Gästskribent Göran Svensson: Statsministerämbetet i förfall

Offentliga personer i allmänhet – och representanter för det politiska systemet i synnerhet såsom statsministrar och statsministerkandidater – har ett stort ansvar för att mobbning motverkas i samhället. De har ett ansvar att föregå med gott exempel i den politiska debatt som förs i samhället.

Under senare år har dock politisk mobbning blivit kutym bland svenska statsministrar och statsministerkandidater. De ägnar sig åt detta i syfte att förringa och förminska politiska meningsmotståndare och försöka vinna politiska poänger. Den centrala frågan är på vilka sakliga grunder en statsminister eller statsministerkandidat bör ägna sig åt politisk mobbning.

Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin som båda var statsministerkandidater under valet 2010 införde ett förhållningssätt speciellt riktat mot en viss politisk meningsmotståndare (SD). De satte politisk mobbning på den officiella agendan. Det båda verkade tävla i vem som kunde vara mest tydlig i sin nedvärdering av denna politiska meningsmotståndare. Det målade därmed i onödan in sig i ett hörn av prestige och kompromisslöshet.

När Reinfeldt sedermera vann valet och fortsatte som statsminister 2010 fortsatte denna mobbning – en farlig förskjutning av gränserna i den politiska debatten. Det verkar som om hans efterträdare Stefan Löfven efter valet 2014 har valt att inte ifrågasätta lämpligheten i detta utan fortsätter att missbruka och underminera statsministerämbetet på samma sätt. Vad blir nästa steg bortom verbal politisk mobbning – nya regler eller praxis i riksdagen för att utesluta och isolera politiska meningsmotståndare, typ decemberöverenskommelsen?

Den mobbade politiska meningsmotståndaren (SD) har fått ökat stöd och sympati i väljarkåren – inte enbart för sina politiska utgångspunkter, utan sannolikt även på grund av sympatiyttringar i väljarkåren.

Nuvarande statsminister Stefan Löfven och statsministerkandidat Anna Kinberg Batra borde istället eftersträva att representera folket med ansvar och respekt. De bör sluta behandla svenska folket som en inkompetent och okunnig pöbel – medborgarna kan tänka själva och skapa sig en egen uppfattning om saker och ting som berör deras verklighet och vardag. Politikerna bör bespara svenska folket trakasserier av motståndare. Det anstår inte politiker som innehar eller aspirerar på statsministerämbetet att bedriva politisk mobbning. De bör i stället föregå med gott exempel.

Hur skall vi lära barn och ungdomar att visa respekt för andra om landets högsta ledning gör precis som vi vill att barnen och ungdomarna ska låta bli att göra? Hur skall vi få bort mobbning i arbetslivet om politiska ledare beter sig respektlöst mot andra? Vad är det som numera hindrar kommunpolitiker från att utöva politiskt mobbning? Bollen har satts i rullning av ledande politiker.

Göran Svensson är professor och forskningschef vid Oslo School of Management.

27 reaktioner på ”Gästskribent Göran Svensson: Statsministerämbetet i förfall

 1. Martin skriver:

  En bra analys. Lösningen är enkel: väljarna beslutar i allt högre grad att inte ta mobbarnas sida à la Stockholms-syndromet, och väljer andra politiker som förstår att representera dem samt bete sig anständigt och korrekt. Att reformera nuvarande gäng tror jag inte låter sig göras, och ter sig för mig som ointressant – vari ligger värdet för väljarna i att hålla fast vid vissa personer ”trots deras personlighet”? Det är en totalitär tankefigur.

  Det talas om politikerförakt som ett demokratiproblem med irrationell grund. Kanske är den korrekta analysen att det är ett rationellt resultat till följd av demokratiproblem i spåren av ledande politikers väljarförakt.

  Liked by 4 people

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta förefaller vara ett beteende som har blivit allt vanligare i Sverige och bidrar till det ökande politikerföraktet. Tyvärr finns det även på andra håll i samhället där de som anser sig ha de ”rätta” åsikterna hånar och mobbar de andra med avsikt att skrämma dem till tystnad.
  De har nu blivit legio i Sverige och återfinns på snart alla ledande platser i samhället där SD t behandlas som förr de färgade i Sydafrika utan att representanter för den mänskliga anständigheten ingriper. Var i dag förtalas och diskrimineras och faktiskt hotas människor öppet , var vägras man bli serverad på restaurang och var kastas man ut från sin fackförening och var avskedas man utan annan orsak än att man tillhör ett parti som bryr sig om sin egen nation? Det är svårt att föreställa sig något mer absurt!

