Gästskribent Ronie Berggren: Mellanösterns kristna – en svensk angelägenhet

logo­DGSI maj 2015 erövrade Islamiska staten den syriska staden Palmyra och sprängde några månader senare stadens 2000 år gamla Baalshamin-tempel. Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg kommenterade i SVT:s Kulturnyheter:

Vi upplever det största kulturella övergreppet sen andra världskriget. IS försöker utplåna historien genom att förstöra den.

Den 1 juni 2015 skrev Djurberg tillsammans med riksantikvarie Lars Amréus och Unesco-rådgivare Inger Liliequist följande i Borås tidning:

Det IS gjort… borde kunna ses som krigsbrott och del i kulturell rensning… Förstörelsen påverkar möjligheten att förstå historien för kommande generationer.

Svenskar förfasades med rätta över det skövlade kulturarvet. Men Islamiska staten skövlar också Mellanösterns levande kristna kulturarv, alltså kristna människor. En tragedi där svenskt engagemang är minst lika viktigt som i förhållande till raserade stenföremål.

Den 11 maj 2016 röstade riksdagen om huruvida övergreppen mot kristna och andra minoriteter i Mellanöstern skulle betecknas som folkmord. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade för, medan övriga partier röstade nej, med motivering att det inte var riksdagens uppgift ”att göra folkrättsliga ställningstaganden”. Förslaget föll därmed.

Sverige borde av två skäl ha röstat ja.

För det första pågår verkligen ett folkmord i Mellanöstern. Förövarna är islamister som ställer kristna inför ett val: att konvertera eller bli dödade. Detta är inte en bakomliggande episod i historien utan något som sker just. Jag träffade nyligen en präst från Syrien vars ena prästkollega mördats i en kyrka och vars två andra kollegor kidnappats av islamister. Därför är handling viktigare än juridiskt käbbel. Det förstod inte riksdagen.

Slakten på kristna är också en kulturell tragedi. Kristna ursprungsbefolkningar har funnits i Mellanöstern längre än islam och lika länge som templet i Palmyra. Likt templet bär de kristna ett arv som sträcker sig tillbaka till romartiden, de talar samma språk som Jesus och förvaltar 2000-åriga seder. Nu håller de på att utrotas med våld i sina egna hemländer.

Den svenska upprördheten över Islamiska statens sprängning av templet i Palmyra borde därför vara lika stark när kyrkor sprängs och kristna slaktas i etnoreligiösa utrensningar.

Men det finns också ett annat skäl för Sverige att visa engagemang. Många av de kristna som ställs inför valet att dö eller konvertera väljer att fly. Många har flytt till Sverige. Här finns cirka 15 000 syrianska katoliker och sammanlagt över 120 000 kristna från Mellanöstern. Dessa svenskar har direkta band till det lidande deras folk genomgår; de känner människor som dödats, som fångats och som flytt över medelhavet.

I slutet av maj hade jag förmånen att arbeta med den svenska syrianska-katolska kyrkan som bjudit in sin patriark Joseph III Younan till Sverige – ledaren för de syrianska katolikerna i världen.

Patriarkens budskap till Sverige var tydligt: Han var tacksam för de kristna flyktingar Sverige välkomnat. Men man behöver också värna kristnas rätt att leva i trygghet i sina ursprungliga hemländer.

I detta avseende är Sverige mindre behjälpligt. Patriarken, i sällskap med den delegation där jag ingick, träffade bland andra ärkebiskop Antjé Jackelén som var skeptisk till en säkerhetszon för kristna. ”Bara för kristna?” reagerade hon ifrågasättande och verkade tro att Svenska kyrkans öppna multikulturella ideal även fungerar i områden som härjas av Islamiska staten.

Vi träffade även utrikesminister Margot Wallström som menade att en folkmordsbeteckning var sekundär. Det viktiga var vad man gjorde, inte vad man kallade övergreppen. Hon verkade inte förstå att en korrekt diagnos utgör grunden för ett påföljande korrekt agerande.

Det finns emellertid mer klarsynta röster. Vi träffade också Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas partiledare som gav patriarken ett varmt välkomnande och visade en uppriktig vilja att agera.

Det var glädjande. Men alla svenska partier måste inse att Mellanösterns kristna också är en svensk angelägenhet, och att extraordinära omständigheter kräver extraordinära handlingar.

