Hur kan någon tro på socialismen idag?

Nils Lundgren

Nils Lundgren

I DN:s kulturdel torsdagen den 9 april fröjdades Jan Eklund över resultatet av den brittiska tidskriften Prospects omröstning om vilka som är årets ”World Thinkers”. De tre största är, enligt Prospects läsare, Thomas Piketty, Yanis Varoufakis och Naomi Klein, alla kända vänsterpropagandister. ”Nu blåser det samtida vänstervindar i idédebatten” jublar Jan Eklund och menar att ”de unga i massarbetslöshetens Sydeuropa har tappat tron på gamla lösningar”.

Så där låter kulturvänstern alltid. Den låtsas att det finns ett annat ekonomiskt system som är en lösning på världens ekonomiska och sociala problem.  Vi måste överge kapitalismen/marknadsekonomin och ersätta den med ett system där inte bara en avgränsad offentlig sektor utan hela ekonomin styrs genom politiska beslut, dvs. socialism. Kulturvänstern har inte tappat tron på gamla lösningar, trots att världen har testat sådan socialism i många hyfsat välkontrollerade experiment i snart hundra år och funnit att det inte verkar funka.

Sovjetledningen införde från 1922 socialistisk planhushållning i ett land som vadade i naturtillgångar och fick faktiskt till en hel del ekonomisk tillväxt fram till 1939. Att några miljoner svalt ihjäl i landets kornbod Ukraina har kommunister tagit lätt på. Skall man göra omelett måste man krossa ägg. Efter 1945 fick sovjetledningen ytterligare nästan ett halvsekel på sig att återhämta sig från världskrigets förstörelse och åstadkomma långsiktig tillväxt.  Och visst! Krigets effekter hade varit förödande, men det var de i Västtyskland också som med marknadsekonomi återhämtade sig redan under 50-talet. Det är det vi kallar ”det tyska undret”. Västtyskland blev snabbt ett av världens rikaste länder. Sovjetunionen förblev fattigt.

Efter andra världskriget kom ett stort antal tester av socialism kontra marknadsekonomi. Järnridån sänktes ner och delade Europa i ett västligt marknadsekonomiskt system och ett östligt socialistiskt. Resultatet?  Västeuropa blev rikt, Östeuropa fattigt. Någon kanske tror att det beror på att Västeuropa redan var mera utvecklat än det Östeuropa som hamnade öster om järnridån och därför hade ett försprång. Och ja, något ligger i det. Men kvar står att Finland drog ifrån sitt systerland Estland på ett otroligt sätt och att det framstående industrilandet Tjeckien snabbt kom långt efter Finland och Norge. Femton år efter kriget spelade de i helt olika ekonomiska divisioner.

Genom historiens list kom dessutom ett par nästan laboratorieartade experiment att genomföras. Två hyggligt homogena länder, Tyskland och Korea, kom att delas i två delar, en med marknadsekonomi och en med socialistisk planhushållning. Hur gick det?

Västtyskland och Sydkorea lyckades strålande, men Östtyskland och Nordkorea blev fattiga och tvangs spärra in sina medborgare med murar, taggtråd och landminor för att de inte skulle fly till välståndet i Västtyskland och Sydkorea. Det ena experimentet gjordes i Europa och det andra i Ostasien, vilket ger ett visst stöd till hypotesen att de olika utfallen berodde på skillnaderna i ekonomiska system, inte på allmänkulturella skillnader.

Ett liknande test fick vi i det kinesiska kulturområdet. Fastlandskina fick socialistisk centralplanering från 1949 till 1978, medan tre andra kinesiska områden, Taiwan, Hongkong och Singapore, fortsatte med marknadsekonomi. Samma resultat! De senare blev rika länder i västerländsk mening, medan Kina, även nu efter mer än trettio år med marknadsekonomi och snabb ekonomisk tillväxt fortfarande är utfattigt.

