Skolbrändernas förlovade land

8-26-13_11971

Patrik Engellau

”Varje dag anläggs bränder i svenska skolor”, säger Skolinspektionen. ”I Sverige har antalet skolbränder successivt ökat under den senaste tioårsperioden”. Det blir väl sammantaget några tusen skolbränder under det senaste halvdussinet år. ”Sverige är ett av de värst drabbade länderna i världen vad gäller anlagda skolbränder”, förklarar Forskning & Framsteg. ”I Grekland antänds fem skolor per år”.

Jag kan inte komma på att någon höjt rösten över detta. ”Det finns en förvånande tolerans för just skolbränder”, hävdar en expert som intervjuats av Forskning & Framsteg. Andra intervjuade experter nästan ursäktar företeelsen: ”Det brinner i skolor i utsatta områden, där många lever i utanförskap, är arbetslösa och trångbodda. Även den stora omsättningen på människor och den snabba inflyttningen i dessa områden leder till liten social kontroll, vilket är en riskfaktor… Att anlägga bränder och ibland också försöka sätta eld på skolor blev i detta läge en konfliktpraktik”.

Därför trodde jag förut att den goda smaken föreskrev att vi bör acceptera att frustrerade ungdomar sätter eld på skolor. Det är kanske klåfingrigt och dumt av dem, men definitivt begripligt.

Men alla skolbränder som startas av frustrerade ungdomar går, har det nu visat sig, inte att ursäkta. Plötsligt har det kommit nytt ljud i skällan. De nya bränderna beror nämligen inte på frustration för utanförskap, utan på frustration över invandringen. I år har ett femtontal skolor bränts för att myndigheterna planerat att göra om dem till asylförläggningar. Då handlar det inte längre, om man ska döma av opinionsbildares uppfattningar, inte längre om ”konfliktpraktik” utan om mordbrand, ett synnerligen allvarligt brott.

Min avsikt är inte att raljera över detta. Mordbrand är verkligen ett synnerligen allvarligt brott. Kolumnisten Per Gudmundson skriver så här: ”Det är nu viktigt att alla krafter samverkar för att ta avstånd, och visar att attackerna inte accepteras. Man kan aldrig urskulda våldsamheterna med frustration, brist på fritidsgårdar eller att de skulle vara en politisk nödvändighet”.

Det är helt rätt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Men jag tycker vi borde ha samma inställning till de reguljära skolbränderna som kan göra lika mycket skada, är lika brottsliga och dessutom tio gånger fler.

Sedan har jag en annan synpunkt på frågan. En majoritet av medborgarna anser att invandringen bör begränsas. Så ansåg, enligt Demoskop, 58 procent i februari och 51 procent nu i september. Det är en väldig massa människor.

En av de attityder som konstituerar det goda samhället är en vilja till kompromisser. Ett parti som har över 50 procent av rösterna kan visserligen köra över minoriteten och trycka sina egna önskemål ner i halsen på motståndarna – och så går det till i demokratiskt omogna länder, ofta med åtföljande bråk, våld och kravaller – men i det goda samhället respekterar politiken sina motståndares uppfattningar och ömma punkter och undviker att driva en politik som kränker motståndarnas kärnvärden. Tänk bara på hur socialdemokraterna la löntagarfonderna på hyllan efter det att motståndarna ordnat en fredlig demonstration med musikkårer från Humlegården till Riksdagen. I det goda samhället kör majoriteten inte över minoriteten i frågor där minoriteten känner särskilt starkt.

I den här frågan är det inte en majoritet som kör över en minoritet, utan märkvärdigt nog motsatsen. Här handlar det om att den minoritet som vill behålla dagens invandringspolitik kör över den majoritet som vill ha en ändring. Det är ännu värre (och möjliggörs genom ett bekant apspel i Riksdagen som ger minoriteten verktygen att göra det).

Och det är inte nog med överkörningen; minoriteten har dessutom fräckheten att missakta majoriteten, att tillskriva den de lumpnaste motiv och att hålla den för rasist och främlingshatare. Hur räknar minoriteten med att själv bli behandlad när majoriteten tagit över taktpinnen?

