Vem är rasist nu?

BitteA

Bitte Assarmo

Sverige är ett märkligt land. Mer polariserat får man leta efter, i alla fall när vi talar om demokratier. Jag har vänner i USA som tycker olika om allt från invandringspolitik till utrikespolitik och det mesta däremellan, och som diskuterar både högljutt och intensivt, men som förblir vänner även om de har olika uppfattningar om kompetensen hos den sittande presidenten och övriga politiker.

Så var det även i Sverige en gång i tiden. I mitt barndomshem diskuterades det alltid politik, och när mina föräldrar diskuterade med släktingar och vänner som var av annan åsikt och föredrog att rösta på det borgerliga blocket, kunde det ibland bli riktigt hetsigt. Men vänskapen bestod. Ingen kom på tanken att den ena eller den andra var en sämre människa och hade ”fel värdegrund” för att man hade olika åsikter om invandringspolitiken, skattefrågor eller regeringens kompetens eller brist på densamma.

Det där känns inte bara längesen nu, det känns rentav som i en galax långt, långt borta. De senaste åren har Sverige blivit ett tonåringarnas paradis, där politiker och mäktiga opinionsbildare i de stora mediehusen helt slutat tänka rationellt och ansvarsfullt för att istället tänka ”Nu måste vi göra allt som står i vår makt för att SD inte ska få något att säga till om”.

För socialdemokraternas del har det säkert handlat om att de någonstans insett att SD inte kom från ingenstans. Ett populistiskt parti behöver draghjälp och den kommer nästan undantagslöst från etablerade partiers ageranden eller underlåtelse att agera. Någonstans tappade svenska folket tron på socialdemokratin som statsbärande ideologi, och det borde ledande inom partiet ha tagit på allvar. Istället har ledande socialdemokrater stoppat huvudet i sanden och gått in med full kraft för att underminera SD:s politik utan att lyssna till medborgarna. Det är ofattbart att inte de sakkunniga inom partiet har förstått att S, om de hade lyssnat på medborgarna och tagit deras oro på allvar, hade kunnat bidra till att SD förblivit ett parti i marginalen. Istället har de hjälpt till att göra SD till ett av landets största partier.

För medborgarnas del har detta inneburit ett snabbt omkast i den politiska agendan. Sådant som tidigare varit självklart inom socialdemokratin – socialt skyddsnät livet igenom, ansvar för landet och dess medborgare, en reglerad invandring och en fungerande integration – blev plötsligt ”rasistiskt”. Alla frågor där SD profilerat sig brunstämplades och de senaste åren har man knappt ens kunnat hävda pensionärernas rätt att få tillbaka sina inbetalade skattekronor genom en värdig omsorg utan att det kommit antydningar om att man har en rasistisk agenda. Plötsligt handlade politiken inte längre om prioriteringar utan om att ”ställa grupper mot varandra”. Med ett barns självklarhet har inte bara aktivister på vänsterkanten utan även högt uppsatta politiker fört fram ett utopiskt budskap om ”allt åt alla”. Och människor som röstat socialdemokratiskt hela sitt vuxna liv har plötsligt ”fel värdegrund” för att de anser att politikerna ska värna medborgarna och skattebetalarna när de fattar för dem livsavgörande beslut.

I denna ansvarslösa anda har den sittande regeringen, med stöd från något som ända tills nyligen var en parodi på opposition, öppnat landets gränser i det närmaste på vid gavel. Trots bostadsbrist, arbetslöshet och ett hårdnande skattetryck fanns det inga gränser för den humanitära stormakten.

Sedan kom verkligheten i kapp, snabbt och skoningslöst med ännu ett snabbt omkast som följd. Efter månader och år av ”låt gå-politik” fattar regeringen plötsligt det beslut som de dröjt alldeles för länge med. Oppositionen blir plötsligt opposition och kräver ännu hårdare åtgärder. Kvar blir förvirringen. För vem är rasist nu? Åsa Romson? Stefan Löfven? Anna Kinberg-Batra? Och vad är egentligen ”rätt värdegrund”?

Det enda som vi egentligen kan vara säkra på nu är var ansvarsbördan läggs. Det blir skattebetalarna som får ta ansvar för en politik som inte är värd namnet.

62 reaktioner på ”Vem är rasist nu?

 1. Kim skriver:

  Regeringen har försökt motivera sitt agerande genom att vilseleda folket med självgod retorik och rena lögner. Samtidigt har obekväm information sopats under mattan. De som valt att oreflekterat ta till sig regeringens budskap måste nu uppleva total förvirring inför politikens lappkast. Jag hoppas djupt och innerligt att svenska folket inte nöjer sig med att acceptera ”naivitet” som en förklaring.

