?!

    Gilla

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Hur tolerant skall man vara mot de intoleranta är en gammal fråga i liberala kretsar. Vill man leva i ett liberaldemokratiskt samhälle måste ju gränsen sättas så att det liberaldemokratiska samhället inte utplånas av de intoleranta. På lång sikt.

  Svårigheten ligger i att bedöma vad dagens tolerans mot de intoleranta får för konsekvenser på lång sikt. Kapitalismens svaghet är att den korta sikten prioriteras, det som t.ex. händer nästa kvartal. Religioner kan däremot fokusera på konsekvenser på längre sikt utan gräns uppåt. Det viktiga är att det går åt rätt håll.

  Väst behöver nya institutioner som har ansvar för att hantera det långsiktiga perspektivet på samhällsutvecklingen.

  Gillad av 6 personer

  • arne skriver:

   Precis, tidsperspektivet är viktigt, har man ett religiöst förhållningsätt så är man mera tålmodig, muslimska brödraskapet kan lugnt luta sig tillbaka och låta demografin ha sin
   gång, även om gränserna stängs imorgon. Det måste bli tillräckligt obekvämt att vara muslim så att folk lämnar Europa, alternativt hjälps på traven genom deportation. Annars är sluttillståndet givet, ett islamiserat Europa.

   När jag idag rörde mig i Malmö tidigt på dagen så är andelen muslimer betydligt lägre, senare på dagen så är andelen skrämmande hög, de man ser på morgonen är sådana som deltar indet ekonomiska livet, senare ser man de som kostar. Att med en allt högre andel muslimer det ekonomiska livet kommer att fortsätta ostört verkar helt osannolikt, vi är på väg rakt ner i toaletten och i Malmö kan man med all tydlighet se vartåt det barkar.

   Gillad av 3 personer

 6. Arne a skriver:

  Sen tror jag att upplysningen hade ett finger med i spelet, att man i högre och högre grad insåg att religionens krav på att förklara allt och ha explicita regler förmätet världsliga livet pga detta hade förlorat sin giltighet. Däremot kan jag hålla med om att kapitslismens grundpelare, samarbete mellan människor, inte teorier, har varit en viktig komponent.

  När muslimer inte skakar hand så brister detta samarbete, det behövs inga fler exempel. det visar på ett förakt för den andre och måste utrotas som företeelse. det är 11 timmen.

  Gillad av 2 personer

 7. tirutaa skriver:

  Intressant teori om muslimsk radikaliseringen som jag läste om häromdagen.

  Olivier Roy, professor vid Europeiska universitetet i Florens, menar att jihad handlar varken om religion eller om politik, utan om en oidipal generationsrevolt hos den andra generationens muslimska unga män. Jämförbart med tidigare generationers vänsterrevolt mot föräldragenerationen på 70-talet. Att denna radikalisering inte sker i moskéer eller via fanatiska predikanter, utan främst är en självradikalisering.

  Sedan Charlie Hebdo har man i Frankrike diskuterat huruvida islam alls är kompatibelt med Väst. Här möts två olika synsätt på frågan.

  Den ena är teologisk: det är religionen islam i sig som bär skulden, eftersom det är där lojaliteten ligger, inte hos nationen Frankrike. Man accepterar inte kritik, kompromissar inte om normer eller värderingar, godkänner våld. Med detta synsätt ser man reformering av religionen islam som enda sättet att lösa problemet med jihadismen.

  Det andra sättet att se på orsaken till radikaliseringen är rasismen, islamofobin och utanförskapet. Särskilt ”moderata” muslimer, liksom den multikulturella vänstern, lutar sig mot denna förklaringsmodell.

  Nu menar Olivier Roy att båda sätten att se på saken utgår ifrån att det finns ett muslimskt samhälle (community), skilt från det franska. Men något sådant finns inte i Frankrike. Dessa ungdomar tillhör inte en islamsk förtrupp, de är inte religiösa predikanter. De är i konflikt med sina föräldrar – som ofta inte tvekar om att anmäla sin oro till myndigheter – och likaså med sin muslimska omgivning. De skapar fantasier om en ummah från forna tider som är i opposition till Väst. De tar inte del i det lokala religiösa livet eller den närliggande moskén. Dessa ungdomar självradikaliserar sig genom Internet. De letar efter global jihad. De är inte intresserade av den verkliga muslimska världen, såsom Palestina. De kan inte arabiska. De kan inte sin Koran.

  Kort sagt – de försöker inte islamisera sin omgivning, utan främst önskar förverkliga sin sjuka fantasi om heroism.

  ”Vi har hämnats Muhamed!” kan de ropa i samband vid sina aktioner.

  Tvärtom vad man kunde tro, är de franska muslimerna rätt väl integrerade i samhället. Det finns fler muslimer som arbetar inom den franska säkerheten, inom polisen, inom armén, än det finns medlemmar i Al Quaida eller IS. En annan kliché är att muslimerna inte skulle fördöma terrorismen, men Internet är fullt av sådana fördömanden och antiterrorist fatwas.

