Polis, polis!

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Som bekant brukar jag hävda att Sverige styrs av ett välfärdsindustriellt komplex som tycker om svaga människor eftersom svaga människor är deras klienter och livsluft. Ju fler och svagare människor, desto mäktigare blir komplexet.

Även om andra människor inte brukar använda begreppet ”det välfärdsindustriella komplexet” så står företeelsen som elefanten i rummet i praktiskt taget all politisk diskussion i Sverige. Det finns närmare bestämt tre distinkta förhållningssätt till välfärdssystemet.

Det första och hittills härskande förhållningssättet är att välfärdssystemet är själva essensen av svenskt liv och ande och ska bevaras till varje pris och få alla resurser det behöver. Till exempel har Migrationsverket fri dragningsrätt på statskassan nu när det anländer nya klienter i tidigare aldrig upplevd skala.

Det andra förhållningssättet – som jag bekänner mig till – är att ett generellt välfärdssystem är av godo, men att dagens välfärdsindustriella komplex har svällt över alla bräddar och fått alldeles för mycket makt och därför ska tuktas och läras att gå tillbaka till korgen.

Det tredje förhållningssättet är det nyliberala som går ut på att välfärdssystemet bör skrotas. Problemet för nyliberalerna är att deras hållning inte vinner några val; svenska folket gillar sitt välfärdssystem.

Det finns en konspirationsteori som går ut på att Fredrik Reinfeldt, som enligt denna teori alltid hatat välfärdssystemet – vilket sägs framgå av hans bok ”Det sovande folket” –, verkade för ökad invandring och öppnare hjärtan för att på så vis framkalla välfärdssystemets kollaps. Jag tror inte på konspirationsteorier, men en sak är uppenbar: nyliberalerna behövde liera sig med något annat intresse om de skulle ha en chans att förinta välfärdssystemet. Fri invandring passade som hand i handske särskilt som fri invandring på egna meriter platsar på nyliberalers önskelistor.

Nu har Svenska Dagbladet haft en serie artiklar på temat hellre invandring än välfärdsstat. Maria Ludvigsson stod för de tydligaste uttalandena i frågan, för övrigt kanske de mest oförblommerade formuleringarna av ett kontroversiellt förhållningssätt jag någonsin läst:

Om man istället sätter fri rörlighet, såväl geografisk som social och ekonomisk, över en generell välfärdspolitik finns det åtskilligt att reformera och förändra… Att många med Utas [Ludvigsson polemiserar mot en som heter Josefine Utas; min anmärkning] är sentimentalt fästa vid den generella välfärdspolitiken, och har svårt att tänka sig en annan ordning än att staten sköter en så stor del av fördelningen av de ekonomiska resurserna, betyder inte att alla hellre behåller den… Utas skrev att ”det går mycket väl att tycka att det välfärdssystem vi har är utdaterat och att solidariteten genom det inte är värt att upprätthålla för att det finns bättre alternativ. I ett sådant fall bör det framföras med tydlighet”. Det får härmed anses vara framfört.

I en tid när det kommer flera tusen flyktingar om dagen och där myndigheterna står handfallna och ofta inte ens klarar att registrera de nyanlända måste man börja tänka tanken att nyliberalerna kanske är på väg att få sin vilja igenom. Det kan inte komma 2 000 personer per dag under särskilt lång tid innan välfärdsstaten klappar ihop, inte bara av brist på pengar, utan också för att den inte klarar administrationen.

Man kan lätt föreställa sig att kaos utbryter, till exempel i form av några tiotusentals unga män som drar runt på Stockholms gator, personer som saknar bostad annat än möjligtvis i ett tältläger, som kanske är okända av myndigheterna eller möjligen på flykt från ett avvisningsbeslut och därför inte ens kan komma i fråga för socialhjälp, som självklart inte har något arbete som ger lön.

Snart kommer det vågor av anhöriga och då ska nya barnaskaror som inte talar svenska tryckas in i skolorna som redan idag ofta hotar att storkna under pressen.

Jag tror det är svårt att göra ett bättre recept på oro och bråk, stök, kriminalitet, inbrott, gängslagsmål, hitta på vad du vill. Det är i alla fall vad jag tycker mig se i min, det erkännes, inte alltid glasklara kristallkula.

