Skambeläggande som politiskt vapen

Stefan

Stefan Hedlund

Ett väl fungerande samhälle utmärkes av att det finns en offentlig samhällsmoral som står i god överensstämmelse med befolkningsmajoritetens privatmoral. Mindre avvikelser kan vi leva med, i form av att många exempelvis kan anse det vara moraliskt försvarbart att betala svart för diverse tjänster. Verklig fara uppstår när den offentliga normbildningen börjar avlägsnas från den privata i frågor där medborgarna upplever att mycket står på spel. Den akuta flyktingkrisen erbjuder skrämmande insikter i vad som då kan ske.

Fram till i höstas vilade svensk flyktingpolitik på grundläggande moraliska normer rörande ett multikulturellt samhälle präglat av i det närmaste fri invandring. Denna normbildning vann ett sådant grepp över det offentliga samtalet att det politiska systemet inte längre klarade av att möta rättsstatens grundläggande krav på att lagen måste äga företräde framför moralen. Lagliga polisiära ingripanden mot migranter blev extremt kontroversiella, och lagliga utvisningsbeslut blev mycket svåra att verkställa.

Under tiden från 2005 hade omkring en miljon människor av utländsk härkomst beviljats uppehållstillstånd i vårt land. Det fanns allt tydligare tecken på att integrationen av de nyanlända fungerade mycket illa, och att segregation skulle leda till växande utanförskap och kriminalitet. Allmänheten började naturligt nog känna oro över denna utveckling. Trots detta förblev den välkomnande normbildningen omöjlig att ifrågasätta.

När flyktingkrisen blev akut valde Sverige, likt Tyskland, att låta moralen gå före grundläggande europeiska regelverk som Schengen och Dublinförordningen. Riksdagen hade dessutom redan under 2010/11 infört rättsligt dubiösa regler som garanterar att personer som inte har laglig rätt att uppehålla sig i Sverige trots detta har rätt att stanna, ha sina barn i skolan, få sjukvård och i vissa fall beviljas socialbidrag.

När Sverigedemokraterna började exploatera allmänhetens oro, genom att kritisera det man kallade massinvandring, skapades en ohelig allians mellan massmedia och de etablerade partierna. Sverigedemokraterna förklarades i politisk blockad och Jimmie Åkesson utsattes för ett exempellöst mediadrev av tidvis infama personangrepp.

Till slut blev dock verkligheten övermäktig. Regeringen Löfven tvangs till en förödmjukande helomvändning, och till införande av åtgärder för gränskontroll som har skapat en djup kris i våra relationer till Danmark. Det land som så länge berömt sig av att ha världens mest humana flyktingpolitik strävar nu efter att vara mest restriktivt. Åsa Romsons tårar symboliserar den moraliska normbildningens totala haveri.

Det som gjort denna dystra utveckling möjlig kan sammanfattas i begreppet ”politiskt korrekt”. De som offentligen bekänt sig till den i flyktingfrågan politiskt korrekta doktrinen har kunnat räkna med att vävas in i en varm gemenskap av moralisk överlägsenhet och ömsesidig förstärkning. Övriga har fått uppleva att avvikande åsikter ofelbart leder till skambeläggande, till att man blir offentligen brännmärkt och uthängd som rasist. Konsekvenserna av denna utveckling börjar nu bli skrämmande tydliga.

Det må vara begripligt att de etablerade partierna av rent egenintresse har gjort vad de kunnat för att blockera Sverigedemokraterna. Men det finns ingen ursäkt för att både myndigheter och etablerade medier med hänvisning till att man inte velat gynna främlingsfientliga krafter har ägnat sig åt medveten selektion av informationsflödet. Att medvetet förtiga är, som en kollega uttryckt det, ”syskon med lögnen”.

Den fjärde statsmakten har som grundläggande uppdrag att bedriva opartisk informationsförmedling och att kritiskt granska den politiska maktens utövande. Om pressetiska regler utformas så, att journalister får legitimitet för självcensur, förtigande av obehagliga sanningar och häxjakt på misshagliga partier, då är man ute på ett sluttande plan.

Flyktingkrisen handlar inte längre bara om inflöde. Nu handlar det om vad som sker på våldsutsatta asylboenden, i skolor som saknar lärare för nyanlända barn, i bostadsområden där segregationen växer, osv, osv. Om de etablerade medierna i sin iver att vara politiskt korrekta överlämnar åt sociala medier att skildra vad som sker i denna nya verklighet, då är demokratin som sådan illa ute. I Tyskland talar främlingsfientliga kretsar om Die Lügenpresse, om ”den lögnaktiga pressen”.