  Liked by 5 people

  • ladycobra skriver:

   Är så trött på detta ordet rasism som används i nästan allt vad åsikter är…Man får inte ifrågasätta vad det kostar med denna ansvarslösa flyktingmottagning och inte heller får man ha synpunkter på en viss religion, men till vilken ras hör ekonomi eller religion?

   Lyssna på denna invandrare som blir intervjuad om vad han röstar på.
   Han anser att Jimmie Åkesson har rätt.

   Gilla

 2. Aha skriver:

  Om vi tittar på resultatet av den mångkulturella resan till att bli en humanitär stormakt så är det förfärande. Förvärvsfrekvensen bland invandrarna är runt 60%, skatteförmågan är också ungefär 60%. Detta manifesteras i 186 utanförskapsområden med mer än 1/2 miljon människor, hög kriminalitet, högt bidragsberoende, en skola i förfall och med en mångkulturell kronjuvel Malmö som skulle vara stad i misär om de inte fick 5 miljarder extra per år från staten och andra kommuner (utjämningsbidrag).

  Endast logikresistenta personer förnekar att decennier av en världsunikt omfattande invandring inte försämrat välfärden för övriga svenskar. Notan torde långt överskrida 1 000 miljarder. Det har alltså skett massiva penningöverföringar för att klara invandrarnas försörjning och välfärd.

  Vår generositet är grandios. Narcissism skulle den kunna kallas.

  Liked by 4 people

 3. resolut skriver:

  Att Sverige har blivit ett ”tonåringarnas paradis” är en skönmålning eftersom det snarare är på dagisnivå som politikerna befunnit sig. Långt från eftertänksamhet, ansvarstagande och förutseende. Trots att just ”vi tar ansvar” är den vanligaste klyschan som hoppar ur de alltför många och stora politikermunnarna.

  Risken är påtagligt stor att notan får betalas av våra kvinnliga efterkommande genom att jämställdheten rullas tillbaka. En okontrollerad inströmning av män från extrempatriarkala kulturer kommer att få långsiktiga negativa konsekvenser för kvinnor om det inte finns en genomtänkt och fungerande strategi för att hantera och neutralisera dessa. En strategi som vi inte har sett till ännu.

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   KVINNANS LIKA VÄRDE, snart ett minne blott?
   Frågan är sannolikt bara hur länge det dröjer?

   SYSTERLIG SOLIDARITET SAKNAS,
   SÅ att SÄGA!!!

   En historisk parantes, när MACHOKULTUREN importeras, till varje pris!??

   Vad tänkte våra HENS på, kan man verkligen undra…

   Liked by 2 people

  • John Nilsson skriver:

   RESOLUT:
   ”Risken är påtagligt stor att notan får betalas av våra kvinnliga efterkommande genom att jämställdheten rullas tillbaka. En okontrollerad inströmning av män från extrempatriarkala kulturer kommer att få långsiktiga negativa konsekvenser för kvinnor om det inte finns en genomtänkt och fungerande strategi för att hantera och neutralisera dessa. En strategi som vi inte har sett till ännu.”

   Här har dagens ”självklara” gynocentrism slagit till, uppenbarligen.

   Varken de män som kommer hit, eller vi som redan finns här, tjänar på att det blir många fler män än kvinnor i Sverige. Män är redan förlorare i utbildningssystemet, när det gäller att hitta en partner och kunna erövra ett socialt kapital i samhället. Detta syns och hörs inte, eftersom män inte har en röst som könsvarelser, som män, i det offentliga samtalet. Med en ökad konkurrens och rivalitet mellan män, är det en lågoddsare att också våldet mellan män kommer att öka, ”motiverat” av olika saker som ras, religion etc. Berättelsen om ”män som problem” kommer att stärkas ytterligare (liksom lagstiftningen och åtgärderna ”mot” och inte ”med” män), när man istället borde tala om de problem som män står inför, där den demografiska könsobalansen bara läggs på de ”tredubbelt ratade” män, som Bo Rothstein skriver om:

   http://www.barometern.se/ledare/mannen-utan-mojligheter/

   Om invandringen på allvar hade varit negativ för kvinnor, skulle diskussionen om invandringen sedan länge ha sett helt annorlunda ut. Det är jag helt övertygad om.

   Gilla

 4. tomas skriver:

  ”Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.” Dr. Seuss
  ”Antag att du är en idiot. Och antag att du är med i regeringen. Nej, nu upprepade jag mig.”
  Mark Twain

  Gilla

 5. Aha skriver:

  På frågan vem som är rasist visar det sig att alla är rasister. Vissa är dock mer rasister än andra, så måtto att vissa vill ha mer begränsade invandringsvolymer (SD) andra (etablissemanget) så höga volymer som systemen mäktar med, dock inte mer. Nästa steg att avlasta systemen genom personliga insatser såsom att upplåta sina egna hem är tydligen inget alternativ.
  Vi har alltså stora rasister och små rasister i Sverige. Inte för att detta har med riktig rasism att göra men så används ordet rasism i Sverige. Tycker du att massinvandring blir för kostsam är du rasist. Tycker du att man bör dra ner på invandringsvolymerna för att istället satsa pengarna på att hjälpa till i flyktinglägren och på så sätt till samma peng hjälpa betydligt fler, så är du också rasist.
  Rasist har alltså blivit ett ord som också förknippas med volymer och vilja att ge; generositet.

