GÄSTSKRIBENT SIXTEN JOHANSSON: ETT ALEXANDERHUGG FÖR SVERIGES BÄSTA

logo­DGSHur ska Sverige kunna räddas från en systemkollaps? Kommer en framtida klok riksdagsmajoritet och regering att ställa allt till rätta? Eller en diktatorisk ledare? Antifeministisk pursvensk kvotering?

Efter att ha vältrat oss i hopplöshetens gyttja bör vi låta sinnet vila vid uppbyggligare visioner. Eftersom den civilisatoriska utvecklingen tagit en unik vändning finns ingen lärdom att hämta ur historien. Låt oss alltså gå till myterna!

Första tanken går till Herakles och hans kamp mot hydran, på vars halsar två huvuden växte ut för varje huvud som höggs av. Han lyckades ta vidundret av daga, men sättet ger ingen fingervisning åt dagens morske män. I kung Augias stall hade ofantliga mängder dynga hopat sig och Herakles rensade det genom att leda in två floder. Men inte ens om Sverige blir ett vanvårdat augiasstall kan vi önska oss en syndaflod.

Salomos visdom kanske? Han föreslog att det omstridda barnet skulle huggas i två delar. Och Alexander den store löste den gordiska knuten genom att hugga av den med sitt svärd. Må ett salomoniskt alexanderhugg utstaka den gyllene medelvägen till en bättre framtid för Sverige!

Vi kan helt enkelt dela riket mitt itu! Norra rikshalvan kan innefatta Norrland och nordligaste Svealand – folkviljan får dra gränsen. Det karga, tjuriga Nordland förklarar sig självständigt. Som flagga väljer de fantasilösa nordlänningarna den gamla blågula.

Till sin nya rikssymbol väljer den folk- och bildningsrika södra halvan med stolthet regnbågsflaggan smyckad av ett litet blågult hjärta med vita änglavingar. Det mäktigaste organet, Journalistförbundets kongress, antar som sig bör enhälligt rikets nya namn: Godland! (Andra namnförslag som Absurdistan, Fjantrike och Fjolland förbigås med tystnad).

Men stopp ett tag – inte kan en landsända bryta sig loss bara så där! Mot separatister ska militären sättas in! Ackurat, men just denna separation sker i samförstånd. För övrigt finns ju ingen militär att sätta in. Nej, de styrande i Stockholm kan andas ut av lättnad över att slippa försvara ett nästan folktomt Norrland. Äntligen kan anslagen om några år börja räcka för det ultimata tvådagarsförsvaret, ifall kärleksbombningar inte har avsedd verkan.

Godlands högsta höns får se sina drömmar uppfyllda: de slipper rusta upp järnvägar, landsvägar och allt borta i snö- och mygghelvetet. De slipper en hel drös lågpannade, lata, miljöförstörande lantisar, som kräver ditt och datt och gnölar jämt och sätter sig på tvären. Befriad från sin tyngsta befolkningsbörda kan Nordens fantasirikaste, humanaste nobless bryta sina bojor och förverkliga sina drömmar. Och även i det motsträviga EU blir välviljan stor, när man i styrande kretsar inser att mången kritisk belackare kan frestas att flytta till det hägrande nybyggarlandet. “Där får de skapa Bakåtsträvarnas Eget Paradis”, kluckar de sunt tänkande världsmedborgarna.

Det arma Nordland har bara skog och sten, vatten och vidder att bearbeta för sitt uppehälle. Ändå tänker dessa reaktionärer slå full broms på utvecklingens starkaste lokomotiv: De överlåter hela EU-medlemskapet till Godland! De träder ut ur Schengen. De inför extra minutiösa passkontroller vid infarterna från Godland. De ställer hårresande inhumana krav: alla ansökningar om uppehållstillstånd prövas noga oavsett etnicitet, ålder, kön, skäggväxt, åsikter, hud- och hårfärg! För att i sinom tid beviljas medborgarskap krävs goda färdigheter i det mossbelupna svenska språket, inlärning och acceptans av Nordlands lagar och normer – och till och med vilja och förmåga att försörja sig och sin familj!

När självständighetsdagen randas har flyttlassen redan länge gått i båda riktningarna och en ny folkvandringstid börjar. In- och utrikesfödda söker sig till det land som står hjärta, hjärna och plånbok närmast.

