Moralisera är fult, spränga gränser är fint

Nils Lundgren

Nils Lundgren

Jag inser att jag är på väg att bli en riktig grinig geront. Det hjälper inte att vara häruppe i Edsåsdalen och träna för Vasaloppet. Både hjärnan och hjärtat hålls säkert yngre tack vare detta, men min grundsyn på vår offentliga kultur blir ändå alltmera den grinige gerontens. Jag irriteras alltmer över politiker och intellektuella som börjar sina inlägg med uttryck som ”Nånstans kan jag tycka att …” Detta är ju helt löjligt! Jag vill veta vad den pompöse debattören faktiskt tycker här och nu, inte vad hen kan tänka sig att tycka någon annanstans.

Det vimlar av uttryck i debatten som får passera oemotsagda, trots att de egentligen är orimliga. Det sägs att vi inte får generalisera och moralisera, men att det är fint att tänja eller spränga gränser, att bryta tabun och strunta i konventioner. Och alla dessa uttryck är gamla och väletablerade. Det är jag som förändras och alltmer känner att det är nog nu. Det är som om jag omedvetet har trott att sådana där utslag av billig kulturradikalism dör bort med tiden och nu börjar inse att det är en fåfäng förhoppning. Jag börjar ana att det alltid kommer att finnas bluffmakare som inte kan formulera djupa tankar och inte kan kämpa med svåra bedömningar. De får nöja sig med matta applåder från olika societeter som ändå tycker att ”épater la bourgeoisie” är rätt och nästan litet modigt. Eller modigt? Det är i alla fall ett slags visitkort som meddelar att ”vi” hör ihop och skiljer oss från ”dem”.

Det retar mig alltmer. Begrunda frasen ”vi skall inte generalisera”. Skall vi inte det? Generalisering är ett fundamentalt inslag i empirisk forskning. Det var fint att Ignaz Semmelweis i mitten av 1800-talet kom på varför dödlig barnsängsfeber var så mycket vanligare på avdelning 1 än på avdelning 2 på Allgemeines Krankenhaus i Wien. Vår kunskap om verkligheten bygger i stor utsträckning på generalisering.

Och får vi inte moralisera? SCA-ledningens flygresor, rika knösars skatteflykt eller sjukskrivning på grund av skilsmässa är inte (nödvändigtvis) olagliga handlingar, men många av oss anser att det är omoraliskt. Kanske är det inte olagligt att Kommunals ledning använder medlemsavgifterna från lågavlönade kvinnor för att driva lyxkrogar med förlust och dela ut lägenheter till mångmiljonärer som Margot Wallström och andra höjdare i socialdemokratiska partiet. Men får vi inte säga att det är omoraliskt! Får vi kanske inte ens tycka det?

Å andra sidan verkar kulturradikaler alltså eniga om att det är fint att tänja eller spränga gränser. Det är vanliga rubriker när litteratur och konst recenseras och uttrycker då recensentens entusiasm. Det står dock sällan klart på vilket sätt världen blir bättre av att konstnären tänjer eller spränger gränser. Det är bara i största allmänhet bra.

Men är det verkligen det? Det kan naturligtvis hävdas att frihet är det bästa ting och att friheten, allt övrigt lika, ökar när gränser tänjs eller sprängs. Men allt övrigt är ju inte lika. Vi vill inte få frihet från sådana gränser som förbud mot mobbning i skolor och på arbetsplatser, hånfullt beteende mot dem som är annorlunda eller brutalt armbågande i biljettkön. Så vilka gränser är det OK att ge sig på? Jag skall inte vara vulgär och påpeka att Islamiska staten spränger gränser för mänskligt beteende så att det står härliga till. Men jag har god lust.

Samma kritik gäller naturligtvis entusiasmen för att bryta tabun, som ju bara är ett annat ord för en gräns som betraktas som extra strikt. Vilka tabun vill vi verkligen bli av med? Det är numera, tack och lov, tabu att håna homosexuella.

