Självklart är terroristerna muslimer

mohamed omar

Mohamed Omar

För några dagar sedan skrev Expressen (22/4) om unga, muslimska män som övergav sina liv i Sverige för att bli terrorister i Irak och Syrien. De strider för terrorgruppen Islamiska staten (IS) med målet att upprätta en teokratisk diktatur. Vid det här laget vet alla vad de går för. 

I Expressenartikeln citeras Ulf Boström, integrationspolis i Angered. Han vägrar att kalla terroristerna för muslimer. Han säger:

”Islam är enligt troende en fredens religion. Muslimer har inte ihjäl andra människor, muslimer är de som bidrar till samhällsutvecklingen och som skäms för att det finns en okunnig grupp med en extrem tolkning som kidnappar islams namn när man skär halsen av folk.”

Vafalls?! Här kommer en hedning, en icke-muslim, och uttalar sig tvärsäkert om vem som är muslim och vem som är avfälling. Islam har hittills varit utan påve. In kommer Ulf Boström.

Han verkar ha helt ha missförstått ordet ”muslim”. Det är ingen hedersbeteckning som man ger till dem som lyckas nå alla de krav och ideal som han uppfattar att islam står för. ”Muslim” är helt enkelt en benämning på den som bekänner sig till religionen islam. Och det gör terroristerna, alltså är de muslimer.

Om man tycker att ”muslim” inte räcker. Om man vill vara mera specifik och skilja på muslim och muslim kan man använda ord som ”god muslim” och ”dålig muslim” eller ”from muslim” och ”syndfull muslim”. Det finns ingen brist på uttryck. Boström skulle ha kunnat säga att eftersom terroristerna inte lever upp till det han tror är islams ideal är de dåliga muslimer.

I stället gör han sig skyldig till samma oskick som Islamiska staten (IS) och Al-Qaida och andra liknande salafitiska grupper, nämligen ”takfir”, att bannlysa muslimer. Om du inte tror så här är du inte muslim. Om du inte gör så här är du inte muslim.

Skulle bara de som kunde leva upp till islams ideal få kallas för muslimer skulle det finnas betydligt färre muslimer i världen. En muslim ska be fem gånger om dagen. En muslim ska fasta alla dagar i månaden ramadan. En muslim får inte stjäla. En muslim får inte dricka alkohol. En muslim får inte ha sex utanför äktenskapet. En muslim får inte ta ränta. Du ser. Det blir inte många kvar.

En annan viktig poäng är att det kanske inte är så självklart som Boström tycks tro att de som ”skär halsen av folk” gör någonting dåligt. Det finns texter som mainstreammuslimer håller för äkta och förebildliga som påbjuder halshuggning. Det är därför man halshugger folk i Saudiarabien. Det är därför man har halshuggit folk i muslimska stater i 1400 år. Det där med halshuggning är inte något som IS och Al-Qaida har hittat på.

Visst kan muslimer med god vilja och en gnutta finurlighet få de där texterna till att betyda något annat eller inte längre räknas som relevanta i vår tid. Men de försvinner inte. Det är långtifrån självklart att halshuggning är något dåligt i islam. Vissa hävdar som sagt att det är något bra. Däremot är det självklart att terroristerna är muslimer.