Nordlänningarna förenar minimal byråkrati med maximal effektivitet. Osvenskt studerar de hur andra nybyggarländer lockat till sig immigranter, som är inställda på att ta ansvar för sig och sin familj och bidra till samhället. Nordlands bakåtsträvare tror att det finns idérikt folk i världen som – utan bidrag! – formar sitt eget liv och drar nytta av ny teknik för utbildning, affärer och kommunikation.

Nordlands gränser är öppna för utvandring, men strikt kontrollerade för invandring. Man välkomnar de rättskaffens och strävsamma, men kräver lojalitet mot det som behövs för ett fungerande samhälle. Här värdesätts gemenskap, social tillit och kunskap. Här förs en levande debatt om det bästa folkstyret och om länder, religioner och kulturer. Alla får odla sin tillhörighet och identitet, men samhället kräver insyn och ger inga anslag till minoriteters tvångströjor och hjärntvätt. Förtryck och våld inom och mellan olika grupper tolereras inte. Om en gruppnorm strider mot samhällets normer måste samhällslojaliteten vinna. För den som vägrar acceptera öppnas gränsbommarna beredvilligt: “Tack och adjö!”

Nordlands näringsliv baseras på naturresurserna och på jobb i nya, slimmade företag och institutioner. Kunderna finns nära och fjärran. Största beställaren av tjänster inom skola, vård och äldreomsorg är Godland, vars egen kapacitet släpar efter befolkningstillväxten.

Världens blickar riktas mot detta unika samhällsexperiment, där det sparsamt kolorerade livet i ett genusförstockat, kravrasistiskt selekterande och ansvarsfixerat Nordland åskådligt kan ställas mot det generösa, spännande och rika livet i välviljans Framtidsmekka, känslomagins och fantasiflyktens högborg Godland, som i kraft av sin gränslösa humanitära godhet kan öppna famnen för världen och låta sitt ymnighetshorn flöda över av lättmjölk, bröd och bidrag till alla behövande från fjärran länder.

Sixten Johanssons passion är läggandet av livets pussel. Pensionerad utbildare, tolk och översättare. Tornedaling, halvfinne, halvsvensk.

28 reaktioner på ”GÄSTSKRIBENT SIXTEN JOHANSSON: ETT ALEXANDERHUGG FÖR SVERIGES BÄSTA

 1. Jan Andersson skriver:

  Det är för att vi har världens mest slimmade företag som det är så svårt för lågutbildade att få jobb. Det är resultatet av världens högsta arbetsgivaravgifter och övrigt betalningsansvar vid t.ex. sjukdom. Dynamiska skatteeffekter. Precis som ROT och RUT som visar vad en sänkning av arbetsgivarkostnaderna kan åstadkomma, men helst för alla.

  Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Vi kan konstruera myggsugar som skördar myggen, pelletera myggen till ett helfoder för höns som vi kan…
    Tankeverksamheten har redan startats! 🙂

    Gilla

 2. Göran Fredriksson skriver:

  En realistisk tanke, förutsatt att den svenska byråkratin inte hittar på några oöverstigliga formella hinder. Men sådana skulle ju kunna lösas med ett alexanderhugg.

  Dock skall den del som avsöndras som Godland göras så liten som möjligt. Smålänningar är ett verklighetsnära folk som har försörjt sig i ett stenigt landskap och förtjänar därför att tillhöra Nordland som än hellre bör behålla namnet Sverige. Godland behöver därför endast bestå av Skåne. Godhetseliten har för övrigt till stor del redan skaffat sig sommarboende på Österlen.

  Eftersom danskarna har blivit mycket upprörda över att Löfven vill stänga Öresundsbron bör vi be danskarna om ursäkt och lämna tillbaka Skåne. Det blir då även en sentida ursäkt för att Löfvens företrädare i ämbetet Karl X Gustav råkade kunna ta Skåne när den Lilla istiden slog till. Danskarna trodde inte att det var möjligt att klimatet skulle medföra en sådan kyla att en armé kunde gå över isen i Bälten och hade inte förberett sig, de lär ha varit klimatförnekare. Danskarna får göra som de önskar med Öresundsbron och de kommer med säkerhet att hitta ett alternativ till Herakles upprensningsmetod när Skåne åter blir danskt.

  Till Godland kommer även miljöpartisterna söka sig. Dessa kommer att bli oerhört glada när de finner att hela elförsörjningen utgörs av vindkraft som kommer när den kommer och att all kärnkraft redan är avvecklad. Nordlänningarna kommer däremot att ha tillgång till säker elförsörjning alla dygnens timmar.

