Luften vi andas

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sedan jag kom på det där med det välfärdsindustriella komplexet och hur det påverkar nationens, särskilt politikens och medias, tänkande känns det som jag ser mycket klarare. Det handlar alltid om svaga människor som det är synd om, antingen för att de förtrycks av de starka eller för att myndigheterna inte gjort tillräckligt.

Morgonen den 27 maj 2015 vaknar jag, hämtar morgontidningarna, gör mig en kopp te och sätter mig att läsa. På Svenskans förstasida förklaras att svaga yrkeselever inte får det stöd de har rätt till. ”En granskning av Skolinspektionen visar nu att två av tre elever i riskzonen inte får det stöd de har rätt till… Svaga elever saknar stöd från skolan.” Håhåjaja, tänker jag och slår upp artikeln.

Reportern är full av harm: ”Ingen som frågar varför eleven inte är i skolan. Inga planer för att minska avhoppen. Stora brister i stöd… I stort sett inga skolor analyserar elevernas frånvarosiffror och orsakerna bakom, eller sätter in rätt åtgärder trots att det är något som skollagen kräver.”

Skolinspektionen är inte nöjd med de åtgärder som faktiskt vidtas på en del skolor: ”De stödinsatser som ges vid skolorna handlar framför allt om extralektioner [som ligger] sena eftermiddagar eller tidigt före skoldagen. Om dessa åtgärder inte fungerar så prövar skolorna inte andra insatser”.

Som jag ser det handlar saken i verkligheten om unga vuxna som skolkar. Som jag ser det är ansvaret de unga skolkarnas. Som det välfärdsindustriella komplexet, här representerat av Skolinspektionen och Svenska Dagbladets reporter, ser det är felet komplexets eget.

Komplexet kritiserar sig själv? Hur kan det vara möjligt? För mig är det numera självklart. Här pekas indirekt på vita fläckar på välfärdskartan. Komplexet måste ha mer resurser. ”De här eleverna kräver mer fantasi, en arsenal av metoder”, säger Mårten Petersson vid Skolinspektionen. Jo jag tackar jag, här behövs forskning och konferenser och metodutveckling för att inte tala om ny koordination och samverkansprojekt bland alla berörda myndigheter. Pengarna måste fram snabbt.

Om ansvaret varit de unga skolkarnas hade inga av dessa glimrande framtidsutsikter för det hjälpande organisationssystemet varit för handen. Reportern berättar med avsmak att det finns ”lärare som inte tycker att det är en del av jobbet att tjata på dem som inte kommer”. Själv tycker jag att sådana lärare har en jättepoäng. Elever som inte vill tillvarata förmånen av en gratis utbildning på skattebetalarnas bekostnad ska inte trugas.

När jag gick i skola i USA för länge sedan hörde jag en lärare säga till en elev att han (eleven) inte ansträngde sig tillräckligt och därmed slösade bort sin tid och sin skolavgift. Sedan ryckte läraren på axlarna och sa att detta inte var skolans problem, utan elevens: ”It is your time, your money, and your future”. Det gjorde ett livslångt intryck på mig.

Så läser jag min andra morgontidningen, Dagens Nyheter. Jag finner ett reportage som med dovt, undertryckt moraliskt patos informerar om att 37-årige Emmanuel från Ghana delar ut direktreklam för 50 kronor i timmen. ”Slit med reklam” uppges vara hans ”sista utväg”.

Emmanuel springer i trapporna för att snabbt klara av sitt utdelningsdistrikt. Transportarbetareförbundets ombudsman är upprörd: ”Minst 80 kronor i timmen bör de tjäna, och då ska de gå – inte springa – i trapporna”.

Skurken är arbetsgivaren, Svensk direktreklam. Företagets intervjuade representant ska skämmas, det förstår man av reportrarnas frågor: ”Är 50 kronor en vettig lön? Men är 50 kronor i timmen skäligt? Kan det finnas anledning att se över distrikten?”.

Emmanuel har i många år arbetat i Sydeuropa innan krisen slog till. Det verkar inte som om han själv tyckte synd om sig även om han hellre varit arkitekt eller ingenjör och ibland ”drömmer om att jobba på ett bygge”. Stor ära åt Emmanuel som jobbar och sliter ihop sitt uppehälle och tack Svensk direktreklam, som ger honom möjligheterna.

Men Dagens Nyheter har en egen agenda. För tidningen handlar det inte om att hylla Emmanuel för hans beundransvärda flit i en hård värld, utan om att förklara honom för en egentligen svag och förtryckt typ. Vips bara så förvandlas Emmanuel från vardagshjälte till offer. Vem har glädje av det? Tänk om han blir omvänd av tidningens reportrar, säger upp sig och knackar på hos socialen. Blir någon gladare av det annat än socialen, som får en klient till?

Nej, jag försvarar inte svältlöner. Det är Dagens Nyheters människosyn jag inte gillar. Den är det välfärdsindustriella komplexets människosyn. Den förnedrar sådana som Emmanuel. Om du är intresserad av hur en annan tidning – The New York Times – hanterat samma ämne på ett för de utsatta värdigt sätt, trots att förhållandena är långt mer miserabla än i Sverige, kan du gå till http://www.nytimes.com/2015/05/10/nyregion/at-nail-salons-in-nyc-manicurists-are-underpaid-and-unprotected.html?_r=0.

PS Sverige hade inte varit Sverige om inte den ansvariga ministern Ylva Johansson strax hade blivit bestört och chockerad av Dagens Nyheters artikel (http://fokus.dn.se/ministern-som-ett-slag-i-magen/):

Ministern: Som ett slag i magen

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att hon blir förbannad och förtvivlad när hon läser om utnyttjandet av migrantarbetare i Sverige. 

Allt sker i enlighet med basmanus som jag beskrivit på http://patrikengellau.com/2015/03/29/ar-det-media-som-styr-sverige/.