Att strunta i konventioner kan verka mera självklart. När vi inte avser det juridiska begreppet, typ Genèvekonventionen, har vi att göra med ett negativt laddat ord. Enligt SAOL är en konvention då en ”hävdvunnen uppfattning” och för adjektivet konventionell ges synonymerna ”stel” och ”formell”. Vem vill vara stel och formell? Är det kanske ändå generellt rätt att vara okonventionell? Det sägs ju ofta att någon är ”så härligt okonventionell”.

Tja, det är okonventionellt att komma till en begravning utklädd till harlekin och lattja med de sörjande, det är okonventionellt att fjärta ljudligt bland middagsgästerna (som senator Joe McCarthy brukade göra) och det är okonventionellt att ligga och grovhångla i en soffa på IKEA en lördagseftermiddag. Men är det härligt okonventionellt? Nej, det tycker nog nästan ingen, inte ens vänsterintellektuella på Södermalm, när det kommer till kritan.

Det är alltså lätt att ge exempel där vi nästan alla tycker det är rätt att moralisera, sätta gränser, upprätthålla tabun och följa konventioner. Och man inser lätt vad det är fråga om. Det är det civila samhällets regelsystem vi då talar om, inte de lagar som stiftats av staten och upprätthålls med hjälp av statens våldsmonopol. Det civila samhällets regler är framvuxna i en kulturell gemenskap utan statens tvång och ändras allt eftersom värderingar och livsstilar utvecklas. Låter nästan vackert, eller hur?

Och denna min kritik av slappt använda kulturradikala fraser från det förra århundradet kommer inte ur ”grumliga föreställningar”, ett annat avskyvärt uttryck som blir allt vanligare. Den som säger och skriver det, kommer med grova anklagelser utan att formulera dem så att de kan bemötas och motbevisas. Den som använder det uttrycket kan inte ställas mot väggen intellektuellt och moraliskt. Det kallar jag moralisk feghet.

Varför har vi denna intellektuella förslappning som dessa uttryck är uttryck för? Uppenbarligen vill de som använder dem ängsligt understryka att de inte tillhör vår tids kälkborgare, populasen eller vad de nu, innerst inne, kallar det föraktade folket.

Som alltmera skamlös geront kan jag någonstans tycka att det är vår plikt som tänkande och ansvarsfulla medborgare att generalisera och moralisera och att upprätthålla mängder med gränser, tabun och konventioner. Jag har en grumlig föreställning om att det förhållningssättet är grunden för ett gott civilsamhälle.

22 reaktioner på ”Moralisera är fult, spränga gränser är fint

 1. BjörnS skriver:

  Väl skrivet! vill fylla på med en annan tramsfras som används av förment välmenande människor som inte vill ta ställning i svåra frågor utan hellre gömmer sig bakom nonsens: vi ska inte ställa grupper mot varandra. Nähä? I ett samhälle där nästan all aktivitet planeras och budgeteras, speciellt offentlig verksamhet, är grundmetoden just att väga olika mål och behov mot varandra. Varför tar vi annars in skatt för att finansiera offentlig verksamhet? Jag bara undrar.
  Det finns två, kanske fler, tolkningar. Den första är att den som säger så egentligen inte vill ställa grupperna A och B mot varandra utan gynna dem bägge på bekostnad av grupp C. Den senare är oftast skattebetalarna, by the way. Detta är dock inte att inte ställa grupper mot varandra utan tvärtom. Den andra tolkningen är att man vill ha fullständig anarki utan någon planering och budget över huvud taget. Men så är det inte eftersom den förment välmenande ofta vill ha någon form av offentlig åtgärd.

  Hälsningar från en blivande grinig geront – något jag faktiskt börjar se fram emot!

