Och sedan vill de bli tagna på allvar

Thomasgur1

Thomas Gür

Det här med KU-anmälningarna med anledning av migrationspolitiken är onekligen intressant.

I grunden lät regeringen Reinfeldt Miljöpartiet diktera migrationspolitiken efter mars 2011 och Migrationspolitiska överenskommelsen, MÖK1.

I augusti 2014 anslöt sig Socialdemokraterna till MÖK1.

I grunden lät regeringen Löfven MP fortsätta att diktera migrationspolitiken efter valet september 2014.

Allt detta stadfästes i DÖ i december 2014.

Nu KU-anmäler Moderaterna Löfven för att han fortsatte att driva den politik som de själv drev och som egentligen var MPs.

Därefter KU-anmäler Socialdemokraterna Reinfeldt för att han började med att driva den politik som de själv fortsatte att driva och som egentligen var MPs.

Samtidigt sitter Miljöpartiet i regeringen och propagerar för sin gamla migrationspolitik samtidigt som det driver den nya migrationspolitiken som både Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna fulade ut som i själva verket Sverigedemokraternas politik, men som både Socialdemokraterna och Moderaterna idag ställer sig bakom. Och formellt även Miljöpartiet.

Och dessutom vill alla bli tagna på allvar.