Gästskribent Christopher Jarnvall: Alla talar om ansvar

logo­DGSAlla talar numera om att ”vi har ett ansvar”. I EU pratar man om att alla medlemmar har ett ansvar att ta emot migranter från Mellanöstern, Nordafrika och alla de platser varifrån de nu kommer. I Sverige talar vi om att Sverige – den ”humanitära stormakten” – har ett ansvar att ta emot och försörja vemhelst som önskar komma hit. Och alla de svenska kommunerna har ett ansvar att ta emot migranter, så att de fördelas någorlunda jämnt över de 290 kommunala enheter vi har i Sverige. Sedan talas det om att jag och alla andra boende i Sverige har ett ansvar gentemot migranterna. Någon beskyllde mig och övriga i Sverige boende till och med för att indirekt vara skyldig till att människor drunknar på Medelhavet och att jag borde ha ett ansvar för att de får komma till Sverige.

Det talas väldigt mycket om ansvar – framför allt av dem som i första hand borde ha ett ansvar själva, där de sitter på offentliga mandat. Deras ansvar ligger i första hand inte gentemot migranter som kommer i tusental varje dag, utan mot alla dem som dagligen sliter och släpar ihop de styrandes löner och investerar i Sverige via skattsedeln. Så att vårt land skall fungera väl. De – politiker och offentliganställda – har ett ansvar! Gentemot mig och alla andra människor som bor i Sverige och bygger på landet. Oavsett vi har bott här i generationer eller invandrat för några år sedan. Oavsett våra förfäder är smålänningar eller syrianer från Mellanöstern. Oavsett vi driver stora företag, jobbar på Länstrafiken eller bakar pizzor. Det ansvaret kan de styrande inte smita ifrån genom att skylla på att de har varit ”naiva”.

Sverige är litet som ett aktiebolag: Om du är aktieägare investerar du pengar och hoppas att få utdelning en dag. Ledningen av bolaget har ett ansvar gentemot dig som delägare. Det ansvaret kan du avkräva ledningen på stämmorna. Och däremellan kan du sälja dina aktier och lämna bolaget, om du vill. Ditt ansvar gentemot bolaget ligger väl i så fall i att du skall agera etiskt med bolagets andelar. Men den bolagsledning som avkräver dig en del av dina aktier för att du skall skänka bort till andra eller som ger din förväntade utdelning till folk som inte äger aktier i bolaget – den ledningen vill du antagligen inte ha. Det företaget stannar du sannolikt inte kvar i.

Som kristna människor har vi en moralisk plikt gentemot vår nästa – det medges – även om han eller hon inte bekänner sig till den kristna tron. Sveriges kommuner har ett ansvar enligt kommunallagen och framför allt gentemot kommunens skattebetalare. Sverige har ett ansvar gentemot EU, som EU-medlem. Och EU har ett ansvar mot sina medlemmar. Men jag kan för mitt liv inte förstå hur det kan komma sig att EU har ansvar för det kaos som skapats i Syrien eller för att människor drunknar på Medelhavet. Jag tycker att det är djupt tragiskt när människor dör för att de är så stressade att komma bort, att de anlitar samvetslösa smugglare. Men jag förstår inte att jag skulle ha ansvar för det. Eller Norrköpings kommun, eller Sverige…

Däremot kunde vi fundera på ännu en gång om vårt verkligt kristna ansvar inte framför allt borde gälla alla de fattiga stackare som inte har haft råd att anlita flyktingsmugglare och stannar i närområdet, för att de i första hand har flytt för sina liv, vill skydda sin hembygd – och inte har migrerat för en bättre ekonomisk tillvaro.

Sverige har ett ansvar för att ge utdelning till mig och andra skattebetalare för alla de skattepengar jag har satt in genom åren. Jag vill veta att jag får den tandvård, den sjukvård och de pensioner jag förväntar mig genom min offentliga insats. Sveriges ledning har ett ansvar att leverera. Ett företag som fungerar bra kan även ägna sig åt att försöka hjälpa andra, som har behov. Men när anstormningen av hjälpsökande blir för stor, då måste företagets ledning sätta sig ned och konsolidera situationen, kanske till och med temporärt stänga utflödet av pengar ur bolaget. I första hand måste ledningen se till att det företag, där jag och andra – nya och gamla aktieägare – har investerat och där jag förväntar mig utdelning, fortsätter att leverera till mig och andra delägare. Då skapas också kraft i företaget att anställa nya människor och kanske även ägna sig åt välgörenhet.