  Franska muslimer har aldrig haft en önskan att ersätta det franska samhället med muslimska institutioner. Än mindre lobbat för sådant. Det finns inga tecken på att starta ett muslimskt politiskt parti. De muslimska politikerna är utspridda över alla partier i Frankrike. Det finns ingen ”muslimsk röst”.

  Det finns inget nätverk för muslimska skolor (mindre än 10). Nästan inga stora moskéer, bara några små lokala sådana. Representanterna för det Franska rådet för muslimsk tro vid Stora Moskén i Paris hålls på armlängds avstånd från landets regering. Och även av andra länders representanter. Den saknar all lokal legitimitet.

  Med andra ord – det är den galliska individualismen som är den dominerande även för muslimerna i Frankrike.

  Om man ändå kunde säga det samma om den svenska; här har det varit tvärtom. Man har öst pengar till massor av olika muslimska sammanslutningar. Man har betraktat de självutnämnda ”representanterna” för dessa organisationer som representanter för alla muslimer i Sverige. Givit dem en legitimitet de inte förtjänar. Allt för att fjäska för det ”olika”. Med undermeningen: jag betraktar väl inte dig som ”den andra”. Du är som ”vi”.

  Denna makalösa ytlighet i analys som kan göra mig galen!

  Politiker som Mona Sahlin, Veronica Palm, Gudrun Schyman, Broderskapsrörelsen (S), moderaterna mm, har fjäskat/fjäskar inför dessa självutnämnda muslimska ”representanter”. Hur mycket skada har de inte med sitt handlande redan hunnit åstadkomma? Hur backar man från sådant, om man nu till äventyrs skulle inse att det vore klokt.

  Det finns bara muslimska invånare, inget muslimskt samhälle. Eller som Mustafa Omar föredrar att kalla det ”muslimskt civilsamhälle”. Vilket han drar fram i tid och otid, som om han ville hamra in det i svenskarnas medvetande, tills vi faktiskt börjar tro på det. Och därmed splittra det svenska samhället i två olika delar: ett muslimskt och ett svenskt. Kanske ett första steg i att lite i sänder få en fot in för framtida sharia.

  Föreställningen om ett ”muslimskt civilsamhälle”, som dessa män så gärna vill ska gälla i vårt land, är bara en önskan att skapa sig själva en position, både vad pengar och anseende gäller. Och nu ska även kyrkan försöka ”inkorporera” den muslimska tron inom sig. Man tar sig för pannan.

  Kan man inte i Sverige bara låta folk fortsätta att vara både ”vi” och ”dom”. Världen är inte beskaffad som ett enda ”vi”. Och kommer – tack och lov – aldrig att bli det.

  Gillad av 4 personer

   • tirutaa skriver:

    Kan ju alltid vara bra att veta varför någon gör något. I synnerhet som där finns våld iblandat. Ord kan ibland få spöken att försvinna.

    Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @ Tirutaa
   Jag tänkte skriva ”äntligen någon som vet vad han talar om”, men för att inte i onödan provocera skriver jag ”äntligen någon som har samma erfarenhet som jag av hur det fungerar i Frankrike”. Min personliga uppfattning är att vi bör dra lärdom av Frankrike när det gäller hur flertalet muslimer kan assimileras (om de inte blir alltför många) och ta varning när det gäller hur man kan totalt misslyckas med att lösa problemen i utanförskapsområden.

   Gilla

 8. Christer Carlstedt skriver:

  Det finns ett antal synonymer till ordet ”helig”. ”Gudomlig” är väl det vi oftast tänker på, men även ”troende” och ”ofelbar” ingår i begreppet. Riktigt vad Paulus menade i betydelsefloran är nog inte klarlagt, men att han skulle ha avsett gudomlig håller jag för osannolikt då en sådan upphöjelse av levande människor hade varit hädelse och helt stick i stäv med den kristna läran om endast en gud.

  Härutöver svänger han sig med ytterligare ett begrepp som brukar vara poppis bland religiösa människor. De kallar varandra bröder och systrar (i tron). Även muslimer är rätt förtjusta i att kalla varandra så.
  Häri ligger kanske en del av oviljan att låta en världslig domstol lösa tvister. Alla som har mer än ett barn är säkerligen bekanta med fenomenet att det är föräldrarnas uppgift, bland annat givetvis, att slita tvister mellan syskonen. Om brodern ger systern stryk så anmäler normalt sett inte föräldrarna honom för misshandel. Man fixar helt enkelt familjeproblem inom familjen.

  Det är sedan som det ”skiter sig” i både den tidiga kristna kyrkan och islam. Man ser ner på de som inte omfattar deras tro. Man gör en bedömning av mänskliga kvalitéer utifrån om vederbörande har sett ljuset eller inte. Ur den aspekten är de båda skitstövlar som inte förtjänar någon respekt alls.

  Kapitalismen kan eventuellt ses som ytterligare en trosriktning. Man producera mer eller mindre gemensamt något till mänsklighetens fromma. Den som tillverkar eller tillhandahåller något som många anser förbättrar deras tillvaro blir förmögen på kuppen. Den som inte gör det, får söka sig ett annat näringsfång.
  Enkelt och väldigt logiskt.
  I princip!

  Nu vet vi alla att kapitalismen är starkt förknippad med diverse avarter. Det är inte principen det är så mycket fel på som på människornas förmåga att bedöma vad som är gott och när det övergår i något som orsakar skada.

