MOHAMED OMAR: Jesus – från apokalyptisk profet till grekisk hjälte

Julen, kristmässan, närmar sig och det innebär ett tillfälle att skriva om Jesus.  Mitt intresse för Jesus varar dock året runt. De poddar jag lyssnar mest på handlar om Jesus, den kristna kyrkans tidiga historia och Bibelns värld. Jag kan rekommendera två poddar: New Testament Review Podcast och Digital Hammurabi. Bägge drivs av seriösa akademiker.

Jag har även lyssnat ganska mycket på de så kallade ”myticisterna”, alltså de som hävdar att Jesus aldrig existerat som historisk person. Jag ville sätta mig in deras argument. Genom att följa debatten mellan myticisterna och historicisterna lärde jag mig mycket. Jag stärktes också i min uppfattning att Jesus faktiskt existerat!

Den sundaste myticisten, den amerikanske historikern Richard Carrier, är väl den som ansträngt sig mest att lägga fram väl underbyggda argument. Men man slutar lyssna när Carrier kommer till sin teori om att Paulus skulle ha uppfattat Jesus som en ängel som blev korsfäst i himlen, och inte som en människa av kött och blod (se denna tråd på reddit).

Jag är ett stort fan av teologen Robert M. Price – vi delar ett starkt intresse för fantasy och science fiction. Jag sympatiserar även med hans kritik av wokevänstern. Jag blev först bekant med hans namn när jag läste litteraturvetaren Mattias Fyhrs bok Död men drömmande: H P Lovecraft och den magiska modernismen (2006). Boken handlade om den amerikanske skräckförfattaren H. P. Lovecraft, verksam på 20-talet. Price blir omnämnd som en av de främsta Lovecraft-experterna. Det stod också att Price var teolog, vilket väckte min nyfikenhet.

Robert M. Price har två doktorsgrader, år 1981 blev han doktor i systematisk teologi vid Drewuniversitetet, och 1993 blev han doktor i Nya Testamentet. Han har undervisat i filosofi och religion vid Johnnie Colemon Theological Seminary i Miami Gardens, Florida.

Jag beundrar Prices lärdom och skarpa intellekt. Men jag kan inte annat än erkänna att min idol blev totalt golvad av religionshistorikern Bart D. Ehrman, i en debatt 2017 om Jesu historicitet. Ehrman har även skrivit en monografi i frågan: Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth (2012).

Vem var då den historiske människan Jesus? Ehrman och många andra experter på området menar att Jesus var en judisk apokalyptisk profet. Han förkunnade världens undergång. De onda skulle straffas och de goda lönas. Därefter skulle Guds rike upprättas på jorden. Detta skulle ske oväntat och mycket snart: ”Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium.” (Mark 1:15)

Det apokalyptiska budskapet finns framför allt bevarat hos Markus, som ju är det första av de fyra synoptiska evangelierna. Det tonas sedan ner i senare evangelier för att helt försvinna i det nyaste evangeliet, Johannes.

Nu kan jag inte grekiska, och är fortfarande mycket okunnig om Nya Testamentet, men det lilla jag har lärt mig har gjort mig övertygad om att evangelierna skrevs av lärda, sinnrika män från en hög samhällsklass. Markus, Matteus, Lukas och Johannes, vilka de nu var, var knappast olärda bönder eller fiskare som vaknade upp en morgon och som genom ett mirakel kunde skriva intelligent litteratur på grekiska. Ehrman har behandlat frågan på sin blogg här

Eftersom evangelisterna hade en god grekisk utbildning kunde de sin Homeros. De homeriska dikterna var de mest lästa, memorerade, kopierade och imiterade texterna i grekiska skolor. Av denna anledning är det rimligt att förvänta sig att hitta ekon av Homeros i deras författarskap.

Den amerikanska teologen Dennis R. MacDonald har utrett Homeros inflytande på evangelierna i flera böcker. Jag har inte läst dem, men jag har hört honom förklara på YouTube. MacDonald har kritiserats av andra forskare för att ha överdrivit det homeriska inflytandet. Så man bör kanske vara lite försiktig.

Jag kan inte låta bli att fascineras av de likheter MacDonald visar mellan till exempel skildringen av den trojanske hjälten Hektors död i Iliaden och skildringen av Jesu död i Markusevangeliet.

Hektors död:

Det finns en initierad och fint skriven essä om likheterna – och olikheterna – mellan Hektor och Jesus, skriven av en troende kristen, grecisten och litteraturvetaren Paul Krause på den konservativa nättidskriften The Imaginative Conservative”From Hector to Christ” (2019):

Christianity took love, sacrifice, and suffering deeper than the pagans ever could. But Homer, among a few others – Plato comes to mind as another close counterpart – came the closest to offering a hero who was a martyr for love. And Hector is the closest person to having been a martyr in the Christian sense.

Många tror att evangelieförfattarna var olärda, enkla människor från någon avkrok i Palestina. Men Markus, Matteus, Lukas och Johannes var nog mer lika lärda och helleniserade judar i sin samtid, som till exempel historikern Josefus och filosofen Filon av Alexandria.

Evangelisterna, menar Dennis R. MacDonald, ville i Jesus skapa en figur som liknande, men också överglänste, de grekiska hjältarna. I en ny bok sammanfattar han sin forskning: Synopses of Epic, Tragedy, and the Gospels (2022). Han visar att evangelierna är intelligent och komplicerad litteratur och att mycket av dess intelligens och komplexitet går förlorad för den som inte är bekant med den grekiska diktningen.

Se denna färska intervju med Dennis R. MacDonald:

I tre föredrag från 2016 talar Bart D. Ehrman om utvecklingen av Jesusgestalten från apokalyptisk profet till gudamänniska: ”How Jesus Became God”.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook

Stöd mitt skrivande genom att bli månadsgivare på Patreon här

Mohamed Omar