Med tissen i mangeln

helena

Helena Edlund

Min salig mormor var en mycket vis kvinna, på det där speciella och ytterst jordnära sätt som man blir vis på när man är sprungen ur bönder som överlevt i generationer på barkbröd (nåja) och getmjölk. De norrländska skogarna danar karaktärer som inte har mycket till övers för dravel, som min mormor hade uttryckt det.

När saker och ting behövde sägas, så sa man helt enkelt som det var. Rakt upp och ner. Utan knussel. Det fanns uttryck för det mesta. Och när man satt fast i en sjusärdeles knipa, så fanns det ett bra uttryck för det också: Att sitta fast med tissen i mangeln.

Huruvida någon av mina kvinnliga anfäder de facto vid något tillfälle fastnat med sitt bröst i en mangel fick jag aldrig veta, men man behöver inte vara i besittning av en alltför livlig fantasi för att förstå allvaret i en sådan situation. Har man tissen i mangeln behöver man hjälp, och det snabbt. Det är, i en sådan situation, inte läge att komma med en Treo, en klapp på axeln eller några uppmuntrande ord. Då vill man komma loss. På riktigt.

Om Moder Svea kunde tala med rösten av en norrländsk bondmora, skulle hon med stor sannolikhet låta meddela att hon fastnat med tissen i mangeln.

Sverige skördar nu frukterna av att under många år haft en av världens mest generösa asyllagstiftningar med permanenta uppehållstillstånd, i praktiken kravlös anhöriginvandring och en politik som gett nyanlända snabb och fullständig tillgång till landets välfärdsapparat. Vi har strävat efter att vara en humanitär stormakt och att inte göra skillnad på människor – vilket är en god och hedervärd inställning. Vi har lyckats forma ett av världens minst rasistiska och mest välfungerande och toleranta samhällen och det har vi all rätt att vara stolta över.

Men.

”The road to hell is paved with good intentions” konstaterar nu till och med Expressen där Mats Larsson menar att Sverige uppenbarligen saknar förmåga och beredskap att leva upp till sin välkomnande inställning nu när allt fler människor i världen har ekonomiska och praktiska möjligheter att bege sig hit.

Att det inte handlar om någon tillfällig våg av flyktingar klargörs av bland annat Eurostat som visar att endast 21 procent av alla asylansökningar i EU lämnas in av syrier. I Sverige är siffran högre, 35 procent, eftersom Sverige ger PUT åt alla med syriskt medborgarskap. Övriga är i huvudsak ekonomiska migranter som söker en bättre framtid för sig och sina barn.

Jag förstår dem. Jag skulle ha gjort likadant om jag varit i deras skor. När allt kommer omkring har jag varit oändligt tacksam över att få åka hem till tryggheten i Sverige när jag på plats bevittnat misären i Afghanistan, Nordafrika eller på Balkan.

Den senaste veckan uppges 8 899 personer ha sökt asyl i Sverige. Hur många som inte låter registrera sig eller vilka dessa personer är, är okänt. Vi vet däremot att Migrationsverket har aktiverat sin krisplanläggning och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppgift att utreda hur Sverige skulle påverkas av en ökning av antalet migranter till 4 000 personer per dag under det kommande året. Ett sådant scenario innebär ett inflöde av 1 460 000 personer per år till Sverige.

Att påfrestningen på samhället redan nu är enorm tydliggörs av att Försvarsmakten den 6 oktober fick i uppdrag att planera för att insatsförbanden ska delta i mottagande och registrering av migranter. Samtidigt som allt fler röster menar att Sverige står inför en systemkollaps, där kommunerna saknar såväl ekonomiska som praktiska möjligheter att utföra det som staten ålägger dem, tydliggör regeringen sin vision för Sverige genom att göra – ingenting.

 

Fredagens presskonferens kungjorde inget nytt lucia-beslut, utan bestod av samma gamla ramsa som tidigare. Nyckeln tycks fortfarande vara att alla länder i Europa måste hjälpa till – men det har ju länderna tydligt signalerat att man inte avser att göra? Alltså väljer staten att lägga ännu mer ansvar på kommunerna – som redan signalerat att de inte klarar av ens den nuvarande situationen.

Desperate times calls for desperate measures och nu planerar alltså Sveriges regering för byggandet av gigantiska tältläger på svenskt territorium. Sverige kommer alltså att försvara öppna gränser och fri migration genom att låta människor byta tältläger i Jordanien mot tältläger i Jämtland. Det är självfallet tänkbart som en temporär krislösning, men som nämnts ovan tyder inget på att migrantströmmen kommer att minska.

Det tycks således finnas ett antal obesvarade frågor. För vad händer när tältlägren är fulla? När vi efter ett år har 1,5 miljoner människor boendes i flyktingläger – vad gör vi med dem som kommer år två, år tre och därefter? Nya konflikthärdar kommer ju tyvärr att tillkomma i världen och klimatförändringar kommer tvinga ännu fler att lämna sina hem.

Så hur många miljoner ska bo i flyktingläger och hur länge? Hur ska dessa människor få tillgång till utbildning, sjukvård, sanitet? Hur hanterar vi säkerheten i, och runt, dessa läger? Dessutom, en inte helt irrelevant fråga: Hur kommer människor som satsat allt de äger och har på att få en bättre framtid i Sverige reagera på beskedet att de ska bo i tält i minus 20 grader och djupsnö?

Gissningsvis inte med någon större entusiasm.

Jag vet att jag inte skulle vilja bo i ett tältläger med mina barn och jag kan därför inte försvara att någon annan ska behöva göra det heller. Den socialdemokratiske opinionsbildaren Johan Westerholm menar att det är tänkbart att regeringens nästa steg blir att införa den lagstiftning som formulerats i den statliga utredningen SOU: 1993:89 ”Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpbehövande”. Den innebär att staten kan tvångsrekvirera privatbostäder för att ge flyktingar tak över huvudet.

Det är en spännande tid som väntar, och då har jag inte ens frågat mig hur regeringen tänkt sig det där med välfärden? Det faller ju på sin egen orimlighet att befolkningen kan ökas med 1,5 miljoner per år, där alla ska få tillgång till utbildning, barnbidrag, försörjningsstöd, pensioner och så vidare.

I mina öron vittnar fredagens presskonferens om en allt annat än humanitär inställning både till de människor som är på väg till Sverige, och till dem som redan befinner sig här. Snarast är det den humanitära stormaktens undergång vi hört presenteras.

Samtidigt har Sveriges statsminister förklarat att ”vi kan klara det”. Men kan vi verkligen det, eller lider Sverige av så svår humanitär megalomani att vi stjälper när vi hjälper?

Världen brinner, 60 miljoner människor beräknas befinna sig på flykt. Matbristen i konfliktområdets flyktingläger tvingar hundratusentals människor att välja mellan att stanna och svälta eller återvända hem och slaktas av IS. De som har ekonomiska möjligheter kan anlita flyktingsmugglare och riskera livet för att försöka ta sig till Europa – bara för att välkomnas i ett tältläger i svenskt vinterlandskap. Våra kommuner vädjar om hjälp eftersom de inte klarar av att utföra sina skyldigheter gentemot medborgarna. Samhällssystemen faller samman och samhällskontraktet är uppsagt. Våra gränser står vidöppna och vi har inte en susning om vem som är offer och vem som är förövare bland dem som anländer.

Moder Svea sitter med tissen i mangeln. Kan någon vara vänlig att trycka på nödstoppen?

66 reaktioner på ”Med tissen i mangeln

 1. Stefan Hill skriver:

  Flyktingar har olika skäl att fly. Vissa är legitima andra inte. Kom ihåg att även doktor Mengele var en flykting, från en krigszon.