  Kapitalismens förmodade motsats, kommunismen, är väl också i grunden ett tämligen vackert tankebygge. Även här tvingas man dock konstatera mänsklig ofullkomlighet och girighet. I alla praktiserade fall har bygget en grundplatta av lidande och lik.

  I norra Europa tycker jag mig se att vi kommit en hygglig bit på väg att mejsla bort en del av kantigheterna i både kapitalism och kommunism i ett försök att plocka russinen ur båda kakorna. Kapitalismens värsta sidor bromsas med lagstiftning och kommunismens försök att göra alla till lika dana myror i den stora stacken, med undantag för soldaterna och drottningen då, hålls i schack av den mänskliga viljan att förbättra sin egen situation men framför allt en lagstiftning som värnar privat ägande.

  Tanken vare mig fjärran att vi skulle ha nått speciellt långt på den vägen. Exempel på motsatsen saknas inte.
  Men vi har uppenbarligen kommit tillräckligt långt för att vårt bygge skall vara attraktivt för folk från väldigt fjärran länder. Så till den milda grad att de vill komma hit. Till och med har de så bråttom att de inte ens tar reda på om det finns plats på härbärget. De hamnar följaktligen i stallet. Det blir dom inte glada för, eftersom någon har berättat för dem att livets goda frukter hänger mogna och färdiga att plockas.
  Att man blivit blålurad till en både lång och meningslös resa är ett beskt piller att svälja.

  De nykomna omfattar i allmänhet trosföreställningar som går stick i stäv med vad vi försöker bygga. De har blivit uppfostrade i tron att de är en bättre sort än alla andra. Precis samma tankegångar som Paulus ger uttryck för.

  Vi som har kommit ett stycke längre i processen och kastat av oss den religiösa självgodhetens mantel och skygglappar, kan i viss mån acceptera en del konstigheter i sedvänjor, så länge de hålls på ett privat plan.

  Dock kan, och skall vi inte, acceptera att någon som vill ha vårt bröd talar om hur vi skall baka det. Har vi gjort oss av med ett religiöst ok, så vill vi inte veta av att någon kommer och försöker pracka på oss ett nytt förtryck.

  För de som vill se att vi tvingas tillbaka till bronsålderstänkande, som de abrahamitiska religionerna är, vill jag gärna att vi meddelar att det går att resa åt två håll på en väg. Vi kan rent av tänka oss ett bidrag till returbiljetten.

  Gillad av 9 personer

  • Madelaine Fusfield skriver:

   ”(T)illbaka till bronsålderstänkande, som de abrahamitiska religionerna är.” Det gör judendomen en stor orättvisa. Man ska vara försiktig med generaliseringar om man inte vill avslöja sin okunnighet.

   Judendomen har hållit sig levande tack vare en intellektuell metod att ständigt granska de gamla texterna och hitta nya meningar som passar modern tid. Det kanske man inte kan säga om kristendomen som håller sig till Nya Testamentet bokstavligt. Judendomen är en ständigt utvecklande och levande religion. Att det också finns en minoritet av fundamentalister är inte säreget bland judar. Sådana finns i alla religioner, många inom den kristna tron som tror att bibeln bokstavligen är Guds ord.

   Gilla

 9. gmiksche skriver:

  ”En kapitalist tänker bara på profiten”. Jag kan inte riktigt hålla med om detta. USA är kapitalismens förlovade land. Det kan knappast ifrågasättas att USAs härskande skikt anhängare av en renodlad kapitalism. Samtidigt som USA agerar som självutnämnd världspolis med förfärande resultat. Så nog finns det kapitalister som tillgodogör sig nästans resurser – dock inte i form av kvinnor och getter, men väl av olja och andra naturresurser – genom våld.
  ”Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun”. Ett ord att betänka även av den som inte är troende kristen.

  Gilla

 10. Staffan Persson skriver:

  Det är inte bara kapitalismen utan den ingår i ett tankemönster som även innefattar konkurrens,vetenskap,individualistisk konsumtion,respekt för egendom,arbetstetik.Dessa företeelser hakar i varandra som kuggar men kanske är kapitalismen det centrala och det som satte igång framgångshjulet.

  Gillad av 1 person

 11. malmobon skriver:

  Tack för Kairodeklaration. Har försökt hitta och dela den. Bör diskuteras i Almedalen.
  Är islam förenligt med västerländsk demokrati?

  Gilla

 12. Fredrik Östman skriver:

  Kapitalism är inget som uppstår. Det är ett existerande fenomen. Varje gång vi använder det enklaste verktyg eller uppnår ett mål indirekt verkar kapitalismen. En späckhuggare eller katt som har lärt sig jaga av sin mor besitter animalkapital (jfr. humankapital) som är av värde och ger avkastning i dess vardag. En kråka med en avbruten pinne äger ett fysiskt produktionsmedel. Alla varelser drar nytta hela tiden av de erfarenheter och anpassningar som evolutionen har lagrat i deras avskapital. Många varelser, inklusive bakterier, förbättrar aktivt sin omgivning och är därmed landägare. Detsamma gäller antiloper som föds på rätt slags stäpp.