Grundproblemet förblir dock att de etablerade partierna in i det sista vägrade att se verkligheten och att utforma en konsekvent politik. Nu har man nått vägs ände. Nu handlar det inte längre om att blockera Sverigedemokraterna. Det politiska systemet möter nu en allmänhet som känner betydande oro, för att inte säga fruktan, inför vad som skall ske. Och det finns inga svar att ge, som längre kan övertyga.

Stefan Hedlund har följt utvecklingen i Ryssland sedan Leonid Brezjnevs sista dagar, och har sedan länge upphört att förvånas över vad Kremls herrar kan hitta på och ställa till. När han sliter sig från det ryska gillar han att segla och att lyssna på opera.

43 reaktioner på ”Skambeläggande som politiskt vapen

 1. Jocke A skriver:

  Föraktet för PK-kotteriet är enormt bland folket, och växer för var dag.

  Och det självgoda åsiktsinavlet bland politiker och medierepresentanter är förödande för landets framtid. Det har i dagarna exempelvis avslöjats att mördaren som knivade ihjäl en tjugotvåårig kvinna på ett HVB-hem i Mölndal är en vuxen man, och inte en femtonårig pojke, som tidigare rapporterats.

  Det – om något – är väl en skandal?!

  Min fråga: Var är mediedrevet? Mot Anders Danielsson, som i egenskap av VD för Migrationsverket är ytterst ansvarig? Mot Dan Eliasson, som satt i morgonteve och ömmade sig för den stackars lille killen? Mot den förra och nuvarande regeringen, som underlåtit att införa ålderskontroller, och på så vis skapat den bisarra situationen med de ensamkommande ”barnen”, som gett oss världens skevaste könsfördelning i vissa åldersgrupper? Som i år kostar mer än försvarsbudgeten? Svaret är att det blir inget mediedrev, eftersom media då också måste ställa SIG SJÄLVA mot väggen, i och med att de i högsta grad varit drivande i bluffen om de ensamkommande ”barnen”. Fram tills för några månader sedan var det ju tabu att ens tala om något annat än ”barn”, det framhölls som någonting oerhört, på gränsen till fascistiskt, när Anna Dahlberg, Håkan Boström och Ivar Arpi började skriva ”ensamkommande unga”, i stället för att hålla sig till det sanktionerade pk-narrativet om teddybjörnskramande, pyjamasklädda småbarn.

  Jag råder er att studera följande bild på Omid Mahmoudi, grundaren av Ensamkommandes förbund. Denne man är från Afghanistan. (90% av de ensamkommande är som bekant män.) Enligt egen utsago så ska Omid vara född den sjätte februari 1995. Han fyllde alltså 21 i förra veckan.

  Bild på Omid: http://d6jf7ok6u1qis.cloudfront.net/imengine/image.php?uuid=5c57a273-2367-454e-8caa-c947dc9bf281&type=preview&source=false&function=cropresize&width=768&height=384&q=40&x=0&y=12&crop_w=640&crop_h=320&z=1.0666666666666667

  Tjugoett? Jo, tjena. Dessutom är det en gammal bild…

  Liked by 6 people

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Ingen en majoritet av svenskar vågar tänka på, eller vågar genomföra. Den kräver en gemensamhet, och en gemensam identitet som inte existerar längre. Den kräver samfällt, kollektivt men ändå frivilligt agerande. Den kräver sammanhållning och solidaritet, och den kräver modet att offra något och riskera att permanent förlora monetära värden.

   Hur många i din bekantskapskrets skulle överväga att på allvar se till att kräva och erhålla rättvisa efter att en familjemedlem utsatts för övergrepp? Särskilt med tanke på vad kostar med risker för repressalier från media, kulturelit, och polisiärt håll?

   Metoden måste alltid anpassas efter motståndaren, vilket svenskar i gemen inte gör, eftersom man utgår från allas lika värde. Om alla är lika värda, är vi ju alla värdelösa, eftersom värde alltid är relativt.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Liked by 1 person

 2. arne f jaderfa skriver:

  Detta är självklarheter för de flesta på denna blogg, det är dock uppmuntrande att fler och fler respekterade namn säger vad de tycker i frågan. Man tackar och bugar.

  Det förljugna irrationella samtalet var det som fick mig att börja skriva direkt till ledarskribenter. Jag hade tappat kontakten med Sverige efter många år utomlands, när jag återigen började följa svensk debatt så var det omöjligt att hitta verklighetsförankringen. Inte förrän jag snubblade över avpixlat så fann jag någon som beskrev problemen rationellt.