  Liked by 5 people

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Väljarna kan tänka själva och vill varken ha pekpinnar från politiker eller från annat håll. Väljarkollektivet är i teorin politikernas huvudmän, i praktiken har väljarna blivit politikerkollektivets undersåtar.

  Politiker har som kollektiv ett gemensamt intresse, oavsett partitillhörighet. Att förstärka sin egen makt på väljarnas bekostnad.

  Detta sker genom att garantera sin egen finansiering med partistöd och personliga förmåner som skattebetalarna tvingas att betala, genom att myndigheter och public servicemonopolet har blivit propagandaorgan som talar om vad väljarna skall tycka och genom bidrag till civila organisationer som ger stöd till den s.k. värdegrunden som politikerkollektivet använder för att uppfostra väljarna med. Nu används t.o.m. statsministerämbetet för att uppfostra väljarna till den grad att det nu handlar om mobbing.

  Finns det inom ramen för den nuvarande svenska demokratin bara en väg, den som leder till att politikerna som kollektiv ständigt ökar sin makt över väljarna? Eller är finns det en verklig möjlighet för väljarna som kollektiv och över partigränserna att öka sin makt och minska politikernas.

  Kan väljarna tänka själva, varför finner de sig i att som vuxna uppfostras av politiker, myndigheter, media och diverse statsbidragsförsörjda stödorganisationer?

  Liked by 4 people

 4. BjörnS skriver:

  Sett ur ett måluppfyllelseperspektiv är den politiska strategin att isolera SD ett monumentalt misstag. Dels ger den SD sympatiröster – den som slår ur underläge får just ofta sympati. Dels målar den in de egna partierna i ett hörn ur vilket de inte kan ta sig ur utan att medge att de antingen betett sig mycket illa eller att man nu sviker sina egna höga ideal och går mörkrets krafter till mötes.
  Det är rent ut sagt korkat. Men det känns naturligtvis skönt för stunden att framhäva sin egen godhet. Riktigt ledarskap är dock större än så.

  Liked by 2 people

 5. Garpe Diem skriver:

  Sverigedemokraterna behandlas onekligen inte som andra partier men det beror faktiskt på att partiet skiljer ut sig från övriga riksdagspartier på ett markant sätt.
  Sverigedemokraterna är det enda partiet i riksdagen som vill göra det omöjligt för religösa judar att leva i Sverige, partiet ser inga problem med att samarbeta med det antisemitiska partiet femstjärnerörelsen i Europaparlamentet. Till slut och med handen på hjärtat, hur många riksdagspartier kan som Sverigedemokraterna ståta med riksdagsledamöter som för sina antisemitiska uttalanden hamnat på Simon Wiesenthal Centrets lista över det gångna årets mest antisemitiska utfall. Att sedan Sverigedemokraterna var det enda riksdagspartierna som röstade för fortsatta tvångssteriliseringar så sent som 2013 gör ju inte partiet mer rumsrent.

  Sverigedemokraterna kräver respekt men de visar ingen respekt mot andra, kanske borde Jimmie och partiledningen ta sig en funderare på varför alla ”andra” är så dumma mot partiet och ändra lite i partiprogrammet.
  Om Sverigedemokraterna blir ett vanligt part som kritiserar den nu förda invandringspolitiken men slutar att trakassera judar, sexuella minoriteter och samer så kommer också partiet att behandlas som ett lite extremt men ändå seriöst parti, ungefär som Vänsterpartiet eller Miljöpartiet.

  Liked by 1 person

  • Mr k skriver:

   SD är väl de mest proisraeliska partiet i riksdagen ?
   Sen är det väl sossarnas politik som gjort det omöjligt för judarna att bo i Malmö.