  Människan är det kapitalistiskaste djuret och det är själva orsaken till att vi genom exponentiell berikning (Marx: ackumulation) numera dominerar hela vår planet. Små skillnader i tillväxttakt leder med tiden till matematiskt obegränsade skillnader i rikedom. Precis så ser världen också ut.

  Det som skiljer vår civilisation, liksom t.ex. den kinesiska/japanska, från misslyckade samhällen som de muslimska, är humanismen, som står i motsats till ortodoxin. Humanismen säger oss att varje människa potentiellt är en lika god profet som någon annan. Var och en ansvarar därför personligen för sin egen frälsning. Mest konsekvent inom kristendomen har detta genomförts inom protestantismen, som som bekant inte håller sig med helgon. Härav följer sedan den protestantiska arbetsetiken och det medvetet organiserade öppna och kapitalistiska samhället.

  De muslimska folken är förstås som alla andra folk inneboende kapitalistiska. De bejakar det bara inte som vi. Islam är extremt antihumanistisk och utvecklas för närvarande än mer i den riktningen. Humanismen är grundvalen för vår livsstil, vår civilisation som vi känner den, för vår rikedom och för vårt vetande.

  Gillad av 8 personer

 13. Hortensia skriver:

  Rent bedrövligt, att svenska folket ens ska behöva fundera på hur vi ska lyckas undvika ytterligare islamisering och den absurt otidsenliga sharialagstiftningen – i Sverige!

  ”Det måste vara något fundamentalt fel i demokratin Sverige, som har en feministisk regering – att islamistiska män som förtrycker kvinnor backas upp av staten, medan demokratiskt valda feminister som kämpar mot kvinnoförtrycket straffas.”

  http://ledarsidorna.se/2016/07/annars-kommer-de-till-helvetet/

  Gillad av 4 personer

  • tirutaa skriver:

   Skrämmande läsning denna text av Helene Bergman. Man blir mörkrädd.

   Det är alldeles uppenbart att Sverige nu fått ett rejält könskrig. Och kriga måste vi. Uppenbarligen mot flera håll, nu även mot landets sk feministiska regering. Det dessa patriarkala svartsjuka muslimska män är mest rädda för är kvinnans ekonomiska frihet. Med egen ekonomi går det inte lika lätt att styra henne. Så vi måste göra allt så att de muslimska kvinnorna kommer ut i arbetslivet. Varför t ex inte minska på barnbidragen rejält efter det tredje barnet.

   Av egen erfarenhet vet jag att det framförallt är tjejerna som passar på att skaffa sig bra skolbetyg. De är mycket medvetna om att genom en utbildning, eget arbete och egen ekonomi, kan de få friheten att bestämma över sina liv. Jag håller verkligen med Sara Mohamed som menar att flickor inte får kläs i huvudduk innan de själva bestämmer sig för det, dvs när de är vuxna. Huvudduken signalerar att man kan räknas som kvinna och därmed bli ett föremål för mannens sexuella, i mina ögon, pedofila begär. Dessa markeringar av minderåriga måste upphöra.

   Ytterligare ett sätt att kriga mot islamiseringen av flickor i det jämställda Sverige är att upphöra med alla religiösa skolor. Snarast. Ingen skolpeng ska gå till sådana. Den religiösa fostran är uteslutande en privat angelägenhet för familjerna, inte samhället. Det bästa sättet att lära barn/ungdomar väsentliga värderingar är den gemensamma skolan. Att lära sig leva sida vid sida med varandra. Och de kristna skolorna får också ge sig, även om de inte har dessa horribla könssegregerande attityder som islam.

   Många muslimska män känner sig hotade när deras maktposition försvagas i o m flytten till väst. Det är för den makten de nu använder religionen för att behålla sin position som familjens ”överhuvud” i egenskap av man. Uppenbarligen är vi ännu inte färdiga med denna inbilska mansöverhöghet, denna självförgudning, denna ovanifrån, inte sida vid sida, attityd. Under täckmanteln av att höja kvinnans värde till skyarna bara man låter mannen bestämma över sig. Kvinnan som underkastar sig blir madonna, den fria kvinnan en hora. Den fällan måste vi avslöja snarast med alla medel.

   Och skolan är den bästa platsen för detta. Det är där man kan markera att jämställdhet mellan könen är ett högre värde än religionen, vilken den än är. Värderingarna måste här vara hierarkiska, om vi vill behålla vårt slag av västerländskt samhälle. I vilket också de muslimska tjejerna ska räknas. Trycket är uppenbarligen hårt, då måste mottrycket också bli det.

   Gillad av 1 person

   • Göran Fredriksson skriver:

    Det är helt rätt att islam främst handlar om att legitimera mäns makt över kvinnor. Med uträkningen att den kultur som förtrycker sina kvinnor mest blir den som kommer att dominera världen. En fråga som kommer att besvaras så småningom är om ett feministiskt eller ens ett jämställt samhälle är hållbart i en patriarkal omvärld?

    Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   Den här länken till den kristna tidningen ”Världen idag” hittade jag idag på bubb.la och artikeln handlar om att ”regeringen tillsatt en utredning för att se över stödet till samfunden. Bland annat ska man se till att trossamfund som inte ”respekterar jämställdhet mellan könen” inte ska få bidrag. Ulf Bjereld har utsetts till utredare.
   Bjereld är förbundsordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet, före detta Broderskapsrörelsen, och statsvetarprofessor.”
   Vad som inte framkommer är att islamister med Bjerelds goda minne tagit över den tidigare kristna rörelsen.

   ”Det är två olika och viktiga principer som ska värnas samtidigt, betonar Bjereld. Den ena principen är religionsfriheten och den andra alla människors lika värde.

   – Vi behöver utveckla ett system som gör att de här principerna kan förenas.”

   MEN, det står i vår svenska regeringsforms andra paragraf:

   ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande på alla samhällsområden”.

   Demokratin idéer TOTALKROCKAR med den islamism som har tolkningsföreträde i dagens Sverige!

   http://www.varldenidag.se/nyheter/stod-till-samfunden-utreds-av-bjereld/BbbpfD!jM4pPM2xZDWLd6RQG1YVvA/

   Gillad av 3 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Ja det är helt rätt. Det finns ett fundamentalt fel på demokratin i Sverige. Ett fundamentalt fel på landet Sverige: TV och radio och tidningar domineras sedan tidigt 70-tal av vänstern och radikala och till relativt stor andel västfientliga chefsredaktörer och reportrar och journalister. När TV2 startade runt 1968 anställdes många nya vänsterorienterade medarbetare och därefter har vänstervridningen bara eskalerat och nu närmast normaliserats. Jag minns att runt 80 % av alla journalister hade partisympatier för V under slutet av 70-talet då vi hade borgerliga regeringar 1976-80. V hade då 4-5% av rösterna i valen för jämförelse. Nu har ung. 68 % av journalisterna sympati för MP och många av resten för V och S. Nästan inga riktigt konservativa journalister eller tidningschefer finns.
   Detta förklarar paradoxerna. 85% av oss väljare röstar på andra partier än de extrema V och MP. Vi vanliga svenskar som är förnuftiga och vill behålla vårt land har ingen röst i medierna. Medierna för folk bakom ljuset med sin falska bild av invandringen och sitt nedtonande av riskerna med islam och invandrarkriminalitet och no-go-zoner osv. som uppstått.
   -Inga problem, får vi höra av V-MP-media. Sverige har aldrig varit säkrare sägs det medan brandröken ligger tät i förorterna . Det finns inga förnuftiga och konservativa röster i TV eller tidningar. Inga objektiva analyser.
   Sverige manipuleras kraftigt från vänster. Jag anser att det är en sorts statskupp som smugits på oss. Media är tredje statsmakten har det sagts. I dagens internet och TV-samhålle tycker jag att media är första statsmakten som styr över allt tänkande. Opinionen styrs av en massiv vänstermedia, genom undanhållande av obehagliga fakta, och smutskastande av kritiker och en allmän vinkling i all verklighetsskildring. Sanningen förtigs och förtrycks.

   Gillad av 1 person

 14. Gösta Oscarsson skriver:

  Voltaire fick när han var ungefär tjugofem år ta sig till England av hälsoskäl (han riskerade att bli inburad för att han skivit fel saker). Hans iakttagelser om den engelska toleransen ligger i linje med vad Patrik skriver. Han ser episkopaler, judar, muslimer och människor av allsköns annan tro bedriva handel på börsen i fred och harmoni och det enda som kunde göra dem riktigt upprörda var om någon lurade sina långivare genom en planerad konkurs. Efter det man var klar med dagens id så gick var och en hem till sin familj och ägnade sig åt sina respektive religioner – om man nu hade någon.

  Gillad av 1 person

 15. Emil skriver:

  Hur man än tänker och tycker om detta så är det bra att det finns en debatt. Så länge debatten kan hållas utan att bli nedtystad så finns hoppet kvar om att vi på något sätt kan lösa problemen och konflikterna vi står inför. Sluta aldrig debattera ämnet, sluta inte tala om och föra upp det till ytan, ut i ljuset med de som vill maskera sig som ”fredens religion”. Enligt mig finns två ”vägar” (huvudspår) att gå för att vaccinera samhället mot islamisering. Den ena är en stark kristendom (eller annan religion rent hypotetiskt men kristendomen är ändock redan rotad här) eller så kapar vi bandet med religion helt. Vilket jag anser är att föredra. Jag gillar egentligen inte förbud, men att förbjuda religiösa byggnader f.r.o.m. ett visst datum och att helt kapa statligt stöd till religiösa institutioner samt att ta krafttag mot religiöst förtryck (täckande plagg) och grymma seder (som tex könsstympning) är kanske den bästa vägen att gå. Antingen gör vi något och det snart, annars får våra barn lida.

  Gillad av 5 personer

 16. Ami skriver:

  Kairodeklarationen ger tydliga signaler till icke muslimska länder att islam inte är förenligt med västerländska värderingar. Det som är bekymmersamt är att deklarationen har gett legitimitet till en allt starkare politisk islam, en islam som sprider sig allt fortare och allt mer.
  Med utgångspunkt av deklarationen och FNs mer eller mindre medgivande så blir svårt för omvärlden att peka finger och kritisera de länder som följer deklarationen.