Om nyliberalerna får som de vill så måste de också göra vad de skall. I den nyliberala visionen ingår inte välfärdsstaten, men väl rättsstaten och dess institutioner och dessa måste vara särskilt starka för att kunna hantera konsekvenserna av att välfärdsstatens vadderade och mildrande hand försvunnit. Vad jag menar är att det troligtvis blir fler rån mot ICA-butiker om det inte går att få socialbidrag.

Bygg ut polisen. Ge polisen alla resurser den vill ha. Ge den pengar och vapen och säg åt den att göra sitt jobb. Jag tror det är bråttom.

33 reaktioner på ”Polis, polis!

 1. LORENTZ BRYDOLF skriver:

  Jag tror du har helt rätt Patrik. Om ingen radikal förändring sker i form av minskad invandring, gränskontroller, kraftigt ökade polisresurser etc. kommer vi snart att uppleva srorskaliga inbördeskrigsliknande upplopp i våra städer. Räddningen kunde vara ett nyval där m (med utbytt partiledare) kd c och sd bildar en handlingskraftig majoritetsregering. Tyvärr lär inte detta ske varför Sveriges framtid kommer att te sig fortsatt dyster.

  Liked by 3 people

 2. Stefan Hill skriver:

  Nu planeras det för att skapa slumområden i de svenska städerna. Kaplanslummen, romska husvagnscampingar eller tältläger för flyktingar. Slummen kan komma att ta sig olika former. Oavsett vilket så måste man hantera de problem som uppstår i slummkvarteren:
  – Polis
  Som anges u denna artikel
  – Sanitet
  Idag är det tillåtet att ha utedass i en sommarstuga. De tunnor med avfall som uppstår i dessa betraktas som farligt avfall och måste skickas med specialtransport från t ex Sundsvall till Norrtälje där man har speciell utrustning för att ta hand om dessa tunnor. När vi har 100 000 tals med fattiga människor som bor i tältläger så måste vi hantera sanitetsproblemen på ett rimligt sätt
  – Miljövänlighet
  Uppvärmda tält i den svenska vintern kan inte vara ett energimässigt effektivt sätt att skapa bostäder. Byggnormen måste ändras då att det blir tillåtet att bygga enkla bostäder som utfattiga människor har råd att bo i.

  Liked by 1 person

 3. tomas skriver:

  Jag tror att vi måste ha strängare straff för personer med utländsk härkomst.
  Dom är vana vid hårdare straff i sina hemländer…
  http://assistanskoll.se/20140617-Harda-domar-i-assistansmalet-i-Sodertlje.html
  Fyra ”ensamkommande barn” anhållna för gruppvåldtäkt på Södermalm
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/kvinna-valdtagen-fyra-ungdomar-gripna
  osv, osv,,,
  – Ja, det är rätt sensationellt att det finns enklaver i Sverige där svensk lag inte längre gäller, säger han långsamt och eftertänksamt. Lars Kornell, Brå
  ”Gängbildningar i Sverige har sedan 1990-talet ökat dramatiskt.” Amir Rostami
  Sveriges socialtjänst befinner sig i fritt fall . Jenny Sonesson, DI.se 23/7 2015
  Och så har vi alla som blivit lurade av Taxi, där många med utländsk bakgrund arbetar
  http://www.taxi020.se/blogg/varning-stockholm-arlanda-38-000-kr/
  Polisfishing: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21508438.ab

  Liked by 4 people

 4. Christer L skriver:

  Jag har allt oftare hört mig själv undra tyst: varför gör de inte revolution? Om jag var i den åldern och hade de kontakterna, vad skulle jag göra? Eller är det Åkesson alla väntar på? Nej, han är utfryst, och det måste ju gälla, vi stöder inte en statskupp med Åkesson vid styråran. Dessutom skulle Säpo och Försvarsmakten rynka på näsan. Hellre då en statsförlisning med Löfven. Och så: alla råttor lämnar skeppet – och vi med dem! En korrekt genomförd undergång av och enligt regelsystemet. – Hurra!

  Värre galenskaper har förvisso inträffat. Regalskeppet Den Humanitära Stormakten blir knappt en blinkning på historiens radar. Vad kan framtiden lära av detta?

  Liked by 2 people

 5. Aha skriver:

  En annan konspirationsteori som förklaring till massinvandringen och den därmed tillhörande mångkulturen är världsetablessimangets önskan att skapa likvärdiga globala förhållanden, att reducera den vita mannens inflytande.