   Gilla

  • Kim skriver:

   Garpe diem, jag tycker att det du skriver är intressant och skulle vilja be dig att utveckla resonemanget. På vilket sätt vill SD göra det omöjligt för religiösa judar att leva i Sverige? Jag har inte satt mig in i detaljerna, men så vitt jag kan minnas nämner SD:s partiprogram över huvud taget inte judendomen eller något annat som direkt kan förknippas med den. Du skriver att SD bör ändra i partiprogrammet. Kan du citera de formuleringar du anser behöver ändras?

   Gilla

   • Bo Fomalsi skriver:

    Om jag förstått saken rätt så rör det väl sig om kosherslakt ska vara tillåten eller förbjuden. Kosherslakt är ju inte tillåtet i Sverige. Däremot är import av kosherslaktat kött tillåtet. Denna svenska dubbelmoral vill SD ändra på genom att även förbjuda import. Åtminstone så har judiska församlingens företrädare fru Posner-Köresi uttryckt sig.

    Gilla

   • Garpe Diem skriver:

    Sverigedemokraterna har i riksdagen lagt fram motioner i syfte att förbjuda omskärelse av nyfödda pojkar och import av kosherslaktat kött. Om dessa motioner hade godkänts av riksdagen och blivit lag så hade det varit omöjligt för religösa judar att bo kvar i Sverige.
    Vad som konkret borde göras med SD:s principprogram är att ta bort alla formuleringar om ”nedärvd essens”i programmet. Att sjuttio år efter Hitlers död ha ett principprogram som innehåller sådana nonsensformuleringar är en skandal!

    Liked by 1 person

  • Elöd Szanto skriver:

   Oj då Garpe diem!
   Att kalla SD för antisemiter för att de inte vill ha koscher slaktat kött är minst sagt tveksamt.
   De som håller mest på förbudet mot slakt utan föregående bedövning är de partierna som du sannolikt sympatiserar med (Mp, S, V och Fi). Så om man inte har haft egentlig halal och koscherslakt i Sverige på decennier kan inte tillskrivas SD utan ”de etablerade antisemiterna och antimuslimerna”. Fast så vill du sannolikt inte yttrycka det – antar jag.

   Gilla

   • Garpe Diem skriver:

    Det är illa nog att de lagar mot kosherslakt som Sverige importerade från Hitlertyskland under trettiotalet fortfarande är i bruk. I övriga Europa så infördes den tyska lagstiftningen mot kosherslakt under andra världskriget av de tyska ockupanterna och upphävdes samtidigt som de tyska ockupationsstyrkorna drivits bort.
    Sverigedemokraterna vill alltså skärpa denna bisarra lagstiftning ytterligare och när man betänker att partiet vill förbjuda omskärelse av nyfödda pojkar, samarbetar med det öppet antisemitiska Femstjärnerörelsen i Europaparlamentet och sedan lägger till Björn Söders utläggningar om den judiska minoriteten i Sverige så blir bilden av ett parti som inte ännu frigjort sig från sitt bruna högerextremistiska arv mycket tydligt.

    Liked by 1 person

   • Lennart Göranson skriver:

    Att hantera kulturyttringar som avviker från majoritetssamhällets är inte helt enkelt, om man inte vill hamna i ytterligheterna ”alla kulturer och deras yttringar är lika mycket värda” eller ”kommer man till Sverige ska man man uppföra sig som vi, annars kan man åka någon annanstans”. När det gäller omskärelse accepterar vi inte den kvinnliga varianten men däremot den manliga. I det senare fallet finns en diskussion om den offentliga sjukvården ska medverka. När det gäller halal- och kosherslaktning tillåter man import men inte slakt i Sverige. Det förefaller mig vara en ganska förnuftig avvägning. Den värld vi lever i kräver att man är ganska förnuftig, även om det tar emot.

    Gilla

 6. Sixten Johansson skriver:

  Alla vi regimkritiker behöver trots allt inte känna oss uppgivna, därför att det finns många lagliga och verksamma motmedel och strategier. Vi kan ekonomiskt bojkotta TV och press (se Marika Formgrens blogg!), vidareutveckla alternativa media, nätverk och direktdemokratiska system, stötta nya partier och börja samla fonder.