  Mer än själva sakfrågan om vad främst muslimsk massinvandring gör med ett jämställt och jämlikt välfärdssamhälle så irriterade det mig att man inte förde ett rationellt samtal. Svenska folket har verkligen blivit förd bakom ljuset, man har missbrukat vad som i en internationell jämförelse var en enorm tillit i samhället till att man höll sig till sanningen för sina egna syften.
  Den naturliga skepsis som till exempel Italienare var inte närvarande hos svenskarna och de var därför enkla byten för den flodvåg av vänsterdriven utopism som manifesterade sig i massinvandringen.

  Då ett rationellt, analytiskt, faktabaserat samtal inte förs så driver hela samhällskroppen med det nu gällande strömmarna tills man spolas upp på någon strand. Nu ligger vi där uppspolade på stranden.

  Jag tror att många på denna blogg inte fullt ut inser vad som krävs för att få Sverige på rätt köl. Det krävs en hammare.

  Liked by 10 people

 3. Analytikern skriver:

  Jag tror för att återtaga kontrollen i NoGoZoner tror jag krävs uppdatering av juridiken.
  Nämligen möjlighet att tumma på rättssäkerheten för att kunna skapa lugn och ro i dessa zoner.
  Att staten har släppt den kontrollen är en skandal speciellt i den meningen att låta kriminella gäng styra och lämna allmogen i sticket.
  Varför? Med vilket syfte har eliten tillåtit dessa zoner växa fram?
  Skapandet av zonerna ökar säkerligen efterfrågan på en stark man.
  Är detta elitens inofficiella dagordning?

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Undantagstillstånd finns redan på repertoaren. Inga nya lagar krävs. Situationen har uppstått genom att gällande lag åsidosatts och genom lidbommeri. Lidbomslagarna kan vid motstridighet väljas bort av rättsväsendet till förmån för äldre men ändå gällande lag. Inga nya lagar krävs.

   Gilla

  • bo skriver:

   Under tio dagar kommer Försvarsmaktens alla vapenslag att öva tillsammans, på olika platser över hela landet.
   Även delar av hemvärnet deltar.
   Äntligen- efter mytomanen Reinfeldts nedmontering- verkar man ta vår försvarsförmåga på allvar.
   Ska vi få ordning på no go zonerna måste nog alla goda krafter samverka. Polismyndigheten verkar ha tappat greppet.

   Gilla

  • Hedvig skriver:

   Har du läst dagens huvudledare i SvD ”Staten måste återta kontrollen” av Ivar Arpi? Rekommenderas!

   http://www.svd.se/staten-maste-aterta-kontrollen/om/ledare

   En polisman i yttre tjänst i Sthlm`s Västerort som ringt Arpi berättar bl a att:

   ”Sedan en och en halv månad har (polis)ledningen informerat poliserna i Västerort, att det kan komma att kastas ”äpplen” (handgranater) på dem… I mejlet står att det tar två och en halv sekund för granaten att detonera…Instruktionen vi fått är att springa. Och vara vaksamma…varje vecka får poliser i Västerort stenar kastade mot sig…Du står inför en folkmassa på femtio personer som är i upploppsstämning. De kastar sten efter sten på dig. Ducka. Backa. Framåt. Någon försöker samtidigt skada dina ögon med grön laser. Någon annan skriker att de ska hämta granater för att kasta på dig och dina kollegor. Hur ska du se skillnad på en granat och en sten? …Kom ihåg att bara springa om det verkligen är en granat.”…

   Liked by 2 people

 4. Erik skriver:

  Visst är det som Hedlund beskriver.

  Något som dock talar för oss onda, som redan för ett antal år sedan insåg att utvecklingen bar iväg åt del håll, är att MSM för varje dag som går blir något lite mindre dominant.

  Allt fler uppmärksammar hatsajterna (=digitala informationskanaler som förespråkade regeringens politik innan den blev regeringspolitik) när MSM (korkat nog kan man tycka) tar chanser att posera som goda genom att peka på de onda hatsajterna som brister i värdegrund. För varje sådant närmast tvångsmässigt godhetsposerande så är det ytterligare någon som får upp ögonen för alternativa medier.

  Vilket vi tackar för.

  Liked by 3 people

  • Hortensia skriver:

   Kan verkligen instämma i detta, Erik. Jag tillhör själv den skara, allmänt politiskt intresserade, som aldrig hade ifrågasatt gammelmedias beskrivning av alternativmedia, tills DN:s drev mot Julia Caesar gjorde mig nyfiken på vad hon hade skrivit för att förtjäna ett sådant förakt.

   Upptäckten av att Julia och flera andra skribenter var bekymrade över samma företeelser och hade dragit exakt samma slutsatser, som jag själv hade gjort efter mödosamt pusselläggande av fragment ur gammelmedias rapporter, blev ett abrupt uppvaknande.