Bara genom att inse det kan Sverige rättmätigt axla den partiöverskridande, självvalda titeln som humanitär stormakt.

Ronie Berggren driver bloggen/podcasten Amerikanska nyhetsanalyser (usapol.blogspot.com) och har även grundat sajten thisisnow.cc för att uppmärksamma den pågående förföljelsen av islamvärldens kristna minoriteter.

32 reaktioner på ”Gästskribent Ronie Berggren: Mellanösterns kristna – en svensk angelägenhet

 1. Ådärkomdenja skriver:

  Sverige kan aldrig ”rättmätigt axla” den partiöverskridande, självvalda titeln som ‘humanitär stormakt’. Det Carl Bildt-myntade floskelbegreppet är totalt felaktigt bedömt utifrån verkligheten. Sveriges politikers ageranden förtjänar epitetet ”den inhumana slasktratten” genom att ha tagit in oerhörda mängder ointegrerbara flyttingar, utan någon som helst integrationsplan. Sysslolös förvaring genom segregation är det faktiska resultat som uppnåtts, och i stort sett cementerats. Av det islamanfäktade biskopsfruntimret Antje Jackelén samt konsekvent felvallade Margot Wallström kan man inte vänta sig någon insikt kring problematiken, den likriktade ‘feminismen’ inrymmer inte den vidsyntheten.

  Gilla

 2. John Nilsson skriver:

  Ett erkännade av saken som ett folkmord förpliktigar att göra något. Det vet Margot Wallström, och sådana förpliktelser att göra något för kristna, vill man inte ha.

  ”Kvinnor”, ”rasifierade”, ”romer”, ”HBTQ-aktivister”, ”nyanlända”, OK.
  ”Kristna”, ”vita män”, inte OK.

  Facit av feminismen och den så kallade antirasismen.

  Gillad av 4 personer

 3. Bengt-Åke Wennberg skriver:

  Inom EU växer det nu fram en filosofisk tankeriktning, bland annat formulerad av Allan Janik inom tankesmedjan EIN. Denna tankeriktning kallas ”Christian Democracy” (CD). Den är ett försök att sammanfatta grunden för vår västerländska livsstil och våra värderingar. Den är opolitisk och ickereligiös. Den har ambitionen att vara gemensam för oss i västerlandet vilken religion vi än tillhör och håller streck även om vi är ateister. CD har sin filosofiska rot hos de kristna som bloggen talar om.

  IS verkar på samma sätt som nazisterna,eller kommunisterna, med våld och utrotning av oliktänkande söka världsherravälde för en ideologi som är totalt motriktad CD. Detta hot måste vi förstå och erkänna över alla religions och partigränser. Patrik Engellaus senaste blogg går i samma riktning. Om vi inte förstår CD förstår vi heller inte det hot som vår livsstil nu och i framtiden kommer att utsättas för.

  Gillad av 2 personer

  • p2185 skriver:

   Redan idag läser vi inte sällan läsa om kristna flyktingar, som kommit hit och trott sig undkommit förföljelse för sin tro. Nu förföljs de i stället i Sverige av flydda landsmän med muslimsk tro. Några åtgärder av Wallström? (Hon uttalar sig ju inte, bara ”gör”.) Nåt uttalande av Jackelén?

   Gilla

 4. Hortensia skriver:

  Den systematiska förstörelsen av ovärderliga kulturarv måste hejdas till varje pris. Det duger inte att fega, ideologiskt snedvridna, svenska karriärpolitiker skämmer ut svenska folket genom att obstruera i en sådan enkel fråga, som ja eller nej till utplåning av alla icke-muslimer och icke-muslimska, historiskt viktiga minnesmärken inom räckhåll för ”kalifatets” barbarer.

  När det gäller den Södertälje-baserade syrisk-ortodoxa kyrkans omfattande, långvariga bedrägeri och skamlösa utnyttjande av svenska folkets ”naivitet”, har jag dock inget som helst förbarmande och förespråkar repatriering av alla dessa skenheliga förbrytare.

  http://www.expressen.se/nyheter/ledare-for-syrisk-ortodox-kyrka-atalas/

  Gillad av 1 person

  • Ivar Leek skriver:

   Hortensia; 2:a stycket av ditt inlägg är verkligen en befogad kommentar-sådana uttryck för ”mångfald” och ”kulturinfluenser” skall också belysas,bestraffas, fördömas!