  Jag hjälper de ortodoxa eritreanerna att starta en kyrka i Sverige och får då träffa många eritreaner som fått asyl i Sverige. Tyvärr fortsätter den förföljelse som de flytt ifrån i Sverige. Den eritreanska regimen har nämligen byggt upp en effektiv kontrollapparat i Sverige. Denna syftar främst till att exploatera eritreanerna ekonomiskt men även till att förhindra dem att agera demokratiskt mot regimen i Asmara.

  Idag kommer asylsökande från Eritrea som anger att de är förfölja av regimen i Asmara som aktivt arbetar med att förfölja människor för regimens räkning. Detta är tydligen inte nog för att förverka asylrätten.

  Faktum är att vissa är så säkra på att kunna utnyttja det svenska systemet att de börjar sin regimvänliga verksamhet innan de fått asyl. Jag har försökt informera Migrationsverket om sådana fall men mötts av tystnad och ointresse.

  Det svenska systemet idag: Bödel och offer behandlas lika. Kriminella på flykt får PUT och tar platser som legitima flyktingar skulle ha behövt.

  Världens sämsta invandringspolitik.

  Liked by 5 people

  • Hedvig skriver:

   Skrämmande! Har du mailat den här informationen till Migrationsverkets ledning? Om inte – gör det! En möjlighet är också att maila din information till regering och riksdag och avvakta svar.

   Liked by 1 person

   • Hedvig skriver:

    Svar till Jan Bengtsson, nedan:

    Som svenska medborgare har vi inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Som t ex att vara politiskt aktiva och göra vad vi förmår, för att upprätthålla vårt demokratiska välfärdssamhälle.

    Gilla

 2. Einar skriver:

  Det går naturligtvis att göra fler liknelser än den med mangeln. Här är ytterligare en;

  Ett akutsjukhus fungerar efter principen att man i stunden sätter in akut hjälp.
  Därefter skrivs patienten ut. Ingen skulle komma på iden att varje inkommande patient också skulle bosätta sig på sjukhuset för resten av sitt liv, när de var färdigbehandlade. Att bygga akutsjukhuset som saknade utgång och bara har en entre, ter sig knappast som klokt. Och att dessutom välkomna anhöriga att också bo på sjukhuset för tid och evighet, skulle nog betecknas som än mindre klokt. För om den principen gällde i vården, fick vi ständigt bygga nya sjukhus. Att inte skilja på bo och leva, och att ge akut hjälp, vore knappast något som någon skulle betecknas som klokt. Att ständigt bygga nya sjukhus när det var fulla, skulle antagligen betecknas som galet. Och att även patienter som helt saknade vårdbehov, ändå skulle beredas plats på sjukhuset, för resten av sina liv, skulle nog betecknas som rent vansinne. Men ändå agerar ansvariga så när det gäller migrationen. Varför?

  Liked by 2 people

 3. Asiktenmin skriver:

  Nödstoppen skyddas av regeringen och stora delar av oppositionen, ingen får röra den. Varför ingen får röra nödstoppen förklaras med, att läget är exceptionellt, människor flyr från kriget i Syrien, och vi ska ta ansvar. Men det är en klar minoritet som kommer från Syrien, och vårt ansvar både för minoriteten från Syrien, och merparten, som inte kommer från krigsområden är enligt mig begränsat av våra resurser. Varför medborgare i Sverige ska göra ekonomiska, sociala, mentala och känslomässiga uppoffringar för okända individer som på oklara grunder kommer hit övergår mitt förstånd. Men så sitter jag inte på någon maktposition.

  Liked by 1 person

  • Maria M skriver:

   Ja, människor ”flyr”. Och då väljer de att komma till just Sverige.
   Passerar flera säkra länder efter år i andra länder. Turkiet använder sig av migranter för att sätta press på EU, varför just Sverige skall ta hälften av migranter, varför även EU medborgare söker asyl i Sverige, varför gör regeringen så här mot egen befolkning?

   Gilla

 4. Henric Ankarcrona skriver:

  Att gissa vilka motiv som ligger bakom våra politikers feghet, det går inte. Deras beteende kan vi bedöma. Dessvärre framstår agerandet som huvudlöst, precis på detsätt Du så väl beskriver.
  Kanske kan DÖ hädanfärd ändra på läget så att de långsiktiga konsekvenserna av massinvandringen kommer med när politiska beslut ska fattas?
  Skriver en naivt optimistisk medborgare
  Henric Ankarcrons

  Liked by 1 person

  • kim skriver:

   Jag hyser samma försiktiga förhoppningar som du. Kristdemokraterna utgör trots allt ett mycket litet parti och är (var) på intet sätt avgörande för DÖ. Övriga allianspartier hade utan problem kunnat fortsätta hävda DÖ:s förträfflighet och valt att hålla fast vid den. Det gjorde de nu inte. Istället valde de att överraskande kvickt begagna sig av första bästa nödutgång. Vågar vi tro att verkligheten nu har börjat sippra in genom sprickorna i den ideologiska fasaden?

   Gilla

 5. Ulla L skriver:

  Väldigt bra skrivet, Helena. Dock har det funnits både enskilda personer och ett parti som i många år sagt att vi måste trycka på nödstoppen. I stället har makteliten hejat på ”öppenheten”. Och så finns det ett parti, Centerpartiet, som vill att Sverige ska växa till en befolkning på 30 miljoner och som ropat Kom Hit. Och då antar jag att det är på en överskådlig tid (om det skulle vara om 100 år är det ju fullständigt meningslöst att prata om det till de nu levande väljarna). Hur Sverige ska kunna klara det, utan kaos, uppror och kanske inbördeskrig? Det skulle jag gärna vilja veta. Tyvärr ger Centerpartiet fel signaler till dem som är aningslösa och naiva och inte förstår att välfärden inte är oändligt utan finansieras av dem som jobbar och betalar skatt. Det är mycket, mycket oansvarigt.
  Och hur kan regeringen tro att andra länder också vill bli som Sverige, ett land i kaos och nära systemkollaps?

  Liked by 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   ANNIE har ”lite” att förklara!

   Man häpnar över hennes popularitetssiffror…
   Är Svensken fullt så NAIV…

   Då blir åtminstone jag livrädd…

   Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Kanske till slut det ändå finns förnuftiga personer som inser att något måste göras och som makt därtill. Dagens situation är helt utom kontroll och kan närmast jämföras med en naturkatastrof. Nu kommer inte bara den lilla medborgaren att drabbas utan även den skyddade överheten, vilka helt bär ansvaret för dagens ohållbara situation.

  Gilla

 7. BjörnS skriver:

  Det finns tyvärr mycket att säga om allt detta. Ygeman förklarade tidigare hur svår situationen var i flyktinglägren och att FN behöver pengar till mat. Den kraftfulla åtgärden var att skänka 25 miljoner (!) kronor. Jämför det med vad insatserna i Sverige kostar. En sådan felprioritering är ett till tecken på den humanitära stormaktens förfall.

  Det är dags att damma av de gamla tankarna om ett samhällskontrakt där staten åtar sig beskydd, rättskipning mm i utbyte mot skatt och lydnad. Låt mig börja med min egen del. Jag betalar en av världens högsta skatter och jag är en laglydig medborgare. Vad gör staten?
  1. Skydd: en försvarsmakt som 2019 kan klara ett begränsat angrepp på ett ställe i en vecka.
  2. Rättsystem: polis som inte åker på vardagsbrott. Äganderätt som sätts ur spel genom att ockupation av privat mark och fastigheter tycks vara ok. No-go zoner som växer i antal. Osv, osv…
  3. Utbildning: allt sämre i internationell jämförelse.
  4. Sjukvård: underdimensionerad.
  5. Bostadspolitik: brist på bostäder över hela landet. Våra barn kommer att flytta hemifrån sent i livet.