   Numera läser jag naturligtvis alternativmedia först och gammelmedia sedan. Det sparar enormt mycket tid – och är roligare. Jag vill passa på att tacka DGS-kommentatorerna för alla goda lästips!

   Liked by 3 people

   • Susann Andersson skriver:

    Samma här. Upptäckte också Julia Ceasar efter DNs drev. Andra alternativmedia hittade jag genom en bild som spreds på fb. Där fanns loggorna för fria tider, avpixlat mm, med en överskrift om vilka sajter man skulle akta sig för. Naturligtvis var jag tvungen att plöja igenom allihop bara för det, haha. Flera av dem läser jag fortfarande regelbundet.

    Liked by 2 people

   • En spännande framtid skriver:

    Jag med, Hortensia. Jag är högutbildad, vilket jag bedömer att den absoluta majoriteten här på DGS är, både skribenter och kommentatorer. Jag skummar MSM och läser en del, men i vissa fall går jag till ”högerextremistiska hatsajter” isht Fria Tider för att få fylligare OCH faktabaserad info. Det är inte bara det att MSM-texterna är impregnerade av uppfostran, det är också det att de förtiger många saker. T ex att den s k 15-åringen i Mölndal befunnits vara vuxen, detta nämndes av GP men inte ett ord i DN eller SvD. Ändå är det ju så att denna nyhet adresserar en viktig debatt: VAD FAN GJORDE MANNEN PÅ ETT BOENDE FÖR ”ensamkommande barn”? Med ett annat förfarande för initial åldersbestämning och boendeplaceringar därefter, skulle kanske Alexandra varit i livet ännu. Sveriges stolliga politik är bokstavligen talat LIVSFARLIG!

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Skönt att vara i gott sällskap, men kan någon förklara hur herr Löfven menar nu, när han är i Indien och berättar för premiärminister Narendra Modi hur han ska sköta sitt mångkulturella land?

    ”Vi måste komma överens om vilken kultur som ska gälla.”

    http://www.expressen.se/nyheter/lofven-moter-indiske-premiarministern/

    Menar han att det heterogena Indien, i samråd med självutnämnde visdomsgurun Löfven, ”måste” välja ut en enda kultur att anamma och låta genomsyra hela det indiska samhället? Varför ”måste” i så fall Sverige, vars ursprungsbefolkning är påfallande homogen, fortsätta sträva mot mångkulturalism?

    Är statsministern olyckligt felciterad, eller har han bara otur när han tänker?

    Liked by 1 person

 5. Aha skriver:

  Så länge ledargarnityret består i sjuklövern avser undertecknad att inte rösta på någon av dessa partier, det gäller även för medlöparna på lokal nivå. Att med lögn om invandringens fördelar samt med mobbning av SD driva igenom den omfattande invandringen sedan 2005 är djupt omoraliskt. Omgörningen är extrem jämfört med andra länder och detta utifrån ett perspektiv att ingenstans (?) i världen är mångkultur en framgångsfaktor, varningsklockor borde bara utifrån detta ha ringt. Här står vi nu med en nota som genom åren torde överstiga 1 000 miljarder. Vi har fått ett massivt utanförskap med 186 utanförskapsområden, lågintensivt krig mot polisen i ett 50-tal områden samt medeltida värderingar kring jämställdhet och hedersbegreppet.

  Det gigantiska 1 000 miljarderna representerar också ett gigantiskt slöseri. Man har med dessa pengar på plats kunnat ge basal hjälp till 100 miljoner människor, istället valde man att hjälpa 1 miljon som kom till Sverige. På plats räcker pengarna nämligen till så mycket mer.

  Gammelmedia är sedan en tid tillbaka i blockad från undertecknad. Frågan är om inte dessa är mest skyldiga till den extrema utvecklingen som skett i Sverige. Kulturvänstern med rötter till 68-vänstern har varit tongivande. De politiska syltryggarna har mjäkat med, tävlat i att vara positiva till invandringen. Till sist blev det en tävlan i att vara mest human.

  Egentligen har de som röstat på detta, ilskna varningar har funnits, förverkligat sin moraliska rätt att gnälla över Europas nästan sämsta skola, lågt antal platser för äldreboende, långa vårdköer, urusel uppklarningsprocent vad betr. brottslighet samt marginaliserat försvar.

  Det borde inte vara möjligt att ett politiskt etablissemang i ett land kan fördela så mycket av invånarnas pengar till främlingar utan att befolkningen får rösta om det.