  Många länder bland annat Sverige försöker påverka de här länderna till att följa mänskliga rättigheter men försöket och resultatet blir ganska fjuttigt och innehållslöst, dessutom så är försöken att påverka väldigt tafatta kan man misstänka eftersom det finns en historia av kolonisation av merparten av de här länderna och som västländerna inte vill bli påminda om.

  Trycket på Europa från invandrade muslimer blir till slut så hårt att vi troligen måste ge efter för delar som utgör Kairodeklarationen som tex sharialagar och delar av islams fem pelare som Tidebönen och Fastan där det blir en rättighet för muslimer att få ledigt från arbetet eller möjlighet att be enligt religionens lagar.

  I Sverige som i grunden är ett sekulärt land men som firar kristna helgdagar så är det en självklarthet för oss att vara lediga under högtiderna, givetvis vill muslimerna att det skall vara lika självklart för dem att vara lediga under sina högtider.

  Det finns undersökningar som påvisar,och med rätt, att vissa yrkesgrupper med muslimska anställda inte är lämpliga att arbeta under ramadan, busschaufförer, taxichaufförer och även läkare är yrkesgrupper där det direkt kan vara livsfarligt att arbeta under ramadan.

  Uppdelning av högtiderna blir således en delikat fråga för samhället eftersom vissa funktioner som skolan som är stängd under julen men är öppen under ramadan.

  Jag tror att vi får nog inse fakta att vi lever i ett samhälle där två grupper har helt olika syn på tillvaron, värderingar och på vad som är religiöst och icke religiöst med utgångspunkt från vilken grupp man tillhör. Vi som räknas som kuffar får nog ta ett steg tillbaka i den utvecklingen.

  Gilla

 17. Hedvig skriver:

  Patrik Engellau skriver ”Den stora frågan är var gränserna går för kapitalismens och västerlandets vidsynthet.”

  Jag hittade en länk till artikeln ”No-go-zoner-är-som tryckkokare-redo att explodera” av den välkände bloggaren Dick Erixon på bubb.la. Han har blivit ledarskribent och ansvarig utgivare på SD:s tidningsblogg Samtiden.

  Någon som har avgörande invändningar mot Erixons artikel?

  http://samtiden.nu/25719/no-go-zoner-ar-som-tryckkokare-redo-att-explodera/

  Gillad av 1 person

 18. Sture skriver:

  Patrik,
  jag uppskattar mycket av din beläsenhet, reflektionsförmåga och öppenhet. Men om dig kan man med Bibelns ord om ”de världsvisa” säga att . . . ”de hör, men hör inte; de ser, men de ser inte”. Med andra ord: mycket blir missuppfattat därför att du inte tränger särskilt djupt in i texterna. Du har nu citerat vers 1-6 ur kapitel 6 i Paulus Första brev till Korintierna. Hade du också citerat vers 7 och 8 ur samma kapitel (och inte hoppat över dessa) så skulle frågan belysts på ett annat sätt. Där står nämligen ”Överhuvud är det redan det en brist hos eder, att I gån till rätta med varandra. Varför liden I icke hellre orätt? Varför låten I icke hellre andra göra eder skada? Istället göres I nu själva orätt och skada, och detta mot bröder.”
  Vad Paulus menar är att man skall inte vara så snarstucken och hela tiden hävda sin rätt – hellre själv vara utsatt för en oförrätt än att själv begå en oförrätt. Så gjorde inte en del av de tidiga kristna. Istället för att diskutera detta bland de sina (de var förtryckta och förföljda) så gick en del av till den världsliga makten, dvs. romarna, och krävde sin rätt, vilket naturligtvis kunde resultera i gruvliga straff, t.ex. prygel, korsfästning, lemlästning, stening till döds etc. I den tidiga kristna församlingen hade man istället ett annat förhållningssätt. Där ingick inte prygel, korsfästning, lemlästning, stening till döds i straffskalan utan en förlåtande inställning om ens vedersakare hade ÅNGRAT SIG PÅ DJUPET. Då drog man ett streck över det hela. Förlåtelsen är nämligen viktig – inte bara för den som begått den orätta handlingen utan fastmer – för den som blivit utsatt för en oförrätt. Med förlåtelsen gör man sig av med oförrätten, den tagg som sitter i hjärtat och som man ältar fram och tillbaka. Med andra ord: man lämnar oförrätten eller som det heter på buddhistspråk – ”let it be”.
  På den tiden jag var ”marxist” tillät jag mig vid åtminstone tre tillfällen, då jag varit utsatt för oförrätter, att ”ge lika gott igen” (med Mao Tse Tungs ord). Dessa handlingar är de enda som jag idag faktiskt ångrar. Mitt handlingssätt de gånger jag däremot varit utsatt för oförrätter eller rent utav mobbing (vilket hänt många gånger), men inte givit tillbaka utan låtit det rinna av mig som vatten på en gås, har jag däremot aldrig ångrat. Jag tror att Jesus har rätt: Det är bättre att vara utsatt för en oförrätt än att själv begå någon.
  Detta är faktiskt det helt motsatta förhållningssättet mot muslimernas. De är väldigt ”snarstuckna” och ”kränkta” för minsta lilla och ger igen på värsta sätt. Hur kan du få den kristna förlåtelsen till att bli samma sak som Islams skoningslösa terror ?

