Patos går före logiska samband

IMG_0121

Ilan Sadé

Inom den klassiska retoriken är tre gammalgrekiska begrepp centrala: logos, ethos och pathos. Rationalitet, god sed/karaktär och känsla. Samma uppsättning begrepp är möjligen också relevant när vi försöker reda ut hur det goda samhället ska styras.

I grunden har vi ett växelspel mellan rationalitet och etik; däri består fundamentet. Därtill läggs en nypa känsla, men blott en nypa, eftersom patos – eller det patetiska – lätt tar överhand. Alla som likt jag förordar ett samhälle där politiken har en begränsad roll, måste vara försiktiga med känslorna och främst hålla dem till den privata sfären.

De känslo- och fromhetsutbrott som präglar svensk offentlighet i flyktingdebatten, som på sistone har skruvats upp till forte fortissimo, är ett fenomen som alla borde begrunda – inte minst de som tar aktiv del i det virtuella massmötet. Jag ser inte hur uppropsskrivande och närgången känsloargumentation kan bidra till någonting gott på lång sikt. Patetiken skymmer bara de logiska samband och de etiska dilemman som Sverige och Europa inte kan trolla bort.

När jag skrev min essäsamling ”Frommare kan ingen vara” för halvtannat år sedan, såg antalet skribenter som identifierat dessa negativa drag i svensk offentlighet ut att vara tämligen litet. Sedan dess har skaran vuxit sig förhållandevis stor. Icke desto mindre tycks de politiska känslomänniskorna, som har det mediala etablissemangets fulla stöd, hela tiden välja motangrepp i stället för besinning.

Vi ser ett splittrande och polariserande propagandakrig som tränger sig på oavsett om vi har öppnat dörren eller ej, från de stora tidningarnas förstasidor till vänners delande av material och åsikter i sociala medier. Bilder och videoklipp som ska styrka än det ena, än det andra, valsar runt. Folk argumenterar som om de deltog i ett hundslagsmål. Meningsmotståndare ska inte bara sägas emot, de ska även avföljas, ”de-friendas” och – när det är mediafolket som bråkar – fulas ut personligen och förvägras framtida spaltutrymme.

Detta kan aldrig föra någonting gott med sig. De verkliga sambanden och problemen i migrationsfrågan har fortfarande inte försvunnit:

 1. Om asylreglementet lyder att permanenta uppehållstillstånd och skattefinansierad välfärd delas ut mer eller mindre automatiskt vid ankomst, men visum för inresa aldrig ges, kommer smuggling över land och hav att blomstra. Endast farorna och priset för att ta sig hit fungerar då som en hämmande faktor. Här är vi idag.
 1. Om man väljer att ge visum för inresa med behåller dagens asylreglemente, kommer benen att slås undan för smugglingen, samtidigt som antalet asylsökande kommer att mångfaldigas. Dagens system kommer snabbt att kollapsa. Vad som händer därefter är det svårt att sia om.
 1. Om man stramar åt dagens asylreglemente och möjligen även bidragsreglerna, motverkas smugglingen. Om åtgärden kombineras med möjligheter att pröva asylskäl vid svenska beskickningar, samt en konsekvent verkställighet av avvisningsbeslut, motverkas smugglingen än mer.

Här har vi tre huvudinriktningar. Dessa kan givetvis kombineras med utrikespolitiska aktioner, såsom ett kraftfullt militärt angrepp mot IS (borde ha skett för länge sedan) och försök att finna lösningar i närområdet. Turkiets roll i dramat tarvar också en ordentlig genomlysning.

Tänker svenska DÖ-politiker och mainstreammedia fortsätta att lägga allt fokus på manifestationer, upprop och ”näthat” – d v s alternativ 1 + surrogatdebatter? Än så länge finns det tyvärr ingenting som tyder på motsatsen.

13 reaktioner på ”Patos går före logiska samband

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Mycket läsvärt. Det finns ingen som fördunklar blicken och tanken som pathos. Just nu har alla krafter släppts lösa och inget vet om det slutar i kaos eller inte. Inget kan i dag förutsägas då nästan allt är möjligt. Om politikerna kunde lära sig att hålla stånd och inte driva på som klokare politiker tidigare gjorde ( läs Dominic Lawsons Comment i den senaste Sunday Times) vore detta till hjälp men tyvärr är det inte fallet ty nu har de alla nu blivit populister.

  Gillad av 1 person

 2. B skriver:

  Å, vad bra skrivet! Skönt att det finns någon som håller huvudet kallt.
  Och varför i hela friden gör världen inte något mot IS? Nu kan det väl knappast finnas någon som har missat att det pågår etnisk rensning?