Detta är inte värdigt demokratin i ett gott samhälle.

17 reaktioner på ”Skolbrändernas förlovade land

 1. Aha skriver:

  Skolbränderna är en bland flera invandrarföreteelser i utsatta förorter för vilket etablessimanget visar uppgivenhet och feghet (rädsla för upplopp?) för att råda bot på problemen.
  Skolor brinner för 1/2 miljard. Vad är straffen och uppklarningsprocenten för dettta?
  Kameror får inte användas av integritetsskäl enligt de dokument som krönikan refererar till. Skolans, etablessimangets och föräldrarnas bristande förmåga att säga ifrån på skarpen är ett grundproblem. Förortskidsen har tagit över, men dock bara i Sverige när det gäller skolbränder. Varför?

  Andra förortsbeteenden av samma karaktär och som möts av samma uppgivenhet;
  – tusentalet bilbränder – ett vardagsinslag
  – tiotusental (hundratusental?) obeskattade, oförsäkrade bilar bilar. P-böter betalas inte
  – svartjobb – man klipper sig för runt hundringen i förorterna
  – testfråga; i vilken omfattning betalas tv-/radio licenserna i förorterna?

  Liked by 2 people

 2. Aha skriver:

  Relevansen i Demoskops frågor är tveksam, för att inte säga försåtlig när det gäller att spegla folkopinionen. Frågorna avser asylpolitik (enligt länk i krönikan) därmed indikerar man att det handlar om människor som flyr för sina liv, vilket många felaktigt tror. Människorna flyr från torftiga läger och andra nödboenden, inte direkt från krigszonen.
  Hade man istället frågat om vi ska fortsätta ta emot stora volymer av människor som flyr från fattiga förhållanden i läger hade nog folk varit betydligt mer tveksamma.

  Än färre torde ha svarat ja till invandringsvolymerna om Demoskop frågat;
  – En mycket stor majoritet av flyktingarna kommer från torftiga men säkra miljöer, från kringländer och flyktingläger och har m.a.o. inte asylskäl. Ska vi säga nej till dom, inte ge asyl, och istället satsa våra miljarder på att öka standarden i flyktinglägren och på sätt till samma peng hjälpa mer än 10 ggr så många människor? Det är nämligen mångfaldigt billigare att hjälpa på plats.

  SD borde ta tillfället i akt och beställa undersökningar som speglar relevanta förutsättningar.

  Liked by 3 people

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Det gamla uttrycket som säger att har man inga problem sa skaffar man sig problem. Detta är precis vad Sverige har gjort och alla radikala samhällsingenjörer måste nu vara nöjda då de har fått det multikulturella häxkittel till samhälle de drömt om.
  Det är inte troligt att de kommer att erkänna att de har haft alldeles fel utan letar nu efter lämpliga bortförklaringar. Att ta verkligt ansvar och stå för de fel man gjort är knappast troligt hos de politiker som Sverige har haft de senaste decennierna.

  Ingen vet idag hur man tar sig ur dagens malström av tilltagande socialt förfall. Kanske måste man temporärt införa ett slags ”mjuk” totalitär stat av samma slag som dagens Kina där man löser sociala problem och andra avvikande uppfattningar genom att sopa dem under mattan. Dagens Kina har bl a gjort detta med sina 7 onämnbara som inte får nämnas på något sätt. Svenska media rör sig i den riktningen och har ju utvecklat en god vana att tysta ned otrevliga händelser som man inte tycker borde finnas, alternativt annat som man gillar och lyfter fram. På detta sätt löser man bilbränder och skolbränder och annat otrevligt genom att helt enkelt låta det bli något onämnbart. Detta innebär förstås att Internet och de sociala medierna också måste tystas ned.

  Det är naivt att tro att detta inte kan komma att hända i Sverige.

  Liked by 2 people

 4. tomas skriver:

  Vilken dold agenda driver våra politiker att dribbla bort väljarna hela tiden?