  Listan kan göras längre, mycket längre. Samtidigt får viss politik inte ifrågasättas och den får kosta vad som helst. Jag vill se en långsiktigt hållbar invandringspolitik som konkret specificerar hur vi ska klara integrationen. Jag vill ha en rättsstat. Bryter man mot lagen ska det beivras oavsett om man är vit, medelålders, rom eller illegal invandrare. Jag vill ha politiker som värnar sina uppdragsgivare, dvs oss väljare. Intill dess lutar jag mot att se samhällskontraktet som uppsagt av staten.

  Liked by 1 person

 8. Jan W skriver:

  Helena!
  Jag hyser samma oro som den du beskriver. Det är en oro som också gäller min personliga situation.

  Jag lyssnade på radioutsändning från regeringens presskonferens. Där framkom att regeringen gör …..

  .. ingenting … för att hejda kaoset.

  Jag tycker det måste beskrivas så. För det man konkret gör är så totalt inadekvat att det inte kan beskrivas på nåt annat sätt.

  Ingenting för att försöka stoppa i inströmningen. Utom meningslöst prat förstås om att alla länder i Europa måste hjälpa till. Men det är ju ingenting regeringen kan beordra fram, vilket statsministern kanske tror eftersom det var det enda konkreta som föreslogs på den fronten ( av vad jag hörde).

  Förutom en oro för vad som kommer att bli direkta följder för det svenska samhället är jag också orolig för indirekta konsekvenser i form av påverkan på det politiska landskapet.

  Vad händer när väljarna konkreta känner att lag och ordning inte längre gäller. Att äganderätten inte längre kan respekteras. När människor som på olika sätt är beroende på välfärdssystemet i väsentligt mindre utsträckning kan lita på detta. Samtidigt som inga av de traditionella partierna tycks bry sig om dem och deras (våra) intressen.

  Liked by 1 person

  • Gert B. skriver:

   I stället för att agera på ett för landet ansvarsfullt sätt, så ”hotar” Löfven med att upprätta tältläger. Är det Löfvens sätt att försöka begränsa flödet av människor till Sverige? Genom en kraftig ”pushfaktor” ? Så att regeringen ska slippa ta det ytterst obekväma beslutet att stänga landets gränser? Kan regeringen agera så fegt?

   Gilla

 9. Carpe Diem skriver:

  Vilken märkliga krönika Helena, du verkar tycka att flyktingtrycket mot Sverige just nu är ohållbart vilket jag och många svenskar håller med om men vad innebär det att trycka på nödstoppet, vad är dina konkreta förslag Helena?

  Du skrev i en tidigare kolumn att du fått utstå mycket kritik för dina åsikter om den svenska invandringspolitiken och det är kanske inte så konstigt med tanke på att du aldrig klart ut skriver hur flyktingvågen skall stoppas, med kulsprutor som en Sverigedemokrat föreslog för någon vecka sedan eller genom fredligt samarbete i EU.
  Det vore upplysande om du kunde vara mer konkret på den punkten Helena och en sådant klarspråk skulle säkerligen tysta dina kritiker för jag är säker på att du inte tänker stoppa flyktingarna med verkanseld mot kvinnor och barn.

  Gilla

  • Groucho skriver:

   Som Widar Andersson tog upp i en krönika i Dagerns Samhälle häromdagen: utlänningslagen ger möjlighet att stänga gränserna om situationen anses exceptionell. Det skulle innebära att andra länder tvingades ta ett större ansvar. Och varför inte! Sverige har redan tagit en oproportinerligt stor del av ansvaret för flyktingmottagningen i Europa, per capita 3 – 4 gånger mer än till exempel Tyskland. Sverige har redan ansträngt sig långt utöver vad landet kan långsiktigt hantera. Dags för andra länder att göra sitt – Men jag är rädd att våra politiker inte klarar av att abdikera från den humanitära stormaktsstatus som de hittills solat sig i.

   Liked by 1 person

   • Eva skriver:

    Att argumentera med guilt by association – finns det något bättre 🙂 Det är väl bara små barn som inte genomskådar det. Visst vore det bra om Helena satt inne med svaret på vad som ska göra, men inte ens de tusentals som har det som heltidsjobb att ta fram ett svar lyckas ju prestera något. Så konstigt att ansvaret landar på Helena.

    Liked by 1 person

   • Carpe Diem skriver:

    Hej Eva, här kommer mitt svar. Helena skriver att hon villl att ”någon skall trycka på nödstoppen” men hon berättar inte vad ett sådant nödstopp skulle innebära i form av lagändringar, avhysningar av flyktingfamiljer och insatser av polis, militär och hemvärn för att spärra gränserna.
    Kanske har Helena en lösning som leder till att flyktingarna på eget bevåg och utan våld väljer ett annat land men det vet vi inte för Helena radar bara upp problem som alla känner till men kommer inte med några lösningar.

    Om Helena definierade sin syn på vad ett ”nödstopp” skulle innebära så skulle hon också slippa kopplas ihop med extrema åsikter som hon säkert inte delar men som så länge hon väljer att inte presentera några egna lösningar faktiskt kan förknippas med.

    Gilla

  • Gert B. skriver:

   Det är en stor del av problemet. Flyktingar!? Endast en liten del ”flyr för sina liv” som det brukar heta. De flesta är migranter, sociala turister och lycksökare. Nationen Sverige har ingen skyldighet att släppa in dessa människor och försörja sem. Dessutom skall asyl sökas i första säkra land. I Sverige finns således noll flyktingar då vi ej har krig i våra grannländer.

   Liked by 2 people

  • Lisa skriver:

   Jadu, antagligen genom tillfälligt stängda gränser pga KRISsituation!
   Sedan SIGNALER – halvera bidrag etc eftersom staten helt enkelt inte klarar av att ge allt till alla! Även till dem som aldrig betalat en krona skatt till det svenska välfärdssystemet och aldrig bidragit med något. Det är ju inte rätt helt enkelt!
   Riktig flykting – mat visst, tak över huvudet – visst – fred – ja, ännu.
   Men allt åt alla – det håller liksom inte….
   Eller har du ett magiskt trollspö kanske??
   F ö är Helena skarpögd och Ansvarsfull!
   Till skillnad från vissa andra….

   Gilla

  • Börje Nilsson skriver:

   CARPE DIEM:

   Problemet i den här situationen är inte i första hand en ”flyktingkatastrof”, utan främst en ohejdad folkvandring från fattigare länder. I en värld med miljarder fattiga är behoven obegränsade och man måste inse att de miljoner som vill komma hit och få permanent uppehållstillstånd och därigenom livstids försörjning av en så dyr välfärd som vår, helt enkelt är för många. Vårt land kan inte försörja alla behövande i världen, hur mycket man än vill. Det är absurt att sådana självklarheter ska behöva påpekas. Det är hög tid för realism och att fokusera på hur resurserna i ett litet land som vårt ser ut i förhållanden i första hand till våra egna behov för att upprätthålla vårt välfärdssamhälle.

