Livets mening

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Med ett halvt öra lyssnade jag på ett radioprogram från Program 1 där folk uttalade sig om livets mening. I ett inslag framförde ett antal barn sin uppfattning. Alla dessa verkade tycka ungefär samma sak: livets mening är att ha kul, livets mening är att man ska trivas, livets mening är att alltid ha roligt för att det annars blir så tråkigt.

Jag började fundera över hur tidigare generationer troligtvis hade definierat saken, min mormor och morfar till exempel. Jag tror att de, i den mån de besvärat sig med att formulera någon åsikt, hade sagt något om plikter och skyldigheter, plikten att göra sitt bästa för familjen, släkten, nationen, skyldigheten att anstränga sig eftersom man levde i en gemenskap med andra människor som man inte nödvändigtvis gillade eller ens kände, och att detta diffusa kollektiv ställde olika slags krav.

Det är klart att mina morföräldrar tänkte på sig själva, men tanken på nästans, i varje fall de näras och käras, väl och ve fanns alltid i förgrunden. Och så fanns ju staten, nationen, folket, kungen med det yttersta kravet att man skulle offra sig i krig om det ansågs behövas för kollektivets välgång.

Jag vet inte om man kan tänka sig en större åsiktsspridning än den, om jag nu har rätt, mellan mina morföräldrar och dagens barn enligt radioprogrammet.

Låt mig för att illustrera skillnaden be dig föreställa dig ett krig mellan två arméer. Den ena arméns soldater anser att livets mening är att offra sig för kamraternas överlevnad och framgång. Den andra arméns soldater menar att livets mening är att ha det mysigt. Allt annat är lika. Jag vet på vilken armé jag skulle satsa mina pengar om det gick att betta.

Nu menar jag inte att vi borde känna mer solidaritet gentemot vår nästa för att vi i så fall skulle ha större chans att vinna i krig. Tvärtom. Det kan ju i stället vara så att krig skulle upphävas av sig själva om alla soldater bara brydde sig om sin egen trevnad.

Men ändå. Den mänskliga existensen omfattar mycket kamp och tävlan även om det tack och lov för det mesta inte går så långt som till krig. Det finns konkurrens mellan företag, det finns idrott, det finns trängsel i tunnelbanan, det finns trafikstockningar, nästan överallt där människor stöter på varandra måste vi göra någon sorts avvägning mellan vad som är bra för dig och vad som är bra för mig (för all del, det finns en massa win win-situationer också).

Jag tror jag kan förstå, eller åtminstone hitta på teorier om, varför barn nu för tiden bara tänker på sig själva och sin trivsel. Det beror på att deras föräldrar, som själva vuxit upp i en nästan totalt bekymmerslös tillvaro och aldrig behövt ta ansvar för sin nästa, i sin oändliga kärlek velat avlyfta sina barn all oro, allt förtret, allt som kan uppfattas som betungande och mödosamt.

Detta är ett socialt fullskaleexperiment. Jag är inte medveten om att något samhälle tidigare i världshistorien så målmedvetet har fostrat hela generationer till egocentriker. Enskilda rikemansbarn som inte behövt bry sig om andra har naturligtvis förekommit, men ingenting i denna skala.

Det kan hända att det går jättebra. Osvuret är bäst. Men fan tro´t.

(Dagen efter det att jag skrivit detta fick jag en fin illustration i morgontidningen. En forskningsboj som Göteborgs universitet förankrat utanför Lysekil hade slitit sig och sedermera upphittats av några pojkar som tyckte att de skulle ha 25 000 kronor i hittelön. Universitetet blev alldeles bestört och antydde att det väl närmast var en samhällelig plikt att återlämna skattebetalarnas forskningsmaterial.)