  Gillad av 10 personer

 2. Aha skriver:

  Det är väl kulturvänstern och politisk korrekt-människor som står bakom regelsystemen för användandet av de ord som Nils Lundgren nämner. Härvidlag är väl användandet av generaliseringar det knepigast. Bland det fulaste man kan göra i Sverige är att generalisera negativt om grupper, att grupper har mindre goda egenskaper, för det finns minsann individer bland dem som är goda. Regeln säger också att är det svaga grupper så är det ”förbjudet” att överhuvudtaget göra negativa generaliseringar. Detta gäller dock inte för gruppen vita heterosexuella män. Dessa kan enligt gällande regelsystem pådyvlas en mängd negativa egenskaper, såsom att alla sådana män tafsar på kvinnor. (Att sedan vissa grupper gör det mer utstuderat genom att inringa kvinnor är inte mycket att tjafsa om, dom är inte värre kålsupare än den vita mannens tafsande)

  I grunden har kulturvänstern rätt när de vaktar mot gruppgeneraliseringar – det är inte bra, det skapar polariseringar, det pådyvlar egenskaper på enskilda individer. Så generaliseringar behöver nyanseras för ett bra användande. Man bör prata om ”i allmänhet”, ”gruppen xxx är överrepresenterad”, ”en majoritet i gruppen xx”, ”vanligt förekommande” etc.

  Men det är naturligtvis ett otyg att det är tabu att kritisera mindre framgångsrika grupper, sannolikt en av de viktigaste orsakerna till sådana grupper inte själva tar sig i kragen för att förbättra sig.

  Gillad av 6 personer

  • arne f jaderfa skriver:

   Att generalisera är första steget till att kunna se orsakssamband. Skulle vetenskapliga artiklar vara fyllda med brasklappar så kommer man inge vart.

   Fakta som kan användas för generaliseringar har i Sverige blivit vår största statshemlighet.

   Gilla

  • Simon skriver:

   Aha.
   Jag vänder mig mot din formulering ”I grunden har kulturvänstern rätt när de vaktar mot gruppgeneraliseringar”. Kulturvänstern har så vitt jag känner till ingenting emot generaliseringar. De kastar tvärt om regelmässigt ur sig allmänt hållna, kritiska utsagor om grupper som ”män”, ”höginkomsttagare”, ”främlingsfientliga” och ”högern”. Kulturvänsterns samhällssyn grundar sig nämligen på maktanalyser, där man utgår från en sortering av olika samhällsgrupper i hierarkiska strukturer (som dock långt ifrån alltid preciseras, utan även kan existerar på en känslonivå hos debattören). Utifrån sådana hierarkier kan man sedan hylla och glorifiera alla som ”slår uppåt” mot någon grupp eller individ man uppfattar som mer privilegierad, medan alla som ens kan misstänkliggöras för att rikta kritik neråt i hierarkin kritiseras för att generalisera.

   Det är utifrån sådana strukturer som det blir logiskt att utpeka gruppen ”män” som gemensamt skyldiga för övergreppen i Köln och Kungsträdgården (kvinnor står under män i den hierarkiska strukturen Könsmaktordningen). Det uppfattas däremot som en generalisering som fiskar i grumliga vatten när nordeuropeiska debattörer hävdar att övergreppen har förklaring i gärningsmännens kulturella ursprung (eftersom nordeuropéer står över de berörda kulturerna i den Postkolonial maktordningen). När däremot flickor med ursprung i Mellanöstern börjar ramla från balkonger i oproportionerligt stor omfattning eller inte kan gå klädda som de vill på gator och torg i förorterna, blir det tystare än vanligt från vänster. Detta beror på att två väl inarbetade makthierarkier, de ovan nämnda, krockar. Både ”kvinnor” och ”invandrare” är ju etablerade som underordnade, offer, fast i varsin hierarkisk ordning. Då blir det jobbigare att vara vänsterdebattör, för då stämmer kartorna (makthierarkierna) så dåligt.

   Gillad av 2 personer

 3. Gunhild skriver:

  Med risk för att verka pompös skall jag själv vara tydlig i mina tankar om texten ovan. Men skribenten efterlyste ju rakhet.

  Om att generalisera;
  Själva språkets kärna, orden och meningarna, utgörs av generaliseringar. När vi tänker, generaliserar vi. Vi kan varken tänka eller uttala ett ord utan att med absolut nödvändighet – generalisera. Hjärnan utgör, biologiskt, en enda stor generaliserings-apparat. Utan generaliseringar går det inte överhuvudtaget att ta in och än mindre bearbeta information.