   Här är konkreta förslag till åtgärder:
   – Inför genast tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta och agera efter principen om första asylland. Flyktingar som kommer till Europa ska, enligt reglerna, stanna i första landet de kommer till och söka asyl där, inte shoppa asyl i länder som Sverige där de tror de får mest förmåner.
   – Upprätta inre gränskontroller i Europa, dvs gränspolis måste kontrollera vem som kommer hit från grannländerna. Vi vill inte, som läget är nu, vara en potentiell fristad för terrorister eller en dold främmande armé att komma och gå utan kontroll.
   – Ge polisen de resurser som behövs för att upprätthålla lag och ordning, säkerhet på gator och torg, och utvisa snarast alla som befinner sig illegalt i landet. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli.
   – Vi måste omedelbart skicka en tydlig signal till omvärlden, inklusive alla flyktingar, att i Sverige är det från och med nu för överskådlig framtid fullt. Vi behöver ekonomisk återhämtning om inte landets välfärdssystem ska kollapsa helt. Det är hög tid för samhällelig självbevarelsedrift!
   – Landets ansvariga måste skicka en kraftfull signal till alla i det här landet att nu är det hög tid att nyktra till från alla utopier och att istället fokusera på vår egen säkerhet. Vi är i akut behov av att försvara vårt lands gränser, säkerheten på gator och torg, demokratin, välfärden och vår framtid!

   Liked by 1 person

   • Carpe Diem skriver:

    För det första låt oss konstatera att Sverige är beroende av invandring om vi vill undvika en ekonomisk recession. Utan massinvandringen så hade vårt lands ekonomi varit i recession precis som den finländska och japanska, två länder som valt bort en generös invandring och nu får betala priset i form av arbetslöshet och nedskuren välfärd i Finland och skenande statsskuld i Japan.
    Samtidigt så är det naturligtvis i längden omöjligt att ta emot 1000 flyktingar per dag, flyktingarna måste fördelas så jämt som möjligt mellan EU:s medlemsländer

    Din förslag är alla realistiska men det finns ett problem, utan ett samarbete mellan länderna i Europa så kommer inte dina förslag om gränskontroller att fungera men anledningen till att det kommer hit så mycket flyktingar är ju att hela systemet för asyl och flyktingmottagande brutit samman i EU.

    Flyktingfrågan kan alltså bara lösas genom internationellt samarbete, utan ett sådant samarbete så spelar det mycket liten roll vilka beslut som fattas eller inte fattas i Stockholm.

    När det gäller dina förslag om vad svenska myndigheter ändå kan göra på egen hand utan att blanda in EU så är jag skeptisk till dem. Att utvisa illegala invandrare som inte vill uppge varifrån de kommer blir svårt och frågan är om en strikt gränskontroll som den ungerska verkligen har ett stöd i den svenska folkopinionen.

    Gilla

  • Börje Nilsson skriver:

   CARPE DIEM:
   Du skriver ”låt oss konstatera att Sverige är beroende av invandring om vi vill undvika en ekonomisk recession.”

   Det verkar som att du aldrig läst Tino Sanandaji. Du rekommenderas uppsöka hans blogg, http://www.tino.us/, och botanisera bland hans bloggposter som kullkastar alla tankar om att det finns några som helst utsikter att denna pågående invandringstsunami kan bli en lönsam ”investering”.

   Du blandar ihop – å ena sidan – arbetskraftsinvandring av personer med humankapital nog att tillföra något till vårt högkostnads- och högspecialiserade land, och – å andra sidan – import av lågutbildade unga män som knappt kan ett ord svenska.

   Det rör sig inte om ”högutbildade” som kommer hit från de aktuella u-länderna i någon nämnvärd omfattning. Tino säger till exempel att ”En av SVTs fräckaste lögner är ”kompetensregnet” av högutbildade nyanlända. SCB mäter nyanländas utbildning genom självrapporterade enkäter och rapporterar att ca 10 procent av Syrier är högutbildade jämfört med ca 25 procent bland befolkningen som helhet, definierat som tre års eftergymnasial utbildning.” Om man bortser från vad media vill låta påskina och tittar närmare på statistiken, är det tydligt att den överväldigande majoriteten av de som kommer hit är – med SVENSKA mått mätt – lågutbildade, samtidigt som behoven av lågbildad arbetskraft i vårt land är mättade för länge sedan.

   All statistik pekar på att det tar, om ens någonsin, närmare 10 år innan de kommit in i arbetslivet och kan bidra, allt medan vi försörjer dem varje dag tills dess. Och dessa siffror gällde innan den nu pågående invandringstsunamin av folk som kommer hit för att ta av våra välfärdsresurser. Vem som helst begriper att vi långt innan de tio åren gått kommer att drunkna av vår försörjningsbörda.

   Och om det nu är så lönsamt, varför tar t ex inte övriga EU-länder emot lika många per capita som Sverige? Vad är det Sverige vet om denna ”lönsamhet” som våra grannländer Norge, Danmark och Finland inte vet? Varför envisas i stort sett endast Sverige och Tyskland med denna hycklande och katastrofala politik?

   Krig och oroligheter i Mellanösterns och Afrikas brutala diktaturer kommer att fortgå och det kommer realistiskt sett inte att bli någon ände på det under överskådliga decennier, om ens någonsin. Även om alla som kommer hit från sådana länder vill och kan jobba, finns det inte på långt när jobb till tillräckligt många att de kan försörja sig.

   Så nej, om man vill ta emot flyktingar av humanitära skäl, säg det då, istället för att försöka få folk att tro att det är något som är lönsamt.

   Man måste eftersträva fakta och ärlighet som underlag för diskussionen och inte önsketänkande.

   Men detta är egentligen en helt överspelad diskussion. Vi måste tänka på vår egen säkerhet nu.

   I alla andra sammanhang betonar skribenter t ex på landets kultursidor att man inte ska underskatta kulturens betydelse. Märkligt nog vill man dock inte göra det när det gäller individer som stöpts i våldsbejakande kulturer från Mellanöstern, kulturer som utgjort grogrund för några av jordens mest brutala diktaturer.

   Finns det någon realism i att tro att dessa hundratusentals unga testosteronstinna män – kvinnor och barn utgör bara en liten bråkdel – att som arbetslösa sitta stilla, lika lite som så många av deras landsmän redan gjort i Sveriges 55 exploderande no-go-zoner? Vi har i praktiken redan fått till oss en gigantisk armé av unga män som vi inte vet om de tillhör fienden eller ej, och inflödet bara fortsätter. Vi har redan en eskalerande kriminalitet de senaste tio åren som polisen tappat kontroll över. Vad vi sett hittills lär bara vara en västanfläkt mot det som komma skall.

   Varför visar våra politiker inte minsta samhällelig självbevarelsedrift? Varför vill man fortsätta att utsätta Sverige för denna gigantiska säkerhetsrisk?

   Svenska medborgare måste kunna förvänta sig att, oavsett vad som händer i omvärlden, ska de sätta Sveriges folks intressen i första hand, inte folk från andra länder.

   De som tagit sig hit får vackert bege sig dit de kom ifrån igen, om det sedan är tillbaka till flyktinglägren de kom ifrån så må det vara så. Sådan är den hårda verkligheten, men så måste det också vara. Australien har agerat så och de har numera skyddat sitt land mot kollaps och så måste även Sverige och hela Europa göra.

   Sverige har ingen skyldighet att gå under vare sig som ekonomi eller nation pga de eviga krigen bland Mellanösterns och Afrikas diktaturer.

   Vi svenskar har bara ett land i världen, det finns ingen annanstans en vanlig bemedlad svensk kan ta vägen. Vi måste därför försvara vårt lands framtid innan det är försent!