  Är det FN:s Agenda 21 och Agenda 2030? eller något annat dunkelt motiv…
  *
  The Cloward–Piven strategy is a political strategy outlined in 1966 by American sociologists and political activists Richard Cloward and Frances Fox Piven that called for overloading the U.S. public welfare system in order to precipitate a crisis that would lead to a replacement of the welfare system with a national system of ”a guaranteed annual income and thus an end to poverty”.

  Liked by 1 person

 5. elfyma+ skriver:

  Reblogga detta på Varjager's Weblog och kommenterade:
  Tala om att sila mygg och svälja elefanter i PK-media.

  Stor uppståndelse när enstaka tomma lokaler brinner upp.
  Helt normalt att elda upp sin egen eller andras skolor i Sverige.
  Helt normalt att elda upp sin egen eller andras bilar.
  Då omskrivs mordbränder till ”konfliktpraktik” på nysvenska.
  Medias verklighetsbeskrivning blir allt märkligare.

  Liked by 1 person

 6. Lars Lind skriver:

  När folk hittar på ord som ”konfliktpraktik” eller att man ifrågasätter ”tysthetsnormen” på bibliotek
  skulle jag vilja ge dem en liten elstöt – ungefär som i kostängsel…en liten ofarlig men tillrättavisande stöt…..( gärna även med andra ord t.ex. ”utmaning” )
  Politiker i ledande ställning borde vara kopplade till en lögndetektor som omedelbart ger utslag och ger en liten elstöt vid lögner.
  (Jag såg för många år sedan ett avsnitt av tecknade serien Simpsons hur det skulle kunna se ut.. ha-ha-ha)

  Liked by 2 people

 7. Jan W skriver:

  Självklart går det inte att kompromissa om religösa dogmer. Guds ord är inte förhandlingsbara. Vissa föreställningar i den svenska offentligheten har liknande status. De är helt enkelt inte möjliga att kompromissa om, exempelvis dogmen om alla människors lika värden. Dogmen säger dessutom att detta skall tolkas som att alla människor i hela världen skall ha rätt att ta del av det välstånd, i vid mening, som det svenska folket byggt upp.

  Inte nog med det. I själva verket sägs det motstånd mot invandringspolitiken som ändå finns bero antingen på rasism eller på ren okunskap. Enligt våra främsta politiker skall vi i själva verket vara glada över invandringen. Varför kompromissa med rasism och okunskap.

  Påfrestningar i samhället på grund av invandringen kan både mätas i ekonomiska termer och andra termer. I ekonomiska termer handlar det om miljardtals kronor. Senast igår fick vi en ny prognos från Migrationsverket för kostnader förknippade med flyktingmottagandet och integration. Denna angav att kostnaderna för 2017 ökar med ca 40 miljarder till totalt ca 70 miljarder. Jämfört med prognosen för fyra månader sedan. Till dessa kostnader kommer förstås också kostnadsökningar som får tas inom ramarna för andra anslag, exempelvis sjuk- och tandvård.

  http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf

  De närmast följande åren prognostiserar Migrationsverket något minskade anslag för mottagning och integration. I bästa fall är detta korrekt, men mycket stora delar av kostnaderna för de flyktingar som nu anländer kommer då att vältras över på kommunerna. Såvida inte de nu kommande börjar försörja sig själva. Det kan knappast betvivlas att det mycket stora antalet i sig leder till kraftigt ökande svårigheter med integrationen.

  Notera i detta sammanhang också de officiella lögnerna om att dagen flyktingar är högutbildade. I själva verket är det tvärtom. Se exempelvis:

  http://ledarsidorna.se/2015/10/snart-ar-det-vinter-och-skidan-den-slinter/

  http://joakimruist.blogspot.se/2015/05/validering-utbildning-och-integration.html?m=1

  Istället för att minska kommer kostnaderna att staplas på varandra om man tar hänsyn till att de sprids på andra myndigheters budgetar.

  Ett problem när det gäller kommunikationerna kring kostnader är att mängden miljarder är helt abstrakt för de allra flesta. Det finns därför anledning att konkretisera detta tal. Osäkerheterna angående kostnaderna är så stora att det knappast går att göra anspråk på att ange mer än storleksordningen på dessa, men även detta är högst relevant om människor inte har detta klart för sig. Detta sagt som en brasklapp som bakgrund till att nedanstående endast skall ses som ett överslag som ger storleksordningen.

