Västerlandets värden kommer från Bibeln

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag är agnostiker. Det betyder att jag inte vet om Gud finns eller inte. Men jag är en kristen agnostiker. Jag tror nämligen på västerlandet och dess grundläggande värderingar. (Om min mamma varit judinna så hade jag nog varit en judisk agnostiker, för jag tror resonemanget funkar för judendomen också.)

Va? Skulle västerlandet fortfarande ha något med kristendomen att göra? I ett land som Sverige, det mest sekulära landet i världen?

Ja, faktiskt. Våra grundläggande föreställningar om vad som är heligt har sitt ursprung i Bibeln. Ta jämlikheten till exempel. Den är helig i västerlandet.

För en grek som filosofen Aristoteles fanns ingen jämlikhet mellan människor. Människor värderades, liksom djur, efter sina talanger. En ko som ger mycket mjölk är en bättre ko än en som ger mindre. Ett öga som ser bättre än ett annat öga är ett bättre öga. En krigare som slåss bra är en bättre människa än en dålig soldat. Det fanns medfödda kvalitetsskillnader mellan människor. (Med den människosynen var slaveriet ingen moralisk stötesten.)

Bibeln ändrar på det där. Alla människor är Guds barn. Gud är allas vår fader. Därför är alla människor syskon. Gud älskar oss alla lika mycket. (Där blir det lite knepigt för judendomen eftersom Jahve var just judarnas och inte andra folks gud.) I Guds ögon är alla människor lika mycket värda. Jesu budskap om att vi ska älska andra som oss själva gav liksom turboeffekt på den ursprungliga tanken. Det är, tror jag, grunden för västerlandets starka framhävande av jämlikhet och likaberättigande.

Att alla människor är syskon – broder- och systerskapet – är för övrigt en annan helig dogm i västerlandet. Det kommer sig av att vi har samma far, nämligen Gud.

Bibeln gav också friheten, ytterligare en helig dogm. Människans första handling blev att manifestera sin fria vilja genom att äta av den förbjudna frukten och därför bli förvisad från Edens lustgård.

Där skiljer sig Bibeln från det grekiska tänkandet. För Aristoteles handlade inte livet så mycket om frihet som om att människan skulle hitta sin bestämda plats i tillvarons maskineri och så bra som möjligt utveckla sina medfödda talanger.

Underligt nog kommer den närmast ateistiska franska revolutionens motto – frihet, jämlikhet och broderskap – således från Bibeln. Den franska revolutionen stod för ett slags kristendom utan gud (om man kan bortse från de excesser den förföll till).

Jag undrar hur det står till med islam på den här punkten. Jag har inte hittat någon motsvarighet i Koranen till Bibelns föreställning om att människan ska vara en ”avbild” av Gud. Temat Gud fader verkar inte vara lika tydligt markerat som i kristendomen. Så broderskapet känns osäkrare inom islam, men här står jag på svag teologisk grund.

När det gäller den fria viljan kan man jämföra Bibelns och Koranens beskrivningar av omständigheterna kring ätandet av den förbjudna frukten. I Bibeln är det en orm som förklarar för Eva att hon lugnt kan ta sig ett bett. Men det är Eva själv som fattar beslutet.

I Koranen är det en högre auktoritet som övertalar motsvarande kvinna, nämligen ängeln Iblis, alltså Djävulen själv. Kvinnan, som inte verkar ha behövt något namn i den muslimska skapelseberättelsen, blir helt enkelt tillhållen att äta. Här snackar vi inte fri vilja, utan lydnad under en auktoritet. ”Och han [Djävulen] svor och bedyrade för dem: ’Jag är er gode rådgivare (som vill er väl!’… Så bedrog han dem med sitt listiga tal”, står det i sura 7:21, 22.

Även i fråga om jämlikhet verkar islam brista. Det råder ingen jämlikhet mellan män och kvinnor och ej heller mellan exempelvis muslimer och kristna. Kristna kan ibland tolereras om de underkastar sig och betalar särskild skatt.

34 thoughts on “Västerlandets värden kommer från Bibeln

 1. Tahmas Nuri skriver:

  Innan judendomen fanns det ingen monoteistisk religion, judarna är det första monoteistiska folket så jag har svårt att följa PE resonemang att det skulle vara knepigt för judarna men jag kan ha missförstått texten.

  Yahweh är det det onämnbara namnet på den judeo kristna guden och enlig judendomen så får namnet aldrig uttalas eller skrivas. Judeo Kristna som ber på hebreiska säger Eloheynu ( Elohim) vilket betyder Gud och väljer vi säga herre så blir det Adonai. Det är alltså inte flera namn på Gud utan enbart olika ord som har olika betydelser.
  Den muslimska guden Allah är inte ordet för Gud på arabiska det är Ilah därför blir Allahu Akbar fel utifrån en monoteistisk perspektiv då det betyder Allah är större. Här kan man fråga sig vem är Allah och vem är han större än? ”Det finns ingen annan än Gud (illah) och Allah är hans namn” i Koranen namnger man alltså Gud vilket är suspekt.