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Ja, Ivar, det verkar finnas anledning att påminna om det faktum att långt ifrån alla hitresta ”offer” har rent mjöl i påsen.

    Sveriges gränslösa humanitära stormaktssträvan har resulterat i att åtskilliga folkmördare, terrorister, bedragare, yrkeskriminella eller kulturellt dysfunktionella individer har beretts en skyddad och behagligt tillvaro (och svenskt medborgarskap) på svenska folkets bekostnad – och det är också vi som får skämmas när det understundom uppdagas att dessa ”svenskar” har begått grova brott (även) i de länder de valt att lämna/tvingats fly från.

    Svenska myndigheters godhjärtade ”naivitet” är en beklämmande effektiv pullfaktor.

    Gilla

 5. tirutaa skriver:

  Ante Jackeléns undran ”Bara för kristna?” visar tydligt vart det partipolitiska övertagandet av den svenska kyrkan nu lett till, efter reformerna från 1982 och 2000 då kyrkan underställdes de politiska partierna. Jackelén tänker precis såsom partierna, särskilt (S), vill att hon ska tänka. Såsom Mona Sahlin, själv inte kyrkotillhörig, sa. ”Kyrkan är en viktig grund för värderingsförändringar i samhället”. Likaså Löfven att ”Svenska kyrkan med alla sina medlemmar, är en stor och viktig samhällsaktör som S måste engagera sig i.” ”Kyrkan ska inte styras av dem som jobbar där…”, mässade Maud Olofsson (C).

  Den nya ordningen innebär att endast politiska partier har rätt att utse personer som valbara till kyrkorådet. Man har kopierat det sekulära valsystemet, ett förfarande som alla biskoparna samt 94% av prästerna motsatte sig. Kyrkans kvinnor och män blev på detta sätt uteslutna från den egna kyrkans högsta beslutande organ, det tog de politiska partierna över.

  Som alltid vill makt ha mera makt!

  Med Orwellska ord kallade politikerna detta för ”demokrati”. Det var först när denna nya ordning skulle genomföras, som staten var beredd att skilja stat från kyrka. Man hade kommit på ett smart sätt att ändå ha kontroll över den viktiga kyrkan och dess medlemmar genom det nya valsystemet. Det är politikerna uppifrån, inte folket nerifrån, som bestämmer i kyrkan, en organisation som inte alls ska vara deras, men som de på detta sätt kidnappat.

  Detta kallas totalitarism, inte demokrati.

  I Sverige är det helt ok att inte skilja mellan politik och religion, en av de mest fundamentala principerna i en liberal demokrati. Kanske detta också är orsaken till att man även svassar inför olika muslimska organisationer; man vill fånga upp även dem i de partipolitiska näten.

  Mera i frågan finns att läsa i Axess Magasin nr 6 sept 2013: Demokratins fånge av Erik Eckerdal

  Gilla

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Vad Tirutaa beskriver är för mig förvånansvärt. Hur fungerar Svenska kyrkan ekonomiskt? Är det genom en statlig bestämd kyrkskatt upptagen tillsammans med allmänna skatten? Är det genom ekonomin staten försvarar kontrollen över kyrkan?

   Jag betalar medlemsavgift till den församling jag tillhör och den avdrages från den beskattningsbara inkomsten. Avgiften är frivilig men man uppmuntras beräkna bidrag enligt inkomst. Mao fungerar avgiften såsom en skatt men går ej genom staten som är helt frånskild från religiösa samfund. Ingen lägger sig i de beslut en församling fattar utom möjligen överhögheten i respektive religion. Det är väl så svenska biskopar och präster vill det ska fungera?

   Ang. problemet med förföljelser av kristna är det ofattbart att regeringen inte kunde förmå visa mer förståelse. Vad krävs för att människor ska våga ha lite integritet och stå upp för vad som är rätt? Men det är inte första eller förmodligen sista gången politiker är ryggradslösa. Man behöver bara tänka på andra världskriget och de hjärtskärande upplevelser judar upplevde medan världen vände ryggen tills det var för sent. Och nu blomstrar antisemitism på nytt jämte annat hat.

   Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag kan inte förstå varför inte svenska riksdagen kan göra folkrättsliga ställningstaganden som att erkänna att folkmord på kristna äger rum i Mellan Östern? Man kan fråga sig vem som då skall göra folkrättsliga ställningstanden? Är detta en fråga som delegerats uppåt till EU eller rent utav till FN? eller är det regeringens uppgift eller medias? Krävs det måhända en folkomröstning? Folkmordet på armenierna har man ändå tagit ställning till men först efter så där 100 år. Inte heller sades det mycket om folkmordet på judarna även om detta var officiellt känt redan 1942. Också detta tog sin rimliga tid.
  Kanske tror man att ett sådant ställningstagande kan uppfattas som kränkande för viss muslimer som också drabbas av fundamentalistiska galningar eller vad är orsaken? Eller är man rädd för hämndlystna jihadister?

  Gilla

 7. Cassandra skriver:

  Ärkebiskopen av den kristna kyrkan i Mosul i Irak, en kyrka som sägs ha sina rötter i aposteln Tomas, är numera tvingad i exil då radikala islamister fördrivit, mördat eller omvänt alla i hans stift. Han varnade i augusti 2014 för att vi européer är i fara.
  Fritt översatt från engelskan sa han följande:
  ”Ni måste begrunda verkligheten i Mellanöstern, för ni välkomnar i era länder ett ökande antal muslimer. Ni tror att alla människor har en grundläggande värdighet, men det är inte vad islam förespråkar. Era värderingar är inte deras. Om ni inte drar lärdom av detta snart nog och fattar kraftfulla och oförvägna beslut, kommer ni att bli offer för den fiende ni välkomnat i era hem.”

  Låt oss kort titta på vår situation i Sverige just nu:
  – Vi har på några få år haft en i förhållande till vår folkmängd jättelik invasion av muslimer i landet. En mycket stor andel av dessa är inte integrerade i samhället och kommer förmodligen heller aldrig att bli det, eftersom en stor andel samlas i muslimska enklaver där man betraktas som förrädare om man låter sig bli svensk. I Eskilstuna har den moderate politikern Abshir Osman hotats till livet eftersom han uttryckt oro över att unga radikaliseras och reser till Syrien för att kriga. Han hävdar att det är värre att säga att man är emot IS än att man är för IS. (Uppgift från Göteborgs-Posten)
  – Ett stort antal moskéer i Sverige är sponsrade av muslimska diktaturer och det muslimska brödraskapet. Det råder brist på exakt statistik för Sverige, men i USA är 80% av moskéerna sponsrade av muslimska brödraskapet med medföljande jihadpredikningar, det finns ingen anledning att tro att situationen är bättre i Sverige.
  – Det är allmänt känt att många muslimer regelbundet ägnar sig åt uppvigling och våldshets mot judar och svenskar och andra icke-muslimer och agerar för införandet av sharialagar, vilket är åtalbart som högförräderi mot vårt svenska demokratiska samhällsskick.
  – Vi har muslimska föreningar som med våra skattepengars hjälp gör insamlingar för att rekrytera IS-terrorister. (Se Hanna Gadbans bok ”Min Jihad”)
  – Vi har 55 no-go-zoner som våra myndigheter tappat kontrollen över och som mer och mer liknar fientligt ockuperade muslimska territorier i vårt eget land.
  – Vi har hets-mot-folkgrupp-lagar som på tvärs mot Västerlandets yttrandefrihetstraditioner används av myndigheter och media för att tysta kritik mot den totalitära våldsideologin islam.
  – Vi har islamister som infiltrerar riksdag och regering. Se förutom Kaplan (MP) till exempel Socialdemokraternas maktuppgörelse med Sveriges muslimska råd, http://www.expressen.se/nyheter/s-lovar-att-samarbeta-med-sveriges-muslimska-rad/
  – Nativiteten bland muslimer är generellt flerdubbelt högre än bland svenskar och den demografiska utvecklingens exponentiella skala gör att det bara tar ett par decennier innan sharia kan införas i Sverige på demokratisk väg om bara muslimer röstar för det.

  Listan kan göras mycket längre.

  Men ingen ansvarig gör något, än mindre talar om det offentligt.

  Sveriges politiker, ser ni inte faran? Varför gör ni inte något? Varför ser ni inte till att polisen griper de muslimer som vill kullkasta demokratin? Hur vill ni skydda oss mot en demografisk utveckling som leder till att demokratin avskaffar sig själv och sharia införs?