  Således, till Migrationsverkets antagna kostnader för 2017 läggs ytterligare kostnader för 2018 vilka kommer att drabba andra budgetar. Antar då som en rund siffra för den nuvarande invandringens kostnader ett belopp om 100 miljarder för 2018. (Till detta bör egentligen också läggas kostnader för tidigare års invandring, men detta lämnas därhän nu.)

  Enligt RAMS/SCB finns i landet ca 4,5 milj förvärvsarbetande (arbetar minst en timme per vecka). Hur många av dessa kan rimligen vara med och bära kostnaderna? Ta undan de 30 procent som inte tjänar stort mer än 12 000 i månaden.

  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Inkomster-och-skatter/Aktuell-pong/302201/Inkomster–Individer/Riket/303237/

  För 2018 blir då kostnaden för övriga skattebetalare för den pågående invandringsvågen ca 30 000 kronor. Observera alltså att detta är kostnaden för ett år.

  Det ligger i sakens natur att denna siffra aldrig kan bli annat en mycket osäker. Nu dessutom framräknad i alla hast. Men det bör vara i denna storleksordning, d v s tiotusentals kronor. Och detta inkluderar alltså inte kostnader för tidigare invandring och knappast exempelvis ökade kostnader för exempelvis sjukvården. Kanske Tino Sanandaji kan göra säkrare uppskattning.

  Jag tror inte politikerna kommer att våga ta denna kostnad i form av skattehöjningar. Det är en mycket stor risk att delar av välfärden kommer att drabbas, exempelvis sjukvård samt vård och omsorg. Vill minnas jag redan hört finansministern tala om ytterligare neddragning i assistansersättning till handikappade. Detta borde kommuniceras till väljarna i något som kallas en framstående demokrati.

  Liked by 1 person

 8. Helena skriver:

  Politikernas tal om neddragningar av ex. assistanserättning och sjukskrivningar för att bekosta invandringen är väl att ställa grupp mot grupp. Detta anses ju vara ”fult”.
  Att minska ersättningen till personer med en funktionsnedsättning är att slå mot de svagaste i vårt samhälle. Enligt gällande lag har de med funktionshinder rätt att kunna leva sina liv med samma kvalité som andra i samhället. Assistansersättningen skall kompensera för funktionshindret. Det är ett lågvattenmärke, att politikerna dragit ner, dragit ner för denna grupp under flera år. Att man sedan tillåtit att utlandsfödda bedragare lurat till sig pengar bör/får inte drabba de som fötts i landet och som bevisligen har rätt till assistansersättningen. De som drabbas är personer med funktionshinder som får se sin tillvaro slagen i spillror. ”Vi måste spara”. ”Det har blivit för dyrt”. Det vore bra att någon politiker drabbas av sjukdom och behöver hjälp via assistansersättningen och får genom egen erfarenhet mötas av de egna besparingsförslagen.

  Politikerna glömde väl inte att det kan sparas på gamla som behöver samhällets hjälp.

  Den intresserade kan ta del av tidningsartiklar om Assistansfusk bl.a. i Södertälje, kaninmannen m.fl bedragare.

  Liked by 1 person

 9. villvara_anonym skriver:

  Att jag skulle vara klokare än Patrik (Engellau) tror jag inte på, han är ju trots allt mer livserfaren än vad jag är. Men — Patrik skriver ”att tillskriva den [majoriteten] de lumpnaste motiv och att hålla den för rasist och främlingshatare” — att tolka dessa motiv som rasism är moraliskt riktigt vid en viss definition av rasism, vilket får den önskade(?) effekten av social (offentlig, privat) uteslutning á la skampåle, eller hur? Jag är förvånad att ingen(?) i debatten har förstått att definitionen av rasism är helt avgörande för tolkningen av en åsikt eller hur en person uppfattas (kan jag ha fel?).