  Om ordmässig luddighet;
  Den utgörs i stor utsträckning av ett ”socialt orrspel”. Vi visar upp och bekräftar vår tillhörighet. Spelet placerar in och positionerar oss inom den grupp vi vill tillhöra. Gärna så högt upp det går inom den gruppen/grupperna det gäller. Guldbaggegalan utgör i sig ett exempel på ett TV-sänt socialt orrspel. Orden som bärare av information är då egentligen helt sekundära, annat än som verktyg för en social bekräftelse. Otydlighet i text kan då mer ses som avsiktliga dimridåer, för att socialt dämpa eventuella provokationer.

  Om att bryta normer;
  En kultur består alltid av något stelt och givet. Kalla det gärna för tradition eller konventioner. Men eftersom en omgivning är föränderlig, måste kulturen även ha en förmåga att kunna anpassa sig efter den. Värnandet av det bestående måste då gå hand i hand med behovet av förändring. Mötet dem emellan kan vara smärtsam. Framför allt för oss äldre. De yngre befinner sig mer i en uppbyggnadsfas. De äldre fungerar mer som förvaltare.

  Lite om moral och emotioner;
  I biologiska experiment har det visat sig att ett begrepp som rättvisa sitter djupt även hos vissa andra djurarter. Känslan för rättvis resursfördelning kan vara stark. Och korsa artbarriärer. Den finns hos andra primater. Den går bortom människan som art. Kampen om och över resurser präglar överhuvudtaget livet på jorden. Så även i människans värld. Den kan aldrig bagatelliseras. Lite tufft utryckt – vissa moralbegrepp sitter i generna. Därför är det social sprängkraft i ojämn resursfördelning – som vi alla vet. Det visar inte minst affären med Margot Wallström.

  Om att bryta gränser;
  Vetenskapen är helt beroende av att tankemässigt bryta gränser. Att gå över och bortom det vanliga präglar också konsten, litteratuen musiken och arkitekturen. I lagom förändring ligger ofta en mental kittling. Att tänka nytt kan dock utmana konvenansen. Det ligger i sakens natur. När något nytt uppstår träder snabbt människans värderingssystem in. Praktiskt taget allt nytt drar människan genom ett kulturellt värderingssystem. De är så kollektivet förkastar eller accepterar, om än med viss vånda – över tid. Men det är också så en kultur mer generellt får sin anpassninsförmåga.

  Ja, jag vet. Att vara rak och kort kan också vara provocerande. Socialt orrspel är knepigt. Men någon bad faktiskt om det …

  Gillad av 1 person

 4. Jan Andersson skriver:

  Överallt och närsomhelst har du rätt. Den stora gruppen ”vanliga” människor i Sverige har sina sinnen fulla med allt det värdefulla som vi kallar kultur, konventioner, moral eller annat. Det är bara det att de flesta inte kan formulera sina åsikter i tal eller skrift, bland annat eftersom de anser att det mesta är självklarheter. De läser ju sällan när vänsterflummare skriver och ifrågasätter alltihop.

  Gillad av 1 person

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Nils Lundgren, som är en klok man, vet också att Sverige idag domineras av en ungdomskultur som alltid föredrar att anamma förändringar och sätta sig upp mot konventioner. Ibland är detta säkert befogat men också, som mycket i det moderna Sverige, obefogat. Resultatet blir då icke sällan att man gör sig av med det som fungerar bra och i stället får något sämre. Landets utbildningssystem hör dit och så gör alla vilda planer att lägga om landets energiförsörjning. Den nuvarande politiska ledningen med sin feministiska ungdomskultur har svårt att ta till sig en komplicerad värld där tankar och värderingar är mycket annorlunda än hos dagens svenska befattningshavare. Vår enkla och rättframma utrikesminister är så långt från en Alexandra Kollontaj som det går att komma och skulle säkert passa mycket bättre som ett svenskt fackombud än som landets utrikesminister.

  Gillad av 2 personer

 6. Hortensia skriver:

  Underbar uppmaning av Nils Lundgren, som här framstår som en moralisk gigant, snarare än en skamlös geront. 😉

  Själv hade jag gärna velat vara en grandios geront, men som kvinna i den nya tidens hastigt accelererande könssegregation, regisserad av vår ”feministiska” regering Löfvén med manus av Reinfeldt, räknar jag med att motvilligt få acceptera att ”tiga i församlingen” och agera (väl påpälsad) statist.