   Liked by 1 person

   • Börje Nilsson skriver:

    Det ska stå: Vi svenskar har bara ett land i världen, det finns ingen annanstans en vanligt bemedlad svensk kan ta vägen. Vi måste därför försvara vårt lands framtid innan det är försent.

    Gilla

   • Carpe Diem skriver:

    Européer har när det gäller våld, krig och terror inte mycket att yvas över, vår kontinent har under det senaste århundradet skakats av två världskrig, Förintelsen och kommunismens Holodomor i Ukraina. Men efter andra världskriget skärpte vi oss och anammade mångkultur och förkastade nationalismen som nästan förstört vår kontinent.

    De människor som nu flyr från krigen i Mellanöstern är trötta på våld, det är därför de flyr hit. Du verkar tro att människor från Mellanöstern är helt annorlunda än européerna och därför alltid har varit och alltid kommer att vara präglade av våldsamma konflikter men det är fel. Under nittonhundratalet så var Syrien och Irak betydligt tryggare än Hitlertyskland eller Sovjetunionen.

    Den som oroar sig för att invandringen skulle göra Sverige till ett våldsammare land bör betänka det faktum att antalet mordoffer/ år faktiskt minskat de senaste kvartsseklet i takt med att andelen svenskar med invandrarbakgrund ökat. Sverige har alltså blivit ett radikalt tryggare land sedan början av nittiotalet trots att journalister ibland använder hittepåord som ”no-go zoner”.

    Om Tino Sanandaji har rätt i sina beräkningar så borde Finlands ekonomi vara i ett mycket bättre skick än vår. Finland för ju en mycket restriktiv invandringspolitik och borde om Tinos teorier stämmer tjäna miljoner, kanske miljarder euro på att inte ta emot stora mängder flyktingar.
    Sanningen är dock annorlunda, Finland har högre arbetslöshet, högre statsskuld än Sverige och landets ekonomi är i recession, resultatet är brödköer och nedskärningar i välfärden
    .
    Detta är något som antagligen förvånar Tino Sanandaji men inte andra nationalekonomer.
    Nationalekonomer och demografer vet att länder med låga födelsetal och åldrande befolkning måste ”importera” unga människor i arbetsför ålder för att undvika de problem som drabbat inte bara Finland utan även Japan men som som Sverige undvikit genom att öppna landets gränser för flyktingar.

    Svenska och tyska politiker har tagit denna kunskap till sig men i andra länder så är politikerna rädda att stöta sig med en irrationell främlingsfientlig opinion.
    Vilken tur att vi i Sverige fram tills haft ett så klokt folk som inte dårats av främlingsfientliga populister och att vi har så kloka politiker som genom att stå upp för dagens generösa invandringspolitik räddat Sverige från ekonomisk recession och nedskärningar i välfärden!

    Gilla

  • Börje Nilsson skriver:

   Med risk för att fresta på redaktörens tålamod, det är väl egentligen inte meningen vi ska ha en separat diskussion här, men så kort som det går:
   – Finland har sina egna skäl till varför deras ekonomi är dålig. Du kanske hört talas om Nokia och dess fall? Du kanske hört talas om EUs restriktioner i för Finland viktig handel med deras stora granne Ryssland? Finland behöver definitivt inte få ytterligare black om foten genom att importera hundratusentals lågutbildade. I högspecialiserade länder kommer dessutom allt fler arbeten att ersättas av digitalisering, Googla rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige” av Stiftelsen för strategisk forskning. Hur vi ska klara den utvecklingen för oss som redan bor här är en gigantisk utmaning i sig, innan vi tar hit hundratusentals ytterligare överflödiga att försörja. Återigen, håll dig till att förespråka invandringstsunami av humanitära skäl om det är det du vill, men att argumentera för att det behövs av ekonomiska skäl är rena vansinnet.
   – Kultur: Du har åter missat att det inte rör sig om en ”flyktingkatastrof”, utan det mest handlar om är att man vill komma hit för att få vår välfärd. De vill att vi ska betala deras studier, de vill att vi ska betala deras tandläkarbesök, de vill allt möjligt som inte finns i av deras egna våldsbejakande kultur förstörda länder. Om du att det är en slump att analfabetismen enligt FN-rapporter är ett framträdande drag i muslimska länder har du inte läst på om deras kultur. Tror du det finns minsta chans att hundratusentals människor över en natt plötsligt ska bli kompromissvänliga, fredliga svenskar som tror alla andra om gott? Du underskattar skörheten i det samhällskitt vi byggt upp i vårt land under 200 år av fred. Om man däremot med modersmjölken vuxit upp i länder som baseras på våld, krig och terror och den starkes rätt snarare än samförstånd, tror du att det är något man plötsligt lämnar bakom sig när man träder över nationsgränsen till Sverige? Det må vara hänt att det skulle gå att integrera med några enstaka invandrare i taget, men när de kommer i hundratusentals på en gång, är det snarare vi som kommer att integreras i det våld de tar hit, se åter de 55 no-go-zonerna som exempel, eller det faktum att Sverige det senare decenniet seglat upp som världens våldtäktsnation nr 2 efter Sydafrika. Hur många svenska kvinnor ska duka under för denna påtvingade? Om de som kommit från Mellanöstern är så trötta på våld, varför präglas varje stadsdel i Sverige där de är i majoritet av våld? Kort sagt, du underskattar kulturens betydelse. Och du, visa lite empati och respekt med de svenskar som av olika skäl tvingas bo kvar i no-go-zonerna och som inte längre vågar gå ut om kvällarna, de anser säkert inte att no-go-zoner är ”hittepå” och att Sverige blivit tryggare sedan 90-talet.
   – Du drar ”Europas skuld-kortet” som vänstern brukar göra. I korthet, den största anledningen till det största kriget var i själva verket olika former av socialism och totalitär kollektivism (Tysklands National-SOCIALISM och Sovjets kommunism) snarare än något annat, men det är något som socialister av förklarliga skäl gärna talar tyst om. Det är i och för sig en lång diskussion i sig som vi får ta en annan gång. Mångkulturen har dock samma utopiska gener som socialismen, innebär samma påtvingade totala samhällsomdaning och är potentiellt lika förödande. Vi européer besegrade, genom USAs stöd, socialismen två gånger under 1900-talet i 2VK och Kalla kriget. Det är bedrövligt att vi skulle behöva USAs stöd igen när den socialistiska hydran nu hotar kontinenten ytterligare en gång, om än i ny skepnad.
   – Antalet mordoffer/år har minskat pga akutvården har blivit bättre, men sammantaget har våldet ökat väsentligt, se bl.a. Sanandaji. Var bilbränder vardagsmat på 90-talet? Hur ofta såg du granatkastning och stenkastning och våldsamt upplopp mot polis, som idag?
   – Sammantaget: Kom igen när du kollat fakta och inte bara rakt av sväljer de desperata halmstrån som den vänsterpopulistiska propagandan i SVTs m fl kampanjjournalistik greppar efter.

   Liked by 1 person

   • Carpe Diem skriver:

    Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor skriver följande om orsakerna till den ekonomiska krisen Finland hamnat i, citat: The downgrade reflects our view of the risk that the Finnish economy could experience protracted stagnation because of its aging population and shrinking workforce” http://www.reuters.com/article/2014/10/10/finland-ratings-sp-idUSL6N0RY0V220141010

    Finländska ekonomer förklarar hur en ökad invandring skulle förbättra det ekonomiska läget:http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/29/eva-rapport-finland-klarar-sig-inte-utan-invandring
    Kanske anser du att dessa ekonomer är socialister och vänsterpopulister, vad vet jag?