  Tala om för oss någon varför något liknande som skett i ärkebiskopens Mosul tids nog inte kan hända i Sverige!

  Det är hög tid att vi ser om vårt eget hus.

  http://www.frontpagemag.com/fpm/262969/how-defeat-jihad-frontpagemagcom

  Gillad av 1 person

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Har just tittat på den timmeslånga videon som innehåller en diskussion om Koranen och huruvida Muslimer verkligen tror på de hemskheter den innehåller. Robert Spencer var tydligast i sin fördömning av Koranens lära men påstod att majoriteten av muslimer inte tror på innehållet. Dock har dom förståelse för radikala jihadister som idgar sin tro enligt Koranens lärdomar. Ok. Jag vill kanske gärna tro han har rätt. Han är mycket övertygande, men man bör nog själv skaffa en kopia av boken och inte lita på andras omdömen. Spencer har blivit förbjuden inträde till UK pga sina böcker. The Glazov gang som sponsrade debatten verkar vara en konservativ grupp som inte ser på Obama med vänliga ögon. Men orsakerna Glazov och Bruce Thornton gav verkade flimsiga. Det gör mig ocså tveksam använda dom som källa. Mycket intresant i alla fall och jag tror jag ska kaffa en kopia av Koranen.

   Gilla

   • Cassandra skriver:

    Madelaine Fusfield, tack för din respons och tankar.

    Ja, skaffa Koranen och läs själv, det har jag gjort och det var förfärligt, men samtidigt mycket avslöjande om vad denna ”fredens religion” verkligen står för. Rekommenderar dock att läsa verserna i kronologisk ordning, så att man lättare ser hur Muhammed blev mer våldsam ju mer inflytande han fick. Det är dessutom de våldsammare halshuggarverserna som enligt principen om abrogation är de man ska ta fasta på. ”A simple Koran” av Bill Warner underlättar förståelsen. Dessutom ger muslimernas egna historia om Muhammed, vid sidan om Koranen, en inramning som förklarar det mesta.

    Att Robert Spencer är förbjuden inträde till UK pga sina böcker är tyvärr en framgång för islamisters, och deras nyttiga medlöpares, strategi att med brunsmetande och förtal oskadliggöra alla som avslöjar islams sanna natur. Det är beklämmande att de så ofta lyckas och det säger definitivt mer om läget för yttrandefriheten i Storbritannien och britternas självförtroende än om Robert Spencer.

    Jag medger att jag själv i början var skeptisk till Spencer av just anledningen att andra lyckats svärta ned honom, det räcker ju att googla på honom så kommer hans kritikers vilseledande ord fram. Samtidigt vet ju hans belackare detta mycket väl och är givetvis också skälet till varför de gör det, det vet ju att anständiga människor drar sig för att slösa tid på vad man kanske tror är dubiöst material.

    Men efter att ha läst dussinet böcker, varav tre av Robert Spencer, och sett otaliga inslag om islam på YouTube, inte minst många diskussioner mellan imamer och deras kritiker vilka undantaglöst slutat till islams nackdel, är det tydligt att Spencer liksom de andra islamkritikerna, både ”democrats” och ”conservatives”, alla sakligt pekar på detsamma, något som var och en med ett västerländskt sinne kommer fram till när man läser islams ”heliga” texter — att hela detta tankesystem emanerar från och leder till totalitär terror.

    Och ja, det är konservativa som arrangerat diskussionen i videon. När amerikanska ”democrats” kantrat vänsterut är det, gilla det eller ej, ”conservatives” i allt högre utsträckning man har kvar att få korrekt information om islam ifrån. Kantringen från de annars liberala krafter som borde veta bättre liknar motsvarande situation i Sverige, tyvärr.

    Apropå Obama har han, vilket nog inte framgått i svensk main stream media, bjudit in Muslimska brödraskapets representanter i Vita huset att som ”rådgivare” bl.a. bedöma vilken utbildning personal från CIA och FBI ska få om islam i kriget mot ”terrorismen”. Kan det bli mer bock i örtagård än så? Man brukar i krigstermer prata om fienden på slagfältet men även om fienden ”within”. Och vem bjöd alltså in dem?​

    Men vad kan man förvänta sig av någon som, likt Obama, efter terrorattentaten i WTC, Madrid, London, Köpenhamn, Charlie Hebdo, Paris, Bryssel, fortfarande vägrar se kopplingen mellan alla de muslimska terroristerna och islam?