  Gillad av 1 person

 7. Hans Erling Jensen skriver:

  Det är bara så lysande! Var vi dock har kommit långt från oss själva, långt från det sunda förnuftet, och var vi behöver dras åter till den smala vägen, så vi igen kan börja fatta, att det generellt finns mer våldtäktspotential i män från Afghanistan, Mellanöstern och Nordafrika! Tyvärr kan vi inte ju inte belägga detta av statistisk väg då statistiken ju redan har fallit offer för förbudet mot att generalisera. Det är som om de goda – som är världens experter på att moralisera – genom att förbjude rätten till att föra statistik, där religion och etnicitet ingår, önskar att avskaffa inte bara signifikansen men även empirin. På så sätt kastas våra ättlingar med samfundets fulla godkännande intet anande för vargarna, klar till att bli uppätna utan att fatta varför det blev så!

  Remember Elin!

  Gillad av 1 person

  • Lars Holmdahl skriver:

   Tilläggas kan att det var när romarriket blev kristet som man övergav det hellenistiska, erfarenhetsbaserade logiska tänkandet, för tron. Logos förlorade mot patos & mythos och Europa gick in i 1000 år av mörker. Efter upplysningstiden är vi nu där igen. Skymningen faller över västvärlden.

   Gillad av 2 personer

 8. Hovs-hallar skriver:

  För att riktigt tvåla till någon räcker det att skriva att personen ”fiskar i grumliga vatten”.

  Då har man kastat en skopa dynga på personen utan att behöva närmare motivera sitt påstående.
  För något halvår sedan hade det räckt med att en skribent tog upp problem förknippade med asylinvandringen för att beskyllas för fiske i grumliga vatten, och värre saker.

  Arvet från 68-vänstern yttrar sig bland annat i en idealisering av ungdomligt oförstånd, och en demonisering av mogna personers på erfarenhet grundade omdömen.

  De sistnämnda är av naturliga skäl oftast ”vita medelålders män” — detta eftersom Sveriges befolkning än så länge mest tillhör den ”vita rasen” (vänstern brukar ju förneka att det finns ”raser”, men säger genast emot sig själva när de likt Åsa Romson slänger ur sig klyschor som ”VITA medelålders män”) — och att männen traditionellt har spelat den tyngsta rollen när det gäller att agera i offentligheten.

  Men nu ska minsann sådant värdelöst skräpfolk bort, och ersättas med tex. personer som kulturministern Bah Kuhnke — vars enda meriter för posten är ”rätt” kön + ”rätt” hudfärg + ”rätt” ålder! Att hon, för att citera Leif GW Persson, ”talar som ett barn och tänker som ett barn”, är tydligen oväsentligt.

  Gillad av 4 personer

 9. Lennart Jonasson skriver:

  Det är faktiskt så att det inte går att formulera en läsbar mening, korkad eller insiktsfull som inte innehåller allmänbegrepp. Allmänbegrepp är i sig generaliserande, dessutom nödvändiga för all mänsklig kommunikation.

  Lundgrens slående exempel ingår i en ideologikavalkad där bara vissa generaliseringar, moraliserande, normer etc inte får uttryckas.

  De åsiktspoliser som främjar detta förtryck är fångna i en vänsterliberal berättelse som numera skaver betänkligt mot det som brukar benämnas verkligheten.

  Konsekvenserna av detta elände har lett till nuvarande tillstånd av av anti intellektualism och floskelbingo i kolossalformat av karriärfolk som ofta ger uttryck för allsköns passande relativism.

  Däri ligger också påståendet om de stora berättelsernas död. Att vår tids största berättelse, den vänsterliberala, dominerar MSM i en fragmentiserad västvärld och rent fundamentalistiskt hos arma Svea Moders gammelmedianer har liksom aldrig föresvävat de skrivkulier som bär upp den överbyggnad som redan börjat rämna..

