Söndringsideologin, kulturkampen och Allmänna arvsfonden

IMG_0121

Ilan Sadé

Det fanns en tid då den politiska vänstern gillade den marxistiska tankefiguren ”ideologisk överbyggnad”, d v s att ideologier i vid bemärkelse bara är de mäktigas försök att rättfärdiga sin egen makt och de rådande produktionsförhållandena.

”Erst kommt das Fressen, dann die Moral”, skrev Brecht i Tolvskillingsoperans libretto. Det kan gälla såväl fattig som rik. Som bestämmande lag för alla ideologier och all historisk utveckling är denna tankefigur emellertid otillräcklig. Det finns massor av exempel på hur människor, organisationer och stater får fixa idéer och handlar i direkt motsättning till sina egna ekonomiska intressen. Men det materialistiska perspektivet bör för den sakens skull inte förkastas helt och hållet.

Socialstater, likt den svenska, har byggt upp ett omfattande välfärdsindustriellt komplex. Väldigt många offentliganställda och personer i ideella föreningar avlönas av stat och kommun för att på olika sätt ta hand om andra och främja deras välmåga. Det är rimligt att anta att idéer som främjar dessa personers och byråkratiers levebröd lätt får fäste. Frågan är om detta åtminstone är en av förklaringarna till att just Sverige är så marinerat i en nästan allsmäktig rättighets- och identitetsideologi med rötter i 68-vänstern, som jag här väljer att kalla söndringsideologin.

Jag tror nämligen att det för oss kritiker av tingens ordning är läge att mynta ett nytt begrepp för att fånga vad det handlar om, som inte är knutet till de gamla kategorierna höger-vänster. Besattheten av rättigheter utan hänsyn till balansräkningens tillgångssida, all identitetspolitik in absurdum, det sekteristiska förhållningssättet till politik, hyllningen av det barnsliga och pubertala, avskyn av Väst och stödet till det västerländska samhällets fiender – allt detta har ju en sak gemensamt: det antingen leder eller syftar till att bryta sönder den överbryggande samhällsgemenskapen.

Tjänar söndringsideologin idag som det välfärdsindustriella komplexets ideologiska överbyggnad? Jag tror det. Låt oss kasta en snabb blick på en snabbt växande näringsgren inom komplexet, nämligen antidiskrimineringsindustrin, med dess solklara koppling till identitetspolitik.

Det är svårt att tänka sig en inrättning som är bättre ägnad att tjäna vår civilisations långsiktiga fortbestånd och förkovran än Allmänna arvsfonden. Fonden tar hand om kvarlåtenskap från avlidna när det saknas legala arvingar och testamente. Enligt instruktionen från staten ska pengarna gå till barn, ungdomar och funktionsnedsatta. Häri ligger det en god och fin tanke. Vi ingår alla i en större gemenskap. Medel från personer utan egna barn och barnbarn vid livet kan i stället komma andra barn, ungdomar och särskilt behövande till nytta. Inledningsvis, strax efter att fonden inrättades 1928, gavs ofta pengar till barnhem och till stora, fattiga barnfamiljer.

När man idag kikar på Allmänna arvsfondens olika ”projekt”, vilket jag rekommenderar alla att göra, är det iögonfallande hur marinerat i söndringsideologi Sverige har blivit. Till och med denna institution är fullständigt genomdränkt. Här ett representativt axplock av vad våra hädangångnas pengar kan gå till:

”Utopia – ett KUL barndemokratiprojekt. Utopia utvecklar ett spel som ska skapa nya förutsättningar för lärandeprocesser om demokrati.”

”Tyfon. Tyfon vill tillsammans med ensamkommande unga göra politik genom att fånga upp och peppa till engagemang.”

”Ditt fria val. Vi vill skapa ett sätt att arbeta med ungdomar kring demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter mm.”

”Brytiga böcker. I samverkan med bibliotek undersöker vi hur normkritiska metoder och barnböcker kan användas för att motverka diskriminering.”

”Ett Grönare Lund. Ett Grönare Lund är ett stadsodlings- och demokratiprojekt som centreras kring stadsnära ekologisk odling.”

”Tusen Bilder Tusen Ord. Projektet bygger på tanken att hbtq-ungdomar mår bättre av att få uttrycka sig och hålla på med konst på olika sätt.”

”Rätten till sin identitet – ett ungdomsprojekt. Ett projekt som syftar till att motverka diskriminering av subkulturer. Projektet utgår från ungas egna berättelser.”

”Express yourself. Ett projekt av och för tjejer som vill ta plats på egna villkor och som söker nätverk. Med en utställning, en egen hemsida m m.”

”På tal om 6. Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet – För lärare och vuxna som jobbar med unga!”

”Ung NU. Ung NU är ett ungdomspolitiskt projekt där syftet är att skapa en plattform.”

”Jalla för alla. Jalla för alla är ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är projektägare.”