  Gillad av 3 personer

 19. Apg17 skriver:

  Det citerade stycket från korintierbrevet belyser att de första kristna förespråkade en åtskillnad mellan kyrka och stat. Vilket enligt min uppfattning trumfar kapitalism som förklaringsmodell till västerländska välståndet. Enkelt uttryckt: Den kristna moralen och samhällsförståelsen är hönan medan kapitalismen är ägget. Givet att hönan kom till världen innan ägget.

  Engellau försöker via ett retoriskt tjuvnyp dra felaktiga paralleller mellan islam och kristendom.

  Det är inte samma tankefigur bakom shariaförespråkare (muslimer) och Paulus utskällning till församlingen i Korint. Muslimer vill att staten skapar undantag, särregler eller sharialagar. Paulus ville att församlingen skulle behandla interna oförrätter inom församlingen istället för att gå till externa lagmän. Mycket klokt och sannolikt en ståndpunkt som Engellau själv tillämpar med sin vän- och familjekrets.

  Sverige tillämpar Pauli synsätt. Dock inte på det sätt Engellau felaktigt karaktäriserar det. Antagligen hängde han upp sig på den politiskt inkorrekta benämningen av ”orättfärdiga” och ”otroende”. Ord som flitigt används av muslimer för att rättfärdiga folkmord och förföljelse. Därav snacket om ”samma tankefigur”, även om resonemanget är en non sequitur.

  Gillad av 2 personer

 20. Hovs--hallar skriver:

  Sign UTLANDSSVENSK har redan sagt det väsentliga:

  – att runt hälften av alla muslimer i västeuropa är fundamentalister, då de anser att islamsk lag ska gälla framför sekulära lagar.

  Har man den åsikten innebär det att man är EMOT västerländsk demokrati och att man är EMOT likställdhet mellan män och kvinnor.

  Dessutom är det påfallande hur just KVINNORNA, bland oss infödingar, gullar med och försvarar islam!
  Det verkar som om kvinnorna i Väst (kanske uttråkade av de ”jämställda” svenska männen?) egentligen gärna vill leva under islamsk lag och underkasta sig sina män!

  Leif GW Persson, som ju genom sitt yrke är oerhört väl insatt i stämningarna i samhället, i synnerhet i kriminella kretsar, låter i sin senaste deckare ”Bombmakaren och hans kvinna” en av romangestalterna — en högutbildad kvinnlig jurist — konvertera till islam och liera sig med en våldsbejakande islamist!

  Hur det slutar ska jag inte avslöja, men det är skakande läsning. Man får en obehaglig känsla av att detta är en framtidsvision som snart kommer att bli verklighet.

  Gillad av 2 personer

  • Utlandssvensk skriver:

   @ Hovs-Hallar,

   ”Det verkar som om kvinnorna i Väst (kanske uttråkade av de ”jämställda” svenska männen?) egentligen gärna vill leva under islamsk lag och underkasta sig sina män!”

   Ja, det är ett otrevligt ämne, men i detta bistra läge kan vi inte bara låtsas som att det regnar. Allt måste upp på bordet!

   Gillad av 3 personer

 21. Ami skriver:

  Till Sture och APG17
  Som av en slump kanske Patrik Engellau vill påvisa att det ibland kan vara lite knepigt att ta lösryckta verser ur heliga texter, då texterna kan tolkas exakt som mottagare vill att det skall tolkas.
  Om vi tex tittar på surorna i Koranen så är de våldsamt brutala och det blir sällan bättre ju mer man läser.
  Ur ett mänskligt perspektiv är surorna oförlåtliga för oss icke muslimer. Trots det så är det ett argument att lösryckta bibelverser också kan te sig märkliga om man inte har den teologiska insikten som kommentatorerna har, och tack vare Guds försyn så lider varken GT eller NT av någon brutalitet som tillnärmelsevis kan jämföras med Koranen.

  Gillad av 1 person

 22. Tomas N skriver:

  Det kommer bli mycket jämförelser framöver mellan kristna och muslimer i islamiseringens namn och det blir en utmaning för alla som är angelägna om att hålla sig till sanningen att hålla koll på vad som är sant.
  I extremt kortfattad generalisering skulle jag vilja lyfta iden om att islam i stort bygger på GT och Guds gamla förbund med Israels folk och är en variant på det.
  Det gamla testamentets tid var brutal och om man vill se allt ur en troendes synvinkel så kan man säga att Guds syfte var hela tiden att ha ett egendomsfolk som skulle vara rent och tjäna Gud till alla folkens nytta.
  Jesus kom med nåden och nya förbundet. Härefter är också kampen mot djävulen och ondskan andlig (2 kor 10:4) och därför mindre mått av dödande av kött och blod.