  Allah kommer enligt sägnen från namnet Ahriman som var i den medelpersiska Pahlavilitteraturen (ca 300 f.Kr. – 900 e.Kr.) ett ont, utåtriktat väsen som existerade trots att zoroastrismen var en monoteistisk religion med Ahura Mazda som allsmäktig gud. Ahriman är möjligen förebild för ”Åklagaren” i Jobs bok liksom för djävulen i den kristna föreställningsvärlden.Ett äldre namn på Ahriman är Angra Mainyu, som betyder ungefär ”destruktiv mentalitet” eller ”Idén med Ondskan”, och som har krigets och oordningens natur. Angra Mainyu personifierar allt som inte är asha (tillhör den rätta ordningen): förstörelse, ondska, orätt lögn m.m.
  Enlig Koranen så har Allah 99 namn, bland annat, den mest stolte, förföraren, förgöraren åklagaren m.m i den judeo kristna telologin så är detta namn på djävulen.

  Islam som religion brister i mycket, det finns ingen som helst kontinuitet i skrifterna och det mest anmärkningsvärda är att 2/3 delar handlar om ren och skär ondska i form av utplåning av judar och kristna, kvinnoförtryck, erövringar och allehanda jävelskap. Även för de mest moderata muslimer så borde det vara väldigt svårt att navigera i Koranen för att hitta kärleks budskapen som man lätt hittar i NT.
  Koranen eller trilogin är ett mischmasch av texter från GT och NT som i sin kontex är helt obskyr, till det är Koranen fylld av allehanda knepigheter som en riktig religion inte bör innehålla.
  Sammanfattningsvis så finns det inget i Islam som kan mäta sig med Torah eller NT.
  Islam betyder underkastelse på arabiska (inte fred som som många påstår) och att tro på trilogin är inte bra destruktivt utan just ett sätt att underkasta sig något som är påtvingat. Ingen kärlek, ingen harmoni och ingen andlighet, bara död och förgörelse.
  Så vem gav Muhammed texterna till Koranen var det ängel Gabriel eller var det Lucifer?
  Djävulens största trick är att att övertyga människan att han inte existerar.
  Är det så att över en miljard människor ber till förgöraren i tron om att de ber till en barmhärtig Gud? Vad tror ni?

  Liked by 8 people

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Lite fundersam över att kristendomen skulle vara källan till jämlikhet? Använde inte monarkerna kyrkan till att förtrycka folk i århundraden? Och varför predikade kyrkans män emot de ondska judarna som hade dödat Kristus? Jesu budskap var mycket fint, men han var inte kristen. Han var jude. Kristendomen uppstod långt efter hans död och skapades mestadels genom aposteln Pauls ansträngningar, och århundraden efter hans död kom de olika kyrkoråden, Nikea och ett annat jag glömt, som fastställde vad man fick lov att tro eller inte. Nej, jag har svårt sammankoppla kristendomen med jämlikhet. I alla fall har Jesus budskap ofta missbrukats av s.k. Kristna personer.

   Liked by 1 person

 2. Erling skriver:

  Fransyskan Simone Weil har alltid fascinerat. Hon visste. Ett av många citat ur boken ”Väntan på Gud”, som berör mig är:

  ”Jag behöver inget hopp och inga löften för att tro, att Gud är rik på barmhärtighet.
  Hur rik, det vet jag med erfarenhetens visshet; jag har rört vid den.”

  Den rekommenderas Patrik!

  Gilla

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  Det är stimulerande att läsa artiklarna här på Det Goda Samhället och denna text är sannerligen inget undantag. Skall bli spännande att följa kommentarerna eftersom här finns så många tankar och uppslag att var och en skulle kräva en akademisk avhandling för att nödtorftigt reda ut.

  Som troende kristen har jag invändningar mot mycket men låt mig fokusera på påståendet att begreppet jämlikhet betraktas som heligt i västerlandet. Till att börja med måste man fråga sig vilken form av jämlikhet som åsyftas. Talar vi om jämlikhet vad gäller förutsättningar eller jämlikhet vad gäller utfall, två helt olika begrepp som vi råkar använda samma ord för att benämna. Så vilken form av jämlikhet är det som är helig i Västerlandet? Och hur är det med friheten, står inte den i ett oppositionellt förhållande till jämlikhet på så sätt att ju mer frihet vi tillåter desto mindre jämlikhet råder? Och skulle inte en utopisk grad av jämlikhet vad gäller utfall kräva en totalitär stat där all frihet är borta?

  Uppfattningen om jämlikhet skiljer sig radikalt över det politiska spektrat och det är nog bara på yttersta vänsterkanten som begreppet ses som heligt.