  När danskarna är klara med upprensningen har egentligen inget annat hänt än att Danmark är Danmark men lite större och Sverige är det gamla Sverige men lite mindre. Men var de gamla riksgränserna går har ju ingen större betydelse längre i Europa.

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Utopier uppnås inte per definition så att säga. Det som gör Sixten Johanssons utopi extra intressant är att vi här har ett fall där vi exakt kan avgöra när utopin faller, inte kan förverkligas. Det blir när Skåne återgår till Danmark.

   Att sedan Godland blir tomt när Skåne bortfaller och när Småland redan från början tillhör Nordland går över min horisont, men kanske det är betingat av bristfälliga geografiska kunskaper.

   Gilla

 3. Aha skriver:

  När man hör förra språkröret Maria Wetterstrand i dagarna beklaga att migrantvolymerna minskat, börjar man dagdrömma som Sixten Johansson, inte i en uppdelning av landet (fyndigt) utan det får väl bli så att Maria Wetterstrand och hennes likar får ta kostnaderna och dessutom gå in som ekonomiska garanter, säg i 50 år för varje person som släpps in.
  Vore inte det rättvist? Maria Wetterstrand får hjälpa dom som har det sämre än oss, så uttryckte hon det som motiv varför det var beklagligt att migrantvolymen minskat. Jag, den hårdhjärtade (rasisten?) slipper det ansvaret.

  I ca 200 år har miljarder människor i världen haft det sämre än oss. Folk har sorgligt nog dött som flugor under dessa år. Med Marias engagemang borde vi haft öppna gränser under alla dessa år. Vi hade fått ett annorlunda Sverige, kanske lika fattigt som länderna man emmigrerat från. Folkrikt hade det dock varit.

  Huvudfrågan är varför Maria Wetterstrand et consorties med sådan emfas vill dela ut mina och alla andras skattepengar till främlingar istället för att pengarna skulle kunna gå till våra skolor, sjukhus och äldre.
  Vore det inte därför rättvisast om migrantstöd skedde frivilligt utöver en nivå som vi demokratiskt bestämt? Ungefär som dagens bistånd där vi satsar 1% av BNP.

  Med vilken rätt har Maria Wetterstrand rätt att vara arg på mig som inte vill vara lika generös?
  Kan hon inte bara, helst i tysthet om hon vill uppträda som en riktig mecenat, ge av sina egna pengar?

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   För 100 år sedan var Sverige ett av Europas fattigaste länder, inte många som ville immigrera hit då.

   Immigration från andra världsdelar fanns liksom inte i föreställningsvärlden på den tiden. Enstaka undantag, som någonting som visades upp på cirkus och gjorde lettiska pigor gravida, förekom naturligtvis.

   Gillad av 1 person

  • Kim skriver:

   Mycket god idé, Aha. Jag har själv lekt med tanken. Eftersom Sverige är så splittrat i migrationsfrågan borde konflikten lösas med en frivillig migrationsskatt. Låt oss titta på hur det skulle kunna se ut:
   Migrationsverket beräknar kostnaderna för asylmottagningen 2016 till 60 miljarder kronor. Sverige har ca 4,7 miljoner arbetande människor. Vi kan anta att drygt hälften av dem (2,4 miljoner) vill betala migrationsskatten. Vi hamnar då på 25000 kr per person och år. Och då har vi ännu inte lagt till de mer långsiktiga kostnaderna för försörjningsstöd, SFI-undervisning, kriminalvård och andra behov som sekundärt uppstår. Detta är dock svårare att beräkna, eftersom man måste dra av det värde som skapas av att några faktiskt lyckas komma i arbete och bli skattebetalare efter ett antal år. Om vi räknar riktigt, riktigt lågt kanske vi hamnar på 30.000 kr per person och år. Fritt fram att betala för dem som så önskar!

   Gilla

 4. Björngunnar skriver:

  Mycket trevlig läsning!
  Kanske är humor lösningen på detta till synes olösliga problem och att folk får ligga som de bäddat är väl inte mer än rätt.
  Jag vet ju i vilket land jag skulle vilja bo alldeles oberoende av den materiella standarden, därför att jag tror att den andliga dimensionen är så långt mycket viktigare.
  Låt dem ta Skåne och hoppas på att om man ger fan ett finger så tar han hela handen är felaktigt.

  Gilla

 5. Gerhard Miksche skriver:

  Rolig tanke. Det är bara så att SD har sina starkaste fästen i södra Sverige. D v s insikten att ett Alexanderhugg behövs är nog starkast där. Göran Fredriksson verkar tänka åt samma håll. Således borde betydande delar av Skåne, Blekinge och Småland kunna avstyckas och inkorporeras i Nordland. Måhända gotlänningarna och ölänningarna också fått nog av multikulturalismen.

