Muslimer klappar på helvetets port

Anmäl dig till våra seminarier.

mohamed omar

Mohamed Omar

Vid sidan om att våldta, halshugga, förslava och bränna människor levande driver Islamiska staten i Irak och Syrien skolor. I kalifatets säte, staden Mosul i norra Irak, har vårterminen hållit på ett tag. Skolornas uppgift är dock inte längre att utbilda eleverna utan att indoktrinera dem i den rätta läran och skydda dem från farlig kunskap. Konst och musik har förstås tagits bort från schemat; liksom historia och litteratur. Men det är inte bara humaniora man betraktar som ett hot utan även vetenskap.

I kalifatets anvisningar förbjuds explicit läran om evolutionen eller människans utveckling. Det anses vara mycket viktigt. Men saken är den att förbudet inte hade behövts – evolutionen lärdes ändå inte ut i irakiska skolor. Och okunnigheten om evolutionen är inte heller något unikt för Irak. Enligt undersökningar som har gjorts är en majoritet av världens muslimer antingen okunniga om – eller förkastar – evolutionsläran. Kreationismen är det normala synsättet.

Under tjugo års tid – sedan jag var sjutton år gammal – har jag besökt moskéer både i Sverige och utomlands. Jag har gått dit för att be och lyssna till predikningar och delta i korancirklar och annat. Jag har mött tusentals troende muslimer. Det har hänt att Darwin och evolutionen har kommit på tal. Jag har aldrig, ja, aldrig, hört någon troende muslim försvara evolutionsläran. Och då syftar jag inte på religiösa ledare och predikanter – bland dem råder så gott som total konsensus om att kreationismen är den riktiga uppfattningen – utan på lekmännen, moskéfolket, de vanliga muslimerna. Mina iakttagelser stämmer alltså med de opinionsundersökningar som har gjorts.

Min erfarenhet är att många muslimer inte bara anser att evolutionsläran är felaktig utan att man dessutom tror att den är resultatet av någon slags sammansvärjning. Darwin framställs ofta som en illasinnad skurk, en mer eller mindre demonisk figur. Det finns massor av islamiska hemsidor på Internet som förkastar vetenskapen om människans utveckling och prånglar ut bisarra konspirationsteorier om Darwin. Inte sällan med antisemitiska inslag. En av de mest kända muslimska kreationisterna är turken Harun Yahya, som påstår att evolutionen är påhittad av ”det globala frimureriet”.

Varför är man så rädd för evolutionsläran? Helt enkelt därför att den är omöjlig att förena med en bokstavlig läsning av Koranen. När jag talar om islam med svenskar – både i verkligheten och i sociala medier – märker jag att många tror att muslimer är ungefär som kristna, det vill säga att det finns en grupp bokstavstrogna och en annan minst lika stor eller större grupp icke-bokstavstrogna. Så är inte fallet. Bokstavstron är absolut norm. I alla moskéer jag har varit, både sunnitiska och shiitiska, är det helt otänkbart att föreslå ett mer liberalt, icke-bokstavstroget förhållande till Koranen. Det är lika med att lämna islam.

Det är därför evolutionsläran är så farlig. En muslim som erkänner det faktum att livet har utvecklats kan inte längre läsa Koranens berättelse om skapelsen bokstavligt. I och med detta öppnas tvivlets port. Finns det andra stycken i Koranen som inte heller ska läsas bokstavligt? Eller ännu värre – var den koraniska skapelseberättelsen ämnad att läsas bokstavligt och hade därmed dess författare mindre kunskap om naturen än dagens vetenskap? Den senare tolkningen är mycket kontroversiell då den kan innebära att 1) Gud, Koranens förmodade författare, inte har fullständig kunskap eller att 2) han inte lyckades kommunicera sin fullständiga kunskap till sin profet Muhammed. I korthet: vet människor mer än den allvetande guden?