  Gillad av 2 personer

 3. Sixten Johansson skriver:

  Även etos kopplas i hög grad till tänkandet, t ex till våra etiska / moraliska värderingar. Jag skulle föreslå en tydligare treenighet som de flesta omedelbart förstår: hjärna, ryggrad, hjärta. Nu är det bara hjärtat som gäller, för både hjärnan och ryggraden har kopplats bort. Ett ”kvinnligt” (oavsett kön!), infantilt tänkande och agerande har slagit igenom – utvecklingshistorien har tagit ett långt språng bakåt till en epok då hjärnan var mindre utvecklad, men då fanns ändå ryggraden kvar och säkrade överlevnaden.

  Gillad av 1 person

 4. Magnus Furugård skriver:

  Känslor i beslutsfattande är inte fel men kommer inte först. Först tänker vi oss en lösning som verkar bra på kort och lång sikt, samlar in all tillgänglig information, utvärderar olika alternativ som leder oss till målet med begränsade medel och vaskar fram det bästa och kanske näst bästa. Därefter stämmer vi av mot Seder – eller annorlunda uttrykt, våra under lång tid samlade erfarenheter. Slutligen stämmer vi av om det känns bra i maggropen. Om vi börjar med erfarenheterna istället, riskerar vi att inte tänka nytt. Börjar vi med känslorna blockerar det lätt att ta det bästa beslutet därför att vi lätt åsidosätter målet och inte tar hänsyn till tillgänglig information om möjliga handlingsvägar. Därför är rätt ordning viktig i beslutsfattandet. Om vi bortser ifrån seder så kastar vi bort värdefull information. Om vi bortser ifrån känslorna så kastar vi bort våra känselspröt om vad som är rätt och riktigt.
  Om beslutsfattandet inte är uthålligt och långsiktigt och om det inte finns en hållbar inriktning som noga är utvärderad, så kommer vi när det bränner till i bästa fall låta oss styras av erfarenheten och i sämsta fall helt av känslorna. I det senare fallet kan vi räkna med att risken för att vi tagit fel beslut är överhängande.

  Gilla

 5. Christer L skriver:

  Alternativ 3 plus tillägget om IS är naturligtvis det enda vettiga. Säkert inser alla strateger och analytiker den saken. Det som pågått en vecka nu i media är en manipulation, det gäller att återfå känslogreppet om majoriteten och motverka ”den nyfascistiska högerpopulismen”. När denna första fas har lyckats kan man sedan inrikta sig på att skapa kontroll i närområdena där orsakerna till folkvandringen finns. Problemet för Löfven och Merkel är alltså att ”nyfascisterna”också vill detta, och länge redan sagt så. När alternativ 3 enligt Ilan Sadés diskussion är uppnått, siktar man nog på att återgå till det ursprungliga projektet att stärka (miljardärernas grepp om) ekonomin genom att importera en BNP-höjning i form av fler konsumenter, helst utbildad medelklass. I detta ligger att med Peter Sutherlands ord ”lösa upp den demografiska homigeniteten i Europa”. Ett upplösande som sammanfaller med ett helt annat projekt hos delvis samma intressenter: att sprida islam över världen. Men där återkommer detta med IS och hamnar på fel håll – aldrig blir det någon ro.

  Gillad av 1 person

 6. MartinBohman skriver:

  Mycket vettigt sammanfattat. Det stora problemet inom svensk opinionsbildning är att vänstern i brist på rationella argument helt skjuter in sig på ”pathos”, och att denna strategi har just effekten att polarisera samtalet. Ingen vettig argumentation blir möjlig när den ena sidan enbart serverar känsloargument av typen
  ”Se här – ett drunknat barn! — vi MÅSTE ta emot FLER flyktingar annars drunknar flera!”

  Det rationella svaret på detta emotionella slag under bältet skulle vara att påvisa hur 1) den oemotståndliga lockelse som våra generösa välfärdssystem utövar, kombinerad med svårigheten att ta sig hit, resulterar i nuvarande kaotiska migration. Samt 2) att vårt samhälle redan är svårt ansträngt av att vi under en följd av år tagit emot tiofalt fler invandrare än andra länder i Europa! Samt 3) att vi tusenfalt effektivare kunde inrikta oss på att lindra nöden för den stora majoritet av verkliga flyktingar som INTE ingår i migrantströmmarna utan sitter fast i flyktingläger i närområdet, tex.i Libanon.