  Hur som helst är det synnerligen graverande att etablessimanget med media i spetsen inte lyfter fram kostnaderna för invandringens del i det välfärdsindustriella komplexet. Detta är än mer motiverat då invandringen till mycket stor del torde bestå av folk som vill byta ut torftiga levnadsförhållanden i flyktingläger/flyktingbostäder. De är då ekonomiska immigranter och inte flyktingar då skyddsbehov inte finns. Vi är alltså inte skyldiga till att ge asyl för den absoluta majoriteten av immigranterna. Det välfärdsindustriella komplexet har dock bestämt motsatsen.

  I Norge har uppgifter publicerats om att en utomeuropeisk immigrant totalt sett kostar flera miljoner under sin levnadstid – förvärvsfrekvensen räcker inte till.
  Omsatt till Sverige betyder det att varje kontingent av utomeuropeiska invandrare à 100 000 st på sin livstid kostar ca 200 – 300 miljarder.
  Vi kan då notera att det välfärdsindustriella komplexets viktigaste tillskyndare, politikerna, skamlöst fräckt, med vår statsminister i spetsen, säger att vi behöver invandringen för att inte få ett för stort åldersöverskott att försörja. Det som sker är alltså motsatsen, vi ådrar ytterligare gigantiska kostnader för att försörja arbetslösa invandrare samtidigt som antal åldringar ökar. Retoriken är skamlös.

  Liked by 3 people

  • Lejeune skriver:

   Säg att du skulle få rätt, vilket tyvärr inte förefaller helt osannolikt, med din uppskattning på 300 miljarder. Enligt SCB förvärvsarbetar 4,5 miljoner, om man fördelar 300 miljarder på dessa blir det närmare 67.000 per person och år, eller 5.500 per månad. Vet folk om det här?, antagligen inte!

   Gilla

 6. Staffan Tjus skriver:

  Att bygga ut polisen har länge varit ett skriande behov, med eller utan den senaste tidens katastrofala inflöde av potentiellt kriminella unga män, ofta kallade ensamkommande barn.
  Trots en viss förstärkning under alliansens tid har antal poliser per capita minskat år från år.
  Vi har en poliskår som är brutalt underdimensionerad jämfört med andra civiliserade länder. Skulle vi ha lika många poliser per capita som ex.vis Frankrike, Tyskland och England skulle vi ha ca 50 000 poliser i stället för 20 000.
  Vår poliskår består dessutom av underbetalda, uppgivna och desillusionerade poliser som bara kan drömma om att på en obefordrad nivå få en lön för sitt viktiga jobb som motsvarar vad en likaså underbetald sjuksköterska har.
  Snart tvingas vi köpa privat säkerhet precis som vi tvingats köpa privata sjukvårdsförsäkringar.

  Liked by 2 people

  • Aha skriver:

   Till detta kan läggas att vi lär ha få vård- och äldreomsorgsplatser jämfört med många länder i Europa. Lägg därtill en dålig skola och man kan undra vad man får för världens högsta skattetryck.

   Liked by 1 person

 7. Ulla L skriver:

  Någon kristallkula behövs inte, konsekvenserna av den beslutade omfördelningen av landets resurser till andra än den egna befolkningen syns väldigt tydligt. Och de som inte har fått en livsvarig försörjning beviljad får ändå stanna kvar med fortsatt tillgång till välfärden. Det allvarliga är att makthavarna inte berättar för skattebetalarna vilka konsekvenserna blir av deras beslut, för invandringen kostar. Inte ens bitr. finansministern klarade av att berätta för åhörarna på Pensionsdagen 8/10 vilka konsekvenserna blir för framtida pensionärer när alltfler kommer att ha ett betydligt kortare yrkesliv och en klart lägre snittlön än inrikes födda. Det han sa var ungefär så här: det blir bra om det blir bra, men jag vet inte hur det ska bli bra. När blir det folkuppror?.

  Liked by 3 people

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Det verkar nu uppenbart att det välfärdsindustriella komplexet nu har fått mer på sin tallrik än vad de hade kunnat föreställa sig. Med en nu närmast okontrollerad invandring med mer än 6000 registrerade asylinvandrare bara under de fyra senaste dagar, finns det nu inga andra möjligheter än att etablera tältläger på svensk mark. Detta är nog inte det som invandrarna föreställt sig och inte heller vad den svenska lokalbefolkningen vill ha.