  Gilla

 6. Aha skriver:

  Jag har funderat. Bäst vore om vi förklarade krig mot något land som har en ”vettig” migrationspolitik. Varför inte vårt grannland Norge. Efter vårt försvars veckoinsats där Norge som Natoland spöat skiten ur oss – som soldat bör man se till att man har veckopermis just den veckan – är vi sedan en del av det Norska riket.
  När det gäller försvarsinsatsen à en vecka får vi inte skicka fram genussoldater för en dialog med angriparna. Sådant kan medföra att Norge inte vill införliva Sverige i sitt land. Det finns säkert mycket annat som vi måste gömma/tona ned.

  Fördelen med att välja Norge är att vi på sätt som i individer i det stornorska riket även får del av deras oljetillgångar. Det skulle även medföra att vi blir en del av Norges skidframgångar.

  Sixten Johansson hade tjänat på att mer noggrant sett över alternativen för att få en vettigare migrationspolitik.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är en mycket vanlig missuppfattning att Sverige har ett försvar som räcker för att hålla en landsända i en vecka. Detta är emellertid inte en beskrivning av det nu existerande försvaret, utan av ett som skulle kunna skapas efter en kraftig ökning av försvarsutgifterna.

   Sveriges försvar duger antagligen inte till att bemöta något slags militärt eller ens diplomatiskt angrepp över huvud taget. Inte en landsända. Inte en vecka. Rosenbad i en kvart om man får några dagars förvarning.

   Gilla

 7. Anders Lindfors skriver:

  Döp om Blekinge till Benefitia och ändra regelverket så att olika former av bidrag (socialförsäkrings-, flerbarnstillägg-, etableringsstöd, ete etc) endast betalas givet att man är skriven i Blekinge. Dessförinnan bör migrationsströmmarna dragits ned till att endast omfatta kvotflyktingar för att inte få oönskade läckströmmar. Vi kommer att få ett veritabelt lämmeltåg i riktning mot Benefitia. Det löser Malmös, Göteborgs och alla små tröttkörda glesbygdskommuners nuvarande försörjningsdilemma. I samband med valet 2018 ges sedan Benefitia autonomi och blir en ny självständig stat i världssamfundet. Saken är biff!

  Gilla

 8. Rikard skriver:

  Hej.

  Norrland är rött och bidragsberoende. Avstånden är stora, terrängen är svår, vinter och islossning, svårodlad mark, inget fiske att tala om annat än för nöjes skull, och dryga underhållskostnader på transportnätet.

  Vad skulle ett självständigt Norrland kunna producera som ger kapital till den infrastruktur som behövs för att kunna köpa det man inte själv förmår producera? Är skog, gruvor och vattenkraft tillräcklig bas? Går det att bli självhushållande med livsmedel utan att hemfalla åt planekonomisk svält? Hur är det med energiproduktionen, räcker älvarnas nuvarande utbyggnad, och ägs inte dammarna av bolag utanför Norrland? Skall resurserna i så fall exproprieras? Och vad finns som håller folk kvar på orten? Inte är det det jag många gånger möts med till svar när jag sökt jobb norr om Dalälven och uppåt (jo, jag vet att Dalarna är Mellansverige men från Skåne blir allt norr om Stockholm Norrland…): ”Njae, vi vill helst ha nån från orten”. Tro f*n det är utflyttning med den attityden till andra svenskar.

  Men visst, dröm vidare. Jag kastar trots allt mina stenar i glashus här i mångkulturrasismens skyltfönster Malmö. Ni norrlänningar har ju sluppit uppleva mycket av det ni i lojalitet med socialister och kommunister hjälpt till att rösta fram. Nu är bordet avätet och sista snapsen urdrucken. Dags att vara med och betala kalaset.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

 9. Skottskadad ambulans skriver:

  Nej tack, jag är skåning och vill rädda vad som räddas kan i min egen landsända. Därför skulle jag hellre rösta för att Skåne helt frivilligt inlemmas i Danmark och skyddas av deras betydligt mer – för oss nordbor – humana invandringspolitik. Att förhoppningsvis slippa bli halshuggen, förefaller ju för mig som ateist som betydligt mer humant, än det öde som väntar om jag blir kvar i Sverige och inväntar resultatet av den extrema svenska multikulturpolitiken.