  Den nytestamentliga kyrkan är inte tänkt att regera och styra utan finnas i samhällena så att alla både fattiga och rika ,styrande och slavar skall peronligen kunna få möta Gud och bli frälsta.
  Islam verkar mera som GT,s Israel som var styrt i livets alla områden. GT,s Israel hade förhållningssätt för främlingar som bodde och tjänade bland Guds folk.
  Vi vet hur Islams imperium bedrev en politik med straffskatt.
  Texten från 1 kor.6 är lite svår,men det Paulus menar när han säger att de heliga skall döma världen ,menas domen i efterlivet. . I övrigt används begreppet döma mera som att bedöma och döma som en fotbollsdomare (frispark,varning) och inte som en domare i domstol.
  Den domen tillhör Gud endast.
  Den nytestamentliga kyrkan skall endast vittna ,finnas till hands och hjälpa och varna icketroende och vägleda och Gud har gett fri vilja till alla som skall respekteras.

  Jag skulle också viljs påstå att människan har en tendens att göra någonting till sin gud ,vare sig det är mammon eller någonting annat. Och även om man känner sig helt befriad så kommer världen att styras av någon Gud eller avgud dolt i politikens kläder.

  Vi ser redan en ohelig allians av västerlandets avguderi i form av feminism,liberalism,marxism
  hbtq och normkritik och multikulturalism och dessa bjuder in islam.

  Den demokratiska värdegrunden börjar visa sig inte vara någon fast grund att stå på.

  Vi behöver en väldigt fast grund att stå på framöver. Hoppas det nordiska förnuftet räcker till.
  För min del är jag övertygad om att Jesus och den kristna tron är rätt grund att bygga på,men
  var och en får söka sin egen övertygelse .
  Och dessutom så är den kristna tron inte en komplett manual för ett helt samhällsbygge utan endast vägledande och människan har fått frihet under ansvar att förvalta och bygga i gemenskap,ära och glädje och efter bästa förmåga under Guds ledning

  Gillad av 1 person

 23. Sixten Johansson skriver:

  Jag vill inte såra troende, vill närmast bara för ateister och agnostiker skissera några konturer i en livssyn, vars mål skulle vara att slå broar mellan tro, vardagserfarenhet och vetenskap. Kanske också broar mellan olika religioner – eller åtminstone mer insikt om deras likheter och skillnader.

  Bokstavstro, orddyrkan och persondyrkan är all andlig utvecklings största gissel. Alla språk är mänskliga uppfinningar, famlande, konturlösa. Språk förändras hela tiden på alla nivåer. Det existerar inget mänskligt språk som kan förmedla eviga sanningar. Därför existerar heller inga heliga skrifter med gudomlig sanning, oavsett om det finns eller inte finns väsen med högre medvetande än människor och oavsett om några människor har haft ”övernaturliga” erfarenheter eller inte.

  Allt som pågår i våra kroppar och själva vår existens på ett snurrande klot i detta ofattbara universum, alltså hela vår bevisliga och samtidigt mysteriösa tillvaro, är ofantligt mycket större än vårt gryende medvetande. Om stora sjok av detta skulle komma in i vårt medvetande skulle det sprängas, vi skulle bli psykotiska. Men liksom det föds geniala musiker och konstnärer har det funnits människor som utvecklat en känslighet och ett medvetande med större rymd och djup. En del av dessa har försökt kommunicera innehållet i sitt medvetande med hjälp av ord, bilder, liknelser. Vanligen börjar de som hör eller läser budskapet tro att orden är själva budskapet. Lärjungarnas medvetande kan inte rymma det innehåll som rymdes i mästarens medvetande. Därför börjar de dyrka orden.

  Vi vet nästan inget om Yeshua, bara att han uppenbarligen var en märklig man med ett vidgat medvetande och en önskan att bygga vidare på den gamla gudstron och de gamla skrifterna. Han talar i liknelser, paradoxalt, motsägelsefullt. Hans paradoxer liknar zen-mästarens koan, som syftar till att ge lärjungen en aha-upplevelse, inre klarhet utan ord. Och berättelsen om offerdöden på korset blev så småningom den största paradoxen av alla, en snart tvåtusenårig förbryllande koan med stor förmåga att vidga medvetandet och ibland skapa inre klarhet och meningsfullhet. Men bokstavstroende och ordrabblande präster och menigheter tappar bokstavligen bort andemeningen. I kampen om själarna och civilisationen står då bara en bokstavstro mot en annan, även om gapet dem emellan är 1400 år eller mer.

  Gilla

 24. Lars Sjögren skriver:

  Om man flanerar i vilken svensk stad som helst, enkannerligen runt lunchtid så torde fördelningen mellan svenskar och araber vara ungefär 50/50. Ponera att en svensk som gick bort under mitten av 80-talet, skulle återuppväckas och ta en promenad genom staden, vore han närmast chockad. Hur ser det ut i denna svenska stad om 20/30 år?

  Gillad av 1 person

 25. Martin skriver:

  Det handlar inte om ideer. Grunden för våra europeiska stater var etnicitet. Den naturliga solidariteten som finns mellan människor som känner sig besläktade med varandra. Nationalstater klarar inte av stora mängder invandring. Särskilt inte från helt andra raser. Därför att det förstör själva fundamentet för nationalstaten. Islam, Paulus, Marx, Smith, det spelar ingen roll. Ideer är oväsentliga i sammanhanget.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.