  Att husera invandrare i tält i det svenska vintervädret i mörker, snö och kyla verkar vara en siste desperat åtgärd. Att inte heller ha kurage att sätta en övre gräns för invandringen innebär ju inget annat än att dessa tältläger kan tillåtas bli av samma storlek som de som man flytt från. Att för en kortare tid införa passtvång, vilket är möjligt inom ramen för Schengenöverenskommelsen, och som nu föreslagits av M:s partiledare, verkar alldeles nödvändigt.

  Inte heller krävs det någon större fantasi vad effekten blir i samhället av den dominerande mängden unga män utan utsikt att få något meningsfullt att syssla med under en avsevärd tid? Saknar de styrande i landet helt förmåga att tänka sig in i en sådan situation med de konsekvenser de kan ha på allmän samhällsoro och kriminalitet? Det är svårt att föreställa sig en regering med en större brist på sunt förnuft och ansvar för landets trygghet och säkerhet.
  Att lösa det på traditionellt vis genom att systematiskt tysta ned alla negativa konsekvenser fungerar inte då man saknar förmåga att tysta hela befolkningen utan endast kan tillämpa detta för officiella media, vilket hittills har lyckats med hjälp av alla samarbetsvilliga journalister. Men till slut kan inte ens dessa blunda för verkligheten.

  Liked by 4 people

 9. Sixten Johansson skriver:

  Det är uppenbart att välfärdssystemet och -systemtänkandet för länge sedan har svällt över alla bräddar och samtidigt stelnat i byråkratiska, fackliga, ideologiska gjutformar. Och den bistra sanningen är att det enorma välfärdsindustriella komplexet är politiskt och praktiskt omöjligt att skära ner utan en systemkollaps. Men var skulle de handlingskraftiga, tuffa liberaler och konservativa finnas som skulle klara av att hantera följderna av kollapsen och bygga upp ett bättre, slimmat system? De är ju precis lika mesiga, handfallna och hjärntvättade sedan barnsben som tokvänsterns och miljötomtarnas utopister. De fantiserande liberalkonservativa har sina ideologiska utopier, men saknar helt verklighetskontakt och erfarenhet. Bildligt talat kan deras nävar varken hålla i hammare eller spade, det är bara nappen som passar i nypan. Alla åtta partierna har diat samma välfärdsspenar och delar samma barnatro. Ute i den bistra verkligheten kvittar det lika vilkas utopier som ligger mera till vänster eller mera till höger.

  Liked by 2 people

 10. Maria M skriver:

  Mycket dåligt sätt att bli av med välfärdssystemet. Vi får både rättslöshet, otrygghet, ännu högre skatter men inga tjänster från staten.
  Inte ens nattväktarstat eller rättvisa blir kvar.
  Vill man reducera välfärden åt alla kan man börja skära i de mest absurda delarna istället för att massimportera invandrare.
  Ta bort ALLA förmåner för illegala migranter, förbjud tiggeri, ta bort retroaktiv föräldrapenning för migranter med stora barn som inte är födda i Sverige, listan kan göras lång.

  Liked by 3 people

  • Aha skriver:

   Det torde vara näst intill helt okänt för allmänheten att en immigrerande trebarnsfamilj med tre småbarn får ca 300 000 kr på ett bräde. Ersättningen rubriceras som retroaktiv föräldrarpenning. Inte undra på att Sverige är ett asyllandet som lockar.
   Detta har någon beslutat.

   Liked by 1 person

   • Maria M skriver:

    Nej, inte på ett bräde, där har du fel. Men de kan få över 6000 kr/barn och månad i 480 dagar i retroaktiv föräldrapenning, samma som för svenskar med låg inkomst.
    Men detta gäller även för arbetskraftsinvandrare, även de kan få det.
    Fråga mig inte varför.

    Liked by 1 person

 11. kim skriver:

  Om kristallkulan känns grumlig tror jag det duger gott att titta på dagens invandrartäta förorter för att få en bild av framtidens Sverige. Som före detta bosatt i Biskopsgården ser jag följande: En dysfunktionell skola, hög arbetslöshet, olika folkgrupper som bråkar med varandra, skottlossning, bilbränder, bidragsberoende, hög andel som inte pratar svenska, kvinnoförtryck, hederskultur, värderingar som är oförenliga med svensk lagstiftning, våld mot poliser, gängbildning, religiös fundamentalism, nedskräpning, skadegörelse och förakt för svenska folket. Den enda skillnad vi kan förvänta oss är förmodligen att situationen förvärras i framtiden, eftersom staten inte längre kommer att ha råd att sätta ekonomiska plåster på problemen.