  Rasism har blivit en jakt på narcissism.

  Liked by 1 person

 6. Hortensia skriver:

  Min personliga reflektion blir att alla de ord, som missbrukats i avsikt att hota, förnedra och tysta vanliga, hederliga, rätteligen bekymrade medborgares röster, måhända på sikt förlorar sin ursprungligen laddade betydelse. De kan komma att kollektivt betraktas som vilka nedsättande epitet eller svordomar som helst.

  För övrigt misstänker jag att den hybris våra traditionellt största partier förefaller ha drabbats av, grundar sig på fenomenet med lojala/osjälvständiga väljare, som alltid röstar på ”sitt” parti – oavsett hur politiken har genomförts. Dagens svenska medborgare är sannolikt i allt mindre utsträckning så ”naiva”.

  Liked by 1 person

 7. B skriver:

  Politikernas (de flestas, vissa har faktiskt haft integritet och erkänt problemen med den förda migrationspolitiken, såsom Staffan Danielsson och Sara Skyttedal) agerande förtjänar bara förakt. Det var ju inte länge sedan ”alla” stod på gator och torg och pratade om att Sverige inte ska bygga murar och alla som inte deltog i änglakörernas sång sågs som suspekta. Nu, ett par månader senare, har de vänt 180 grader i steget. De som har utmålat andra som rasister borde, nu när de själva ändrat åsikt, be om ursäkt till alla de människor som svartmålats, misstänkliggjorts och blivit socialt utfrusna. Att man kan komma undan med det är ganska anmärkningsvärt.

  Trots det oerhörda hyckleriet känner jag hopp. Tänk om Sverige faktiskt kommer att kunna räddas nu en minut i tolv. Kostnaden, både socialt och ekonomiskt, blir enorm men om det blir ett andrum (som antagligen behöver vara minst en generation långt) kanske en stor del av de som nu befinner sig i ”utanförskap” kan integreras och de eller i vart fall deras barn assimileras.

  Liked by 2 people

  • P I Persson skriver:

   Otroligt att framhålla Sara Skyttedal som något slags exempel. Kvinnan som givit svek och trolöshet ett ansikte. Och som firar detta med champagne. Lewi Pethrus skulle vända sig i graven om han visste.

   Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Sara Skyttedal är snarare en av uppseendeväckande få namnkunniga politiker som kan gå rakryggad ur den senaste tidens solkiga, svenska svekpolitikhärva. Jag beundrar hennes sällsynta mod och klarsynta realism – uppfriskande som champagne. 😉

    Liked by 3 people

 8. Sorgsen skriver:

  Tack Bitte !

  Du behövs i samtalet, önskar att du fick bestämma…..

  Tyvärr blir det inte så och jag funderar alltmer på emigration, någon som har lite tips?
  Kanada, USA, Australien, södra Europa känns alltmer ointressant.

  Liked by 1 person

  • B skriver:

   Jag funderar själv på att flytta från Sverige med familjen och tror att USA, Kanada och Australien kan vara bra alternativ till Sverige. Som jag ser det är detta platser på jorden där man verkligen står upp för yttrandefrihet och individers mänskliga rättigheter.

   Liked by 2 people

   • B skriver:

    Jag är i och för sig emot att det finns dödsstraff i vissa områden, det är ju långt från mänskliga rättigheter, men jag menade mer i de flesta människors vardagsliv, såsom rätten att skämta om religion och rätten att vara hemma med sina barn istället för att förvärvsarbeta om man vill det utan att bli betraktad som konstig, ett starkt civilsamhälle osv.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Om du googlar på sökorden ”En mensans betraktelser” hittar du en serie på hittills sex delar, där bloggaren och kommentatorerna analyserar och poängsätter tänkbara länder att emigrera till.

   Gilla

 9. asiktenmin skriver:

  Det har gått fort, Löfven vrider sig som en mask på kroken när han ska förklara sitt lappkast på 180 grader i inställningen till VOLYMEN mm. Hur Löfven ska kunna stå upp för sina historiska bombastiska uttalanden om SD lär kräva en spinndoktor på högsta nivå, när han själv och regeringen nu för en SD politik i migrationsfrågan.
  Per Schlingmann, nya moderaternas förre spinndoktor, förespråkade metoden att ta motståndarens bästa förslag, och göra de till sina egna, det är precis vad som skett, 7 klöverna har tagit SD förslag inom migrationsområdet; flyktingläger i närområdet, ålderstester, TUT, begränsning av anhöriginvandring och mer lär följa. Att nu tvätta bort sina egna stämplar av”brun”, ”rasist” och ”fascist” från de ”nya” förslagen blir en uppgift värdig en trollkarl. Lycka till!!

