MOHAMED OMAR: ”Antirasisternas” politik ökar rasismen i Sverige

I en krönika i Expressen (16/12) påpekar Sofie Löwenmark ett faktum som jag själv tjatat om i år efter år här på Det Goda Samhället, nämligen att de så kallade ”antirasisternas” politik för massinvandring ökar rasismen i Sverige.

Löwenmark berättar om när hon besökte ett härbärge för akut hemlösa i Göteborg. Där hystes också nyanlända invandrare:

Mitt samtal med ägaren till boendet var nedslående och i vissa delar närmast chockerande. Han berättade för mig att det inte förekom något socialt umgänge mellan olika etniciteter i de gemensamma utrymmena. Men det riktigt stora problemet på boendet var rasism.

Det yttrade sig bland annat i att personer med arabiskt ursprung helt enkelt vägrade att laga mat i samma kök som personer från Afrikas horn. Det hade resulterat i att fastighetens två kök delats upp efter etnicitet. Eftersom det lugnat ned de rasistiska konflikterna ansåg ägaren att problemet, i varje fall utifrån verksamhetens perspektiv, hade löst sig på ett relativt bra sätt.

För mig, som utan att skryta har en lång och rik mångkulturell erfarenhet, är detta ingen nyhet. Jag har till exempel haft mycket lättare att intressera pursvennar för östafrikansk matlagning än syrier och libaneser och andra. De senare kan svara genom att rynka föraktfullt på nästan. Många tvekar inte att säga att afrikansk mat luktar äckligt.

Min erfarenhet är att när invandrare engagerar sig för att kämpa mot rasism för svenska skattepengar, syftar de på svennarnas i stort sett redan nedkämpade rasism, inte på sin egen.

Löwenmark nämner också Brottsförebyggande rådets nyutkomna rapport om afrofobi som innehåller ”ett par rader som vittnar om problemets omfattning. Det är uppgifter som borde utgöra politiskt sprängstoff.”

Det visar sig att det inte är svennar som står för ”afrofobin”:

Rapporten redovisar en EU-studie som belyst svarta människors situation i tolv olika EU-länder. Undersökningen visar att Sverige ligger något högre än snittet när det gäller svarta personers utsatthet för rasistiskt våld. Det är i sig naturligtvis mycket allvarligt.

Men det som på riktigt sticker ut är den enorma överrepresentationen av förövare som själva har en annan minoritetsbakgrund. Enligt rapporten utgör de hela 44 procent av förövarna. Det kan jämföras med att omkring 20 procent av den svenska befolkningen beräknas vara så kallade synliga minoritetsinvånare.

I enbart två procent av fallen var förövaren däremot en högerextremist. Vem hade kunnat föreställa sig det utifrån hur det låter i den allmänna debatten?

Löwenmark nämner också något annat som jag tjatat om i många år, nämligen att de skattefinansierade ”näthatsgranskarna” bara läser vad som skrivs på svenska:

Ett problem är att ytterst få journalister bevakar vad som skrivs på sociala medier på andra språk än svenska. På arabiskspråkiga sociala medier tenderar tonen att vara hårdare än i svenska twitterkommentarer. Rasismen flödar på många håll fritt.

Av detta kan man dra slutsatsen att de så kallade ”antirasisternas” politik för massinvandring leder till ökad rasism i Sverige, medan deras fienders politik, de så kallade ”rasisterna”, som vill ofta vill ha en rimlig invandring, i stället skulle minska rasismen:

Enligt internationella mätningar är Sverige ett av världens minst rasistiska länder. Flera länder varifrån många människor invandrat hit tillhör däremot världens mest rasistiska länder. Den insikten måste finnas med när rasism ska bekämpas.

Den 9 april 2016 höll det skattefinansierade Turkiska Riksförbundet möte på Sergels torg i Stockholm. Förbundets vice ordförande Barbaros Leylani uppmanade till mord på armenier. ”Turken vaknar!” skrek han. ”Armeniska hundar bör akta sig! Död åt armeniska hundar! Död! Död! Död!”

I flera av invandrarnas hemländer rasar blodiga krig och hårda konflikter mellan etniska och religiösa grupper. Dessa länder är mångkulturella. Nu när även Sverige är mångkulturellt har dessa konflikter kommit hit. De som inte kunde hållas sams där, kommer inte att bli vänner här.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook

Stöd mitt skrivande genom att bli månadsgivare på Patreon här

Mohamed Omar