  Göran Svenssons artikel berör två aspekter som är viktiga att lyfta fram – roller och kompetens. Hela samhällslivet är en oändlig serie teaterpjäser, där individerna spelar varierande roller. Markus kan känna sig som Markus när han jobbar som polis, men i första hand är han då Polis och måste känna sig som Polis. Kalle kan känna sig som Kalle hemma, men om han blivit kung måste han spela sin roll som Kung precis som Kung-rollen förväntas bli spelad. Samma gäller Stefan. Och om Rossana säger: ”du är inte min talman” begriper hon varken vad Talman och Polis innebär – hur ska hon då kunna spela rollen som Riksdagsledamot eller som Fostrare för sina egna barn?

  När vi kritiserar förljugna politiker och journalister bör vi ofta framhålla att vi ser deras människovärde trots ynkedomen, men vår kritik gäller deras inkompetens! De är odugliga, på sin höjd medelmåttor, just i sitt yrke = sin roll! Många ledande politiker har ju sållats fram just på grund av sin mesiga medelmåttighet, många journalister har puffats fram genom sina kontakter eller sina yttre attribut. Det svider mest att bevisas vara inkompetent och svikare av sina egna ideal!

  Gilla

  • Martin skriver:

   Detta att det privata och professionella roller sammanblandas förstör mycket, och väldigt mycket vore vunnet om det kunde skiljas åt mer. Det har väl delvis sin grund i banaliteten ”det personliga är politiskt” och liknande narcissistiska rationaliseringar. Så kan t ex starka personliga känslor och övertygelser ligga till grund för ett professionellt eller politiskt engagemang, men bör inte utgöra det huvudsakliga verktyget i eller syftet med arbetet. Den senare attityden tyder på en naiv idealism som kanske blandas med personliga terapeutiska behov som mer konstruktivt hade bearbetats genom att bättre lära sig emotionell/affektreglering.

   Så kan man fråga, hur hanteras/motverkas bäst dessa fenomen? Ja, särskilt genom en trygg uppväxtmiljö med närvarande och trygga föräldrar som lär ut disciplin, respekt för sig själv och andra, att hantera med- och motgångar och hela spektrat av känslor. Det kanske inte är helt förvånande att den offentliga kulturen har den karaktär den har idag, med tanke på hur familjens roll förändrats.

   Gilla

 7. Axel Sjöstedt skriver:

  Skulle gärna få veta vad skribenten avser när han talar om mobbing av SD och dess ledare. Att man hellre talar om sina meningsmotståndares brister, istället för att framföra sin egen politik, ligger väl i det politiska spelet och är väl väl frekvent från båda sidor?

  Gilla

 8. brittmari Söderstedt skriver:

  Äntligen någon som tar upp detta problem och som gör det bra. Instämmer också med samtliga som har kommenterat utom Axel Sjöstedt. Sju mot en är mobbning och inget vanligt politiskt spel. Det resulterar i politikerförakt och gynnar SD.

  Liked by 1 person

 9. Hejhopp skriver:

  Reinfeldt är den sämsta förebild Sverige någonsin haft. Någon borde ta makten från honom. Svenska folket valde bort honom. Hans hat lyser ännu och glöder genom sidorna i hans bok. Karl kan ju mycket väl vara sjuk – men varför tar de andra efter detta sjuka beteende?
  Finansministern drar för gardinen för att slippa se SD. Miljöministern tar inte i hand. Vi har på riktigt en vice statsminister som inte tar en annan av svenska folket vald partiledare i hand. Vad tycker alla kvinnor som kämpat i feminismens namn och alla miljöpartister som vill föra upp miljön på agendan om att ha en kvinna i regeringsposition som använder detta unika förtroende till att hindra kommunikation. Miljön är så viktig att den inte får äventyras av sådana här människor.

  Bra skrivet professorn

  Liked by 1 person

 10. MartinBohman skriver:

  Till den som med vilseledande argument försöker försvara mobbningen av SD:
  När en SD-politiker för några år sedan blev överfallen och knivskuren var dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldts kommentar följande:

  ”Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.”

  Här säger statsministern alltså offentligt att den som har ”fel” åsikter (ohederligt refererade förövrigt) får skylla sig själv om den blir utsatt för grov misshandel, dvs. egentligen att den/de som gör sådant har statsministerns välsignelse.

