Ohållbart, sa Löfven

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Regeringen och alliansen har nyligen kommit överens om en ny flyktingpolitik som kommer att bli verkningslös (se exempelvis denna bedömning av en väl insatt person).

Själv hade jag min uppfattning klar redan innan jag läste vad Per Gudmundson och andra experter hade att säga i frågan. Politikerna känner, tror jag, ännu inte tillräckligt mycket tryck för att vara redo att ta sitt ansvar. Redan innan jag hörde deras förslag hade jag skrivit av det som resultatlöst. Jag har alltså fördomar.

Man har svårt att klara sig i tillvaron utan den typen av fördomar. På teve hörde jag statsministern, upprepade gånger, säga att läget i migrationsfrågan nu är ”ohållbart”. En fördomsfri person skulle omedelbart dra slutsatsen att landets högste ledare mot bakgrund av en sådan insikt skulle föreslå ett antal extraordinära åtgärder mot det ”ohållbara” tillståndet. I ett normalt mänskligt samhälle går det väl knappt att föreställa sig att högsta chefen bedömer att de underlydandes livsbetingelser är ”ohållbara” och sedan underlåter att göra något meningsfullt åt saken.

Bara en fördomsfull person som jag utgår från att statsministern och de övriga inblandade politikerna ska visa just sådan underlåtenhet. Min fördom visar sig också leda mig rätt i mina bedömningar vilket medför att fördomen förstärks.

Samtidigt för mig denna användbara fördom in i svåra intellektuella bryderier. Hur ska man förklara de ledande politikernas nonchalans? Den verkar ju strida mot allt förnuft och sans.

Statsministern vidgår att läget är ”ohållbart”. ”Ohållbart” är ett mycket starkt ord. Det betyder något som inte fungerar i längden, som är oförsvarbart, ogrundat. Varje normalt funtad människa får en adrenalinkick och grips av beslutsamhet och handlingskraft när hon inser att något i hennes liv är ohållbart. Att i stället bli handlingsförlamad är närmast psykopatologiskt. Och likafullt blir Sveriges ledande politiker med statsministern i spetsen handlingsförlamade.

Vad skulle Löfven göra om hans sommarstuga stod i ljusan låga? Gå till grannen och be att få låna ett dricksglas vatten att slänga på branden?

Hur ska detta patologiska beteende kunna förklaras? Politikerna kan inte längre bedömas vara omedvetna (som jag trodde för några månader sedan). Löfven har ju faktiskt använt ordet ”ohållbart”. Det tyder på någon sorts insikt.

Jag kan bara tänka mig två förklaringar.

Den ena är att politikerna anser boten vara värre än soten. De har målat in sig i ett hörn. De har investerat så mycket energi och personlig trovärdighet i ”öppna era hjärtan”-strategin att de inte förmår yttra annat än besvärjelser.

Den andra förklaringen är att jag missförstått Löfven. Det är inte migrantsituationen som är ”ohållbar”, utan hans relation med miljöpartiet. Hans dagar och hans kraft går inte åt till att lösa Sveriges problem, utan till konflikthantering i landets regering. Han har inte tid med lågprioriterade frågor.