BIRGITTA SPARF: Men nu läll sô!

Det är Leksandsmål och betyder ungefär ”Nu ska det väl ändå börja hända lite saker här!”.

Justitieminister Gunnar Strömmer presenterar de nya nyckelorden för att motverka de kriminella gängen och få stopp på dödsskjutningarna och bombdåden.

Dessa bombdåd kallas populärt ”Sprängningar” i medierna. Vilket är något helt annat än att bomba sönder portar i hyreshus. Sprängningar utförs av specialutbildade sprängare vid byggen av vägar, vägtunnlar och annan för samhället nödvändig infrastruktur.

Strömmers ord lyder:

– Nationell strategi, centrala myndigheter tillsammans, kommunerna, förebygga brott, effektivare polis, fler lösta brott, bättre nationellt forensiskt centrum och vi väntar på fler nya lagar, nya verktyg.

Hemskt ledsen, men jag hittar inte ett enda nytt ord. Skulle möjligen kunna vara ”nationell strategi” då, men jag betvivlar starkt att det kommer att göra någon större skillnad för brottsutvecklingen bland de gängkriminella.

Vad Strömmer egentligen säger är att vi står maktlösa. Polisen, de sociala myndigheterna, skolan – alla står maktlösa.

Och de sociala myndigheterna och skolan har inte med saken att göra överhuvud taget. Det är polisen som innehar våldsmonopolet och som ska bekämpa de våldsamma gängkriminella. Inga andra.

Skolan och socialtjänsten har man snackat om i 30 års tid nu i de här sammanhangen. Samtidigt som utvecklingen bara blir värre och värre för varje år som går. Så bara släpp den tanken nu, snälla!

Har jag själv några bättre förslag att komma med? Absolut! Men de är helt omöjliga att genomföra i ett land som Sverige:

– Dra ner den destruktiva massinvandringen från Mellanöstern och Afrika till noll – redan för 30 år sedan!

– Gör Sverige till en polisstat med absolut nolltolerans för varje form av brott och inför straff som motsvarar det allmänna rättsmedvetandet istället för att fokusera på att den kriminelle ska få så få konsekvenser som möjligt.

– Utvisa varje kriminell person som valt att flytta hit, oavsett brott och oavsett vilka hemskheter som eventuellt kommer att hända honom i hemlandet. Det är inte vårt ansvar.

– Vägrar hemlandet ta emot sina egna medborgare, stryp miljardbiståndet dit med omedelbar verkan redan nästföljande dag.

Ursäkta min pessimism, men jag tror att det är kört för Sverige. Dessa tomma ord från Strömmer betyder ingenting alls.

Från Ekot:

”Regeringen hoppas att en nationell strategi mot de kriminella gängen ska få centrala myndigheterna och exempelvis kommunerna runt om i landet att bli bättre på att tillsammans vända utvecklingen med allt fler dödsskjutningar.”

Föga imponerande, om du frågar mig. Bara ännu mer av samma som redan visat sig inte fungera. Det fungerar inte på något sätt. Och det vet man.

Birgitta Sparf