Christopher Jarnvall är sedan många år verksam som skribent, ger ut böcker och nyhetsbrev samt jobbar med public affairs. Han efterlyser också rätt form av ansvarstagande.

20 reaktioner på ”Gästskribent Christopher Jarnvall: Alla talar om ansvar

 1. Fimbu skriver:

  Under stora delar av historien har Syrien varit ett av världens rikaste länder. Och sverige har under nästan hela historien varit ett av världens fattigaste länder där svält och armod varit regel snarare än undantag. Hjälpte syrierna oss då? Nej de gjorde de inte. Så vad har vi för ansvar att hjälpa dem nu?

  Dessutom, jag tycker artikeln gör ett misstag i att den inte gör sig helt fri ifrån att ”sverige” skall hjälpa. En kristen syn bör väl istället vara att den enskilda människan kan välja att hjälpa andra människor för att hålla sig väl med gud och smida på sin själ? Är det inte det som skiljer kristendomen och socialismen? Socialismen bryr sig bara om resultat (ideologiskt alltså, i verkligheten så bryr sig socialister om helt andra saker). Medan kristna bryr sig om handlingen som sådan, intentionen. Jag tycker att artikeln halkar över litet i en socialistisk syn här, att ”sverige” skall hjälpa. Ur ett kritet perspektiv är väl hjälp som ges med pengar som staten skaffat sig med tvång helt meningslös? De som fattar besluten om ”hjälp” är byråkrater som snarast berikar sig själva genom att fatta dessa beslut. Och de vars pengar det är har berövats beslutsrätten och intentionen.

  Gillad av 3 people

 2. Jacob_UK skriver:

  Klockrent som ett slag av Big Ben, Christopher.

  Svenska politiker och myndigheter ska självklart prioritera svenska medborgares behov före allt annat. En nyfödd svensk medborgare med exvis medfött svårt hjärtfel måste självklart prioriteras vid bedömningen av behovet av sjukhusvård gentemot en nyanländ syrian av vilken ålder som helst och förresten vilken medicinsk kondition som helst. I annat fall upplöses nationalstaten och civilsamhället krackelerar och djungelns lag börjar gälla.

  Att hårt prioritera sina egna är en djup egenskap i människans kognition och hör typiskt till gruppens mest basala överlevnadsstrategi.

  Min åsikt delas av ingen svensk politiker eller journalist men däremot av absolut alla vanliga, psykiskt normala människor runt jorden.

  Alla svenska politiker och absolut alla svenska journalister betecknar denna självklara prio 1 som ”rasistisk”, ”nationalistisk” och ”fascistisk”. Dom offrar mycket hellre din spröda farmor på vårdhemmet än avvisar en ekonomisk flykting utan asylskäl från Turkiet eller Pakistan.

  Gillad av 4 people

 3. pllay skriver:

  Den bolagsstyrelse som kommit till makten genom lögn och bedrägeri och/eller som handlar utanför de ramar bolagsordningen fastställt kan avsättas och ställas till ansvar.
  Så borde även en demokrati fungera.
  I aktiebolaget Sverige har dock bolagsstyrelsen kuppat sig till evig rätt till taburetterna och straffrättslig immunitet för alla de beslut de fattar under sin tjänstgöring.
  Bolagsordningen har ändrats utan aktieägarnas samtycke.
  Tillgångarna förskingras och fabriksportarna lämnas vidöppna året runt, alla har rätt till bolagets fringisar utom aktieägarna förstås, de ska klara sig på den uteblivna vinsten!
  Bokföringen mörkas och ständiga ägartillskott krävs för driftens upprätthållande samt ledningens och de högre tjänstemännens exempellösa löner och förmåner.
  AB Sveriges ledning har sålt ut alla lösa tillgångar och beskurit lärlingsutbildningen, nu återstår endast fasta tillgångar som mark, maskiner och fastigheter samt arbetsstyrkan.
  Den gamla arbetskåren är alltför dyr för att företaget skulle kunna generera det överskott som ledningen kräver för att ytterligare öka sin standard och avlöna den tjänstemannakår som upprätthåller disciplinen på golvet, en ny arbetarkår tas nu in, den gamla föses ut att dö på bakgården.
  Jag tror vi mer än en ny lågavlönad arbetarkår behöver byta företagsledning och ta oss en ordentlig titt på bolagsordningen.
  Näppeligen kommer detta att kunna genomföras utan blodsspillan, maktförskjutningen har gått alltför långt för att företagsledningen frivilligt skall kunna övertygas om att återställa företaget till en långsiktigt god investering.
  Aktieägarnas makt har genom DÖ gjorts om intet och givit företagsledningen vetorätt mot alla ingrepp i den nu rådande ordningen.