  Något som däremot betraktas som heligt i västerlandet är det verktyg varigenom vi åstadkommer varierande grad av jämlikhet – nämligen välfärdsstaten. För det är knappast någon som på allvar ifrågasätter denna, i varje fall inte något av de partier som sitter i dagens riksdag. Det som diskuteras inom politiken är inte huruvida vi skall ha en välfärdsstat eller inte, enbart i hur hög grad välfärdsstaten skall ta ansvar för enskilda individers liv och leverne.

  Det är hög tid att välfärdsstaten ifrågasätts och jag är övertygad om att ifall vi steg för steg monterar ner välfärdsstaten – samtidigt som vi avsätter mer resurser till statens grundläggande uppgift som är att säkerställa medborgarnas negativa mänskliga rättigheter – kommer en vacker och kärleksfull värld födas.

  För människor är i grunden empatiska, givmilda, kärleksfulla och kreativa, och inte de giriga, narcissistiska människor välfärdsstaten gjort oss till. Välfärdsstaten är inte ett slags kristendom utan Gud, välfärdsstaten är antikrist!

  Liked by 1 person

 4. Tritonen skriver:

  Hela föreställningen om att en helig bok skulle kunna innehålla den definitiva ”sanningen” och aldrig kunna ifrågasättas, är för mig fullständigt främmande. ”En vanföreställning är inte bättre för att den är religiös”, tror jag att Björn Ulvaeus har sagt. Framför allt bör eventuell religiös övertygelse inte prackas på någon annan.

  Liked by 1 person

 5. Gunhild skriver:

  Bibeln utgör inte någon aktiv utgångspunkt i mitt eget navigerande genom livet. Men naturligtvis genomsyras alltid även personliga val av kulturella värderingar, för de är ju vuxna ur en trons kollektiva historiska mylla, som då även blivit min.

  På så sätt blir vi alla, medvetet eller ej, religiöst påverkade, vare sig vi vill det eller inte. Även om den påverkan aldrig har kommit upp som ett aktivt mänskligt val. Så är det naturligtvis.

  Själv, fast icke troende, besöker jag alltid kyrkor på den svenska landsbygden sommartid, men även runt jul. Kyrkor ligger alltid vackert. Ofta på förkristna platser, med än djupare traditioner för dyrkan och ritualer.

  Kyrkor utgör också en kollektiv arbetsinsats, och i kyrkorummet har människor i bygden samlats i gemensamhet och lyssnat till för dem viktiga ord. Men även för att i ritualer manifestera och bekräfta mer personliga händelser, som dop, begravningar och giftemål.

  Kyrkan har utgjort ett nav för människorna. Och i kyrkans väggar, tak och altare, exponeras yrkesskickliga hantverkares händer och kollektiva arbetsinsatser. I kyrkan känner jag vördnad och ödmjukhet inför de människor som gör att jag själv kan stå där. Inför mänsklig historia, och strävan, speglad i individuella öden.

  Och utanför finns gravarna. Där ligger de anhöriga. Alla de en gång så kära, men nu borta. Där ligger de friska blommorna och där brinner ljuslyktorna. Avklippta mänskliga känslor och saknad manifesterade i ritualer.

  Kan man annat än få känslor av respekt och vördnad inför detta, även fast jag vet att kyrkan och religion även utgjort ett maktinstrument? Naturligtvis inte.

  Därför störs jag också av den engelske genetikern Rikard Dawkins turnéer mot religionen som företeelse, och över hans predikningar för en rent vetenskapligt betingad ateism.

  Dawkins tänkande inom evolutionsvetenskapen och spridande av denna kunskap, är och har varit mycket viktiga. Men att därifrån ge sig ut på korståg mot varje religiös yttring, sedd och beskriven som en slags kollektiv vidskepelse, som måste utrotas och ersätta med vetenskap, är att gå alldeles för långt, och fyller mig enbart med en känsla av olust.

  För vad Rikard Dawkins inte riktigt tar på allavar är att människan även har behov att manifestera det svåra i livet. Att samlas och känna vördnad inför tillvarons mer utmanade ögonblick.

  Dessa behov genomsyrar varenda kultur. De följer, och har alltid följt människan. Dessa behov följer inte logikens lagar, som vetenskapen. De följer människans egna inre behov. Och naturligtvis vet Dawkins även det.

  I hans sikte ligger att rensa världen från det onda religion och tro också kan ge upphov till. Hur den fanatiska tron, tron på det sanna och enda rätta, även kan skapa mänskligt lidande och orsaka onödig smärta och elände. Och även död. Och där har han rätt. Det visar varje nyhetssändning.

  Men att helt slita trons behov ur bröstet på människor är att gå lite för långt. För då hugger han samtidigt i djupt mänskliga behov, med rötter ned i historiens töcken. Behov som följt människan så länge hon kunnat betecknas som människa.