  Liked by 2 people

 12. lenngo skriver:

  För den som betraktar sig som (någon sorts) liberal är beteckningen ”nyliberal” obehaglig eftersom den har kommit att användas med pejorativ konnotation, för att beteckna ett principfast hävdande av en daterad ideologi utan kontakt med verkligheten. Hur som helst, det är inte svårt att ta upp Patriks kastade handske utifrån en liberal grundsyn.

  1. Värna välfärdssystemet i princip, även om det kan finnas anledning att justera delar som har blivit absurda. Låt det gälla alla svenska medborgare. De som vistas i landet med uppehållstillstånd bör få del av basala välfärdstjänster, t.ex. sjukvård vid allvarlig sjukdom och skola för minderåriga.
  2. Ge skydd åt dem som flyr från omedelbar livsfara eller politisk förföljelse, med inriktning på att de ska kunna återvända när faran upphört (dvs. tidsbegränsat uppehållstillstånd).
  3. Effektivisera prövningen av asylskäl så att invandring utan asylprövning förhindras, så att besked om personen får stanna kan ges inom rimligt kort tid och så att de som inte får asyl i praktiken lämnar riket utan dröjsmål.
  4. Effektivisera rättstillämpningen så att statens våldsmonopol återupprättas inom områden där det hotas och så att företeelser som olaglig bosättning, kriminella nätverk och våldshandlingar (inklusive uppmaning till terrorism och annat våld) utreds och lagförs.

  Om de här åtgärderna genomförs på ett verkningsfullt sätt vore det märkligt om det inte skulle få effekter på flyktingströmmarna till vårt land.

  Liked by 1 person

 13. Anders skriver:

  Det är ju självklart att ett samhälle utan ett generellt välfärdssystem fordrar en stor och effektiv polisorganisation, och hårda straff. Det är ju därför USA fungerar.

  Liked by 2 people

 14. MartinBohman skriver:

  Fler poliser vore nog bra — och då menar jag poliser i YTTRE TJÄNST, inte fler pappersvändare!
  Men vore det inte bra mycket bättre att angripa problemet vid källan? Nämligen att OMEDELBART stänga gränserna!

  Det har gjorts förr — Googla på ”Luciabeslutet”.

  Och vad gäller ”internationella åtaganden”, så går Sveriges nationella säkerhet före allt sådant tjafs. Som det är nu, så har svenska myndigheter förövrigt ett enormt mycket MER generöst regelverk för mottagning av asylinvandrare än någon internationell konvention kräver; man ger asyl åt folk som INTE skulle vara berättigade till detta enligt FN:s regler.

  Dessutom kunde man — i likhet med Danmark — SLOPA alla absurda självpåtagna ekonomiska åtaganden, och Sverige skulle då inte längre skulle anses vara något attraktivt land att vilja bo i för dagens något övermaga migranter, som i strid mot reglerna väljer och vrakar mellan olika länder. Endast det bästa är gott nog för dem.

  Inga internationella konventioner tvingar Sverige att tex. dela ut RETROAKTIVA barnbidrag. Och inte heller att dela ut ”etableringsersättning” osv.

  En arbetslös ensamstående asylinvandrad kvinna med tre barn kan med dagens regler kvittera ut ca 20 000 kr/månad — SKATTEFRITT!

  Vill vi att Sverige ska bli ett land ungefär som dagens Sydafrika — med en gigantisk våldsbrottslighet?
  Bara för att i omvärldens ögon framstå som en ”humanitääär suuupermakt”? När sanningen är att omvärlden numera snarare skrattar åt oss och vårt vanvett?

  Liked by 1 person

  • tomas skriver:

   Det var ett annat debattklimat när Luciabeslutet togs 1989. Jag har inget minne av att man kallade Ingvar Carlsson för ”rasist”.
   ”Jag tycker nog Sverige är bland dom värsta länderna. Vi börjar komma till nån slags mental Nordkorea nu, tycker jag, där folk är väldigt så där…”
   Tobias Persson I Vardagspuls, TV 4, 30 mars 2015.