  Men så kanske det ska vara om man avviker från den inofficiella statsreligion vi kan kalla ”mångkulturalismen”? — en religion som envetet hävdar att invandring från främmande kulturer ALLTID är bra, och som förövrigt förklarats vara en lögn och ett fiasko av den kurdisk-svenske ekonomen Tino Sanandaji. Att döma av opinionen är det allt flera som håller med honom. Märkligt hur 25 % av väljarna plötsligt är ”rasister”.

  Liked by 1 person

 11. Sixten Johansson skriver:

  Carpe diem, personligen ser jag ingen anledning att börja lusläsa SD:s program och hårdgranska dem förrän om kanske ett år – till dess hoppas jag fortfarande på ett nytt parti att satsa på. Jag tror att all saklig kritik om alla väsentliga ting är välkommen för oss som läser och skriver, men mobbning och osaklighet har inget värde alls. Omskärelse och kosherslakt kan diskuteras oavsett partisympatier och som Mr K påpekar är SD nu det israelvänligaste partiet. Jag har själv blivit klart israelvänlig när jag har insett hotet från fundamentalistisk sunni-islam i och utanför Sverige. Björn Söders korkade uttalanden tolkades hysteriskt därför att man inte förstod att han talade om ”nation” i dess ursprungliga, ålderdomliga betydelse, ungefär ”folk genom födelse”, vilket nationalmystiker ofta gör. SD har en lång väg att gå när det gäller att formulera hur samhället bör förändras, men inget av de sju andra partierna har tagit ett enda steg på fast, realistisk mark, fast de har haft både makten och resurserna. SD har inte trakasserat samerna, tvärtom accepterar SD våra nationella minoriteter fullt ut, vilket jag själv är kritisk till, fast jag tillhör en av dem. Samernas främste juridiske expert sa att Söder hade alldeles rätt – det här med etnicitet och identitet är nämligen ett ytterst svårt och mångfasetterat komplex. Inget av de sju andra partierna har förstått ett dyft av problematiken på individ- och på gruppnivå, de svävar helt i det blå – eller röda, gröna och bruna.

  Liked by 1 person

  • Garpe Diem skriver:

   Det är just Sverigedemokraternas ”nationalmystik” som är huvudproblemet. 1900-talets historia borde ha lärt alla läskunniga att nationalmystik är ett livsfarligt begrepp som startat två världskrig i Europa med tiotals miljoner förspillda människoliv som följd. De flesta svenska judarna är för övrigt svenskar genom födelse sedan ett par hundra år tillbaka så även ur nationalromantisk synpunkt är de hundraprocentiga svenskar!
   De övriga riksdagspartierna har tack och lov kastat allt nationalromantiskt trams överbord tillsammans med tron på tomtar, häxor och annan gammal vidskepelse.

   Sverigedemokraterna vill riva upp rennäringslagen. En sådan lagändring skulle enligt många företrädare för samerna allvarligt skada den samiska kulturen.

   Så länge representanter för Sverigedemokraterna kommer med irrationella uttalanden om religösa och sexuella minoriteter och lägger fram bisarra motioner i riksdagen riktade mot judar och samer får partiet helt enkelt räkna med att bli behandlat som paria i riksdagen. Om Sverigedemokraterna vill ha en ändring på detta förhållande så behöver inte partiet sluta kritisera den förda invandringspolitiken men de måste kasta den ”nationella mystiken” och allt annat nationalistiskt och homofobiskt trams överbord!

   Liked by 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Inget parti har varit så hårt mot sina egna aktiva som SD. De små resterna av nationalmystik och liknande som finns i Sverige är inte på något vis livsfarliga. Om en karismatisk ledare mot förmodan skulle dyka upp i Sverige skulle den personen kunna exploatera precis vilka ideologiska element som helst, inklusive islam, socialism och godhetstro.

    Vi behöver skapa en sund patriotism, nationell stolthet och sammanhållning förbi de etniska och andra skillnaderna och till det behövs många element och krafter. Det måste bli något helt nytt och mer mångfasetterat, men det är inte alls fel att undersöka värdena i gammal nationalromantik.