  Gillad av 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   Hur menar du när du säger att den svenska ”bolagsstyrelsen” inte kan avsättas? Vi har ju allmänna val. Även om du skulle mena att det bara finns ett parti som inte är medskyldigt till att ”handla utanför bolagsordningens ramar” så kan du ju rösta på det partiet och om du får sällskap av mer än halva väljarkåren så byts ju ”företagsledningen” ut. Men om de som vill byta ledning fortfarande är i minoritet, menar du verkligen att några som uppfattar sig som ”vi” ska ta makten och att det ska ske med blodspillan? Det låter väldigt dramatiskt och borde inte lindas in i liknelser med förhållandena i bolag.

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Jag tror inte att nomenklaturan nöjer sig med DÖ, blir deras maktposition hotad trots DÖ kommer de finna vägar att behålla makten.
    Undantagstillstånd, fördröjda val, inställda val, förbjudna partier osv.
    Det stora steget in i en odefinierad maktordning togs med DÖ, därefter är det endast en fråga om nyanser av totalitär diktatur.
    Jag vet att detta endast är spekulationer, men är det inte det vi pysslar med här?
    Djupa blickar in i framtiden baserat på vår uppfattning om nuet och det förgångna.
    Med medias mycket effektiva arbeta för att polarisera befolkningen ökar motsättningarna i samhället ohämmat, några modererande stämmor hörs knappt i debatten.
    Att extrapolera utvecklingen till att se ett blodigt slut är ingenting annat än rimligt, givet debattklimatet vi har.

    Gillad av 1 person

 4. Thomas Ek skriver:

  Du måste lära dig att ta ansvar över de val du själv gör. Du måste lära Dig att våga välja rätt bolagsmän. I en marknadsekonomi måste vi våga välja rätt bolagsmän. Så länge du inte lärt dig det får du skylla dig själv. Dina valda bolagsmän har lurat dig inpå Din bara vackra själ. Europa har fått vad de förtjänar.

  Om vi Européer tillsammans med USA stått enade i konflikterna med Afghanistan, Irak och Syrien då hade vi inte haft problem med vare sig flyktingkatastrof eller IS.

  Före det att Obama tillträdde som USA:s president har USA alltid spelat en viktig roll på världsarenan. Speciellt vid andra världskriget och tiden därefter. USA som varit vår referens för generositet, har varit vår primära försvarare och garant för frihet och demokrati. Det är tack vare USA:s krigsinsatser som gjort att vi inte alla talar tyska. USA har släppt ut fler människor i frihet än någon annan nation i mänsklighetens historia någonsin gjort. Hade USA varit hälften så ”neutralt” som Sverige är hade varken du eller jag suttit vid några datorer idag.

  USA:s nobla kamp mot fredshotande konflikter har oavsett politisk tillhörighet alltid förenat USA:s medborgare och deras politiska partier. Det är nationens moraliska grund som baserats på de 10 budorden som framkallat den här fina inställningen.

  Men vi européer är annorlunda. Vi retar oss på att USA alltid skall blanda sig i andra länders problem. Vi tycker att länderna i mellanöstern skall få lösa sina problem själva utan att USA lägger sig i. Och det till dess döddagar, punkt.

  Det här är ett källkritiskt snubblande ställningstagande. Ståndpunkten har fått till följd att vi år ut och år in åkt snålskjuts på USA:s nobla mödor för att i nästa andetag när det visat sig att vi haft fel och USA haft rätt, med mediernas hjälp på felaktiga grunder fördöma USA:s ageranden. (se ”Skolundervisningen om USA:s Irak krig är falsk” http://svt.blogg.se/2015/may/sveriges-skolbarn-manipuleras-med-propaganda.html).

  Om vi Européer tillsammans med USA stått enade i konflikterna med Afghanistan, Irak och Syrien då hade vi inte haft problem med vare sig flyktingkatastrof eller IS.

  På president Obamas välbyggda autobahnprojekt som under många år understötts av en korrupt media elit går Europa nu in i en trolig kollaps.

  Och in i det sista undanhålls medborgarna skälen till vad som orsakat flyktingkatastrofen, och vem som bär ansvaret till tragedin.