   Liked by 2 people

  • kim skriver:

   Martinbohman, du är en av de vassaste kommentatorerna på Det goda samhället, men låt mig få påpeka att det just denna gång blivit fel. Uppgiften om 20 000 skattefritt per månad stämmer inte. Den bygger på att olika ersättningar från Försäkringskassan staplas på varandra, men flera av bidragen är inkompatibla och betalas inte ut parallellt. Den verkliga summan minns jag tyvärr inte, men den är betydligt lägre. I övrigt instämmer jag i allt du skriver.

   Gilla

  • kim skriver:

   Tack, Maria M! Jag måste ha missat något eller räknat fel när jag försökte orientera mig i Försäkringskassans regelverk. Du och Martinbohman har rätt och jag är precis så chockerad över siffrorna som alla borde vara.

   Gilla

 15. Asiktenmin skriver:

  Gated communitys bevakade av medborgargarden, skyddande det lilla som finns kvar efter statens ”rån”, mot krävande mobbar av missnöjda. ”För Sverige i tiden”.

  Liked by 2 people

 16. sven skriver:

  Japp
  Det är himla mycket jättebråttom . . .

  . . tror dock att inte ens en tidsmaskin modell större
  om man inte är religiös behövs
  …. ett par stycken
  plus lite fler åtgärder också….

  Gilla

 17. Maria M skriver:

  http://www.svd.se/sjalvklart-att-pensionsaldern-maste-hojas
  Alla som skall försörjas och som inte har arbetat tillräckligt mycket när de går i pension? på minst garantipensionsnivån. Men de som har haft låg lön men jobbat hela livet- vad får de för det? Bonusen för ett helt arbetsliv är alltså 400 kronor.
  Varför skall invandrare arbeta när bidragsnivåer är höga?
  Nu vill Batra att man skall även bibehålla en del bidrag även när man får jobb. Suck!

  Gilla

 18. Einar skriver:

  Patrik sätter till en del fingret på potentiella konfliktytor, och det är mycket bra.

  Den historia människan lämnar efter sig är komplex. Att vi skall lära av historien låter sig lätt sägas. Men likväl tycks ändå två dimensioner ständigt återkomma när ett samhällen går sönder inifrån.
  Den ena dimensionen handlar om fördelning av resurser. Blir den allt för ojämn kan det leda till våld. En alltför ojämn fördelning skapar vinnare och förlorare. Upplevs den som skriande orättvis kan det leda till folkresning, våld och laglöshet. Välbärgade grupper kan ställas mot fattiga grupper. Ett relativt jämlikt samhälle, som det svenska, klarar därför av att värna allmän humanitet, och befästande av tillit.
  Den andra dimensionen handlar om etnicitet. En etniskt relativt homogen folkgrupp delar traditioner, historia, moral och seder människor emellan.
  Den har en insida av gemensamhet och identitet. Men den har samtidigt också en utsida. Och insidan skiljer ut sig från utsidan. En etnisk grupp måste förhålla sig till andra etniska grupper och/eller majoritetsbefolkningen – som har andra traditioner, historia, religion och moralisk grundsyn. Det här gäller även pluralistiska samhällen, men då blir bilden gärna mer mångfacetterad.
  Lever man nära varandra måste dessa skillnader kunna hanteras.
  Det gick dåligt i forna Jugoslavien. Det går dåligt i i Irak och Syrien. Och det går inte så bra i Malmö.
  Om den resursfördelande dimensionen och de etniska dimensionerna båda finns med i ekvationen, och skillnaderna är extra stora, ja då växer spänningarna i konfliktytorna och risken för att oroligheter och direkta krig skall bryta ut, blir då större. Vi ser tendenser redan idag, fast i mindre skala.
  Det moderna Sverige har praktiskt taget inga kollektiv erfarenhet av stora skillnader i fördelning av resurser. Än mindre etniska skillnader av större dignitet. Vi har hittills enbart suttit på åskådarplats när det gäller allvarliga etniska konflikter. Hur väl skickade är vi då att hantera de ekonomiska, men framförallt, etniska skillnader som Sverige nu hållet på att bygga upp?
  För hundra år sedan fick ett grannland, som vi delar landgräns med i norr, uppleva ett inbördeskrig, som ledde till sår i samhällskroppen som ännu inte helt läkt ut. Bror ställdes mot bror. Därefter också tre krigsperioder under anda världskriget, och med åtföljande krigsskadestånd under efterkrigstiden. Den här kollektiva erfarenheten borde ge tyngd när röster därifrån hörs.
  Men det är vi Svenskar, utan egentliga erfarenhet av etiska konflikter, krig och inbördeskrig, som utropat oss till en humanitär stormakt – inte det grannland som har smärtsamma erfarenheter av inre söndring och krig – som är de som bär på erfarenheten.
  Kan det vara så att vårt grannlands historiska erfarenheter gör dem lite mer försiktiga än vi, på andra sidan Östersjön? Att vår oerfarenhet gör oss mer aningslösa, och till och med stundtals lite kaxiga? Även de två andra grannländerna har också direkta krigserfarenheter i närtid. Också dem vill vi gärna näpsa. Vi med minst erfarenhet är den som höjer rösten.. Ibland hukar jag mig, lätt generad …

