MOHAMED OMAR: Allt fler muslimer flyr från Sverige

SVT läser jag en berättelse om en av alla de muslimsk-arabiska invandrarfamiljer som ”får problem” med socialtjänsten: ”Sundsvallsfamiljen uppmanades fly efter orosanmälan – valde att stanna”.

SVT:s syfte med berättelsen verkar vara att tillbakavisa den väl spridda muslimska uppfattningen om att den svenska staten rövar bort muslimska barn.

Budskapet är att om föräldrarna bara samarbetar med socialtjänsten kommer allt sluta lyckligt.

I början av 2022 fick föräldrarna Mohamad och Duha i Sundsvall samtal från socialtjänsten om barnen, och då blev de oroliga. För samtidigt pågick en kampanj på sociala medier om att svenska myndigheter ”kidnappar” barn.

Familjen fick från flera vänner rådet att omedelbart lämna landet för att inte barnen skulle omhändertas – men de valde en annan väg.

Det vill säga om föräldrarna väljer att assimilera sig till den moderna svenska värdegrunden och ändra sitt levnadssätt finns det inget att frukta.

Föräldrarna i fallet granskades av den statliga myndigheten. De fick behålla sina barn:

”Mamma och pappa uppvisar goda förmågor vad gäller grundläggande omsorg”, stod det bland annat i beslutet.

Den arabiska mamman blev glad över myndighetens beslut:

”När vi fick beskedet var det obeskrivlig glädje. Jag ringde min mamma i Syrien och sa att jag får behålla mina barn.”

Det SVT inte verkar begripa är att hela denna situation utifrån många arabiska invandrares perspektiv ses som ett övergrepp mot dem som föräldrar, mot religionen och kulturen.

Jag har pratat med en advokat som själv har bakgrund i Mellanöstern. Han har haft kontakt med många familjer som har ”haft problem” med socialtjänsten genom åren.

Han, låt oss kalla honom Mustafa, berättar att allt fler muslimska familjer, till skillnad från dem som SVT valt att berätta om, väljer att fly från Sverige på grund av rädsla för socialtjänsten.

Denna återvandring är ett intressant fenomen som behöver belysas.

Många kritiker av Sveriges ansvarslösa invandringspolitik har tagit upp de olika ”pull-faktorer” som gör att folk lockas till Sverige.

Men Sverige har även faktorer som gör att invandrare, särskilt muslimer, vantrivs.

Mustafa förklarar för mig att den vanligaste anledningen till att muslimska familjer väljer att utvandra från Sverige är just socialtjänsten.

Han säger att klienter har beskrivit den svenska socialtjänsten som minst lika hemsk som Saddam Husseins hemliga polis.

Den andra faktorn, säger Mustafa, är vad man uppfattar som en orättvis behandling av män. Män är till exempel rädda för att fruarna vid en konflikt ska anklaga dem för misshandel eller våldtäkt och ta barnen ifrån dem.

Den tredje faktorn är hbtq-frågan. Mustafa berättar att många föräldrar är oroliga för att deras barn ska ”hjärntvättas” i skolan till att acceptera homosexualitet.

Man måste förstå att detta inte är en liten sak. I en arabisk-muslimsk kultur ses ofta ett homosexuellt barn som den ultimata skammen och förnedringen, något som är värre än döden för familjen.

Mustafa berättar att en av hans arabiska klienter som lämnade Sverige för att flytta hem till Irak förklarade att ”svenskarna ville göra hans son till homosexuell” och att han skulle uppleva det som att själv ”bli våldtagen varje dag” och aldrig kunna sova om natten.

När dessa ”avstötningsfaktorer” blir starkare än pullfaktorer som hög levnadsstandard, bidrag med mera överväger alltså vissa att emigrera från Sverige.

En klient som flyttade från Sverige till Turkiet, berättade för Mustafa, att han uppfattade det som en dålig investering att uppfostra barn i Sverige. ”Det är staten som äger barnen”, sa han, ”inte jag”.

Klienten menade att han som förälder får ”låna” sina egna barn under en period. Men detta under ständig övervakning från socialtjänsten. Han offrar sin tid och sina pengar på barnen, medan barnen får lära sig att de inte har några skyldigheter gentemot föräldrarna. När barnen blir stora och tjänar egna pengar ger de ingenting tillbaka. Istället har de blivit försvenskade och därmed liksom främlingar.

Mohamed Omar