Mina vänner som är lärare berättar att det framför allt – men inte bara – är elever med muslimsk bakgrund som ifrågasätter evolutionsläran. Vissa föräldrar upprörs över att deras barn får lära sig att människan inte har skapats som hon är utan har utvecklats från andra primater. De håller i stället fast vid myten om Adam och Eva. Den svenska skolan har ett ansvar att stå på sig.

I debatten om islamisk fundamentalism får man ofta höra att det behövs en annan teologi, en reform av lärorna. Det är helt nödvändigt. Men kanske bör man också satsa på att sprida vetenskap, det vill säga en korrekt beskrivning av verkligheten. Den som förstår och accepterar hur evolutionsläran fungerar kan inte längre läsa Koranen bokstavligt och det kommer i sin tur automatiskt att leda till en mognare och mer avancerad tolkning.

Islamiska staten i Irak och Syrien förstår detta. Men inte bara den – IS är bara det mest extrema uttrycket för en fundamentalistisk religionstolkning och en vetenskapsfientlig mentalitet med betydligt bredare spridning i muslimska samhällen. Darwins upptäckt revolutionerade världsbilden i väst på 1800-talet och fortsätter att påverka människor. Jag tror att den också har potential att förändra den islamiska världen. Det är redan på gång.

Filosofen Benjamin Höijer uttryckte den vetenskapliga hållningen väl när han utbrast: ”Sök sanningen! Och förde den dig till helvetets portar, så klappa på!” En som vågade klappa på helvetets port var den brittiska imamen och naturvetaren Usama Hasan. Han är den förste någonsin som från en pulpet i en moské försvarat evolutionsläran. Det helvete han mötte på andra sidan dörren var dock inte den eld som väntar de otrogna i nästa liv utan en mobb som krävde hans avrättning.

Usama Hasan överlevde dock och idag är han knuten The Quilliam Foundation, en tankesmedja som motverkar islamisk fundamentalism. Han har själv gjort en resa från fundamentalist till tolerant och demokratisk muslim. I sin ungdom stred han med mujahidin, de heliga krigarna, i Afghanistan. En av de saker som gjorde att han omprövade sin tidigare världsbild var evolutionsläran.

Usama Hassan förstår alltså att den väg som kreationisterna har valt är en återvändsgränd som gör muslimer till åtlöje. Religionen måste anpassa sig till verkligheten om den vill bli tagen på allvar. Han påtalar vad som borde vara en självklarhet, nämligen att de religiösa skrifterna inte innehåller svar på naturvetenskapliga frågor. Vill man veta om solen roterar kring jorden eller tvärtom är det lämpligare att vända sig till ett teleskop än till Koranen.

Ni må tycka att detta är självklart. Så är det dock inte för många muslimska religiösa ledare i världen med stort inflytande. Nyligen fastslog en av Saudiarabiens viktigaste religiöse ledare, Al-Fawzan, att solen roterar kring jorden. Det var inte observationer som gjorde att han kom fram till denna sluts utan läsning av Koranen. En muslim, sade han, ska hålla sig till Koranen, och inte följa ”moderna teorier”.

Den 5 januari 2013 deltog Usama Hasan i en debatt mot den fundamentalistiske predikanten Yasir Qadhi under rubriken ”Have Muslims Misunderstood Evolution?” Yasir Qadhi försökte inte ens bemöta evolutionsläran vetenskapligt. Hans argumentation gick enbart ut på att visa att den ”strider mot Koranen”. Det räcker. Något som ”strider mot Koranen” kan ju inte vara sant. Och detta är ändå en intellektuell fundamentalist.

Usama Hasan har tagit ett stort steg. Fler kommer att följa efter. Även trons försvarare måste till slut inse att det är kontraproduktivt att ställa upp en motsättning mellan tro och fakta. En tro som kräver att man blundar för hur verkligheten ser ut försvinner ju när människor öppnar sina ögon, medan en tro som hittar sätt att försona tro och vetenskap torde ha längre livslängd och förmåga att vara relevant även i ett kunskapsmässigt högt utvecklat samhälle.