Många tycks missförstå innebörden av upplysningen att Kinas BNP just nu blir större än USA:s. Men kineserna är mer än fyra gånger så många som amerikanerna, så de har enormt långt kvar för att komma i närheten av amerikansk eller västeuropeisk levnadsstandard. Om Kinas BNP växer med 5 procent per capita varje år i framtiden och USA:s växer med bara 2%, är Kina ikapp i mitten av 2060-talet, dvs. om ca ett halvt sekel. Eftersom Kinas demografiska struktur är ofördelaktig på grund av enbarnspolitiken och upphinnandeeffektens bidrag till tillväxten minskar, så det kan ta mycket längre tid än så.

Att Kina i en mening är ikapp USA är för den skull inte ointressant. En gigantisk BNP ger inte välstånd, när den skall delas av så många, men den ger en maktelit enorma resurser att satsa på militär och ekonomisk maktutövning. Detta brukar dock inte anföras som argument för socialismen av vänsterintellektuella.

Dessa gigantiska experiment är naturligtvis inte laboratoriemässiga i naturvetenskaplig mening, men ett induktivt resonemang ger starkt stöd för slutsatsen att marknadsekonomi medför oerhört mycket högre ekonomiskt välstånd än en socialistisk planeringsekonomi. Så varför finns det fortfarande socialister?

Eller finns det inte det? Är det så att de som presenterar sig som socialister numera menar något annat med ordet socialism. Menar de kanske en marknadsekonomi med stränga statliga regler för företagen, med en stor offentlig sektor och med en utjämnande statlig fördelningspolitik? Men då menar de ju socialdemokrati, något som doktrinära socialister har föraktat och skällt för revisionism och socialfascism. I den meningen är Ed Miliband, François Hollande och Stefan Löfven socialister, men det vore väl bättre att säga som det är och kalla det för socialdemokrati då.

Vänsterintellektuella debattörer har dock under det senaste halvseklet kritiserat även detta socialdemokratiska (eller socialliberala) samhälle med väsande förakt. Jag har svårt att tro att de inte tänker sig ett helt annat ekonomiskt och socialt system, något som ligger långt från ett välskött socialdemokratiskt samhälle på marknadsekonomisk grund. Men de är kanske de enda socialister som finns kvar idag? Ett antal journalister, kulturarbetare och etniska Södermalmsbor i livets mitt och deras systrar och bröder i västvärlden. De är visserligen inte så många, men de är vältaliga och bör avkrävas förklaringar i öppen debatt. Hur kan de tro på socialismen som om och om igen har prövats runt om i världen och visat sig oförmögen att skapa ekonomiskt välstånd för vanligt folk?

Kanske är sådana socialister i grunden inte intresserade av ekonomiskt välstånd. Kanske föraktar de ett ytligt konsumtionssamhälle baserat på konkurrens och egoism och vill se människor förädlas i ett socialistiskt samhälle där samhällsmoral och kulturintresse dominerar och konsumtionshetsen är borta. Jag läste om ”den nya sovjetmänniskan” i Ny dag redan på femtiotalet och under sjuttiotalet hyllades den kinesiska kommunismen av västvärldens vänsterintellektuella just för att den skapade en sådan ny människa.

Hur lyckades då de socialistiska samhällena ut i de avseendena? Tja, socialismen tycks inte ha fostrat ansvarskännande, solidariska och kulturintresserade medborgare. Vi ser mest korruption, egoism, nepotism och kulturlöshet i Ryssland, Kina, Uzbekistan, Rumänien osv.

Lättköpta poänger? Sparkar jag på den som ligger? Nja, the chattering classes ligger inte direkt försvarslösa på gatan. De sitter i TV-soffor och på de fina tidningarnas och tidskrifternas redaktioner. De borde upp till bevis och förklara hur de kan tro på en samhällsidé som trots alla fullskaliga experiment under hundra år inte har kunnat lägga grunden för vare sig ekonomiskt välstånd, medborgarmoral eller kulturellt engagemang någonstans.

Förståndigt folk har förlorat tron på sådana gamla lösningar som socialismen.