    Obama som själv är uppvuxen som muslim borde väl kunna se denna koppling, såvida det inte är just för att han varit muslim (och ännu är?) som han vägrar just det, det går kanske — liksom för de allra flesta muslimer — hans stolthet emot.

    Men det leder hur som helst till en oerhört absurd — och farlig — situation. Det har därför heller aldrig varit så tacksamt för islamister och Västerlandets fiender att flytta fram sina positioner, inte minst genom infiltration i USA och i hela Västvärlden inklusive Sverige, som under Obamas administration. Och av bland annat det skälet kommer det tids nog att stå klart för flertalet vilken tragedi det varit för Västerlandet att just Obama suttit i Vita huset i två mandatperioder.

    Gilla

 8. Tahmas Nuri skriver:

  Återigen ser vi prov på hur även feminister på höga positioner spyr ut sitt förakt för kristna, vita och män.
  Både Margot Wallström och Antje Jackelen är ulvar i fårakläder. Margot Wallström är en rabiat antiisrael och Jackelen följer i hennes ledband.
  Wallström tycker inte at det är riksdagens jobb att erkänna folkmord men hon tycker det passar sig att hon själv och på eget bevåg erkände skurkstaten ”Palestina”
  När vår högste själavårdare Antje Jackelen inte bryr sig om att våra kristna systrar och bröder slaktas av en dödskult, däremot verkar det inte vara något problem att prisa Allah i vårt Gudsrum.
  Jag är mycket tveksam om Jesus vid mötet med Antje Jackelen inte har ett och annat att säga till henne innan han förpassar henne till hennes riktiga Gud Allah.

  Gilla

 9. Agneta Berglöw skriver:

  De två sista meningarna är mkt centrala i detta inlägg.
  Det är en ynkedom av Sveriges sittande regering o vissa av de övriga partierna att inte kunna framföra att detta är ett folkmord.
  Margot Wallströms omskrivningar är helt oacceptabelt.
  Hörde Ove Brink uttala sin djupa besvikelse att inte Sverige kunde enas om dessa vidriga brott är ett folkmord.Han sa oxå att det är ett stort misstag att hänvisa till domstolen i Haag.Det åligger varje lands regering att stå upp bakom detta ställningstagande av egen kraft.
  Skäms S o MP.

  Gilla

 10. Tia Itkonen skriver:

  Ante Jackeléns undran ”Bara för kristna?” visar tydligt vart det partipolitiska övertagandet av den svenska kyrkan nu lett till, efter reformerna från 1982 och 2000 då kyrkan underställdes de politiska partierna. Jackelén tänker precis såsom partierna, särskilt (S), vill att hon ska tänka. Såsom Mona Sahlin, själv inte kyrkotillhörig, sa. ”Kyrkan är en viktig grund för värderingsförändringar i samhället”. Likaså Löfven att ”Svenska kyrkan med alla sina medlemmar, är en stor och viktig samhällsaktör som S måste engagera sig i.” ”Kyrkan ska inte styras av dem som jobbar där…”, mässade Maud Olofsson (C).

  Den nya ordningen innebär att endast politiska partier har rätt att utse personer som valbara till kyrkorådet. Man har kopierat det sekulära valsystemet, ett förfarande som alla biskoparna samt 94% av prästerna motsatte sig. Kyrkans kvinnor och män blev på detta sätt uteslutna från den egna kyrkans högsta beslutande organ, det tog de politiska partierna över.

  Som alltid vill makt ha mera makt!

  Med Orwellska ord kallade politikerna detta för ”demokrati”. Det var först när denna nya ordning skulle genomföras, som staten var beredd att skilja stat från kyrka. Man hade kommit på ett smart sätt att ändå ha kontroll över den viktiga kyrkan och dess medlemmar genom det nya valsystemet. Det är politikerna uppifrån, inte folket nerifrån, som bestämmer i kyrkan, en organisation som inte alls ska vara deras, men som de på detta sätt kidnappat.

  Detta kallas totalitarism, inte demokrati.

  I Sverige är det helt ok att inte skilja mellan politik och religion, en av de mest fundamentala principerna i en liberal demokrati. Kanske detta också är orsaken till att man även svassar inför olika muslimska organisationer; man vill fånga upp även dem i de partipolitiska näten.