”Låt Stå – Antirasism på schemat”

”Afrosvenska akademin”

Ja, sådär fortsätter det, nästan i det oändliga. Ibland låter det som något slags identitetspolitiskt tungomål – ungefär som om man lyssnade på en Fi-partist som tagit LSD. Visst kan det ge näring åt humor, men detta är egentligen inte alls roligt. Vad vi ser är en aspekt av hur söndringsideologin fullständigt har tagit makten över den svenska statsapparaten och civilsamhällets stora organisationer. Dess makt över tänkandet kan inte underskattas. Genom anslagstilldelning knyter den ideologiskt genomkorrumperade statsmakten till sig en stor del av civilsamhället, varvid vissa organisationer främjas och anses företräda vissa grupper, vilket i sin tur ger dem en monopolliknande ställning i massmedia, vilket i sin tur stärker deras anspråk som de legitima identitetspolitiska företrädarna, o s v.

Den breda svenska borgerligheten har aldrig förmått att ta kulturkampen mot söndringsideologin, utan har i stället mer eller mindre köpt den med hull och hår, alternativt lämnat walk over och surat i slutna rum. Nu har vi i stället fått Sverigedemokraterna med en explosionsartad tillväxt och en alternativ berättelse som fokuserar väldigt mycket på ”svenskhet” och ”Sverigevänlighet”. Det är naturligtvis en helt otillräcklig analys, men det är möjligt att SD en dag kommer att kunna formulera en mer heltäckande ideologisk kritik av söndringsideologin. Vill borgerligheten stillatigande invänta den dagen?

20 reaktioner på ”Söndringsideologin, kulturkampen och Allmänna arvsfonden

 1. Anders Lindfors skriver:

  En lysande analys, dessutom presterat av en person som ser ut att ha den större delen av livet ännu framför sig. Söndringsideologin kommer att slå tillbaka gentenmot solcialdemokratin genom att den underminerar välfärdsbasen.

  Gillad av 4 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  En utmärkt analys. Det intressanta är att beteendet behöver inte vara medvetet utan kanske mera som omedveten respons till antagna övergripande värderingar som ännu inte kritiskt analyserats men ändå blivit brett socialt accepterade genom skickligt genomförd hjärntvätt. I ett socialt system eller kultur med traditionell fallenhet för snäva åsikter och värderingar kan man se detta som ett slags social egensvängning för att låna ett begrepp från fysiken. Erfarenheten visar att denna typ av beteenden varar minst en generation. Att det växer fram en massiv proteströrelse i det tysta framgår från det stöd som SD får i befolkningen men är ännu inte stark nog genom bristen på medialt stöd.

  Gillad av 3 personer

  • Jan T Mattsson skriver:

   Verkar inte vara ett seriöst tankegods med nedsättande ordalag om LSD-rusiga FI-partister. Termen söndringsideologi används ungefär som extremhögern använder begreppen mångkultur, kulturmarxister å ”annat pack” som ska ut från landet. Förresten borgerliga ideologer har det funnits många i Sverige. Ta exvis Herbert Tingsten, Sven stolpe m.fl. Var finns kunskapen om närhistorien?

   Gilla

  • B skriver:

   Vilken tur att du såg just det ändamålet. Då faller ju hela tanken om söndring
   och identitetspolitik. Där fick du honom med en stenhård vänsterkrok!

   Sedan när är stadsnära ekologisk odling i Lund något som bedrivs av barn,
   ungdom eller funktionsnedsatta? Eller så har man ändrat direktiven från
   staten visavi allmänna arvsfonden. Det KAN vara så att det numera ges direktiv
   om att pengar ska delas ut till vänsterflum, miljömuppar samt radikala religiösa
   föreningar.

   Jag måste nog kolla det. Det låter inte helt omöjligt.

   Gillad av 1 person

   • Fredde skriver:

    Slappna av, jag försökte inte sänka hans huvudargument. Kroken kom för övrigt inte heller ifrån vänster.

    All diskussion består inte av två världsbilder som slår mot varandra. Man måste inte köpa allt även om man håller med i sak.

    Gillad av 1 person

 3. bema skriver:

  Reblogga detta på Bengts Blogg och kommenterade:
  Sverige är marinerat i söndringsideologi, skriver Ilan Sadé. Jag finner texten mycket tankeväckande. Söndringsideologi är ett nytt begrepp han introducerar och definierar såhär:

  ”Besattheten av rättigheter utan hänsyn till balansräkningens tillgångssida, all identitetspolitik in absurdum, det sekteristiska förhållningssättet till politik, hyllningen av det barnsliga och pubertala, avskyn av Väst och stödet till det västerländska samhällets fiender – allt detta har ju en sak gemensamt: det antingen leder eller syftar till att bryta sönder den överbryggande samhällsgemenskapen.”

  Gillad av 2 personer

 4. Sixten Johansson skriver:

  ilan Sadé har skrivit mycket välformulerade och skarpa inlägg i sin egen blogg sedan mer än ett år tillbaka – rekommenderas verkligen! Han är en advokat som med starka argument har kritiserat avarterna inom rättsväsendet och politiken. Han skrev själv att decemberöverenskommelsen fick honom att engagera sig i ett ganska nystartat parti, Borgerlig Framtid. Än så länge är det under uppbyggnad och hemsidan tycker jag inte är så mycket att hurra för, men under punkten ”Andra viktiga frågor” hittar man en förbluffande klar beskrivning av en migrationspolitik som Sverige verkligen behöver.