  Så här ligger det till; http://svt.blogg.se/

  Gillad av 1 person

  • Fimbu skriver:

   Neocon propaganda. USA har skapat kaoset i både MÖ och Ukraina.
   Det blir inte fred förrän Europa bryter med USA. Istället för att fortsätta stödja islamister bör vi stödja Assadregimen. Dessutom har vi ingen nytta alls av att ha en konflikt med Ryska Federationen, det är bara USA som vinner på att hetsa Europa och RF mot varandra. RF har enorma råvaror och ligger nära Europa och är en mycket mer naturlig handelspartner till Europas sofistikerade industri än de blodbesudlade monstren i Washington.

   Gilla

 5. Two Different Shoes On skriver:

  Ansvar tar man för sig och sina barn.
  Att behöva ta ansvar för andra innebär att dessa inte har fullt ansvar.
  Vad våra politiker alltså säger (och Palme lagstiftade om) är att politiker inte har något ansvar för de beslut de fattar.
  Konstigt att vi ändå gång på gång ger dessa ansvarslösa varelser ansvarsfrihet att skapa fler problem som vi utan beslutsrätt måste ansvara för.

  Gillad av 2 people

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Om ett företag inte sköts så måste förr eller senare ägarna ta ställning och byta ut företagets ledning som nyligen skedde med SCA. På samma sätt måste medborgarna ta ställning och byta ut en regering som de anser inte fungera. Genom Alliansens beslut att ställa sig bakom en regering som de inte stöder och därigenom bedra sina väljare kommer inget att ändras politiskt under de kommande tre åren och Sverige kommer att fortsätta en starkt vänsterorienterad politik. Eftersom inget har hänt måste man dra slutsatsen att Alliansen innerst inne inte har något emot den förda politiken och har sålunda bedragit sina väljare.

  Det är vidare helt klart att om ett land för en gränslös välfärdspolitik så kommer inte skattemedlen att räcka till eftersom Sveriges befolkning endast är ca en tusendel av jordens befolkning. Vi kan bara hoppas att den svenska skolan åtminstone lärt ut detta. Vill man ägna sig åt välfärd är det vidare rimligt att följa det gamla engelska ordspråket ”Charity begins at home”

  Gillad av 3 people

 7. Jonas Bohman skriver:

  Jag bockar mig djupt, och gör vågen för dig och denna utomordentligt välskrivna krönika. Ni andra, dela på sociala medier, och printa ut till dom som inte har internet.

  Gillad av 1 person

 8. Rikard skriver:

  Hej.
  Ansvar har den som är orsak till något. Möjligen har den svenska staten ett ansvar när man låter slavhandlare och smugglare stå för informationen. Och vad har religionen med ansvar att göra? Jag som gudlös har knappast någon sorts kristet moraliskt ansvar då jag varken delar den kristna tron (vilken som än avses, har ni kommit överens om och hur korstecknet skall utföras än?) eller de kristna värderingarna (särskilt inte vissa i GT).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 1 person

 9. asiktenmin skriver:

  Varför skulle jag eller ”vi” känna och ta ansvar för främmande individer från fjärran land, av vilka flertalet INTE tar ansvar och följer de regler som gäller här? Slängda ID handlingar, vägran att lämna landet efter avvisningsbeslut, uppdiktade flyktinghistorier.
  Dagen Svenska rikspolitiker kännetecknas framför allt av ANSVARSLÖSHET gentemot det Svenska folket och dess historia och framtid.

  Gillad av 3 people

 10. Hedvig skriver:

  Du har alldeles rätt Christopher! Våra svenska politiker och ämbetsmän är skyldiga att sköta staten Sverige optimalt, så att t ex statens åtaganden till medborgarna (såväl infödda som utrikes födda) fullt ut kan genomföras. Görs det? – Svar: nej! Det slösas med skattemedel så att det tangerar och kanske överskrider lagens gränser.

  Thomas Gür skrev en bra ledarkolumn i SvD för fem år sedan om vad en välfärdsstat av Sveriges sort måste tänka på:

  http://www.svd.se/sabunis-forslag-gar-i-ratt-riktning

  Sverige och dess medborgare har inget juridiskt ansvar för alla de människor som lider nöd i övriga delar av världen. Däremot kan det finnas ett humant, medmänskligt. Men till det har Sverige ett rejält tilltaget bistånd, som våra politiker – felaktigt – i allt större utsträckning använder för att bekosta den nuvarande migrationen och fr allt det extremt dyrbara mottagandet av de ensamkommande ungdomarna/unga männen. Statens kostnad för en ensamkommande per år är ca en miljon kr per år.