  För övrigt skulle jag föreslå att representanter för den danska regeringen, i sällskap med några lika lämpliga representanter för Norge och Finland, under ett antal år sätts som förmyndare och tvångsförvaltare över svensk regering och riksdag, tills dessa har lämnat alla naiva multikulturella utopier bakom sig och vuxit upp.

  Gilla

 10. Gösta Oscarsson skriver:

  Detta med att dela på länder där delarna har olika kultur var något som redan Jane Jacobs skrev om. När hon såg på Italien så menade hon att nationella regler gick över huvudet på Syditalien och under fötterna på det nästan germanska Norditalien och att det därför vore smartare att man accepterade de dramatiska skillnaderna och var och en fick öppna eget. Detta skulle ”in the long run” vara bra t.o.m. för Sydiatalien som ju till stor del lever på bidrag från norr. I Sverige går ju transfereringarna åt andra hållet.

  Gilla

 11. P I Persson skriver:

  I Norrland har vi enorma naturtillgångar som vi göder sörlänningarna med. Låt vara att en del bolag ägs av icke-norrlänningar, men de betalar skatt där de bor och inte där vinsten intjänats. Bara en så’n sak.

  Enligt uppgift finns det t o m en norrländsk landshövding (!) som är skriven söderut och inte betalar skatt i det län han är hövding för.

  För mig får Rikard och hans meningsfränder gärna bilda en ny stat som inte är avhängig av Norrland. Så får vi se hur ni klarar er.

  Gilla

 12. Björngunnar skriver:

  Om man nu diskuterar vem som äger vad…
  Svensk industri är inte längre till huvudsak ägd av svenskar.
  Inte ens Statens Järnvägar , allt ( i stort sett) är sålt , till vem kanske ni själva kan räkna ut.
  Jag har själv arbetat åt industrin som legoleverantör så jag borde väl veta!?
  Svensk legoindustri finns inte längre.
  Sverige är som en hålost, volymen motsvarar inte substansen.
  Kriget i Ukraina handlar om att befolkningen i nyryssland gjorde revolution varpå ägarna förlorade kontrollen över näringslivet där, oligarkerna.
  Därför angrep den ukrainska arme’n med artelleri civilbefolkningen i Donbass.
  Därför är egentligen det här med fristående landsändar en pipedream, försåvitt inte befolkningen tar till vapen te.x i Norrland.
  Och då kan man vara säker på att natos bombflyg sätts in.
  Ändå kan ju idee’n om fristående landsändar vara bra, det är motsatsen till Eu där målet är inte bara en centralmakt i Stockholm utan inget Sverige överhuvudtaget.

  Gilla

 13. Ingrid Clenman skriver:

  Aj, aj, nu låter det som om inbördeskriget närmar sig med stormsteg. Det var minsann på tiden! Skåneland har velat bli av med svenskarna sen 1658. Svenskarna måste också ta med sig alla nysvenskar de har pådyvlat Skåne i åratal. Vi vill inte ha dom. Vi vill återförenas med Danmark. Så de så!

  Gilla

 14. Gösta Johnsson skriver:

  Rikard lärare; jag undrar vilken lärarutbildning du har som kommer med de påståenden om Norrland som du gör? Du kan knappast vara lärare i geografi eller historia eller för den delen i ekonomi med den okunskap du visar med ditt inlägg. Fakta är ju att Norrland och speciellt norr- och Västerbotten är starkt bidragande till statskassan via avkastningen från de exploaterade naturresurserna inkl. vattenkraften under snart 100 år. Skärp dig…om du åtminstone vill bli SFI-lärare för nyanlända lågutbildade ynglingar och barn..

  Gilla

 15. Tahmas Nuri skriver:

  Ingrid Clenman kunde inte säga det bättre. Det pratas mycket om ockupation, Israel ”ockuperar” Palestina, Västsahara är ockuperat av Marocko etc .
  Skåne har varit ockuperat i fyrahundra år och vi hör inte ett ljud om det. Margot ” vi erkänner allt” Wallström har till dags läge inte erkänt Skåne som en självständig stat. Vad beror det på? Är det för att vi inte självmordsbombar I Sverige eller är det för att vi inte har i våra stadgar att vi har som mål att utplåna Sverige från kartan. Är det som krävs för att vi bli av med det svenska oket i form av deras ockupation? Med glimten i ögat kan vi säga att vi i Skåne lider och blöder för vad som tas beslut 70 mil från från vårt vackra land, 70 mil är långt och framför allt så pass långt att regeringen tydligen måste ha en karta för att hitta Skåne.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.