8 reaktioner på ”Hur kan någon tro på socialismen idag?

 1. Lars-Olof larsson skriver:

  Endera är du socialist mot bättre vetande eller också är du socialist för att du inte begriper bättre. Vilka andra förklaringar skulle det kunna finnas?

  Gilla

 2. bloggarbjorn skriver:

  Va’phan är ”etniska Södermalmsbor”? Är det meningen att jag skall skämmas för att jag föddes på Söder (och fortfarande bor här) medan det var en i stort sett ren arbetarstadsdel? Det där södergnället tycker jag känns igen från den sverigedemokratiska undervegetationen.

  I övrigt arbetade jag i datoriserade system för logistik, ekonomi och tillverkningsplanering inom industrin redan i förra årtusendet. Jag antar att dessa system inte har blivit sämre sedan dess, utan kopplas samman till ännu mer avancerade nivåer. Vi möter deras känselspröt mot yttervärlden idag bland annat i butikernas elektroniska kassor. Och det är den tekniska explosionen som gör socialismen möjlig. Teknik kopplad till demokrati, där finns nyckeln. Aldrig hört talats om demokrati – eller är det just utsikterna för demokrati som skrämmer och gör en alltmer brutal övervakningsstat nödvändig? Det gör ett fånigt intryck att prata om andra tider och andra förhållanden när det är den värld, och det land, som vi nu har framför ögonen som vi måste förhålla sig till. (Förutom att de dragna exemplen knappast är särskilt övertygande.)

  Gilla

 3. Nils Ivar Tenmann skriver:

  Världen har aldrig tidigare varit så till den grad teknokratiskt socialiserad (= socialistisk) som den är idag. Den ”nya” välfärden är till sin möjlighet ett lika gammalt spöke som den kommunistiska föreställningen. Skillnaden är bara att det ”nya” spöket retoriskt-etiskt-politiskt (= kommunikativt) har vida bättre förutsättningar att utvecklas. Handling är som vanligt det omedvetet medvetna görandet.

  Gillad av 1 person

 4. Gabriel Bergström skriver:

  Då man diskuterar realsocialistiska diktaturer måste man betänka att ett kommunistiskt samhälle aldrig existerat. Sovjet och liknande har varit misslyckade försök att uppnå det kommunistiska samhället. Det beror på att ett antal förutsättningar för att revolutionen skall lyckas inte uppnåtts i dessa länder. Som exempel kan nämnas: ett fullt utvecklat kapitalistiskt system och en förenad arbetarklass. En annan anledning till att det inte har fungerat är att man har utgått från Leninismen, som (enligt mig) inte kan jämföras med den ursprungliga Marxistiska teorin. Det finns starka militaristiska och auktoritära drag i Leninismen som inte hör hemma i en vänster ideologi.

  Gilla

  • Nils Ivar Tenmann skriver:

   Då man diskuterar realdemokratiska diktaturer måste man betänka en hel del språkliga förutsättningar man tar för givet och därmed omedvetet medvetet ger uttryck för: För min egen del har jag alltmer betänkt hur ofta jag inte säger det jag menar eller menar det jag säger. ”Det gäller att famla sakta när man ska samla fakta”, som sagt var.

   Gilla

 5. putte torild skriver:

  Oerhörda förenklingar och överdrivet raljerande!
  Dessutom så är det väl ingen idag levande som efterlyser sovjet-kommunism? Det vi har sett de senaste 25 åren är egentligen en rad återkommande ekonomiska kriser som tillkommit pga avregleringar, dvs politikens frånvaro. Vad tex Piketty och Krugman efterlyser är väl närmast att politiken ska få återinträda? Efter den stora börskraschen 1929 tillkom en lång rad regleringar som Milton Friedman och Chicago-skolans inflytande över världsekonomierna undan för undan tog bort. Det är väl detta som Klein siktat in sig på och med en hel del substans.
  För övrigt finns en hel uppsjö av politiska och ekonomiska system som aldrig provats!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.