  Reptricket är att förena en vetenskaplig hållning med tro. Få dem att samexistera på ett icke kannibaliserande sätt. Och det tycker jag det västerländska samhället och dess kristendom klarar av på ett mycket bra sätt.

  Liked by 1 person

  • Alexander Zetterberg skriver:

   @Gunhild: Vacker och mogen text som visar hur mycket mer kristen tro är än bara våra ”försanthållanden” – den aspekten tar Richard Dawkins och de nya ateisterna inte upp. Tack för att du tog dig tid!

   Gilla

 6. John Nilsson skriver:

  Det här blev jag glad av att läsa. Tack!

  Enligt René Girard är Eva inte mer skyldig än Adam till syndafallet, eftersom även hon får begäret till frukten (och till att bli som Gud), förmedlat av ”någon annan”.

  Mer om det ”mimetiska begäret” och det unika och omistliga med kristendomen, i detta korta filmklipp:

  Bishop Barron on René Girard: http://youtu.be/LSzF2OG2ejI

  Gilla

 7. pllay skriver:

  Visst är det så, Sverige är på djupet marinerat i Luthersk kristendom.
  Vänstern har i över hundra år bekämpat den svenska protestantiska kulturen,
  man får väl säga att den skändligen misslyckats.
  Vi är fortfarande fulla av respekt för överheten, vi litar på den och böjer oss i andakt när den talar.
  Vi arbetar tålmodigt och är generellt sett ärliga, Jantelagen är oss en kär och god följeslagare i det sociala livet. Vi är ett lättstyrt och idogt folk som först under Palme började svikta i våra kulturella övertygelser.
  Det välfärdsindustriella komplexet har haft svårt att tränga i in i vår kultur då dess budskap går så diametralt på tvärs med allt det vi hållit för heligt.
  Bra karl reder sig själv.
  Den som inte arbetar skall heller inte äta.
  Hedra din fader och moder på det att det skall gå dig väl i livet.
  Det generalangrepp som nu sker på vår kultur är i min mening den svåraste prövning vår strävsamma kultur utsatts för sedan Gustav den Wasa tog katolicismen från oss.

  Vänsterns senaste taktik i försöken att ersätta vår kristna religion med den marxistiska är genialisk, att utnyttja alla de kristna och medmänskliga värden vi har för att i samarbete med Islam och nyliberalismen beröva oss vår kultur, infernaliskt djävulskt och effektivt.
  Att med godheten som medel slå sönder vår kultur.
  Att med det kristna kärleksbudskapet och vår Lutherska nedärvda skuld som verktyg öppna dörrarna på vid gavel för en expansiv, totalitär, våldsdyrkande och förtryckande religion.
  Att vänstern sedan tror sig om att kunna kuva Islam är direkt infantilt, vänstern saknar en ond och hämnande Gud och utan den kan trosfränderna inte tvingas till lydnad.
  Inte heller har de jungfrur eller himmelrike, en på det hela taget torftig och fattig religion.

  Vänstern har dock efter alla dessa år insett att med förnuftsargument kan inte Sverige bli en totalitär kommunistisk stat.
  Med Frankfurtskolans kulturmarxism, indoktrinering, känsloargument och propaganda har man nått längre på vägen mot sitt mål än någonsin förr.

  Till och med den Svenska kyrkan går nu kulturmarxisternas ärende, en ärkebiskop som välkomnar Islam och ifrågasätter kristna människors rätt till sin tro och kyrkans skydd.

  Religionen är viktig och nödvändig för att ge oss svar på de frågor som saknar svar, och den kristna Lutherska religionen fyller detta behov bättre än de flesta andra, troligen den minst skadliga och mest humana med sitt kärleksbudskap och sitt krav på medmänsklighet.

  Liked by 3 people

 8. Gösta Svensson skriver:

  Engellau skriver:
  ”Ta jämlikheten till exempel. Den är helig i västerlandet.”

  Det är väl just jämlikhetsbegreppet som är så en av de mest problematiska ideerna i vårt tänkande? Det är liksom svårt att få ihop det med hur vi verkligen tänker och handlar och hur världen fungerar.

  Han skriver vidare:
  ”Va? Skulle västerlandet fortfarande ha något med kristendomen att göra? I ett land som Sverige, det mest sekulära landet i världen?”

  och:

  ”Våra grundläggande föreställningar om vad som är heligt har sitt ursprung i Bibeln.”

  Jag har nog aldrig hört någon sansad människa som på allvar helt förnekar kristendomens betydelse för vår kultur. ”Grundläggande föreställningar” som den om allas lika värde (eller var det ”värdighet” fan vet…) kanske har kommit från kristendomen, eller så är det mera komplicerat? Jag minns att jag läst något om det för en eller ett par decennier sedan, och fick uppfattningen att det kanske inte var så enkelt, att det fanns ideer och influenser längre bak. Minns inte och vet naturligtvis inte, men man får vara ödmjuk när talar om sådant. Jag förstår att en del hängivna och övertygade människor gärna förenklar historien ibland, så deras bild av hur det är blir lite mindre luddig i kanten, men det är inte så jag tycker att man med hedern i behåll kan gå vidare i sin strävan att förstå vår historia.