  Liked by 2 people

 10. Bo skriver:

  Kärnproblemet i hela den här röran är att politiker väljer politiker. Politiker som inte haft ett hederligt jobb. Broiler som skolats på Bommersvik och liknande ställen. En skyddad verkstad långt ifrån verkligheten. En lealös marionett til statsminister som är en parodi på ledarskap. Vi är svenskar är värda bättre än så!

  Liked by 2 people

 11. P I Persson skriver:

  Ja nog är det polariserat så det räcker. Från alla håll dessvärre, men helt klart mest från den extrema högern. Det ger ett märkligt intryck att läsa detta inlägg och ”Thoughts” om det. Som en man ger ni er på regeringen (!) utan att med ett enda ord kommentera det hat och den råhet som strömmar fram på den andra sidans sajter.

  I flyktingfrågan har Sverige fram till nu gjort det enda möjliga ur humanitär, etisk och kristen synvinkel. Vi har tagit emot stora mängder av flyktingar från krig, nöd, förföljelser och förtryck och samtidigt ihärdigt försökt att förmå andra länder att göra lika mycket eller åtminstone mer, vilket dessa emellertid inte gjort. För detta förtjänar vi cred, inte spott och spe. Och historiens dom lär bli hård över de osolidariska.

  Naturligtvis har regeringen länge varit medveten om att det kommer inte att gå hur länge som helst. Men man har kört sin linje ändå eftersom den varit det rätta att göra.

  Nu sägs det att det inte längre går. Kanske är det så, jag kan inte bedöma. Men om så, har vi ändå försökt. Cred !

  Gilla

  • Rune skriver:

   ”Som en man ger ni er på regeringen (!) utan att med ett enda ord kommentera det hat och den råhet som strömmar fram på den andra sidans sajter.”
   ————————
   Har du något exempel på detta ”hat och råhet”?

   Liked by 2 people

  • Hortensia skriver:

   Äras den som äras bör – och vice versa…

   … men så underligt att din reaktion på Bitte Assarmos högst relevanta text, blir att fortsätta förolämpa våra närmaste grannländer. Känner du ingen solidaritet med Norge, Finland och Danmark?

   Liked by 1 person

   • Michael Lilja. skriver:

    PI Persson.
    För mig som liberal är det inte särskilt svårt att se att SD svansen och vänstern är lika goda kålsupare när det gäller att hata,ni är samma pack ingenting mer ingenting mindre.

    Gilla

  • Aha skriver:

   Självklart ska vi hjälpa folk i nöd. Vem stänger dörren för den som knackar på och är förföljd?
   Problemet är bara att dom som knackar på och vill in i Sverige inte är förföljda. Därför kan vi resursoptimera och satsa våra pengar på att hjälpa lokalt, i kringländerna och i flyktinglägren. Kostnaderna för vår invandrarmottagning skulle räcka för att ge världens alla 60 milj flyktingar lokal basal hjälp. Snacka om att då vara solidarisk för att travestera Hans Alfredsson.

   Mest solidarisk är man om man för varje krona vill hjälpa flest människor. Det har SD velat hela tiden, men inte regeringen och för det ska de kritiseras hårt. Historiens dom mot regeringen bör bli hård. Regeringen har varit och är narcissistisk. Hur annars förklara att man gått så snett i resursallokeringen?

   Liked by 2 people

  • kim skriver:

   De som idag söker asyl i Sverige är till största delen män. Kvinnorna finns kvar i krigets närområden. För några veckor sedan varnade UNHCR för att svält nu hotar i flyktinglägren. P.g.a. resursbrist har man fått skära ner matransonerna till en kritiskt låg nivå. Ett av skälen till att UNHCR saknar resurser är att Sverige använt miljarder ur biståndsbudgeten till att finansiera asylinvandringen. Om andra länder hade gjort som Sverige skulle vi ha sett en ännu större katastrof. Men det vet inte P I Persson, för hen har inte tagit reda på fakta.

   Gilla

 12. Cecilia Göransson (@CeciliaGsson) skriver:

  Sverige är som en typisk 20-åring – självrättfärdig, egocentrerad, moraliserande, historielös, intolerant. Vi har exakt de politiker vi förtjänar. Det kommer till uttryck inte bara i synen på migration, integration och mångkultur, det gäller synen på narkotika, synen på rus i största allmänhet, synen på sexualitet m.m. Knarkare, sexköpare, pedofiler är lika vidriga som sverigedemokrater. De ska inte tas om hand, det ska däremot andra grupper som råkat hamna vilse och blivit offer. Resistens mot logik, ja, men varför? Varför är just svenskar så här? Norrmän är det ju inte, där får man tom ha hundar på restauranger…usch ett sånt snusk!