  Den rationella slutsatsen av allt detta blir att vi (dvs. EU) först och främst borde följa Australiens exempel och lotsa tillbaka alla migrantbåtar till startpunkten, för att därigenom göra det o-attraktivt att försöka den vägen. Denna stategi fungerar för Australien.

  För Sveriges del borde vi nu äntligen sätta stopp för den kontraproduktiva och skadliga asylinvandringen, som utgör en oemotståndlig tilldragningsfaktor och dessutom ekonomiskt och socialt underminerar vårt samhälle. Istället satsar vi mer medel än idag på att lindra nöden i flyktinglägren där 9 av 10 flyktingar befinner sig!

  Gillad av 1 person

 7. Göran Fredriksson skriver:

  Att Patos numera går före Logos synes vara uppenbart. Detta kanske är en oundviklig följd av feminiseringen av det svenska samhället. Logos kastades ut med den mulliga mansgrisen.

  Inflyttningen till Sverige utgörs nästan enbart av människor från extremt patriarkala kulturer och religioner där logos styr oinskränkt och i vissa fall helt utan Etos. Någon trovärdig strategi att hantera detta inom den svenska feminismen finns inte inom synhåll.

  Feministerna har tagit bollen och behöver nu bevisa att ett feministiskt samhälle är hållbart även på lång sikt. Där deras kvinnliga efterkommande skall leva.

  Det blir intressant att se hur det går. För kvinnorna. Männen lär ha lättare att anpassa sig, oavsett utgången.

  Svenska män i allmänhet, de som ännu anser att logos behövs och har företräde, är angelägna om att ge sina kvinnor kraftigt stöd i kampen för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Men de är knappast lika angelägna om de även skall kämpa mot kvinnornas ologiska Patos och i direkt strid mot Logos.

  Gilla

 8. Lars-Erik Eriksson skriver:

  För mig är sjupartiets företrädare mer opportunister än populister. Patos utan Logos är Idiotos.
  Om populisten löser svåra problem med kortsiktiga förenklade alternativ är opportunisten den principlöse karriäristen som struntar i problemen, går över lik i akt o mening att tillfredsställa privata ambitioner och sedan kvickt o lätt byter ton i pipan när vindarna vänder.
  Sjupartiet har en mängd opportunister som likt Erik Ullenhag sniffar sig fram i tillvaron och därför kan anklaga oss populister som exempelvis – Logos – hela tiden önskat kasta ut eu-migranterna med huvudena före för antiziganism, men nu när fattigdom går att förbjuda i spalterna ställer sig först i etablissemangets led och föreslår hjälp lokalt i gamla östeuropa.
  Peter Kadhammar (semiLogos) i Aftonbladet (totalPatos) har nämligen visat vägen, den gamle socialisten har förmodligen insett att de som ger håller fast mottagarna i offer-rollen.
  En inte omärklig förändring hos en kulturmarxist men ändå ganska elegant och plötsligt skälls det mindre indignerat mot oss populister från just honom på just det här området.
  En enkel lösning är plötsligt acceptabel.
  De som då går från ena sidan till vår förnuftiga är fortfarande opportunister ity de vägrar erkänna hur fel de haft, de vägrar också att be om ursäkt för invektiven de sprätt iväg, hatet de administrerat samt hur deras politik orsakat misär vi inte haft i landet på hundra år.
  Inte länge sedan moderaterna nominellt förde förnuftig flyktingpolitik i ord och tal men sedan tog opportunismen över och nu lindansar de med de övriga i sjupartiet å en hoppas de inte kraschar rakt ner på gräsrötterna.
  Lars-Erik Eriksson

  Gilla

 9. nationalekonomen skriver:

  Om 97% av de flyende befinner sig i närområdet, och närområdet erbjuder temporärt skydd för förföljelse, så skall väl resan över Medelhavet kategoriseras som EKONOMISK migration. Då inställer sig frågan skall vi tillåta ekonomisk migration? En rimlig konsekvens av fri invandring är att lönen faller till världsmarknadspris och välfärdsstaten läggs ner. Man bör då också notera att de migranter som kommer kan ha annan syn på demokrati och religion, varför stora politiska förändringar är att vänta. Är man emot detta scenario bör man neka alla asyl som har temporärt skydd i Turkiet. Resurserna kan sedan koncentreras på de 18 miljoner som befinner sig i närområdet.

  Gilla

 10. Gerhard Miksche skriver:

  Senkommen kommentar, hittade hit via Avpixlat. Kan knappast sägs bättre och kortare. För mycket patos blir patologiskt. Det adjektiv, som enligt min uppfattning bäst kännetecknar nuvarande politiska situation här i landet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.