  Mera i frågan finns att läsa i Axess Magasin nr 6 sept 2013: Demokratins fånge av Erik Eckerdal.

  Gilla

 11. MartinA skriver:

  Vem bryr sig vad ”sverige” gör, det är en failed state? Och nej, mellanösterns kristna är inte svenskarnas angelägenhet. Vi har nog med att försöka skydda oss själva mot sverige.

  Gilla

 12. B skriver:

  Det är alldeles fruktansvärt hur Sveriges politiker, som säger sig representera en humanitär stormakt, kan låta bli att göra allt som tänkas kan för att rädda de sista kristna i Mellanöstern.

  Detta är en annan fråga, men jag undrar över en sak. Det finns ju intresseklubbar och föreningar för allt möjligt; fiske, målning, kurdisk kultur m.m. Finns det någon förening där man kan gå med för att träffa människor uppvuxna i den gamla svenska bonde- och arbetarkulturen (men man måste inte ha varit fattig, bara förstå att Sverige inte alltid har varit rikt och vara tacksam över det välstånd vi just nu åtnjuter) och göra saker tillsammans? Som delar värderingar kring plikt och ansvar, som kanske men inte nödvändigtvis har upplevt att slå en äng eller mjölka en ko, som lever/har levt/vill leva i en traditionell familj där man värnar om varandra istället för sin karriär, men där man förstås vill försörja sig och göra rätt för sig? Det vore så härligt om vi kunde stråla samman och kanske umgås IRL. Inte för att klaga över hur saker är utan för att umgås och lära av varandra, inspireras att föra våra värderingar och vår rätt till våra värderingar vidare till nästa generation.

  Gilla

 13. Tahmas Nuri skriver:

  Mycket av de våra politiker genomför utan att fråga medborgarna måste betecknas som ett brott. Att inte erkänna folkmord men samtidigt erkänna skurkstater och dessutom med skattebetalarnas pengar flyga ner till afrikanska skurkstater och på sina bara knä be att de skall rösta in oss i FN säkerhetsråd, ett FN som fullständigt har spelat ut sin roll.
  Margot Wallström som röstade emot att Jerusalem är den judiska och kristnas mest heliga plats till förmån för muslimer som ser den som sin tredje heligaste plats är antisemitiskt och är kristofobidkt.
  Jerusalem förkommer inte en enda gång i Koranen vilket betyder att det inte är en helig stad för muslimer för som vi vet så är Koranen den yttersta sanningen och Allahs oreformbara ord. Om inte ens Allah vet att Jerusalem är heligt hur kan då muslimer anse att den är det.
  Jerusalem är och kommer alltid att vara en judisk kristen helig stad och den skall aldrig delas med någon annan. Al Aqsa moskén är en tillfällig byggnad på tempelberget och den står där utan bygglov från den högste.

  Gilla

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Wallström vet naturligtvis inte att Mohammed levde på 600-talet AD och att Jerusalem grundades av Kung David för några tusentals år sedan. Hon har väl aldrig besökt Jerusalem och synat de arkeologiska utgrävningarna av det andra Templet som förstördes av romarmna år 71. Det första templet förstördes flera hundra år tidigare. Judarna ber vid den västra väggen men den södra väggen finns också bevarad och visar två stora entreer till det heliga. När uppfördes mosken på the Temple Mount? Naturligtvis inte under Mohammeds levnad varför den är betydligt yngre än vare sig det första eller andra Templet. Ursäkta min sidotanke, men det berör mig ofta hur okunniga många är om Israels ursprungliga historia. Wallström tror tydligen att Palestinierna är de ursprungliga invånarna i Jerusalem och Israel. Ordet Palestina har ursprung i en grekisk folkstam som dog ut. Britterna tog upp ordet för att nämna området som tidigare varit del av the Ottoman Empire. Judarna har varit på plats i evigheter men sparkats ut med jämna mellanrum av olika riken, och återvänt med olika mellanrum. Nu vill dom inte sparkas ut längre. Det är kanske inte så konstigt?

   En sak till: teologer hänvisar som regel till de Judisk-Kristna traditionerna som skapat västvärlden, och det är nog mera korrekt. Och jag undra ibland varför den kristna bibeln omfattar en mängd gamla böcker som judar inte anses väsentliga? De fem Moseböckerna, dvs the Torah, och the Talmud, vilken innehåller rabinska tolkningar av Toran, utgör de grundläggand skrifterna. Och däri ingår den gyllene regeln, vilken inte är en kristen uppfinning. För att inte tala om sägen, ” Be kind to the stranger in your midst for you were strangers in a foreign land.”

