När är havet tyst?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Eftersom biståndsminister Isabella Lövin är påtänkt som nytt miljöpartistiskt språkrör och kanske vice statsminister tar jag mig friheten att återigen publicera den här texten om denna framstående kvinna.

Först tänkte jag rubricera den här krönikan ”Hur djävla dum kan man bli?”, men sedan hölls jag tillbaka av min mammas goda uppfostran och min motvilja mot att approchera regeringsmedlemmar som om vi hade umgåtts på erkänt oförskämda sociala medier.

Sverige har för närvarande en regeringsmedlem (MP), tillika biståndsminister vid namn Isabella Lövin. För några år sedan skrev hon en bok som heter Tyst hav och handlar om hur människan fiskar upp matfisk ur haven till den grad att fisken tar slut.

Redan här får den mänskliga hjärnan problem. Tyst hav likställs med att fisken tar slut. Typ att när fisken inte längre finns så är havet ljudlöst.

Vi som är överlägset bildade känner igen anspelningen på den amerikanska biologen Rachel Carsons epokgörande bok Tyst vår från 1962. Den var ett slags ögonöppnare för världen om att miljön är viktig. En grej man faktiskt inte kan strunta i. Den handlade om hur industrins utsläpp förgiftade småfåglarna som dog varigenom det inte blev något kvittrande om våren, alltså just Tyst vår. Carsons bok blev förståeligt nog och med rätta en kallelse för en bra miljöpolitik. Heder åt Rachel Carson.

I hälarna på stora tänkare kommer epigoner och lycksökare. Kanske kan de stjäla lite av karismat, kanske kan de härma och sno lite renommé.

Har du varit i närheten av havet? Har du lyssnat till dess brus i den styva kulingen, har du hört dånet av dess bedövande fras mot klipporna? Har du uppfattat knaket av isar som gnids mot varandra lugna vinterdagar?

Mot bakgrund av dessa välbekanta och underbara ljud, kan du även uppfatta rödspättans kärleksläte, torskens morgonsång, ålens tacksamma aftontrudelutt?

Om nu den ondskefulla och hungriga människan fiskar ut alla rödspättor, torskar och ålar, kan du då föreställa dig ett Tyst hav?

Nu kanske du säger att det är för mycket begärt att en miljöpartist ska var logisk och använda begrepp och föreställningar som andra kan känna igen. Miljöpartister har ju, enligt egen och många andras uppfattning, så ädla motiv att man inte riktigt kan kräva att deras tänkande ska gå att följa.

Enligt min uppfattning är du ett nöt om du säger och menar det. I min värld gäller förnuft, kunskap och erfarenhet. Den som påstår att havet blir tyst när torsken är utfiskad befinner sig i en svår intellektuell uppförsbacke, hur god hon än anser sig vara.

Den som vill ägna sig åt analytisk överkurs genom att läsa hela biståndsministerns bok, alltså inte bara omslaget och titeln, och därtill har låga förväntningar kommer inte att störas av några oväntat begåvade observationer. Där finns, som jag minns, föreställningar om tacksamma blickar i frisläppta torskars ögon och förskräckta funderingar om att folk köper julklappar.

Det kan hända att biståndsminister Lövin har rätt i att det fiskas för mycket matfisk och att något bör göras åt saken. Jag vet inte. Men hur ska jag kunna lita på en person som påstår sig vara havsexpert och ändå inte kan elementa om havets ljud?