  Min poäng är bla att ideer som upphöjs till ideal, blir svårare att förhålla sig kritiskt och mera neutralt till. Jag tror att detta ofta sker då det gäller religiösa ideer.

  Gilla

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  För en ateist är religion kanske lika obegriplig som den mänskliga kärleken för någon som aldrig varit förälskad. För en naturvetenskapligt tänkande individ är själva religionsbegreppet omöjligt att förstå och ytterst obehagligt då mänskliga inbillningar och föreställningar får överhöghet över vetenskapliga undersökningar och systematiska observationer. Trots gigantiska vetenskapliga framsteg av fundamental betydelse för mänskligheten har gradvis religiösa vanföreställningar kunnat trängas tillbaka. Tyvärr är sådana vanföreställningar idag på frammarsch. Kanske är ett sämre utbildningssystem samt invandring av stora mängder människor från mer primitiva kulturer en bidragande orsak. Eller är det bara så idag att många inte längre skäms för att demonstrera sin okunnighet.

  Bortsett från ett mindre antal extrema grupper finns det ingen som betvivlar att jorden roterar eller att planeterna rör sig kring solen. När det gäller utvecklingsläran så är det ett större antal, främst religiöst troende, som föredrar skapelseläran. Ännu fler betvivlar modern medicin och inte minst under de senaste decennierna kan man se en utökad användning av homeopati, handpåläggningar och liknade nonsens som helt saknar vetenskapligt stöd.

  Att Sverige i dagarna fick ett nytt helgon ( den första sedan den heliga Birgitta ( 1303-1373)) har fått stor uppmärksamhet och kommer säkert att bidraga till att katolicismen får ökad populäritet. Ett nödvändigt villkor för att bli helgon är att bidragit till ett under som att en allvarligt sjuk eller dödsdömd människa plötsligt tillfrisknar. Detta behöver inte ens inträffa under helgonets liv. Vad man däremot inte berättar är alla helgonbesök som inte ger något positivt resultat. Dessa är faktiskt i flertal.

  Av alla de abrahamitiska religionerna är dock islam den märkligaste. En läsning av Koranen fyller en med fasa och förskräckelse. Att denna lära omfattas av mer än 1 miljard människor måste få de flesta att förlora hoppet för framtiden. Det enda som islam kan erbjuda förefaller vara ett relativt angenämt liv efter döden i synnerhet om man råkar falla i strid för islams skull.
  Att denna märkliga dödskult, som nazisterna djupt beundrade, vinner insteg i Europa och inte minst i Sverige är obegripligt. Allra obegripligast är dock det stöd som svenska kyrkan ger islam. Inte minst med tanke på vad som idag händer kristna minoriteter i muslimska extremisters våld är det inte bara obegripligt utan helt enkelt motbjudande. Det är faktiskt ännu värre än vissa kyrkostyrelsers kostsamma ”studieresor”.

  Liked by 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Rekommenderar The World until Yesterday av Jared Diamond. Han sammanfattar där forskningsläget med att religionen har och har haft inte mindre än sju olika funktioner för det mänskliga samhället, där viktigheten av de olika funktionerna varierat med tiden. På detta sätt har religion i dag en helt annan betydelse än den den en gång uppstod för att uppfylla. Han liknar det med den evolutionsbiologiska beskrivningen av uppkomsten av dödliga elektriska ålar. En ål med en spirande elektrisk förmåga kan ju inte göra en fluga förnär — hur uppstod alltså jaktmetoden evolutionärt? Jo, med skiftande och växlande användningssätt.

   De primitiva religiösa funktioner som handlar om att förklara det obekanta har förstås trängts tillbaka. Men det betyder inte att religionen som sådan i och med detta blivit motbevisad eller förfelad. Bättre kan du, Lennart. Det går alldeles utmärkt för en naturvetenskapligt skolad person att förstå religionen. En biolog kan inte ens klara sig utan detta om han vill studera människoarten. Det är bara att gilla läget.

   Gilla

  • larslindblog skriver:

   Jag har också noterat att ”nyheten” om det nya helgonet toppat alla nyhetssändningar i radio och TV…….Vem sjuttsingen väljer vad som skall sändas…?? Helgonet och en ”ensamkommande” flicka som ”tagit studenten” var huvudnyheter hela dagen

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Vetenskap och religion står inte i direkt motsättning till varandra på det sätt som Lennart Bengtsson skisserar. För att tydliggöra det skulle man kanske kunna dela in vetenskaperna i tre klasser: 1) naturvetenskap, teknik och matematiska hjälpmedel för att studera död materia, 2) naturvetenskaper som studerar levande materia som saknar högre medvetande, 3) natur- och humanvetenskaper som studerar speciellt människan som medveten varelse.

