BIRGITTA SPARF: Folkutbyte eller inte?

Debatten rasar (se Sverige möts) efter Richard Jomshofs tweet 28 mars om att svenskarna är på god väg att hamna i minoritet i Sverige. Eller debatt är väl att ta i, vänstern går fullständigt bananas.

Som vanligt ser de Hitler, Tredje riket och gaskammare framför sig. Fast det gör de ju å andra sidan alltid när någon påpekar vad som håller på att hända i det mångkulturella Sverige. De är förvånansvärt enkelspåriga på det viset.

Nu gapar de unisont att ”folkutbytet” är en ”konspirationsteori”. Trots att Jomshof inte skrev något som helst om något folkutbyte i sin tweet. Men lika gärna som de ser Hitler när de ser Jomshof så ser de även konspirationsteorier. Allt för att få igång en metadebatt och slippa befatta sig med sakfrågan. Jomshof skrev:

”Gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten är till stor del ett importerat problem. Svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Det pågår en islamisering. Det är inga konspirationsteorier utan fakta.”

Jag själv använder aldrig termen ”folkutbyte”. Anledningen är att det ordet antyder någon slags bakomliggande plan. En medveten tanke, en strategi. Vilket är att tillskriva våra styrande politiker förmågor som de helt saknar.

De har helt enkelt bara velat vara snälla, goda och fina. Och plötsligt så sitter vi alla fast i den mångkulturella skiten. Och ingen av dem fattar nånting av hur det gick till, eller vad det beror på. Utom SD då, och i viss mån även M numera.

Det är rent löjeväckande, och fullkomligt absurt, hur långt vänstern är beredd att gå för att förneka statistiska fakta. En av deras egna, Tobias Hubinette, la ut följande aktuella befolkningsstatistik på Twitter 26 mars:

”Utländsk bakgrund i Stockholm den 31/12 2022 inkluderande utrikes födda samt inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 45,43%

0-4 år: 46,04%

5-9 år: 50,11%

10-14 år: 41,39%

15-24 år: 50,02%

25-34 år: 47,84%

35-44 år: 53,86%

45-54 år: 47,12%

Dito för Göteborg: 47,96 %

0-4 år: 50,9%

5-9 år: 65,21%

10-14 år: 53,2%

15-24 år: 51,72%

25-34 år: 50,82%

35-44 år: 56,33%

45-54 år: 49,21%

Samt för Malmö: 57,54 %.

0-4 år: 64,28%

5-9 år: 68,4%

10-14 år: 68,14%

15-24 år: 65,45%

25-34 år: 58,23%

35-44 år: 65,27%

45-54 år: 59,42%”

Siffror som talar för sig själva. Statistik som inte kan vara tydligare. Med andra ord: vetenskapliga fakta som vänstern är beredda att gå i döden för att bestrida och förneka.

Man må kalla det ”folkutbyte” eller ”snabba och dramatiska demografiska förändringar”. Effekten blir ändå att svenskarnas andel av Sveriges befolkning krymper, och den krymper oroväckande snabbt.

(Tillägg: Ni som vill tycka illa om Hubinette får göra det någon annanstans. Detta inlägg handlar inte om honom.)

Birgitta Sparf