    Du anser att Europas olyckor under förra århundradet berodde på socialismen och jag har egentligen inget att invända mot det men du verkar ha glömt att socialismen som ideologi föddes i Europa och att dessa våldsamma socialister var européer.
    Om Tyskarna kunde glömma sitt våldsamma socialistiska förflutna som bland annat resulterande i byggandet av gaskammare så kan säkerligen Syrier göra det ännu snabbare, de har ju aldrig nått så långt på våldets väg att de börjat bygga europeiska förintelseläger.

    Om det var enbart sjukvårdens förtjänst att antalet mordoffer minskar så borde den utvecklingen mot minskat våld börjat långt tidigare än 1990, sjukvården har ju utvecklats med stormsteg under efterkrigstiden. Mobbning och våld mot kvinnor och barn var inte kriminaliserat på 60-talet men accepteras inte längre av samhället. Självklart leder en sådan förändrad inställning till förändrade beteendemönster, färre mordoffer och fler anmälningar.

    Gilla

  • K-E skriver:

   Carpe Diem, vem är du?. Du försvarar hela tiden fri invandring fastän du inte skriver ut det i klartext. Och att skriva om verkanseld är ju sanslöst fastän du lindar in det i ”är säker på att du inte” osv.. Jag har sett dina inlägg några gånger tidigare och nu måste du ställas till svars. Detta är ett par dagar för sent men jag får säkert anledning att återkomma.

   Gilla

  • Börje Nilsson skriver:

   CARPE DIEM:

   Angående Finland: Jag har tittat på artiklarna du länkade till. Du blandar återigen ihop – å ena sidan – arbetskraftsinvandring av personer med skola, språkkunskaper, högutbildning, kulturell samhörighet och humankapital nog att tillföra något till sådana högspecialiserade länder som Sverige eller Finland, och – å andra sidan – import av så kallade ”flyktingar”, bestående av ett blivande trasproletariat av lågutbildade vuxna män, många praktiskt taget analfabeter, utan språkkunskaper och med väsentligt annorlunda, för att inte säga bristande, syn på människovärdet och starka kulturella skäl mot att låta sig assimileras och fungera i det svenska samhället. Snälla. Tänk.

   ”Om Tyskarna kunde glömma sitt våldsamma socialistiska förflutna som bland annat resulterande i byggandet av gaskammare så kan säkerligen Syrier göra det ännu snabbare, de har ju aldrig nått så långt på våldets väg att de börjat bygga europeiska förintelseläger.”
   – Detta är för det första ett goddag-yxskaft-argument. Om vi som nu sker invaderas av hundratusentals frustrerade män från våldskulturer blir inte risken med detta mindre för att Europa varit i krig för 70 år sedan.
   – Men ännu värre, du vill alltså utsätta det svenska folket för en sådan skyhög andel bråkstakar på en och samma gång, för att du när en förhoppning om att de, bara vi curlar dem tillräckligt, plötsligt ska bli civiliserade svenskar? Hallå, VAKNA!! Hur kan du vara så oansvarig att du, för något som du uppenbarligen inte vet, riskerar allas vår säkerhet och framtid? Vad har vi andra gjort mot dig för att förtjäna det? Varför ska vårt land riskera välfärdskollaps, oroligheter och inbördeskrig för ett sådant irreversibelt samhällsexperiment? Har du ingen som helst empati och respekt för hur många det är i vårt land i dessa dagar som känner oro som aldrig förr på grund av detta? Hur kan du vara så nonchalant?

   Om du har så stark tro på din och dina trosfränders förmåga att omvända våldsamma syrier, vill jag föreslå att du hellre åker ned till Syrien och försöker omvända IS-krigare direkt på plats, än att du ska tvinga på mig och andra följderna av ditt VANVETT här i Sverige.

   (Ber redaktionen om ursäkt för att den här diskussionen dragit ut. Den klokskap som krönikörerna delar på denna sajt verkar hos vissa bara gå in genom ena örat och ut genom det andra och jag drar nu slutsatsen att Carpe Diem är ett troll.)

   Gilla

   • Carpe Diem skriver:

    Uppenbarligen är invandrarna som kommit till Sverige mycket bättre utbildade än du tror. Hade invandrarna varit så dåligt utbildade som du påstår så skulle naturligtvis arbetslösheten vara mycket högre i Sverige än i Finland men nu är det det faktiskt tvärtom.

    Inte så konstigt då de som invandrar till Sverige i genomsnitt har en mycket bra utbildning och är allt annat än analfabeter som du Börje tycks tro: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hog-utbildning-bland-2000-talets-invandrare/

    Samtidigt som allt färre mördas i Sverige och särskilt då barn oroar du dig för att vårt land skall bli våldsammare. det går faktiskt inte ihop. Källa: https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/mord-och-drap.html
    Faktum är ju att ju samtidigt som andelen personer med etnisk svensk bakgrund minskar så minskar samtidigt antalet mordoffer. Skulle jag tolka statistiken som vissa invandringskritiker gör när det gäller invandrare och brottsstatistik så skulle jag ju kunna dra den slutsatsen att svenskar är ett särdeles våldsamt släkte!

    Du slutar ditt inlägg med att kalla mig ”troll” vilket är tråkigt och inte passande i ett civiliserat meningsutbyte. Alla mina påstående är belagda till punkt och pricka genom hänvisngar till större tidningar eller rapporter från offentliga källor eller privata tankesmedjor och ligger helt i mainstreamfåran i den svenska invandringsdebatten.
    Här kan du läsa om vad som utmärker ett riktigt ”troll”:https://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

    Gilla

 10. Staffan Tjus skriver:

  Migrantströmmarna kommer att upphöra och många migranter kommer att återvända hem den dagen de upptäcker att de har det bättre hemma än i Sverige. Det fungerar ungefär som med gräshopporna, när de ätit sig mätta och ödelagt landet då drar de vidare.
  Den dagen kommer med nuvarande migrationspolitik, var så säkra.
  Kvar sitter vi med ett ödelagt land och undrar vad som hände.

  Liked by 1 person

 11. Maria M skriver:

  Du har fullständigt rätt. Vår migrationspolitik har nått världens ände. Jag förstår ändå inte hur Sverige kan anse att det är just vi som måste ta ”ansvar” för oändligt mycket folk på livstid.
  170 000 tusen skulle omfördelas från Italien och Grekland till andra länder och Sverige är först i kön trots att Sverige ENSAMT kommer att ta emot 170 000 personer iår.
  En annan sak som jag inte förstår är vilka asylansökan som tas emot. Varför i hela friden belastar man migrationsverket med ansökan från medborgare i andra EU länder, USA, etc.
  Det står på migrationeverkets egen hemsida.

  Läste i tidningen att flera irakiska familjer som har tagit sig till Finland vill nu åka hem till Irak och köar nu utanför deras ambassad för att få pass. De har blivit lurade av smugglarna ioch menar nu att det är bättre i Irak än att vara migrant i norden.

  Liked by 2 people

  • Gert B. skriver:

   Det var symptomatiskt att det första flygplanet från Italien, med ”omfördelade” asylsökare, gick till den ”humanitära stormakten” i norr. Suck!

   Gilla

 12. Svante W Pilt skriver:

  Följande Bibelvers kommer för mig: Lukasevangeliet 14:28-31
  ”Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt!”

  Även om Jesu ord ovan i första hand är avsett att inför avgörandet att bli hans lärjunge, först fundera över vad det kan komma att ”kosta”, så varnar det också för den hybris som nuvarande och föregående regering gjort till sitt mantra, nämligen att ”Sverige är en humanitär stormakt” och ”Allas lika värde” och därför har satt igång att bygga sig det ”torn” som skall visa för alla i såväl Sverige som i omvärlden att så är fallet.