   Redan i klass 1 kan naturvetenskaperna vid studiet av mikro- och makrokosmos ge upphov till existentiella frågor som kan spränga människans rationella jag, alltså den som studerar eller som ska ta in resultaten i sitt medvetande. I klass 2 är redan ”primitivt” liv så ofantligt komplicerat att naturvetenskaperna lätt överskattar sin förklaringskapacitet. I klass 3 skapar människans medvetande en existentiell situation, där människan faktiskt blir ”gudalik”, med fri vilja – kanske – och total subjektiv osäkerhet om hur det individuellt och universellt gick till när medvetandet väcktes och vad som händer när medvetandet slocknar, och osäkerhet om vad ”jag” är i motsats till ”du” och ”alla andra”. Denna subjektiva hunger måste mättas och ångesten hållas på avstånd, men om detta har naturvetenskaperna inte mycket vägledning att ge. Och humanvetenskaperna säger så lite överhuvudtaget om människan att de knappast ens borde klassas som vetenskaper.

   Gilla

 10. malmobon skriver:

  Bra kommentarer.
  Är det ett tecken att ramadan och Sveriges Nationaldag infaller på samma dag?
  2 helt skilda värderingar. Det goda mot det onda.
  Tror knappast muslimer sjunger Du gamla du fria.
  Islam är en psykosocial sjukdom.
  Är också agnostiker och gick ur Svenska Kyrkan förra året när den välkomnade islam och har sossar i sin styrelse. Kyrkan skulle vara fri från staten.
  Tror på det goda och just nu är det Sverigedemokraterna.

  Gilla

 11. ruben skriver:

  Intressanta tankar. Jag tror också västerlandet och stora delar av dess värderingar i stort byggts på och av människor, med Bibelns Nya Testamente, som grund. Naturligtvis med olika blandningar av gamla traditioner i den kultur som fanns. Ser man på vissa skillnader, så nämnde Jesus aldrig en Gud med namn utan endast ”Fadern” i himmelriket. Den enda religion eller filosofi förutom NT ( Kristendomen ), som inte nämner specifikt en Gud är Buddhismen, vad jag vet.
  @ Tahmas Nuri ! ”Är det så att över en miljard människor ber till förgöraren i tron om att de ber till en barmhärtig Gud?”
  Med tanke på att det fört så mycket död, lidande, hot och våld med sig, så ställer jag också den frågan. Det finns en hel del sumeriska texter, där namn på snarstuckna, straffande människoliknande Gudar, liknar namnen i GT, Judendomen och Koranen. Men ingen vet, det är trots allt en tro 🙂

  Gilla

 12. Hortensia skriver:

  Jag är kulturellt kristen ateist och jag håller med PLLAY om att ”den kristna Lutherska religionen” troligen är ”den minst skadliga och mest humana med sitt kärleksbudskap och sitt krav på medmänsklighet.”

  Måtte vi aldrig förvandlas till en kulturellt muslimsk, hatisk, omänsklig, bestialiskt våldsbejakande, barbarisk, fundamentalt ojämlik, dysfunktionell och destruktivt bakåtsträvande, islamsk nation!

  Gilla

 13. Fredrik Östman skriver:

  Enligt Karl Jaspers kan man generalisera lite mer än så. Han menade att det under den s.k. axialtiden uppstod liknande tankegångar samtidigt i Västerlandet (till vilket Mellanöstern hör), Indien och Kina. Men då spricker det där med motsättningen mellan Jesus och Aristoteles, som väl ändå ingen trodde på? Den unga kyrkans Filosof. Renässansen var ju också en återförbindelse med den klassiska, förkristliga perioden. Därmed inte sagt att huvudtesen inte är korrekt: Sverige och Europa är kristet. Inte minst vår sekularitet är kristen.

  Och alla kloka människor är agnostiker.

  Gilla

   • Tahmas Nuri skriver:

    @hedvig
    Håller med dig.
    Det här är absurt och fullständigt oförenligt med våra kristna värderingar. Jag äter t ex inte halal slaktat kött av det skälet att det är inte min Gud som har välsignat köttet.
    När nu ultravänstern, som värnar om HBTQ och allas lika värde och ananat feministiskt trams, väljer att tortera sig själv i islams namn så har det väl slagit över helt.
    Här saknas det många indianer i kanoten kan jag med bestämdhet säga.
    När artister och annat löst folk uppenbart är vänster så bojkottar jag dom allihop. Jag handlar inte i affärer som inte säljer israeliska produkter, jag varken köper eller laddar ner musik som jag vet är producerade av uttalat vänstermänniskor. När Mikael Wiehes och Timbuktus jävla kråka spelas på radion så byter jag kanal.
    Sätt ner foten och tacka vänligt men bestämt nej till medeltida värderingar och vänster producerat skit.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Ja, Hedvig, nog verkar denna underliga EU-stödda fastepropaganda vara en ytterst tveksam taktik, om intentionen är att minska risken för utlevda aggressioner. Hoppas någon EU-byråkrat ids följa upp utfallet av satsningen på europeisk mark – och att någon hålls ansvarig för en eventuell 80-procentig ökning av antalet dödsfall till följd av förutsebart ”ramadanraseri”.

