ANDERS LEION: Cannae, Suomussalmi och Bachmut 

Kriget i Ukraina kan beskrivas på olika sätt. Det vanligaste är det inkännande som beskriver befolkningens lidande. Försök att beskriva orsakerna bakom de ukrainska framgångarna och det ryska – hittillsvarande – misslyckandet förekommer också. 

Det enklaste sättet att beskriva kriget är att använda sig av historiska exempel.  

Vid Cannae använde sig kartagerna under Hannibal av dubbel omfattning (eller kniptångsmanöver): Hannibal lät den romerska centern avancera medan kartagerna höll emot på flyglarna: romarna fastnade i den dubbla omfattningen och tillintetgjordes. 

Vid Suomussalmi använde sig finnarna under Hjalmar Siilasvuo av motti: de trögrörliga, mekaniserade ryska förbanden, bundna till vägarna, omringades av skidåkande, snabbrörliga finnar, som skar upp de långa kolonnerna i små enheter. Dessa bekämpades därefter och slogs ut. 

Den ryska armén är fortfarande trögrörlig och har svårt att operera med hjälp av små, självständiga enheter. Detta vet naturligtvis befälet – och den politiska ledningen. Även om de inte har erfarenheten från Suomussalmi aktuell (vilket de antagligen har) försöker de pressa sig framåt längs en bred front. Vid Bachmut har de så hamnat i en dubbel omfattning på samma sätt som romarna vid Cannae – också det ett för dem välkänt exempel. Rädslan att hamna i motti är större. 

Hur kommer det att gå? Romarna vann till slut, liksom ryssarna. 

Ukraina försöker nu hålla ut längre än den ryska ledningen kan stå emot det stigande missnöjet bland sina medborgare – i takt med att dessa får veta alltmer om kriget. 

Hur det kommer att gå? Jag vet inte, men jag tror det kommer att gå bra. (Välj själv för vem). 

Anders Leion