    I Finland finns ingen motsvarighet till rennäringslagen. Vem som helst får äga renar och det medför inga problem. Däremot skapar etniskt grundade rättigheter ytterst inflammerade strider bland samerna själva och i förhållande till andra grupper. Varför ska samer i princip ”definieras” på basis av ett näringsfång som inte ens hälften av samerna längre lever på? Varför ska vissa samer ha rättigheter som inte andra samer har och som personer vars förfäder har bott lika länge eller ännu längre i samma region har?

    De sju partierna gör sig blinda för all svår problematik som etnicitets- och migrationsfrågorna innehåller. Deras feghet är lika stor som deras okunnighet. SD gör långtifrån allt rätt, men jag uppskattar verkligen alla som vågar gå i minfält och försöker röja lite där trots alla ynkliga krypskyttar och godhetsmonopolister.

    Liked by 1 person

   • Martin skriver:

    Faktum är ju att ”de övriga riksdagspartierna” har beslutat om att definiera i lag särskilda rättigheter för ett antal minoritetsgrupper, som åtminstone i fallet samer bestäms av just familjeband. Det är minst lika mycket, om inte mer, ”nationalmystik” med avseende på den gruppen/nationen som SD ev. hänger sig åt ifråga om den svenska kulturgemenskapen. Frågan är inte så enkel som du vill göra gällande.

    Sedan vore det en välgärning om man kunde låta bli att klumpa ihop alla möjliga idéer som man tycker illa om till någon allmän smörja. Har man inte argument nog, så hjälper inte häxbesvärjelser heller. Ifråga om ”nationalmystik” så bör man skilja på den ockultism som förekom i nazi-Tyskland, och ett värnande av nationalstaten som institutionell grund för trygghet, rättvisa och frihet och bärare av en historisk och kulturell kontinuitet som faktiskt inte kan helt frikopplas från de människor av kött och blod som utgjort dess upprätthållare.

    Gilla

 12. Lennart Göranson skriver:

  Ett svenskt riksdagsparti måste kunna leva med att kritiseras för sina åsikter utan att uppfatta det som mobbning. Däremot är personangrepp inte acceptabla. Sett i backspegeln tror jag att de ”etablerade” partierna valde en dålig taktik när man valde att inte ta matchen med SD. Beröringsskräck fungerar inte när det gäller en så stark politisk rörelse som SD faktiskt visat sig vara. Bättre hade varit att tydligt stå upp mot värderingar som man är motståndare till.

  Liked by 2 people

 13. Kim skriver:

  Garpe Diem, tack för att du svarade på mina frågor ovan! Jag håller inte med om allt du skriver i den efterföljande diskussionen, men din kommentar angående ”nedärvd essens” måste jag instämma i. Jag kände inte till begreppet, men sökte upp det i SD:s principprogram. Vad som egentligen avses är inte helt tydligt, men onekligen skulle uttrycket kunna ges en unken innebörd. Du har förmodligen helt rätt i att det skulle bli lättare för SD att vinna övriga partiers förtroende om denna formulering togs bort.

  Gilla

 14. Fredrik Östman skriver:

  Det spelar ingen som helst roll vilket program SD har. I riksdagen och i debatter måste dess representater mötas med samma respekt som alla andra ledamöter och deltagare. Vi mobbar ju inte kommunister i V trots att det partiet har ett långt dunklare förflutet och ett långt farligare och osmakligare program än SD. Det är politiska argument som skall bemötas, inte personer.

  Allra minst betjänt är rationellt statsstyre av att ledande massmedia hetsar vänsterextrema mördare på gamla tanter. På liknande sätt agerade nationalsocialisterna på trettiotalet. I journalfilmer pekades enskilda ut: ”Den här kvinnan har handlat i en judisk butik.” På detta sätt institutionaliserades i det allmänna medvetandet ett på skräck och mobbing baserat förljuget förhållningssätt till judarna som sedan kunde användas när utrotningen skulle utföras. Så långt har det tyvärr gått i Sverige. Den maktsituation för och det allmänna accepterande av västerextremismen som blivit följden av mobbingen av SD är ett långt större problem för framtiden än den okontrollerade och olagliga invandringen i sig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.