  Liked by 9 people

 6. Marita Andersson skriver:

  Föraktet för medborgarnas synpunkter och oro när alla dessa individer skall ut i samhället och bo på förläggningar runt om i landet är häpnadsväckande. Vi ser inte media intervjua medborgare som samlas för att försvara sina barn när kommunerna ställer dem inför faktum. Ex. HVB boende i Vendelsö där föräldrar ställer politiker mot väggen. Detta finns att se på Youtube, men inga lokaljournalister går runt och intervjuar människor för att förstå deras synpunkter. Däremot letar de alltid upp utländska individer, p k människor eller t o m barn att få chans att svara på frågor så fort det är synd om enskilda ”flyktingar”. Oavsett hur kunniga människor är så bär de på sin sanning om hur folkvandringen påverkar deras vardag och det är inte upp till politikerna eller journalisterna att uppfostra folk om vad den korrekta åsikten är.

  Varje dag presenteras nya händelser i media som om jag går bakvägen ut på nätet för att kontrollera oftast visar sig ha ytterligare minst en eller flera sanningar. Igår såg vi polackerna som hade gripits med tillhyggen för att angripa en flyktingförläggning i Nynäshamn. Nyheterna meddelar att många samlats utanför häktningsförhandlingarna men ingen tillfrågas om varför. Det är ju väldigt intressant att förstå hur det kan komma sig att många samlas för att stödja dessa huliganer. Men ingen frågar och vi har ingen chans att förstå motiven bakom. Jag vet inte vad som är sant men det finns bakomliggande orsaker på nätet. Hämnd för en misshandlad kvinna. Om det är sant eller ej vet inte jag och det är inte min poäng, men fler och fler verkar agera på egen hand utan att grundfrågan diskuteras. Hur fungerar flyktingboenden ute i våra kommuner? Vad anser medborgarna om denna stora förändring? Inte ett ljud om detta.

  Problem som uppstår i vanliga människors närhet kräver respekt från politiker, media och myndigheter!
  Skattebetalarna står för kalaset. Flyktingar kallas alla som tar sig in i Europa och vidare till Sverige i media. Se migrationsverkets beslutsstatistik. I januari var 4846 ärenden beslutade med en genomsnittlig handläggningstid på 237 dagar. 1835 ärendet bifölls, alltså 36%. Av dessa var 629 konventionsflyktingar och 1037 fick stanna pga skyddsbehov.
  Under 237 dagar försörjer vi människor som inte ens har rätt att stanna, de bor i våra kommuner och medborgarna som betalar skall vara tysta!

  Liked by 4 people

 7. Fredrik Östman skriver:

  Man kan kanske använde det mycket träffande begreppet ”Lügenpresse” med någon urskillning, eftersom det enligt uppgift tidigt användes av Tysklands nationalsocialister. Den gången mindre träffande. Det är därför viktigt att kunna komma med konkreta exempel. Men sådana exempel fyller ju bloggar och webtidningar till brädden nu för tiden.

  Gilla

 8. elfyma+ skriver:

  Stefan har så rätt i invandringsfrågan. Massinvandringen skapar ett polariserat samhälle utan tillit till etablissemanget (politiker, tjänstemän och journalister).

  Vi är inne i ett farligt tillstånd där vad som helst kan hända säger Janne Josefsson
  https://varjager.wordpress.com/2016/02/12/vi-ar-inne-i-ett-farligt-tillstand-dar-vad-som-helst-kan-handa/

  Vi håller på att bli flyktingar i vårt eget land
  http://avpixlat.info/2016/02/12/stig-ar-flykting-i-sitt-eget-hemland/

  Liked by 2 people

 9. Rolf Ahlzén skriver:

  Det är ett klokt inlägg Stefan Hedlund skrivit. Tyvärr tror jag inte att det skulle gå att publicera i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Kanske kommer det att gå om ett eller två år. Verkligheten hinner ikapp. Det är viktigt med saklighet nu. Svepande domar, kastande av invektiv, arrogant nedlåtenhet gör bara saken värre. När debatten äntligen öppnar sig har Sverige en chans att komma till rätta med de förhållanden Hedlund pekar på. Sverige går mot svåra men alls inte hopplösa år…..

  Gilla

 10. BjörnS skriver:

  En mycket bra artikel. jag vill inte kalla det olika ”normer” för om man säger att eliten haft en välkomnande eller ickerasistisk norm så implicerar man att folket inte haft det. Folket är inte rasistisk, även om vissa personer kan vara det. Jag tror att problemet ligger i gruppdynamik/psykologi och bubblor av verklighetsuppfattning.

  Gruppdynamik: eliterna inom politik och media är grupper där stark selektion skett. Genom val av parti, ungdomsförbund osv liksom av utbildning/yrke. Sådana grupper blir lätt homogena vilket präglar tänkandet och världsbilden. Det är också lätt att se den egna gruppen som lite bättre eller finare än andra grupper. Härav tron att man står för det goda och upplysta. Därifrån är steget kort till att skambelägga andra, och därmed mindre goda och upplysta, åsikter. Speciellt enkelt är det om man någonstans i sitt inre känner stt den egna argumentationen inte riktigt håller.

