Femhundralappar för vår tid

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag slår vad om att du inte vet vilken svensk höjdare som avbildas på nationens mest värdefulla sedel, femhundralappen. Jag visste det inte förrän jag just råkade uppmärksamma det. Det är Karl XI (stavas Carl XI på sedeln).

Jag borde ha noterat detta förut. Sveriges val av nunor att sätta på sedlarna (och frimärkena etc) kan tyckas vara en struntsak, men det är det inte. Sådant har djup symbolisk betydelse. Någon har tänkt.

För trettio år sedan skrev jag en bok om Sveriges historia – På spaning efter Moder Sveas själ – där jag bland annat underströk likheterna mellan det karolinska enväldet, som skapades av Karl XI, och vår tids politikervälde.

I båda fallen handlar det helt nya politiska rörelser som till en början gör bra saker, men så småningom går under respektive hotas av undergång för att de inte kan lägga band på sina snurriga idéer.

Karl XI tog makten från de rika, bland annat genom reduktioner, varigenom en stor del av adelns tillgångar överfördes till en alltmer centralistisk stat. Resurserna användas framför allt för att bygga upp en alltmer vidunderlig försörjningsapparat för vanligt folk, alltså indelningsverket och den karolinska armén. Att det karolinska enväldet på det viset tog från de rika och gav till de fattiga ingöt en sorts rättfärdighetspatos i systemet och väckte beundran i en hel värld. Till exempel skrev filosofen Voltaire en beundrande bok om Karl XII, en hjältekonung som ägnade sitt liv åt att piska resurser ur svenska folket för att försörja sin armés utsiktslösa krig varpå armén gick under och Sverige utarmat föll samman.

Parallellen med vår tid är uppenbar. Sveriges moderna motsvarighet till den karolinska armén är det välfärdsindustriella komplexet, en apparat som till en början gjorde värdefulla insatser för folket, men numera, under ledning av sina huvudmän politikerna – som alltså motsvarar de två karolinerkungarna – hotar att driva nationen i fördärvet.

Den som valde att sätta Karl XI på femhundringarna visste vad han gjorde. Bildade människor i vår tid känner igen sig i det karolinska enväldet och självklart väljer man bilden av grundaren Karl XI snarare än förstöraren Karl XII.

Tiderna förändras. Vems ansikte är det nu dags att sätta på femhundrakronorssedlarna? Mitt val är Engelbrekt. Han levde under en annan period – Kalmarunionen – där den tidens medelklass, alltså odalbönderna, förtrycktes av centralmakten. Engelbrekt blev vald till hövitsman för Sverige vid riksdagen i Arboga år 1435 som medelklassens man. Sedan blev han tyvärr mördad av en representant för de gamla makthavarna, som emellertid lite senare fick stryk av Sten Sture. Sten Sture är också ett tänkbart fejs till sedlarna.