  Gillad av 3 personer

  • Gunhild skriver:

   Träffande mening du formulerat.; ”De åsiktspoliser som främjar detta förtryck är fångna i en vänsterliberal berättelse som numera skaver betänkligt mot det som brukar benämnas verkligheten”.

   Kan inte låta bli att leka lite med din mening, och kort den något.

   Åsiktspoliserna är fångna i en vänsterliberal berättelse som flugorna i en ideologisk spindelväv.

   Åsiktspoliserna är fångna i en vänsterliberal berättelse där bristen på verklighetskontakt höjt upp till en helig graal.

   Åsiktspoliserna är fångna i en vänsterliberal berättelse som skaver sig blodig mot verkligheten själv.

   Gilla

 10. Fredrik Östman skriver:

  Ännu en socialist gör på gamla dagar en Arthur Koestler. Inget nytt under solen.

  Välkommen till höger, likafullt! Konservatismen var långt före socialismen och kommer att finnas kvar långt efter den. För sanningen ljuger inte och verkligheten är real.

  Gillad av 3 personer

 11. Sverige skriver:

  Är det orättvist om personer med begränsad intelligens, begränsad erfarenhet och liten kunskap inte får vara med och bestämma? Ja, tycker många. De tycker t.o.m. att det bara är de som skall bestämma. Just därför har Sverige hamnat i den här sörjan.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Även om ev. inte intelligensen ökar med åldern, så torde det finnas ett positivt samband mellan ålder och erfarenhet samt kunskap. Något som här exemplifieras av Nils Lundgrens övergivande av socialisternas krets.

   När fan blir gammal blir han religiös, som man brukar säga

   Gilla

 12. arne f jaderfa skriver:

  Mycket bra, jag har vinnlagt mig efter 15 år utomlands att försöka prata och skriva som man gjorde för 25 år sedan, (hen kommer aldrig över mina läppar) efter lång tid i Sverige nu så är jag inte säker på om jag håller vatten. Jag har också skrivit en längre tid till ledarskribenter om värdet av att generalisera. En formulering jag retar mig på är ”Jag tänker”.., ja det är väl uppenbart, problemet är att du inte tänker vare sig klart eller intressant eller står för något. Det är slående hur debattörer undviker att avslöja en egen åsikt. Till exempel så retar det mig att det är upp till Sakine M och Hanna G att peka på islam som förklarande faktor till våld, sexuellt eller inte (ja i någon mening så är balkongflygning också relaterat till sex) just nu. Var är alla andra?

  De flesta på denna blogg skriver sina åsikter rakt av, det är befriande.

  Så har jag också valt att underteckna med Arne som mitt vänster-alter ego Arne Anka vars motto var att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man skiter. Undrar vad en Arne Anka hade sagt om dagens Sverige, hans judehatande grisar som han kämpar mot trots sin spensliga kroppsbyggnad är utbytta mot utrikesministrar och julvärdar. Arne sköt från höften.

  Ah, jag är bara tvungen att tillägga att jag inte står ut med att höra folk som ”står upp för något”.. nej det är just vad du inte gör, du gömmer dig bakom alla kvinnor som blir sextrakasserade eller våldtagna, alla flickor i flyktingläger som inte har råd att komma till Sverige och alla vanliga skattebetalare. Jag ser Fridolin framför mig. Han sitter.

  Gillad av 1 person

 13. Gert B. skriver:

  Stort tack, Lundgren! Dina ord är en lisa för min själ och min grumliga sinnesstämning.
  Kanske att jag kan sova gott i natt?

  Gilla

 14. Ulf S. skriver:

  Bra skrivet. Gör dock en reflektion: Skribenten använde ordet ”vänsterintellektuella”. För mig är är detta in inbyggd motsägelse. Att vara vänster är en känsla, oftast grundad i ilska över det existerande samhället. SAOL förklarar intellekt som förstånd eller tankeförmåga, vilket rimmar illa med en ren känsla. ”Vänsterkännande på Södermalm” hade möjligen varit en bättre formulering. För övrigt förstår jag inte varför man alltid skall hänga ut Södermalm i de här sammanhangen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.