ANDERS LEION: Det stora skiftet 

Det skjuts och sprängs allt intensivare i huvudstaden, och lite varstans i övrigt. Det rynkas pannor och skrivs snusförnuftigheter allt intensivare. Kanske lättas därigenom skribenternas betryck något? 

En vanlig kommentar handlar om vilka som utför sprängningarna och skottlossningarna. Det sker alltid i abstrakta och diffusa ordalag, till exempel så här: Den ökade våldsanvändningar sker inte jämnt spridd utan snarare genom att redan aktiva grupper blir mer aktiva.  

Inte ett ord om vilka grupper det kan röra sig om. Jag är ändå övertygad om att polisen inte letar på måfå. De vet säkert vilka individer det handlar om. De känner sig däremot hindrade att tala klarspråk, eftersom politikerna inte gör det.   

Förövarna är nästan uteslutande invandrare eller barn till invandrare. De bor i klart avgränsade enklaver, i s.k. utsatta områden. (Vilket roligt uttryck: områdena är utsatta på samma sätt som Moses i vassen.) 

I dessa områden bor alltså till helt övervägande del invandrare eller barn till invandrare. De blir mest lidande av gangstrarnas herravälde; rörelseidkare kan bli tvungna att, som i Italien, betala för att få skydd mot samma gangstrar som kräver in avgiften. Småungar tvingas bli springpojkar till brottslingarna. Lärarna törs inte upprätthålla ordningen av rädsla för att de själva eller deras närmaste skall råka illa ut.  

Detta beskrivs alltså i mycket allmänna ordalag: Redan brottsaktiva grupper har blivit mer aktiva. Redan brottsutsatta områden har blivit mer utsatta.  

Hur kan detta vara möjligt? Ingen vinner på förtigandet – annat än möjligen de politiker som ännu en tid kan slippa göra verkningsfulla ingripanden. 

Så, vad skall då göras? Man kan börja med att beskriva verkligheten: 

  1. Invandrare skjuter och spränger 
  1. De är socialiserade, dvs de har lärt sig hantverket i sina getton 
  1. Brottsligheten är alltså en följd av invandringen 
  1. Deras bas för brottsligheten är fortsatt i gettona 

Alltså: 

  1. Invandringen måste upphöra 
  1. Gettona måste omvandlas socialt, andra grupper måste flytta in på gettona.  
  1. Gettona måste rivas, om punkt 2. Inte kan genomföras 

All invandring kan och bör inte stoppas. Kvalificerad arbetskraft fattas och kan endast rekryteras utifrån. Flyktinginvandringen, som fört hit människor utan möjlighet att integreras, måste däremot upphöra. Humanitära insatser får göras i konflikternas närområden. 

Är denna politik möjlig? Den blir snabbt inte bara möjlig, utan också mer efterfrågad i takt med att sprängningarna och skjutningarna flyttar in till innerstaden. Jag lovar: Snart kommer också godhjärtade och politiskt finkänsliga kvinnliga vänstersympatisörer att kräva hårdare tag – i takt med att deras barn kommer i närheten av skjutningar och sprängningar. 

Och de sju gamla partierna kommer att svära sig fri från den hittillsvarande invandrings- och kriminalpolitiken på samma sätt som de numera alla är ivriga kärnkraftsanhängare. 

Anders Leion