  Bubblor av verklighetsuppfattning: inom eliten har man systematiskt förstärkt den gemensamma verklighetsuppfattningen genom att förtiga delar som inte passar in. Se på direktörernas jaktresor och privata användande av företagens flygplan, Kommunals representationskultur osv. Invandringspolitiken är blott ett till exempel. Förnekandet att man alltid ställer grupper mot varandra gör att man inte behöver ta ansvar för en åldringsvård eller ett skolsystem som man under andra omständigheter aldrig skulle ha accepterat.

  Ovanstående sammanfattar Löfven med ordet ”naiv”. Det man måste fråga sig är om man återigen kan ge den politiska makten till de som inte velat se vad stora delar av folket sett. Personligen tror jag att de etablerade partierna måste byta ut stora delar av sina ledningar. Jag skulle känna mig betydligt bättre till mods med t.ex. Odelberg som M-ledare.

  Liked by 1 person

  • Pseudo von Nym skriver:

   ”Därifrån är steget kort till att skambelägga andra, och därmed mindre goda och upplysta, åsikter. Speciellt enkelt är det om man någonstans i sitt inre känner stt den egna argumentationen inte riktigt håller.

   Bubblor av verklighetsuppfattning: inom eliten har man systematiskt förstärkt den gemensamma verklighetsuppfattningen genom att förtiga delar som inte passar in.”

   Sverige idag kan liknas vid en sekt såsom Folkets tempel https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkets_tempel .
   Nomenklaturan är sektledare väl medvetna om skadligheten i deras beslut.

   Gilla

 11. Hovs--hallar skriver:

  Artikelförfattaren kallar regimkritiska kretsar i Tyskland för ”främlingsfientliga”. Samma stämpel som smetas på alla i Sverige som vågar sätta sig upp mot makthavarnas migrationspolitik.

  Likaså har vänstern i Sverige uppfunnit något de kallar ”värdegrund”, som vid närmare påseende inte alls handlar om våra gemensamma kulturella grundvärderingar, utan är en vänsterextrem tolkning av FN-deklarationen.

  Man tolkar ”allas lika värde” som att alla människor i HELA VÄRLDEN skulle ha samma rätt till våra skattefinansierade välfärdssystem som vi svenska medborgare!

  Exakt samma befängda tankegång finns inskriven i Miljöpartiets program. Man hävdar där att Sverige INTE skulle ha rätt att bestämma vem som får bosätta sig i landet, och att gränserna därför ska vara helt öppna!

  Vänstern använder floskeln om ”allas lika värde” (med ovannämnda absurda innebörd) som vapen mot alla som har kritiska synpunkter på massinvandringen, och i synnerhet mot var och en som sympatiserar med SD.

  Man förnekar alltså nationalstaten Sveriges rätt att bestämma över sina gränser, och trakasserar alla som vågar opponera sig mot detta vanvett!

  Denna absurda ideologi som har vuxit fram ur 68-vänsterns postmarxism, och som vi kan kalla ”mångkulturalismen”, tycks nu ha spridit sig in i alla politiska partier UTOM SD!

  SD är det enda politiska parti som konsekvent avvisar mångkulturalismen — och som därför vanligen just betecknas som ”främlingsfientligt” i vänsterdominerad media.

  Liked by 4 people

  • Gert B. skriver:

   Även jag reagerade starkt negativt på Hedlunds formulering ”främlingsfientliga kretsar”. Att vara bekymrad över påverkan på samhällsekonomin och negativ påverkan på den sociala sammanhållningen och tilliten, det är fanimej inte främlingsfientlighet. Det är sunt förnuft och självbevarelsedrift.

   Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Om främlingen är orsak till problemet, och man är fientlig till problemet, så stämmer det ju, fast kanske inte på det sätt som man brukar mena?

   Det är hemskt att se, hur det som avfärdades som rasistpropaganda på åttiotalet, nu har besannats för att vårt mediala, kulturella och politiska prästerskap konsekvent gjort tvärtemot vad som då varnades för. Egentligen föga förvånande – om jag hela tiden varnar dig för att du går mot ett stup, och du för att bevisa hur fel jag har fortsätter mot detta, så kan du ju inte förvånas när du trillar dit, eller hur? (Jag menar inte dig eller mig personligen, endast som generiskt tilltal).