    ”Ramadanraseri”
    Officiellt heter det att muslimer ska undvika ”våld, ilska, avundsjuka, småaktighet, girighet och skvaller” under ramadan, skriver SvD, men i verkligheten sammanfaller månaden med en markant ökning av våldet i samhället.

    Fenomenet har fått öknamnet ”ramadanraseriet”, rapporterar Breitbart, och enligt en studie från Algeriet mångdubblas våldsbrottsligheten under månaden.

    I det nordafrikanska landet ökar antalet bråk och fall av misshandel med 320 procent, kvinno- och barnmisshandel med 120 procent, antalet olyckor med 420 procent medan antalet dödsfall stiger med 80 procent under ramadan.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Tahmas, jag ratar halalslaktat kött av etiska djurskyddsskäl och lämnar resolut butiken utan några varor, om jag stöter på denna skamliga styggelse i kyl- eller frysdisk. Äter inget kött på restaurang numera.

    HM och Åhléns butiker går jag inte ens in i efter deras osvenskt kvinnoförnedrande och hälsovådliga ställningstagande, att främja slöjanvändande i vårt tidigare sekulära och fortsatt solfattiga Sverige.

    Liked by 1 person

 14. Veritas skriver:

  För en naturvetenskapligt tänkande individ är själva religionsbegreppet omöjligt att förstå och ytterst obehagligt då mänskliga inbillningar och föreställningar får överhöghet över vetenskapliga
  Lennart Bengtsson skriver i sin kommentar bl.a.
  För en naturvetenskapligt tänkande individ är själva religionsbegreppet omöjligt att förstå och ytterst obehagligt då mänskliga inbillningar och föreställningar får överhöghet över vetenskapliga
  Den som vill fördjupa sig i naturvetenskaperna, får inte bara förlita sig på ytterlig populärvetenskap. Går man lite på djupet kommer man ganska snart att finna att naturvetenskaperna inte kan förklara hur materien och universum, hur livet och framförallt hur medvetet liv har kunnat uppstå. Det finns alltså ingen vetenskap som man kan hävda stödjer en ateistisk, agnostisk eller en kristen livsåskådning. Allt som Bengtsson hävda att ett naturvetenskapligt tänkande gör det omöjligt att förstå religionerna är i sig ovetenskapligt. Det är i viss månen rätt, vetenskapen sysslar inte med det som ligger bortom det våra sinnen och instrument kan uppfatta. Att då hävda att vetenskapen förklarar materiens, livetsk och medvetandets uppkonst, är inget annat en själv bedrägeri. Har man större delen av sitt liv sysslat med att försöka förstå hur cancrar uppkommer, är det lätt att känna stor ödmjukhet inför livets mysterier.
  Mycket modigt och ärligt av Patrik Enhelau att så klart framhålla vad som är grundvalarna i vår västerländska civilisation, som så många starka krafter idag tycks göra allt för att förneka och rasera. Alla tidigare civilisationer har uppstått, blomstrat och fallit. Så tycks nu vår på kristendomen grundade civilisationen också vara på god väg att göra. Det är inte så lätt att se vilka krafter som skulle kunna vända trenden, när en försvagad, baktalad och misstänkliggjord kristen kyrka inte längre gör det. Människans dans kring den självgjorda guldkalven har en gång tidigare lett fel.

  Gilla

 15. Tahmas Nuri skriver:

  För mig personligen så har Jesus en central roll i mitt liv som djupt troende kristen, utan Jesus i mitt liv hade det varit som om jag var amputerad. Man kan ställa sig frågan hur en kärlek till den levande Guden kan kombineras med en kritik mot en annan religion och dess utövare, Jesus kärleksbudskap går ju stick i stäv mot den hållningen jag har. Många ser Jesus som en hippie i sandaler som spred kärleksbudskap till de som lyssnade, men Jesus var så mycket mer än det. Jesus var starkt kritisk mot det religösa etablissemanget som understödda av romarna förtryckte folket (läs våra politiker och organisationer som vill tysta det fria ordet). Jesus härjning i templet är ett utmärkt exempel på hur han fick nog av att de lärde föringade Gud och istället lät allehanda nasare och prånglare ta över till förmån för deras egen vinning (läs svenska kyrkan som säljer ut kristendomen till förmån för islam och dess värderingar)
  Jesus var ledare för den judiska proteströrelsen inte helt olik den proteströrelsen som bland annat finns på den här bloggen. När etablissemanget styr och kontrollerar ordet, friheten och hur vi skall tänka då reagerar vi precis som Jesus gjorde.
  Jesus ville vi skulle vända andra kinden till och det gör vi kristna, men när den kinden också är slagen så är det nog. Så ser jag att min Messias menade.