  Men vad de ansvariga, som satt igång med detta ”tornbygge” inte har gjort, det är att först sätta sig ner och ränka ut vad det kostar och om vi har råd med detta. Och därtill om en uträknad summa pengar istället kunde ha använts på ett väsentligt klokare och mer långsiktigt sätt. Men då hade det ju inte blivit det höga torn man trodde sig kunna bygga. Och därtill är det ju så lätt och lockande att skära breda skrytsamma remmar ur andras läder.

  Snart hinner verkligheten ifatt de aningslösa hybrisbesatta beslutsfattarna och då kommer man att säga om dem:
  ”Se det där landet Sverige, det fick för sig att det det bästa sättet att hjälpa människor i nöd, var att låta dem veta att landets gränser stod öppna och att det bara var att komma hit så skulle man få fri försörjning, fri bostad, fri skolgång, fri vård, osv och utan några som helst krav på motprestation, men pengarna tog slut trots skattehöjningar och de asylsökande är inte nöjda med att leva i tältläger och nu känner de sig lurade och är ute efter att hämnas.”

  Reinfelt, Romson, Fridolin, Lööv, Löfven, och deras omkrets av ja-sägare lider av hybris och har inte tänkt efter före, innan de inbjöd till detta aningslösa vansinne. Och när alla andra får bära följderna av detta gradiosa storhetsvansinnesprojekt, då flyter de vidare ovanför alla andra till nya gröna öar med full personlig service och ett liv i lyx. Helt utan ansvar.

  Liked by 2 people

 13. kim skriver:

  Att ha tältläger i ett land med svenska vintrar känns alldeles särdeles opraktiskt. Vore det inte klokare att, på svensk bekostnad givetvis, förlägga dessa läger till platser med ett mildare klimat? Kanske skulle det vara bättre både avseende energiförbrukning och komfort? Allra bäst vore kanske att lägren fanns i någorlunda närhet till migranternas ursprungsländer, så att de i en tryggare framtid skulle kunna återvända och hjälpa till med hemlandets uppbyggnad? Då skulle ju dessutom hjälpen bli tillgänglig även för fattiga och utsatta, som inte kan ta sig hit. Folk skulle inte behöva ge sig ut i skrangliga båtar eller anlita dubiösa människosmugglare för att söka trygghet i andra änden av världen. Det skulle ju rent av kunna rädda liv! Samtidigt skulle det innebära lättnader för det svenska samhället, eftersom vi är så notoriskt dåliga på integration att vi tampas med enorma sociala problem i invandringens kölvatten. Men, det är klart, det skulle ju vara detsamma som att ge hjälp på plats. Och det kan vi ju inte göra, eftersom det är inhumant och rasistiskt.

  Liked by 2 people

  • Carpe Diem skriver:

   De människor som kommer hit flyr från just den typ av läger som du beskriver Kim. Flyktingläger i närområdet fungerar uppenbarligen inte och flyktingströmmen hit är beviset på hur överspelad tron på en sådan lösning är.

   Gilla

   • Maria M skriver:

    Jag vill fråga dig- titta på migrationsverketsstatistik och berätta i vilket läger sitter de MEDBORGARE i EU eller USA som flyr till Sverige. Tycker du inte att det är konstigt?
    Många migranter kommer inte från några läger utan från säkra länder.

    Liked by 1 person

   • Hedvig skriver:

    Flyktingläger i närområdet skulle ha fungerat alldeles utmärkt, om bl a Sverige riktat en större del av det bistånd, som idag används till migrationen till Sverige – till flyktinglägren. UNHCR har förgäves och återkommande slagit larm om att de saknar pengar.

    Gilla

   • Aha skriver:

    Du har inte tänkt på alternativet att bidra med (rejäla) pengar för att höja standarden i lägren? En svensk kr där nere ger så mycket mer än här hemma. Vore det inte rationellt? Eller ska vi fortsätta som nu och ge några procent en europeisk standard genom att ta emot dom hos oss. Detta för dyra pengar som alltså hade hjälpt mångfalt mer på plats. Sammantaget; Du kan inte tänka dig att ställa upp för en lösning som för varje given krona hjälper fler?

    Gilla

   • Staffan Tjus skriver:

    Två meningar, två fel.
    1. De människor som nu översvämmar Europa och då särskilt Sverige kommer inte från sådana läger. En stor majoritet kommer från sina hemorter som ekonomiska migranter.
    2. Att människor flyr lägren bevisar på intet sätt att det är något fel på lösningen som sådan. Felet är att lägren är underfinansierade och att de som finns där inte får mat för dagen och därför tvingas fly vidare.
    Det kostar 20-50 gånger mer per person att ta emot dem i Sverige jämfört med vad det kostar att ge dem ett drägligt liv i ett läger i avvaktan på att de ska kunna återvända hem. Det är naturligtvis där våra insatser ska sättas in för att hjälpa så många som möjligt med de resurser vi har.

    Gilla

   • Janeric skriver:

    Nej att flyktingarna inte stannar i läger som dessa beror på att de som föreslagit stora satsningar har beskyllts för att vara rasister och därför inte kunnat övertyga PK folket om att det som eventuellt är ”rasism” , är att ge det stora stödet till de i över-och medelklassen som har råd att betala flyktingsmugglare och skall hjälpas snarare än de fattiga som nu är kvar i lägren(och som redan innan tillhörde underklassen). De som flyr gör det för att PK folket med sin massiva kampanjer stoppat det mesta av diskussionerna om ett förståndigare användande av resurser där de ger 10-falt hjälp
    jämfört med i högkostnadslandet Sverige.

    Gilla

   • Fredrik S skriver:

    Pull-effekter kallas de mekanismer som gör att människor riskerar sitt eget och sina barns liv för att ta sig till en säker plats till en annan. Helena pekar på några: PUT till alla syrier, generös anhöriginvandring utan krav på egen försörjning, full tillgång till de generella försäkrings och bidragssystemen och delvis som ‘papperslös’ etc..Varför kommer det lika mycket Irakier till Sverige på en vecka som till Danmark på ett år? Varför söker majoriteten av alla ensamkommande barn till Europa skydd i Sverige?
    Jo, p.g.a. av Pull-effekter förstärkta av flyktingsmugglares lögner.
    Jag ogillar carpe diems insinuerande argumentation där han misstänkliggör Helenas oro genom att be henne bevisa att hon inte har samröre med ‘extrema’ åsikter.
    Jag delar din oro Helena!

    Liked by 1 person

 14. MartinBohman skriver:

  Utmärkt analys av läget. Sverige klarar helt enkelt inte att fortsätta på det här sättet, och den här situationen har det varnats för länge utan att makthavarna har lyssnat — tvärtom har sådana varningar avfärdats med glåpord om ”främlingsfientlighet” osv.

  Sverige måste omedelbart:

  1) Stänga gränserna, dvs inte ta emot fler asylsökande utan i princip agera som man gjorde vid ”Luciabeslutet” 1989. Detta meddelas nuvarande asylsökande, och man klargör dessutom att de tyvärr kommer att tvingas bo i tält om de trots allt envisas med att söka asyl.

  2) Se över regelverket för bidrag till asylinvandrare. Det är tex. absurt att dela ut RETROAKTIVA barnbidrag! Danmark har kraftigt minskat migrationstrycket genom att helt enkelt göra det mindre ekonomiskt attraktivt att bosätta sig där och leva på bidrag.