   För övrigt tror jag att vi skall försöka lansera termen ‘mångkulturrasism’ om den förda invandringspolitiken, och relaterade områden.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gilla

 12. Hortensia skriver:

  Jag skäms över att bo i ett land, där regeringspartierna avlöser varandra med huvudlösa förslag på hur skattemedel allra snabbast kan bidra till att montera ner viktiga samhällsfunktioner.

  ”Idag krävs dessutom i praktiken att man behärskar svenska språket för att ens bli antagen till en lärarutbildning i Sverige. Det är något som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tycker är onödigt.

  – Idag har du i praktiken ett system där du ställer krav på svenska språket när du ska börja din utbildning. De som då är lärare och har god ämneskunskap, men av naturliga skäl inte kan svenska, kommer aldrig in på lärarutbildningen, säger han till Svenska Dagbladet.”

  http://www.friatider.se/fridolins-nya-graddfil-invandrarna

  Liked by 1 person

  • BjörnS skriver:

   Jag trodde stt Löfven hade löst detta redan. Ni minns väl att han i typ oktober ansåg att asylanterna kan arbeta i skogen. Svårare än så är det inte…

   Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Hmmm, Björns, kan detta månne bero på dialektal språkförbistring, så att förnumstige Fridolin förutsatte att Löfven menade ”bok-skogen”?

    Liked by 1 person

  • Einar skriver:

   Apropå svenska språket, lärarutbildning och utbildningsminister Gustav Fridolin, så kanske han har lyssnat till SVT:s Hanna Stjärne. För när Sveriges TV-bransch nyligen hade ett seminarie, döpt till Spelplanen, sa hon följande;
   ”… jag skulle vilja säga att rörlig bild är vårt nya språk, och då Sverige ligger långt framme så kan man kanske säga att rörlig bild är den nya svenskan …”

   Gilla

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  De senaste tidens utveckling har visat på en fundamental svaghet i det svenska samhället. Moraliska föreställningar om att Sverige skall assimilera världens alla eftersatta har fått en sådana kraft att alla vettiga och förnuftiga invändningar har stämplats och fördömts och gällande lagar och förordningar har till och med ignorerats av svenska myndigheter. Att klassificera vuxna män som barn utan att ens bry sig om att kontrollera deras ålder är bara ett av otaliga exempel på myndighetsförfall. Resultatet har blivit kaos och förvirring och även laglöshet i flera invandringsenklaver. Inte ens storstädernas centrala delar undgår längre att drabbas. Myndigheter och media försöker desperat att dölja detta för allmänheten vilket knappast lyckas med konsekvens att allmänheten oroas ännu mer.
  Ingen vet längre hur detta kommer att fortsätta än mindre hur det kommer att sluta då anden nu är ute ur Aladdins flaska. Det minsta som kan begäras är att svenska politiker och myndigheter följer gällande förordningar samt förenar detta med ett klokt och vettigt omdöme. Det är faktiskt vad medborgarna förväntar sig av sina myndigheter.
  För att få legitimitet till en ändrad politisk kurs förefaller ett nyval alldeles nödvändigt. Emellertid, om ett nyval skulle ge majoritet för en fortsatt extrem invandringspolitik får givetvis detta accepteras och de som inte anammar det kan givetvis utnyttja sin utvandringsrätt.

  Liked by 4 people

 14. Janne skriver:

  Jag skulle gärna vilja intervjua Löfven och fråga hur byggandet av de nya lägenhetrna för migranter skall finansieras. Det finns inga möjligheter att de själva skulle betala hyran som är adekvat till byggkostnaden. Det är vi alla andra få pröjsa för med våra skatter.
  Men på den borgerliga sidan finns Centerpartiet som också tror att låga löner löser allt. Jag vill fråga Annie Lööf om alla bidrag också skall sänkas.

  Liked by 2 people

 15. Gösta Johnsson skriver:

  Tack alternativ media för att ni finns och rapporterar fakta (oftast i varje fall) och låter bli att mörka sanningar ( även obehagliga sådana). Utan de modiga skribenter och riktiga journalister som håller igång dessa medier skulle vi leva i ett mörker vad gäller rapporter om vad som verkligen händer överallt i samhället.
  Nu sker en omvändelse under galgen inom politiken men det går fortfaran de trögt med förändring av åsiktskorridorens beskyddare. Att SR/SVT tillåt med sin okritiska rapportering är förvånande. Det går väl förstås så länge det tjänar etablissemanget och den vänsterpolitiska adeln.
  Men ju närmare vi kommer 2018 desto mer panik kommer att utbryta och allt fler kommer att försöka vrida kompassen sin 180 grader. Då gäller det att inte låta sig luras utan vara stenhårda med uppföljningar och klä av dessa vindflöjlar deras förljugenhet och fasa ut dem i kylan och till lämpligare arbetsuppgifter.