  Liked by 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack, Einar, ungefär samma budskap har jag försökt framföra i många år, inte minst i ett par nätfora i Tornedalen. Jag betraktar mig som halvsvensk / halvfinne, har över 40 års yrkeserfarenhet från kontaktytorna mellan svenskt och finskt, tornedalskt, samiskt, norskt, danskt. Jag såg tydligt den ”rikssvenska” överlägsenhetstron i förhållande till alla minoritets- och invandrargrupper redan i 80-talets Storstockholm. Även om nedlåtenheten internationellt sett är mild är den så tabubelagd och förträngd att den alstrar en grav förljugenhet. Det mest hoppingivande jag numera har sett är att just dissidenterna i alla läger både har blivit så smädade av otaliga inbilska godhetsfanatiker och samtidigt sett den stora befolkningens naivitet och därför har de gång på gång ödmjukt tvingats erkänna att grannländernas folk faktiskt är klokare…
   Det här skapar verkliga förutsättningar att börja möta andra folk på samma plan. Samma nedtagning på jorden måste förstås även motparten genomgå!

   Gilla

 19. Henric Ankarcrona skriver:

  Du har tänkt rätt, Patrik!
  I Dagens Industri den 29 sept skrev DNs förre chefredaktör Hans Bergström att av dem som beviljades uppehållstillstånd i Sverige under årets första åtta månader hade 11 % skyddsrätt enligt FNs konvention. De resterande 89 % har våra? politiker rådighet över.
  Kom ihåg den siffran: 11 PROCENT.
  Henric Ankarcrona

  Liked by 1 person

 20. Hedvig skriver:

  OBS!!!
  Apropå ditt inlägg …

  ”Den andra dimensionen handlar om etnicitet. En etniskt relativt homogen folkgrupp delar traditioner, historia, moral och seder människor emellan.”

  … kom jag att tänka på, att dagens postmoderna historiker, arkeologer och kulturvetare gör sitt yttersta för att revidera vårt svenska/nordiska kulturarv. Jag tror att det är mycket få svenskar som fått upp ögonen, för att vårt kulturarv troligen inom en snar framtid är utsuddat pga en genomgripande kulturrevision beordrad från högsta ort.

  Läs:

  http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/

  Läs också en initierad kritisk recension av den handbok som ska hjälpa alla muséeintendenter på alla muséer och övriga kulturinstitutioner runt om i landet, att sudda bort vår historia och vårt kulturarv:

  https://osterifran.wordpress.com/2013/10/08/att-stora-homogenitet/

  Liked by 1 person

 21. Andersson L skriver:

  Det du beskriver här är ju vad som föregår ett krig. Ett krig som våra politiker och media har drivit fram genom att inte ta ansvar och eftersom de fortfarande inte tar något ansvar så är vi med full fart på väg mot inbördeskrig. Det kan låta lite överdrivet men om de inte sätter stopp för inflödet snart så tror jag att det är det som kommer att hända.

  Gilla

 22. Gert B. skriver:

  ”Det välfärdsindustriella komplexet” är ett välfunnet uttryck. För egen del brukar jag säga ”den ofantliga sektorn”. Det är väl lika bra att helt officiellt deklarera att Sverige har fri invandring.
  Glöm för allt i världen inte att avveckla Migrationsverket och Försäkringskassan i samma stund.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.