  Gilla

 16. 77711n skriver:

  Många intresseväckande o även djupsinniga reflektioner av flera över PEs små enkla funderingar. Alla värdefulla att få ta del av o jag har inget att tillägga annat än att för min personliga del uppskattade jag särskilt Lennart Bengtssons inlägg, som jag absolut måste spara !

  Gilla

 17. Jan Andersson skriver:

  Prästen representerade förr i alla socknar (församlingar) myndigheten för alla i församlingen. Bara i Värmland fanns det etthundra socknar, och alltså minst lika många präster med ansvar för sin socken gentemot den lagstiftande makten. Prästerna fick god utbildning i Uppsala och var bildade personer, men fick lov att bege sig ut på landet i alla fall. Han var ofta den ende i socknen som garanterat kunde läsa och skriva flytande, även om indelta soldater också undervisades i skrivkonsten. Och ibland fanns en yngre hjälppräst (kaplan) som nog inte ägde samma pondus och röstresurser som kyrkoherden, men tränade på det. Genom sockenprästen gick alltså all kommunikation från myndigheterna till allmogen och tvärtom. Prästgårdarna var också ett slags gästgiverier när bildade personer reste, prästen välkomnade möjligheteten att få nyheter utifrån och träffa likasinnade. Men han behövde rent praktiskt träffa sina sockenbor ofta för att hålla reda på vilka de var, även om han höll alla husförhör på plats ute i gårdarna. Detta löstes genom kyrkogångsplikten som fungerade bra ända till jordreformen från och med 1850 när många fick så långt till kyrkan att det inte längre gick att kräva närvaro så ofta. Större gårdar hade ett gästrum för prästen, det gällde att hålla sig väl med honom.
  Att hålla ordning i socknen blev mycket lättare när man åberopade Guds straff för lättja och lagöverträdelser eftersom allmogen alltid varit vidskeplig och kanske också behövde en tröst för att förstå att det var någon högre mening med att tre av småbarnen dog av dysenteri inom fem dygn.
  Kristendomen har mycket riktigt har varit helt väsentlig för att skapa och bibehålla den västliga civilisationen men är dock långgående anpassad just för detta ändamål; att hålla medborgarna i herrans tukt och förmaning, eftersom det var det mest effektiva politiska ledarskap man kunde hitta. Överhetspersonerna förr i tiden var inga dumhuvuden, inte Martin Luther heller. En hårt arbetande befolkning som inte tordes annat än att lyda gav pengar i kassan, varor att sälja och exportera, och intressanta grejor att importera. Genom klostren fick vi in horder av duktiga hantverkare och lärare från Mellaneuropa. Långsamt steg välståndet även för arbetarna, och hur hade egentligen utvecklingen i västerlandet framskridit utan detta system? Vi har ju facit i hand nu om vi ser oss omkring i världen.
  Så, kristendomens värderingar och urgamla lärosatser är det fullständigt nödvändigt att vi fortsättningsvis vårdar och tillämpar, även när vi har väldigt långt till kyrkan.

  Gilla

 18. Gunhild skriver:

  Det Goda Samhället har underrubriken – Här skapas samhällets självförståelse.

  Insikter bör växa ur kunskap, och leda till åsikter. Din ”kommentar” är ett föredöme i det avseendet. Tack för den!

  Jag hoppas Patrik spinner som en katt, trots att han tidigare jämförts med en Basset. För nog följer din kommetar hans intentioner.

  Gilla

 19. Lennart Göranson skriver:

  Det fiffiga med gamla heliga urkunder är att de innehåller så mycket att man lätt kan hitta stöd för det som man vill bevisa. Den som så önskar kan på så sätt göra troligt att Bibeln lägger grunden för en högtstående etik alltmedan Koranen manar till våld och ondska. Jag misstänker starkt att någon, med en smula ansträngning, skulle kunna visa att det i stället förhåller sig precis tvärtom. Men jag tänker inte göra mig mödan att själv försöka – vad skulle det nyttja till?

  Om jag själv skulle välja ett favoritställe i Bibeln så vore det berättelsen om Abraham. Jag har svårt att tänka mig någon historia som tydligare än så beskriver att lydnad ska ha absolut företräde framför att lyssna till förståndets eller hjärtats röst. De tre abrahamitiska religionerna måste ha passat som hand i handske för den världsliga makten i olika skepnader.

  Här är berättelsen, något modifierad: http://www.skronsakslandet.se/Skronsakslandet/Blogg/Poster/2011/12/5_Abraham.html

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s