  Du, Patrik, har i en tidigare artikel använt ”teknisk bevisning” (tror jag att du skrev) för att definiera rasism och vid denna rasism-skalas ena ände återfinner vi även Adolf Hitler, nazism, Ku Klux Klan och apartheid. Motstående ände av rasism-skalan tycks ha blivit när en svensk väljer (oavsett anledning eller sammanhang) en annan svensk eller svenskhet. Detta val kan tolkas som att välja bort det osvenska som är en form av avståndstagande som är definitionen av främlingsfientlighet (Nationalencyklopedin, NE) som är synonymt med rasism, och vips så har svensken blivit rasist. Är det rätt och riktigt? Ja, det beror som sagt på definitionen. Man kanske ska fundera över om den definitionen kan eller bör tillämpas även på invandrarsvenskar?

  Jag tror att det inte är du, Patrik — även om jag skulle rösta på dig i val oavsett (nästan) vilket parti du tillhör; Sverige behöver livserfarna, balanserade och förnuftiga politiker — eller dina debattkolleger eller journalister eller politiker (”treenigheten”) som ska definiera rasism, eller svenskhet. Det bör nog folket själva göra, vi lever ju trots allt i en demokrati — ska sociala regler skrivs av ”treenigheten”? Varför inte låta folk integrera och integreras om, på vilket sätt, i vilken omfattning och vid de tillfällen som folk själva väljer? Vi får hoppas (något annat kan vi väl inte längre göra?) att det löser sig, under förutsättningen att folk håller sig inom ramarna för hur illa vi får bete oss mot varandra, vilket regleras i svensk lag men inte av ”treenigheten”.

  Apropå ”svenskhet” ovan: man säger ju att ”älska sig själv är en förutsättning för att kunna älska andra”. Om detta synsätt kan tillämpas på folk och kulturer hur blir det då om svensken (till skillnad från invandrarsvensken) inte ges moralisk rätt, och med risk för social uteslutning, att bejaka sin svenskhet (om så önskas, vid olika tillfällen) eller ens ges rätten att definiera den? Detta blir i stort sett socialt omöjligt när ”treenigheten” tycks ställa ultimatumet ”gilla olika annars är du rasist” (eller, för all del, misstänkt främlingsfientlig). Dessutom kan svensken anses lida av en omedveten (socialt ärvd?) rasism, vilket fråntar dennes möjligheter att argumentera för sin åsikt eller bevisa sin oskuld.

  Om nu folk vill hålla sig på sin kant, av diverse anledningar och vid olika tillfällen — låt dem göra det. Det har människan gjort i stort sett i alla tider, i alla samhällen, i alla länder. Acceptera att människan är ett socialt djur som med vett och vilja vanligtvis drar sig till likasinnade. Jesus har inte lyckats banka tillräckligt med vett i oss på två tusen år – hur ska då ”treenigheten” lyckas med det i vår tid?

  P.S.
  Allmän uppgift: 1) definiera rasism. 2) föreslå tillämpning. 3) sök konsensus. Lycka till.

  Liked by 1 person

 10. BohmanMartin skriver:

  Man får se det som ett gott tecken — när även personer som är direkt fientliga mot de vettiga uppfattningar som Patrik uttrycker i artikeln ovan faktiskt gör sig omaket att läsa vad han skriver. Det vore ju synd om bara de som redan förstått hur landet ligger skulle läsa de oftast mycket kloka texter som publiceras på denna blogg!

  Det är fö. mycket märkligt hur nedbrända skolor i invandrarförorterna bara föranleder notiser, och tom. ursäktas med tal om ”utanförskap” eller liknande struntprat, medan nedbrända blivande asylboenden skapar stort rabalder i vänstermedia.

  En annan märklig sak är hur morden i Trollhättan får statsministern att snabbt som ett skållat troll ta sig till platsen och uttrycka deltagande, medan morden på IKEA i V-ås möttes med en ekande TYSTNAD från densamme!
  Likaså talas det rörande Trollhättan-morden omedelbart i media om ett RASISTISKT terrordåd — medan media i fallet IKEA-morden genast började fokusera på risken för ”främlingsfientlighet”. Offren och deras anhöriga var däremot helt ointressanta. Inget deltagande där inte.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.