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Svenskarna är nog inte annorlunda, bara mer extrema än andra i sin traktan efter likriktning och kontroll över ”det olämpliga”. De yngre generationernas bortskämdhet och utopism är numera utbredd i västländerna och t o m global. Men just svenskarnas extrema konsensus-, censur- och hjärntvättsbegär är lustigt också därför att de offentliga kulturuttrycken ibland är exhibitionistiska och vulgära. Nu är det ju inte svenska folket i allmänhet som odlar kontrollbegäret, utan bara en liten inavlad, inbilsk klick. Svenska folket uttrycker sig rått, vulgärt, sexistiskt, rasistiskt, fördomsfullt, galghumoristiskt – just därför är det ju ofta ett nöje att läsa på flashback och avpixlat! Men det vågar inte den lilla klicken göra eller vill inte låtsas om det. Den lilla klicken liknar lantisar som vill uppföra sig fint i adelskretsar. Den är halvbildad, skenhelig, sipp och ängslig att avvika. Det är som om den ständigt drabbas av desperat kiss- och pruttnödighet i de fina kultur- och mediasalongerna, men inte hittar klosetten och inte vågar fråga. Det är just den egna prydheten, rasismen och skitnödigheten, som media- och kulturprostarna fördömer och ursinnigt förtränger, när de öser sitt hat och förakt över sverigedemokraterna och hela det svenska folk som de inte själva tycker sig tillhöra. Och med nedlåtande välvilja föraktar de förstås också de stackars invandrarna, de ädla vildarna, som man ju inte kan begära vettigt uppförande av.

   Liked by 3 people

 13. Gösta Johnsson skriver:

  Nej du PI I P vi har gjort fel under lång tid. Tagit emot människor som inte är på flykt undan krig – det är en mindre del av de som strömmat in i landet – utan en övervägande del ekonomiska flyktingar vilket är något helt annat. Vi skall hjälpa på ett klokt och effektivt sätt de som verkligen flyr undan krig så långt möjligt utan att det skadar våra egna åtaganden mot främst våra barn och våra äldre, d.v.s de som är mest utsatta i vårt eget land. Vård skola om omsorg behöver mer inte mindre resurser. Det är detta våra skattepengar i första hand skall användas till.

  Vi har däremot ingen skyldighet att föröda vårt egna lands ekonomi och samhällsstruktur med att bistå de som vill till ett bättre liv än de har i det egna landet. Till detta avsätter vi via SIDA 1% av vår BNP (mer än 35 000 miljoner/år) för projekt runt om i världen för att stärka deras egna ekonomier så att de själva snabbare kan skapa bättre samhällen. (Tyvärr åker troligen en hel del av dessa guldpengar i fickorna på diverse skrupelfria ledare i dessa länder…men visst svinn får man nog acceptera i dessa disfunktionella samhällen/stater).

  Den klokaste hjälpen inser allt fler är hjälp till närområdena. Därmed hjälper vi 10 000-tals fler genom pengar till bl.a UNHCR eller andra organisationer som verkar i dessa närområden. Där gör insatserna mest och störst nytta.

  Liked by 4 people

 14. Gunhild skriver:

  Det Bitte Assarmo beskriver är hur politiskt förnuft och klokskap, ersatts med enkel symbolpolitik, där skenet blivit viktigare än verkligheten själv. Där utpekande av motståndare blivit överordnat praktisk politik. Och där självmotsägelser ingår i de politiska fundamentet.

  På dessa sidor har av och till diskuterats västvärldens ansvar gentemot tredje världen.
  Man har då syftat på en slags kollektiv, djupt skuld, med rötter ned i en historisk mylla – som vi alla i väst bär ansvar för.

  Vid sökandet efter historisk skuld, skulle man tro att man snabbt upptäckte ideologier, som bär ansvar för 150 miljoner människors död. Vars ideologiska tankevärld, förverkligats i ett antal samhällen, med massakrer på oliktänkande som följd. Och att detta skulle få inrikespolitiska följder. Men man kan inte ha mera fel.

  Det man fann, i Sverige, var istället ett parti som inte tyngdes av 150 miljoner döda. Som var svagt, lätt vilset och pubertalt i sin framtoning, och därför helt ofarligt att ge sig på. Det partiet utsåg man till sin politiska huvudfiende. Man sökte ju värdiga politiska motståndare.

  Ett parti, vars bröder, däremot i praktiken, bar ansvaret för 150 miljoner människors död, valde man att helt bortse ifrån. Istället mötte man framtiden tillsammans med dess syskon, genom att gå armkrok med varandra. Deras historia hade ju mänsklig tyngd – ursäkta uttrycket – och gick inte alls att jämföra med lilleputtens lätt löjliga bakgrund.

