DEN GODA FÖRESATSEN

Krister

Krister Thelin

Strömmen av människor som söker sig till norra Europa för att undkomma krig, fattigdom och allmänt elände har varit huvudtemat i mediernas bevakning de senaste veckorna. Och en samordnad kampanj från de stora tidningarna och etermedierna i Sverige har trummat in budskapet att vi måste visa empati och humanitet. Det hela tenderar att bli en smula övermäktigt, särskilt som noggrannheten i bevakningen är sådär. Vilka regler som gäller på EU-nivå och enligt vår utlänningslag blir sällan klarlagda. Begreppen blandas och leder till förvirring. Rop på ändringar hörs utan att tanke på vad ett “avskaffat transportörsansvar” eller “lagliga vägar in i EU” egentligen får för konsekvenser. Det är skillnad på asylsökande och migranter, det vill säga sådana som av fullt förståeliga skäl vill söka sig en bättre framtid i vårt land.

Att söka asyl och få den beviljad, om skäl finns, är en mänsklig rättighet. Att vara “ekonomisk flykting” är det inte. Vi har reglerad invandring, vilket innebär att det krävs uppehållstillstånd för vistelse här. De som inte får tillstånd skall lämna, i yttersta fall med tvång. Enligt utlänningslagen skall polisen svara för “inre utlänningskontroll”. Omkring 40 procent av de asylsökande får avslag. En synnerligen liten del lämnar, medan resten lever kvar som “papperslösa”, en ironisk omskrivning för lagens begrepp “illegal” utlänning; papper finns onekligen, nämligen beslut om utvisning. Den inre utlänningskontrollen är inte särskilt prioriterad och från såväl Rikspolischef som inrikesminister hörs budskapet, att den bör förbli så; en polisman som förstått hur valserna går uttryckte det som så, att polisen inte skulle “stirra sig blind” på vissa lagar. Vad denna attityd på sikt får för effekt för den allmänna laglydnaden torde rättssociologerna framgent kunna besvara. Genom uppgörelse med Miljöpartiet gav Alliansregeringen dem som vistas utan tillstånd i landet rätt till vissa sociala förmåner, vilket ytterligare suddar ut gränsen mellan dem som vistas legalt och illegalt i landet.

Det finns ingen ordning med “lagliga vägar” in i EU eller avskaffad kontroll på flyg som inte kräver samordning på EU-nivå. Skulle Sverige ensamt öppna sina gränser, alltså i praktiken överge den reglerade invandringen, skulle antalet som söker sig hit förstås öka, med påfrestningar för vårt nuvarande välfärdssystem. En del drömmande libertarianer önskar detta, för att genom ett stort omvandlingstryck tvinga fram strukturförändringar på arbets- och bostadsmarknad, vilka annars ter sig svåra att genomföra. En del gröna drömmare förnekar att det finns en konflikt mellan fri invandring och en bibehållen välfärdsstat. Andra vill sätta tak på invandringen. Det går inte. “Volymkontroll” vore detsamma som att förvägra den enskilde med asylskäl dennes rätt till en individuell prövning, dvs. en kränkning av en mänsklig rättighet.

En regering med goda föresatser borde klargöra att det inte finns några enkla lösningar i en värld av målkonflikter och peka på vad konsekvenserna blir av genomförande av olika slagordsförslag. Ett varmt hjärta är bra men en ett kallt huvud är bättre.

På EU-nivå borde Sveriges linje vara att värna EU:s yttre gräns för att bevara den fria rörligheten över den inre. EU borde med Turkiet förhandla fram avtal om inrättande av mottagningscentra där för prövning av dem som vill söka tillträde till EU och på det sätt avlasta UNHCR, det vill säga FN:s flyktingorgan som nu med knappa resurser tar hand om de många miljoner i regionen som inte har resurser att betala flyktingsmugglare. Sverige borde ta emot en generös kvotandel av dem som passerat dessa mottagningscentra och svara för transport och logistik. USA hade Ellis Island i New York, som en kontrollpunkt för ordnad invandring. EU borde alltså inrätta något liknande. Det vore en konkret handling i europeisk empati och humanitet.

8 reaktioner på ”DEN GODA FÖRESATSEN

 1. Jan W skriver:

  Citat från artikeln ovan: ”Att söka asyl och få den beviljad, om skäl finns, är en mänsklig rättighet. ”

  Om vi ser detta rent formalistiskt, vilka lagar/förordningar/konventioner eller liknande vilka kräver efterlevnad är det som säger detta? Eller är det ett moraliskt imperativ?

  Låt oss hypotetiskt säga att det nästa år blir fem miljoner människor som har skäl som ger rätt till asyl som också tar sig hit. Rent principiellt/teoretiskt framstår detta inte som omöjligt. Att så med största säkerhet inte kommer att ske beror väl mest på att huvuddelen av de människor i världen av idag som har asylskäl inte kan ta sig hit. Men om det skulle ske. Vi är alltså i så fall tvungna att ta emot dem och ge dem asyl?

  Jag är benägen att anta att en betydande majoritet av svenska folket inte vill göra de uppoffringar som skulle ge dessa den materiella standard flyktingar får idag. Om det ens skulle vara möjligt. Eller möjligen av andra, icke-materiella, skäl inte är berett att acceptera ett sådant mottagande.

  Är i så fall enda sättet att undvika detta att ge de asylsökande eller presumtiva sådana villkor här i landet som gör att de inte vill komma hit, alternativt ger sig av så fort de kan? Alltså i samma linje som Danmark tycks agera fast kanske ännu mer dramatiskt. I sin yttersta förlängning placera dem i flyktingläger.

  Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  Självklart har rättsrötan nått även de mänskliga rättigheterna. Flyktingar får inte skickas tillbaka till Ungern eller Grekland på grund av att dessa länder tydligen har rätt att bryta mot liknande rättighetsbesrämmelser. Rimligtvis har vi samma möjligheter som våra EU-grannar. Annars gäller olika rätt i olika länder. Ett rättssäkert utslag hade varit att överlåta ansvaret på dessa länder i enlighet med gällande konventioner och fördrag.

  Det är imbecillt att tro eller mena att Sverige måste bevilja asyl till miljoner sökande. Inget hindrar oss vare från sig att förhindra presumtiva asylansökande når landet eller från att hävda nödläge när gällande lag med befintlig organisation och tillgängliga resurser inte längre kan upprätthållas, ett läge som för länge sedan redan har uppnåtts.

  Gillad av 1 person

 3. Apg17 skriver:

  Kan Thelin ge exempel på någon som föreslagit ett volymtak? Den enda jag kommer på är statsvetaren Joakim Ruist. Hans förslag bygger på att EU bör överge FN’s nuvarande flyktingkonvention.

  http://www.svd.se/forskare-overge-fns-flyktingkonvention/om/flyktingkrisen-i-europa

  Sverige är för övrigt en suverän stat och har många verktyg för att höja eller sänka ”volymen”. Myten att ” det inte går” eller är ”omöjligt” bör skyndsamt överges för debattens bästa.

  Gillad av 1 person

 4. Folke Liden skriver:

  Det talas mycket om migranter, flyktingar och internationella avtal. Kanske borde vi börja tala om folkvandring. Politiker talar om ”på kort sikt” och ändrar sig på kort kort sikt. Behovet av planering och agerande på medellång sikt är uppenbart. Att tänka på lång sikt är futilt. Då är vi alla, med Keynes välfunna formulering, döda.

  Gilla

 5. MartinBohman skriver:

  Bara en sak: Det går visst att sätta ett tak på invandringen. Man kan nämligen ta ett beslut motsvarande ”Luciabeslutet”:

  ”Luciabeslutet kallas det beslut kring asylpolitiken som togs av den socialdemokratiska Regeringen Carlsson I, den 13 december 1989. Beslutet innebar att i fortsättningen bara så kallade ”FN-flyktingar”, som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention, samt de med så kallade ”särskilt starka skyddsbehov” skulle få politisk asyl i Sverige.[1] Krigsvägran och flyktingliknande skäl, tidigare humanitära skäl, skulle heller inte godtas. Reglerna skulle gälla även de som fanns i Sverige och väntade på besked, med undantag för barnfamiljer som vistats i Sverige i minst ett år.” (Wikipedia)

  Detta gjorde man vid en tidpunkt då asyltrycket var mycket LÄGRE än idag. Man gav alltså avslag till alla sökande som inte uppfyllde kriterierna enligt ovan.

  Och detta är EXAKT vad som borde göras idag, när Sveriges mottagningssystem håller på att kollapsa och kostnaderna växer oss över huvudet, förutom att det är moraliskt och förnuftsmässigt vanvett att använda våra resurser på det här sättet istället för att hjälpa miljontals svältande flyktingar på plats i närområdena.
  FN låter dessa flyktingar leva på 3 kronor per dag, men FN:s pengar är nu slut och man behöver omedelbart ett tillskott på ca. 3 miljarder kronor. Sverige har tvärtom SKURIT NER på sitt internationella bistånd med 10 miljarder kronor pga. de skenande kostnaderna för asylinvandringen!

  Skribentens påstående att det ”inte skulle gå” att sätta ett tak på invandringen bygger fö. på ett resonemang som går ut på att man hejsan svejsan släpper in folk tills en förbestämd gräns är nådd, och därefter smäller igen dörren — ungefär som en fullsatt teater. Självklart skulle man inte bära sig åt på dette viset!

  Argumentet är hämtat från vänsterns stora arsenal av (avsiktliga?) missförstånd, avsedda att skapa förvirring.

  Gillad av 1 person

 6. Lizzard skriver:

  Vad sägs om: Sätt ett tak på invandringen, precis som Joakim Ruist föreslår. Gör ett urval bland de behövande, inte bland de som har lyckats ta sig hit till Sverige utan bland samtliga som lämnar in en asylsökan någonstans i världen. Det kan ske t ex i flyktingläger eller andra uppsamlingsplatser. Ordna hittransporten själv och sluta helt med dagens ordning där den första registrering sker här i Sverige – de som tar sig hit på egen hand får ingen förtur framför de som har sökt i ett flyktingläger.

  Välj hur många som ska få komma hit utifrån vår vilja och förmåga att hjälpa och balansera mottagandet mot andra insatser (bistånd) som inte är möjliga med dagens budgetobalans. Välj vilka som ska få komma hit utifrån ett noga avvägt urvalssystem där vi verkligen ser till att det blir ett rättvist och genomtänkt mottagande.

  Inrätta en ny bärkraftig politik och återta kontrollen över flyktinghjälpen. För som det är idag har vi begränsad kontroll.

  Gilla

 7. Maria skriver:

  FNs flyktingkonvention gäller inte för krig, det är Sveriges eget tillägg till alla skäl som gäller för asyl och inte något internationelt krav.
  http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html
  Det är klart att det går att reglera volymerna.

  Jag funderar över hur man har tänkt sig att fördela flyktingar som finns i Italien, Grekland, etc. Med våld? De vill inte ha asyl i Östeuropa, de vill alla till Sverige och Tyskland eftersom de ger bästa förmåner.
  Läste på nätet att 150 kristna syriska familjer fick asyl i Polen, fick bostad och ekonomisk hjälp men efter några veckor flydde de till Tyskland

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.