  Gilla

 16. Bosse J skriver:

  Artikelförfattare skriver ”När Sverigedemokraterna började exploatera allmänhetens oro”.
  Betyder det att han anser att om man försöker tillrättalägga missförhållanden så _exploaterar_ man dessa?

  Liked by 4 people

 17. Mikael Steinwall skriver:

  Jag har så svårt att förstå hur personer som Jonas Sjöstedt och Åsa Romson kan fortsätta att propagera för en huvud lös invandringspolitik, när vem som helst kan se vilka negativa effekter det har haft på det svenska samhället de senaste 30 åren.
  Kriminaliteten och arbetslösheten är bara två avskräckande exempel.
  Vill de uppnå ett mångkulturellt samhälle?
  Är det i så fall förorterna de tänker på, där infödda svenskar lyser med sin frånvaro?
  Eller vill de bara vara allmänt goda, känna att de befinner sig längst fram i humanismens förgriper?
  Vad vill hela pk-eliten med det här jätteexperimentet? Finns det en dold agenda?
  Inte ens när invasionen nådde sin topp, i oktober 2015, tyckte Sjöstedt att det harmlösa förslaget om tillfälliga gränskontroller var någon bra idé. Det var bättre att börja bygga bostäder, sa han i Tv. Det är en extrem hållning som gränsar till fanatism.

  Liked by 2 people

 18. Sorgsen över Sveriges förfall skriver:

  Vill gratulera Stefan Hedlund till den bästa artikeln här på Det Goda Samhället!

  Fantastiskt bra skrivet 🙂

  Gilla

 19. Tahmas Nuri skriver:

  Vi lever i ett lögnarsamhälle där etablissemanget gör allt för att dölja vad som händer i Moder Svea. Ingen kan väl på fullt allvar tro att detta inflöde av människor på något sätt skall gagna Sverige. Multikulti förespråkare nämner ofta USA som ett föregångsland när det gäller invandring och vill på så sätt påvisa att multikulti är vägen för Sverige. Samma människor hatar USA i andra avseende men i just denna frågan så är USA ett föregångsland. Multikulti jämför vår utvandring under 1800 talet med dagens inflöde till Sverige, den jämförelsen är lika absurd som Åsa Romson jämförelse där hon påstod att Medelhavet är det nya Auschwitz.
  Det fanns inga bidrag när Karl Oscar kom till Amerikat. De fick arbeta i sitt anletes svett för att få ihop till brödfödan.
  Nyanlända som kommer till Sverige åtnjuter bidrag, omsorg och välfärd, och enligt Tino Sanandaji tar det mellan nio till femton år innan de börjar bidra till vårt land. Vi värnar så mycket dessa människor så att vi håller på att slå knut på oss själva.
  Lejonparten av de som kommer hit är män i krigsförålder inklusive skäggbarnen och jag vill påstå att ingen av dem har flyktingstatus. Man är flykting från sitt krigshärjade land till närmast säkra land, efter det är man enbart ute efter bättre liv. Många multikulti använder argumentet ”tänk om det var du och din familj som var på flykt” ja, tänk om. För det första så hade jag tagit med min familj och inte bara tänkt på mitt eget välbefinnande och samtidigt riskera att min familj blev våldtagen eller mördad av barbarer. För det andra så hade jag inte försökt nå ett land där ”hedningar och otrogna” lever.
  För övrigt anser jag att Fredrik Reinfeldt bör omyndigförklaras efter han senaste uttalande om att araber är de hårdast arbetande människorna i vårt samhälle. Om jag tolkar honom rätt så är vi andra inte hårt arbetande, perser är inte hår arbetande, afghaner är inte hårt arbetande och kristna icke araber från Mellanöstern är inte hårt arbetande.
  Den mannen behöver seriös hjälp.

  Liked by 1 person

 20. Marre skriver:

  Bra skrivet men med två rejäla skönhetsfläckar som antyder att författaren inte är fri från politisk korrekthet själv.

  Varför skriver han att SD ”exploaterar” missnöjet, istället för att skriva ”fångar upp” eller ”ger en röst åt”?

  Och man behöver inte vara främlingsfientlig för att uppfatta mainstreammedia som lögnaktig.

  Liked by 1 person

 21. Folke Lidén skriver:

  Dessvärre ser nog de flesta i etablissemanget de begränsande åtgärder som vidtagits som tillfälliga. En ”andningspaus”. Implicit säger man därmed att massinvandringspolitiken är den rätta. Vänta bara till dess vi byggt ut ”mottagningssystemet” och tills andra EU länder ”tar sitt ansvar”. Då kör vi så det ryker igen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.