   Har ni läst till slutet tackar jag för er uthållighet. 😇🇸🇪

   Gilla

 14. Göran Fredriksson skriver:

  Vad det ytterst handlar om är att män skall ha makt över kvinnor. Den rörelse där denna makt är störst vinner. Det som pågår nu är patriarkatets reaktion för att hindra att feminism och jämställdhet sprids över jorden. Att kampen nu förs mot kristna är för att det är i det kristna väst som jämställdhet och demokrati har vuxit fram.

  De resultat i form av jämställdhet som främst liberala kvinnors kamp i väst sedan 1800-talet har resulterat i kommer att erodera snabbt om inte kampen nu växlas upp till en jämställdhetskamp 2.0. Som kommer att bli mycket tuffare. Det räcker inte med att kvinnorna slår sig till ro med att ha fått lika löner eller ens styrelseposter för egen del.

  Det kommer snart visa sig om jämställda och feministiska samhällen är hållbara i en global konkurrens med extrempatriarkala.

  Oavsett utgången så kommer män i gemen att anpassa sig när väl maktkampen är över hierarkierna har satt sig. Det är så män i gemen fungerar av naturen.

  Gilla

 15. Fiona skriver:

  Man vill inte, fullt ut, erkänna det specifika hat som islamister hyser gentemot kristna och judar.

  Relaterat: SVT vägrar visa dokumentären Watching the Moon at Night om terrorism och antisemitism. Detta trots att de medfinansierat filmen. Trots att den visats i riksdagen och på ett flertal filmfestivaler runtom i världen. Trots att förre FN-diplomaten och tidigare ordföranden i fredsforskningsinstitutet Sipri, Rolf Ekéus, sagt att ”Det är en fantastisk film. Den borde visas i FN och varhelst det är möjligt att visa den”.

  Här skriver Erik Helmersson om att SVT vägrar visa filmen: http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-svt-borde-visa-terrorfilmen/

  Här skriver Anders Carlgren att det är en ynkedom att SVT inte vågar visa filmen: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22938764.ab

  Även Smålandsposten har en ledare om detta: http://www.smp.se/ledare/svt-visar-inte-hogaktuell-film-3/

  Kan inte någon här på Det goda samhället skriva en artikel om detta?

  Tycker för övrigt att vi alla måste börja våga höra av oss till tidningar och TV när de fegar och mörkar. Detta är en film som borde visas på SVT och nu har vi en möjlighet att göra våra röster hörda.

  Gilla

 16. FkDahl skriver:

  Tycka vad man vill om Assad i Syrien, men han och hans sekulära och halvdemokratiska regering är för nuvarande den bästa garanten för kristna i Syrien (och märk väl att USA bara angriper sekulära stater), men Sverige, som medlem i EU har sanktioner mot Syrien. Varför? Vi försvagar dem som kämpar mot islamisterna? Varför var det så viktigt att bomba Libyen men inte ISIS i samarbete med syriska armen och ryssarna?
  Varför väljer vi att inte samköra det syriska passregistren med Damaskus då det är väl känt att islamisterna har kommit över tryckpressar för pass i Raqqua, och samköring skulle kunna sålla ut de falska. Med tanke på att vi har IS veteraner som går fria i Sverige är det ett närmast brottsligt förfarande.
  Det är lätt att hitta videor och bilder av islamist grupper som skändar kyrkor i Syrien, eller som dödar präster, (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2352251/Horrific-video-shows-Syrian-Catholic-priest-beheaded-jihadist-fighters-cheering-crowd.html) även bland grupper som är de mytiska ”moderata” (brydde sig USA om vilka som var ”moderata Talibaner i Afghanistan?).

  Sanktionerna mot Syrien ligger nog kvar pga gasattacken i Ghouta, vilken om man läser mer om det eller bara använder huvudet förstår var en falsk flagg attack (http://whoghouta.blogspot.com/).

  För nyheter om Syrien kolla in.
  http://www.syrianperspective.com/
  http://www.almasdarnews.com/
  http://turcopolier.typepad.com/

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.