  I praktisk politik är det inte verkligheten som räknas, utan skenet av verkligheten. Det vet varje politiker.

  Alla vet också att mobbing innebär att man ger sig på den svage. Det är ofarligt, samtidigt som det stärker den egna gruppen. Utfrysning ur en social gemenskap är effektivt. Speciellt om sammanhanget har kunglig glans, som t. ex. en Nobelfest. Det vet varje mobbare. Och mobboffer är lätta att utse. Lilleputtar, med fel mössa, näsa eller utseende, har vi alla stött på, de finns överallt och är enkla att hitta. De finns alla i vår närhet, även inom politiken.

  I kraftmätningen, mobbare och mobbad, är utgången given. Att ge sig på en lilleputt som redan ligger, är helt riskfritt. De tyngre gossarna med bröder som bär ansvar för miljoner döda, är det klart olämpligt att ge sig på och utmana. Det förstår minsta barn, … och även politiker på högsta nivå.

  Det finns ett uttryck som säger; ”Det finns inget som förenar två människor mer, än att prata skit om en tredje”. Och så är det nog, även inom politiken. Vem man går armkrok med då, spelar mindre roll. Det gäller att inte göra skillnad på vi och dom …

  Det finns bara ett politiskt aber – under sin vandring mot en grönare framtid, och en röd soluppgång, är det lätt att glömma bort något viktigt – det svenska folket. Numera verkar de enbart existerar för en mobbad liten lilleput, som ligger lätt blåslagen på marken, och som vägrar att låta mobbarna ta över.

  Liked by 4 people

  • Aha skriver:

   Ett skriftligt gilla för en strong framställning, närmast poetisk, av politikens (dåliga) tillstånd i Sverige.

   Blott Sverige svenska politiker har – och vilka politiker se’n som låtit sig låsas in i en sådan extrem åsiktskorridor som den i Sverige.

   Liked by 2 people

 15. Fredrik Östman skriver:

  SAP och resten av den s.k. arbetarrörelsen har sedan snart hundra år satt i system att hathetsa mot meningsmotståndare. Det är inget nytt. Och det är absolut glasklart vem som förgiftat samhällsklimatet: sosseriet.

  Liked by 1 person

 16. Hovshallar skriver:

  ”Om socialdemokratin hade ….”
  Ja, det finns en tendens att skylla politikens idiotifiering på att de etablerade partierna söker profilera sig MOT SD:s åsikter. Detta anser jag är falskt.

  Anta att det inte funnits något parti i Sverige som drivit någon politik motsvarande SD:s — vad hade hänt då? Hade övriga partier då INTE drivit den vanvettiga politik gällande i synnerhet asylinvandringen som man nu drivit i decennier?

  Jag tvivlar på det. Jag tror att partierna hade drivit UNGEFÄR samma politik ändå. De stora ideologiska förändringar som ligger bakom ”7-klöverns” politik inträffade nämligen redan långt innan SD existerade som politisk kraft i Sverige. Dagens starkt vänstervridna ideologiska grundsyn bland dessa partier uppstod nämligen redan på 1970-talet.

  Grunden till de senaste decenniernas ansvarslösa invandringspolitik lades runt 1975 — det år då Sverige förklarades vara ”Mångkulturellt”. Mycket riktigt inleddes även asylinvandringen på 1970-talet.

  Vad SD gör är att fånga upp det folkliga motståndet mot den vanvettiga ideologi vi kan kalla ”Mångkulturalismen”, som i decennier dominerat landet. Om inte SD funnits, för att kanalisera detta motstånd i demokratiska kanaler, skulle vi troligen haft ett samhälle präglat av utomparlamentariskt våld från frustrerade människor — typ ”skinnskallarna”.

  Detta eftersom ”mångkulturalismen” i varierande grad infekterat ALLA andra partiers politik — även de ”nya” moderaternas.

  Mångkulturalismen nedvärderar allt som vi traditionellt förknippar med svensk kultur, och främjar istället alla främmande kulturer. I praktiken leder detta inte till något trivsamt ta-varandra-i-ring-och-sjung-We-shall-overcome myspys, utan till att EN aggressivt dominerande kultur tar över — islam.

  Mångkulturalismens prästerskap vägrar se hur deras politik förstör Sverige — eller de VÄLKOMNAR tom. detta! Är det underligt om vanliga människor, som ser sitt land snabbt förändras till oigenkännlighet, blir FÖRBANNADE?

  Liked by 2 people

 17. Jan W skriver:

  Vad jag ändå har svårt att förstå är socialdemokraternas brist på självbevarelsebrist.

  Undertecknad är förvisso pessimistiskt lagd, men kan inte se någon annan möjlighet än att landet står inför mycket stora påfrestningar till följd av den förda politiken. Tror inte väljarna idag ens är i närheten av att förstå magnituden av dessa.