  Gilla

 5. Ossian (@OsmanLind) skriver:

  En av anledningarna till att jag slutade rösta på Alliansen 2014 var just besvikelsen över att man la sig platt för vänsterns kultur och identitetspolitik. Det är viktigare för mig att M bekämpar identitetspolitiken än att de privatiserar Apoteket.

  Gillad av 3 personer

  • mittja skriver:

   Det är rätt. Grundläggande filosofiska idéer föregår konkret politik. Att borgerligheten gett upp idékampen lider vi alla av idag. Jag vet inte varför så skett. Någon annan som vet?

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Vet inte, undrar bara: Har borgerligheten i Sverige någonsin bedrivit en idékamp eller haft några grundläggande filosofiska idéer? Det har väl nästan bara handlat om att bjuda motstånd eller vinna mer frihet på ekonomins område plus att man har omhuldat någon speciell fråga eller marknadsfört en viss profil för att locka gamla eller nya väljare. Har vi haft någon enda svensk borgerlig / liberal / konservativ tänkare av rang de senaste 50 åren? Har något enda borgerligt parti haft någon ideologi värd att studera?

    Gilla

 6. B skriver:

  Kampen numera står inte mellan höger och vänster. Istället handlar den om huruvida vi ska ha ett västerländsk samhälle med mänskliga fri- och rättigheter, jämställdhet osv. eller om vi överge sådana ideal.

  Gillad av 1 person

 7. Richard skriver:

  Tanken uppstår om det i västerlandet någonsin utvecklats någon politik utan att de största och starkaste kapital aktörerna har godtagit det. Förr så kunde detta ske inom de mer begränsade nationalstaterna. Med undantag då för USA som tidigt utvecklat en federal stat efter inbördeskriget kring mitten av artonhundratalet och på så vis undgick fler inomkontinentala krig vilket dock inte Europa gjorde. Om tesen kan vara sann enligt ovan så uppstår följdtanken att det som här benäms ” söndringspolitik” är ett effektivt verktyg även för det starkt framväxande globalekonomiska kapital aktörerna. För dessa aktörerna kan det alltså vara gynnsamt med nedbrytningen för att skynda på
  processerna och undanröja kvardröjande nationella intressen som kan tänkas stå i strid med en optimal globalisering inom handel, miljölagstiftning, sociala och arbetsrättliga områden. Frågan är om inte det finns samverkande faktor här, mellan starka globalaktörer och den etablerade Gramsci hegemoni vänstern i dagens västerländska samhällen. Och motståndet uteblir även ifrån de borgerliga partierna då man har helt och hållet annamat ett globalistiskt perspektiv. Är det också därför som socialkonservatismen har fått stryka på foten så rejält ibland ffa M och C och även inom KD som så starkt började med en socialkonservativ agenda. Det tycks dock här kunna skönjas en vändning ifrån KD i och med att SD kommit så starkt med sin betydligt tydligare socialkonservatism.

  Gilla

  • Anders skriver:

   Kära konspirationsteoretiker – det finns ingen global kapitalistisk konspiration med män i mörka rum som försöker få världsherravälde. Det är en av socialismens, både den internationella och den nationella socialismen, dvs nazismens, viktigaste utgångspunkter för att motivera sitt eget maktövertagande. Det är också det som ligger till grund för dagens islamism, antisionism etc. Det är samma idéfigur. De som förespråkar den är Putin, Chavez, Hamas etc.

   Du borde läsa Friedrich Hayek, och förstå att spontana ordningar kan uppkomma i ett socialt system utan att någon enskild individ skapat eller styrt ordningen. Dessa ordningar finns överallt. Exempel är språk, pengar, seder och bruk, traditioner etc. Pengar finns inte för att Riksbanken eller Bilderberggruppen bestämt det utan eftersom det är en konsekvens av människans evolutionsdrivna intellektuella utveckling, där vi får möjlighet att formalisera utbyten av varor och tjänster genom en gemensam måttstock, en valuta. Det uppkommer som inneboende egenskap hos människor någon gång på lågstadiet, du kan gå till vilken skola som helst och se när barn börjar lära sig att byta kulor, samlarkort eller liknande.

   Om du inte förstår att dessa spontana ordningar kan uppkomma utan att någon sitter i bakgrunden och drar i trådarna kommer du med säkerhet drivas till vansinnets brant, bli rättshaverist, konspirationsteoretiker eller annan form av extremist. Lägg av med det och börja försöka förstå hur samhället fungerar.

   Man kan fortsätta älska nationalstaten för det, vår svenska kultur är för övrigt en samling av sådana spontana ordningar. Och de postmodernistiska söndrarna vill inget hellre än att bryta upp dessa spontana ordningar, därför är de så samhällsfarliga.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.