  En artikel ”Riskkapitalbolag tjänar miljoner på flyktingbarn” i dagens SvD Näringsliv, Attendo Care, Aleris …

  http://www.svd.se/flyktingbarn-lukrativ-marknad/om/den-lonsamma-asylmarknaden

  Samtidigt blöder sjukvården. Det nya Karolinska sjukhuset kommer att mjölkas på skattebetalarnas pengar i årtionden och på samma gång finns det inte resurser till de patienter som behöver sjukhusvård. osv osv.

  Alla människor som ömmar för utsatta människor på olika håll i världen kan f.ö. bli månadsgivare hos t ex UNHCR.

  Gillad av 2 people

 11. Ulla Lloyd skriver:

  Många av flyktingarna kommer från länder som varit, eller är, rikare än Sverige men har inte klarat av att förvalta rikedomarna och sköta sina länder på ett bra sätt. Oavsett orsaken till misskötseln har de som flyr bidragit till problemen och är huvudansvariga. Nu flyr de rika. Det betyder att de ansvariga för problemen inte tar sitt ansvar medan de fattiga, som haft minimal påverkan på sitt samhälle måste vara kvar eller leva i flyktingläger.

  Gillad av 1 person

 12. Fredrik Östman skriver:

  Det måste vara algblomning i Ankdammen när sådant måste skrivas ut utanför skolböckerna i småskolan.

  Staten bryter mot lagen och grundlagen. Ingen institution finns som kan bura in hela surven. Hittills har det funkat ändå genom återhållsamhet. Vart tog den vägen?

  Gillad av 1 person

 13. MartinBohman skriver:

  Vad gäller ”ansvar” så anser jag för det första inte att ett land har något slags kollektivt ansvar för händelser i andra länder. Detta är ett nytt påfund. Förr fick man ge frivilligt till välgörenhet om man ville hjälpa behövande — numera pådyvlas hela stater ett kollektivt ansvar.

  För det andra tar sig utövandet av detta påhittade ”ansvar” fullständigt absurda former.

  Är det rimligt att Sverige ska ta emot, och sörja ekonomiskt på obestämd tid för, hundratusentals migranter per år från främmande kulturer — folk som vi redan av erfarenhet VET ofta inte kommer att kunna fungera på ett tillfredställande sätt i vårt land? Inte ens deras BARN, alltså ANDRA generationen, lyckas vanligen särskilt väl i Sverige!

  Samtidigt vet vi att många FLER människor ännu lever i de områden migranterna härstammar från (eller påstår sig komma från), och att de lever i total misär.

  Vore det inte bättre för alla parter att stoppa inflödet av människor som faktiskt verkar ha stora svårigheter att anpassa sig till vårt land, och därför blir både ett socialt problem och en gigantisk utgiftspost, och istället använda våra begränsade resurser till att hjälpa de verkligt nödlidande där de befinner sig — dvs. i olika flyktingläger? Då kunde vi bistå tusenfalt fler med det nödvändigaste — istället för att som nu köpa upp bostadsrätter för hundra miljoner kronor som skattefinansierade bostäder för ett fåtal ”nya svenskar”! (Detta tänker man göra i Göteborg trots akut brist både på bostäder och pengar.)

  Den ideologi som styr dagens vanvettspolitik är en ny form av marxism. Dessa ny-marxister utnyttjar och missbrukar principer framlagda av FN efter 2a världskriget. Dessa principer (som vänsterfolk hela tiden idisslar, tex. ”asyyyl-rääätten”) speglar DEN tidens verklighet, är numera helt föråldrade, och i praktiken lika ogiltiga som Schengenavtalets bestämmelser om ”söka asyl i första EU-land”.

  Gillad av 1 person

 14. Christopher Jarnvall skriver:

  Tack, alla, för era synpunkter! Ju fler vi är som tänker ‘rätt’ och bildar opinion i dessa frågor, desto större är chansen att det blir en förändring till det bättre. För nu håller det på att sluta riktigt illa…

  Gillad av 1 person

 15. Lars Sjögren skriver:

  Ett antal postkommunistiska länder, Baltikum och t.ex. Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, skall nu påtvingas att ta emot muslimer från tredje världen. Detta sker genom EU:s försorg och en av de aktiva i denna fråga är vår så kallade statsminister Löfven, svetsaren. Talade för ett par år sedan med en kvinnlig estnisk guide i Tallinn och frågade om invandring. ”Vi har alldeles nog av alla ryssar, som bor här” sade hon. Hädanefter ska uppenbarligen alla dessa länder, vilka i många fall haft ett helvete under den sovjetiska kommunismen, dessutom påtvingas muslimer från religiösa våldskulturer. Infamt.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.