  Det parti som kommer att drabbas hårdast av väljarnas dom blir med säkerhet socialdemokraterna. Detta av två skäl. För det första innehar man regeringsmakten när det är helt uppenbart att något måste göras, men alldeles för lite görs. För det andra är det socialdemokraternas huvudsakliga väljargrupper som kommer att drabbas hårdast av effekterna av dagens politik. En politik där grupp ställs emot grupp och där gruppen väljare mer eller mindre konsekvent drar det kortare strået. Flyktingarnas behov är ju onekligen större.

  Jag kan endast se två förklaringar till denna brist på självbevarelsedrift. Viktigast är förmodligen att partiet helt enkelt trott på den massiva propagandan om att invandringen är en tillgång. Bidragande är förmodligen också att dagens politiker har alltför lite kontakt med väljarna. Fast även de senare har förstås påverkats av propagandan och av misstänkliggörandet av alla som inte tänker korrekt.

  Om inga krafttag tas kommer socialdemokraterna mycket snart ligga under 20 procent i väljaropinionen. Frågan är om det inte redan är för sent för socialdemokraterna att rädda sig i väljarnas ögon.

  Gilla

 18. Apg17 skriver:

  Fria spekulationer med symbolspråk till hjälp:

  Socialdemokraterna är ett parti på dekis. Tydligast blir detta inom LO. Deras kampanj mot SD visar alla tecken på desperation från en sedan länge besegrad värdegrundspugelist. Detta kommer inte förändras med mindre än att expo och bommersvikfalangen räknas ut.

  Domaren är redan på sju och räkningen fortsätter. Åtta…nio… Tio!

  Min prognos är att MP lämnar ringhörnan innan matchen officiellt är slut. De vill inte stå med spotthinken och städa upp resterna av en utslagen ideologi. Vi kommer få se många politiker försvinna ut genom bakdörren. Ansökningarna till utlandsstjänster kommer öka. Ullenhags intresseanmälningar till diverse ambassadörsjobb är en fingervisning på detta.

  Det är etablissemanget som är oroliga. Oroliga för sitt eftermäle och framtid. Sluta beskyll folket för oro. Vi är inte oroliga. Vi är förbannade

  Liked by 2 people

 19. Björn Lindberg skriver:

  Nu har jag ingen särskild insyn i det i det socialdemokratiska partiväsendet, men har ändå en hypotes om sossarnas ostrategiska agerande på senare år. På den tiden partiet var statsbärande var kampen om platserna vid köttgrytorna hård — för politiskt ambitiösa maktmänniskor var det naturligt att söka göra karriär inom just detta parti. När det så blev tydligt att man en gång för alla förlorat sin särstatus, en utveckling som kom smygande men blev tydlig med den första valförlusten mot Alliansen, drabbades man av ett begåvningstapp, även manifesterat av de clowner man därefter placerat på ordförandeposten. Jag vill mena att denna ganska plötsliga kompetensförlust lett till en försämrad strategisk förmåga. Och sämre förmåga innebär inte mindre strategi, utan strategi uttänkt av mindre begåvade.

  Liked by 3 people

 20. Jan W skriver:

  Jag är orolig för att väljarnas dom kommer att bli hård inte bara mot socialdemokraterna utan mot hela det politiska systemet.

  Jag tror inte väljarna har varit beredda på en politik som ställer grupp emot grupp och där deras intressen kommit till korta. När de kommer att känna effekterna in på bara kroppen, exempelvis i form av undanträngningseffekter i sjukvården då kommer de att reagera.

  Väljare i gemen är nog av den åsikten att politikerna i första hand skall prioritera deras intressen. Inte att deras intressen skall vägas mot intressena och behoven hos samtliga människor i hela världen. Att säga att våra – väljarnas – intressen måste ha prioritet har inte varit och är fortfarande inte tillåtet.

  Eftersom nästan hela det politiska systemet är ansvarigt så räcker det nog inte med att ställa den nuvarande regeringen till ansvar. Kanske hela systemet kommer att ställas till svars.

  Måhända är det ovan skrivna överdrivet pessimistiskt och dystopiskt.

  Liked by 2 people

 21. Anders Lindfors skriver:

  Det remarkabla i ”realityn” som vi alla är ofrivilliga deltagare i är det häpna konstaterandet att våra två största partier, socialdemokraterna och moderaterna, framstår som helt idélösa hur Sverige skall ta sig ur nuvarande situation. Bra skrivet av Bitte.

  Gilla

 22. Sixten Johansson skriver:

  Signaturen P I Persson anmärker på att vi inte kommenterar ”andra sidans sajter”, nämner Flashback och ”valfri SD-sajt”. Först vill jag ärligt ge honom(?) och alla andra ”solidariskt och humant” tänkande cred för deras goda vilja, deras goda avsikter, mångas goda arbete, mångas goda hjärta. Men absolut ingen cred alls för förljugenheten, hyckleriet, mörkläggandet, propagandan, den imbecilla verklighetsförnekelsen, slöseriet, dumheten, okunnigheten, inkompetensen, ansvarslösheten, fegheten, mobbandet, arrogansen, folkföraktet, sveket mot de sårbaraste in- och utrikesfödda, sveket mot de hundratusentals som lockats hit av en vanvettig signalpolitik, ett svek som kommer att resultera i elände och lidande i decennier framöver!