  Liked by 1 person

  • Maria M skriver:

   Det är inte barnbidrag som är retroaktiva , det är föräldrapenning för stora barn, inte födda i Sverige. 480 dagars föräldrapenning på miniminivån ca 6000 kr per månad. Detta gäller per barn. Även full pension som motsvarar garantipension plus bostadsbidrag , dvs ca 11 500 kr livet ut till de som inte betalat en krona i skatt.

   Gilla

 15. Anki skriver:

  För mig är det mycket märkligt att staten inte tar sitt ansvar när de ”tvingar” kommunerna att ta emot. När staten (Migrationsverket, staten) ger människor uppehållstillstånd eller asyl måste de också inse vad det för med sig. Människorna som får detta behöver bostad, arbete, skola, sjukvård mm. Det betyder att man måste bygga ut all välfärd och utbildning i Sverige.

  Har Sverige bostäder till alla? Nej, det är dags som vi gjorde på 70-talet att bygga miljoner bostäder. Kanske annorlunda, Både billigare bostäder med mycket enkel standard och bostäder med normal standard, men det måste göras.

  Har vi arbete till alla? Vi var har en ungdomsarbetslöshet på ca 25-28% och arbetslöshet i övriga åldrar. Det betyder att det finns inte jobb till alla och hur ska vi försörja alla som inte har arbete.

  Regeringen är idag redan orolig för att det finns för få som arbetar och betalar skatt för att kunna försörja kommande pensionsgenerationer. Där till har vi skaffat ett stort behov av att folk har bidrag. Eller ska vi ha ett A och ett B samhälle?

  När människor känner utanförskap finns det stor risk att de blir kriminella eller extremister.

  Jag ser en fara i att man bara öppnar Sveriges gränser och man vet inte vilka som befinner sig i Sverige.

  Svenska staten har också accepterat att vi har EU migranter som bygger kåkstäder runt om i Sverige. Om regeringen hade varit slagkraftig hade de sett till att det hade varit olagligt att uppföra de här lägren. Här gör regeringen som vanligt. Lägger ansvaret på kommunerna. Finns det inget statligt ansvar någonstans?

  Det är inte hela värden att säga att Sverige inte kan bara ta emot ett visst antal personer per år.

  Regeringen behöver ta tuffa beslut annars finns det stor chans att SD vinner en jordskredsseger. Vilket hade varit fruktansvärt för Sverige.

  Jag är positiv till invandring, men jag vill att man ska ha kontroll på vilka som kommer in i landet. Vilka konsekvenser det får det för skolor, sjukvård etc ?
  Man kan diskuterar invandrafrågor utan att vara rasistisk. Det ger ofta motsatt effekt att bara vara tyst.

  Liked by 1 person

 16. Hedvig skriver:

  Så här betygssätter S-bloggaren Johan Westerholm regeringen Löfvens arbete under de tretton senaste månaderna:

  ”Sverige har levt i en kaossituation där allt möjligt visar sig kunna hända sedan tretton månader tillbaka. Riksdag och regering präglas av ett stokastiskt anslag och utan eftertanke, mål eller klar idé om vad som krävs och hur det går till att regera ett land. Mycket sämre än de senaste tretton månaderna kan det knappast gå för vare sig regering eller opposition.”

  http://ledarsidorna.se/2015/10/misstroendevotum/

  Liked by 1 person

  • Maria M skriver:

   Rätt, men en del allansparter, som Centern är inne på samma spår som Löfven, men med tillägget att lönerna måste sänkas. Välfärden kommer att minska, sjukvården kollapsar, skatterna skall höjas kraftigt, polisen upprätthåller inte lagen och samhällskontraktet är uppsagt av regeringen.

   Gilla

 17. Hulda skriver:

  Hvordan kan dere fortsette å kalle Sverige en humanitær stat når etnisk svenske får det verre og verre? Gamle mennesker som ikke får hjelp, jenter som blir voldtatt, unge menn som blir mishandlet? Gamle som blir slått og ranet på vei til butikken? Listen er uendelig. Og den kommer til å bli verre. Hva er det som er så humanitært ved dette?

  Gilla

  • kim skriver:

   Hulda, du har helt rätt. Men tyvärr är Sverige ett märkligt land, där man tror att humanitet och generositet enbart kan riktas mot utlandet och inte mot den egna befolkningen.

   Gilla

 18. Jan W skriver:

  Carpe Diem!
  Det måste vara tillåtet att peka på ett allvarligt problem utan peka på exakt hur en lösning skall se ut. Speciellt som en avgörande del i problemet är att regeringen uppenbarligen inte ens vill försöka hitta en lösning för att minska tillströmningen av asylsökande. Jag kan i alla fall inte förstå det på annat sätt. Jag har i alla fall inte hört några funderingar i den vägen.

  Om regeringen ville minska inströmningen men inte visste hur så vore väl det allra minsta man kunde begära att den tillsatte en snabbutredning kring juridiska och andra möjligheter.

  Varför agerar regeringen som den gör då. Därom kan man förstås bara spekulera. Jag gissar, för att vara abstrakt, att det till del handlar om självbilder och (internaliserat) grupptryck.

  Jag tror (gissar) att detta kommer att stå regeringspartierna dyrt, speciellt SAP.

  Gilla

 19. Jan W skriver:

  En undran. Kan det vara så att regeringen på vidräkningens dag, nästa val, räknar med att få väljarnas uppskattning eller åtminstone accept för den förda politiken.

  Med tanke på att bara en åsikt får komma till uttryck i MSM så kanske regeringen (SAP) tror att detta är en politik som har och kommer att ha accept.

  Gilla

 20. Maria M skriver:

  I Bayern i Tyskland har man fått nog, man vill kunna skicka tillbaka migranter till Österrike.
  Merkels politik och ledarstill klagas det mer och mer på och SPD är nu emot att obegränsad invandring fortsätter. Motsättningar i det tyska samhället ökar, med många attentat mot flyktingförläggningar och missnöjet i samhället. Ekonomin har dessutom saktat ner. Tyskland kommer att snart igen bli Europas sjuke man.
  Även EUs extra flytningskatt är på g.

  Gilla

 21. tomas skriver:

  M + Mp satte igång den rullande snöbollen..
  Det händer inget förrän allt kollapsat,
  “A nation that cannot control its borders is not a nation.” Ronald Reagan
  Let me be clear: we cannot rescue them. These societies of the bottom billion can only be rescued from within.” Paul Collier

  Gilla

 22. Rikard skriver:

  Hej.
  Det finns en mycket smidig lösning: stäng gränsen omedelbart. Mobilisera försvaret, komplett med hemvärn och repgubbar för att fånga upp de som kommer och deportera dessa. Meddela EU att när EUs övriga medlemsstater tagit emot lika många som Sverige sedan medlemskapet påbörjades kan Sverige kanske överväga att ta emot en enda till. Om EU kvider över diverse fördrag finns det gått om överträdelser begångna av de större EU-staterna att hänvisa till som prejudikat. Inställ därefter betalning av medlemsavgiften.

  Inrikes kan man styra upp det hela genom att lagstifta att inget landsting, ingen kommun eller kommundel, ingen stadsdel med egen förvaltning, skall ha ansvar för mer än högst fem procent invandrare, (arbetsinvandrare och studenter undantagna, förutsatt att de är självförsörjande). Flytta runt folk i landet och passa på att sprida etniciteter och religioner så att inga enklaver kan uppstå. Därmed framtvingas assimilering.

  En idé i all korthet. Det går säkert att skjuta den testballongen full med hål, men Edlund frågade väl vad som kan göras. Det gäller att skilja på kan, vill, bör, ska och måste.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.