  Jag misstänker att P I Persson i likhet med många andra vägrar se och begripa att samma ojämna proportioner som syntes i cred-saldot råder i Sverige sedan ett par decennier. En uppblåst, inavlad och okunnig klick har hela den politiska makten och har hittills haft kanske 95 procent av den informations- och opinionsstyrande makten. Det är ur detta underläge och med den bistra verkligheten för ögonen som de flesta på den här sajten skriver. Det är den oron, vreden och sorgen som vi klär i ord. Varför skulle inte svenska folket få uttrycka samma vrede och sorg med råare ord och bildspråk på Flashback och Avpixlat och i sin maktlöshet få uttrycka vad de skulle vilja göra med de ansvariga för det elände som varenda klarsynt person både märker och kan förutse? De verkliga rasisterna i Sverige är på sin höjd 1 promille av befolkningen. Vänsterextremisterna är minst lika många och de är lierade med makten, godkända och finansierade av makten. De propagerande och inflytelserika islamisterna i Sverige har också maktens öra och finansiella stöd.

  Jag är pensionerad tolk och översättare. Språk och kommunikation är mitt livs stora intresse. Jag har just närläst en blogg skriven av ett (s)-kommunalråd, professor och sociolog. I september skriver han om ”nassekramare”, om ”skränflocken som vill ha stängda gränser”, i november definierar han rasism och fundamentalism. Texten dryper av känslosörja, analysen är obefintlig, syndabockarna utpekade. Sociologen begriper inte att han själv begagnar sig av samma känslosvall och undermänniskotänkande som 30-talsfascismen. Han begriper inte att han uppfyller sina egna kriterier på rasism och fundamentalism. I mina ögon saknar han intellektuell heder. Han har läst sociologi, men ingenting förstått. I mina ögon är han nu bara en ryggradslös politruk, en som slickar uppåt, sparkar neråt. Om han har någon ryggrad kvar, så skulle han kunna be om ursäkt. I mina ögon är det hans enda chans att vinna respekt som politisk ledare. Men bara den som är ärlig med sin ursäkt kan mogna som människa.

  Liked by 5 people

  • Gunhild skriver:

   Det är alltid trevligt att läsa Sixten Johanssons kommentarer. Han lurar i vassen. Ofta hela dagen. Cirklar avslappat runt. Läser inlägg och texter. Gräver. Funderar. Reflekterar.
   Sen kommer en väl övertänkt rusningen, sent på kvällskvisten.
   En slags sammanfattning görs, eftertänksamt. Ofta mycket klok och välformulerad, ibland marinerad med rakbladsvass provokation.
   Tack för det.

   Liked by 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack själv, Gunhild, för dina tankeväckande, innehållsrika och djuplodande kommentarer, som ofta rör sig i just de ämnesfält jag själv ser som mest angelägna. Jag skulle ha tryckt på Gilla för dem allihop, men så Svensk har jag motvilligt blivit att jag på den här sajten redan från början bestämde mig för att inte Gilla någon, därför att det kändes så orättvist mot dem som jag inte hann eller kunde Gilla – och var skulle en Svensk dra gränsen? Valet och kvalet skulle bli lika svårt som för den urstarke drängen, som kollapsade när han skulle sortera potatis efter storleken.

    Det som du skrev om mobbandet i går ligger just i ett fält som alltid har väckt min vrede och som jag nog kommer att skriva mer om. Jag skulle också föreslå många fler läsare och skribenter på den här sajten att botanisera och kommentera mer på alla de fina bloggar som finns och tacka ofta för andras arbete. Dissidentrörelsen i sin helhet är faktiskt nästan det enda positiva och hoppingivande jag nu kan se och den måste vi hjälpas åt att förstärka och utveckla för vår egen tröst och förståelse och för framtida behov.

    Liked by 1 person

 23. John Nilsson skriver:

  Miljöpartiet med Romson och Fridolin i spetsen må vara skit, men underligt nog finns det åtminstone en mycket klartänkt och vettig tjej i detta parti, som skulle kunna vara en del av förändringen mot ett bättre maskrosparti än det vi ser idag:

  https://josefinutas.wordpress.com/2015/11/24/trovardig-helhetspolitik-sokes/
  https://josefinutas.wordpress.com/2015/11/06/undantagslagar-ar-att-vanta/
  https://josefinutas.wordpress.com/2015/09/29/valfardssystemet-ar-solidaritet/

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.