MOHAMED OMAR: Ja, det är sant. Koranen tillåter inte att man dödar oskyldiga

För några år sedan gjorde jag en video på YouTube där jag försökte förklara varför jihadister dödar andra muslimer. Det finns ju de som säger att jihadisterna inte kan vara muslimer eftersom de dödar andra muslimer. Min fråga är då: var profeten Muhammed muslim?

För profeten Muhammed, om man får tro islams egna källor, dödade andra muslimer. Han kallade dem hycklare, på arabiska munafiqun. Muhammed brände till och med ner en moské. Om man blir icke-muslim för att man dödar andra muslimer som vissa halalhippiesar alltså påstår, så skulle inte profeten Muhammed, islams grundare, längre kunna räknas som muslim.

Jag skriver det här inlägget eftersom jag fått en ny kommentar under min video. En Majid Saeedy skriver:

”Din jävla kuksugare det finns inget ord i koran att man dödad oskyldiga människor du bara ljuga, det är inte konstig att du kommer från iran och du byta din religion på grund av att ta uppehållstillstånd fuck you.”

Majid Saeedy har rätt. Ingenstans i Koranen står det att man ska döda oskyldiga. Och det har jag heller inte påstått i min video.

Saeedys syn på iranier är intressant, för som jag påpekat i en tidigare krönika så är den iranska invandrargruppen i Sverige inte särskilt sympatiskt inställd till islam. Kommentaren visar också att fenomenet med asylsökare som låtsas lämna islam för att få uppehållstillstånd är känt.

Men åter till frågan. Jihadisterna anser inte att de dödar oskyldiga, vare sig de dödar muslimer eller icke-muslimer. De anser att dödandet har giltiga skäl.

I Koranen står det att Gud har befallt de troende att strida för Guds sak, att döda och dödas i det heliga kriget:

”Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!” (Zetterstéen 9:29)

Av versen framgår att de judar och kristna, ”dem, som fått skriften”, som man ska strida emot är sådana som inte ger skatt och inte ödmjukar sig. De är alltså skyldiga till detta uppror tills de ”villigt giva skatt och ödmjuka sig”. De kristna och judar som underkastar sig sharia ska man inte döda.

Det finns en vers som islamapologeter brukar lyfta fram som bevis på att Koranen förbjuder dödande. Det är vers 5:32 som säger att om man dödar en oskyldig människa så är det som att man har dödat hela mänskligheten. För det första: Koranen säger att detta bud riktades till Israels folk, det vill säga judarna, inte till muslimerna. Så här lyder versen i sin helhet i Zetterstéens översättning:

”Fördenskull hava vi föreskrivit Israels barn, att det, om någon dödar ett liv, utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden, skall vara, som om han hade dödat människor i allmänhet, och om någon frälser ett liv, skall det vara, som om han hade frälst människors liv i allmänhet.”

Därpå följer budet som är riktat till Muhammeds trogna:

”Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ut landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.”

Så även om detta bud mot att döda oskyldiga skulle vara riktat till muslimerna så är det fullt förenligt med jihadisternas handlingar. Det som fördöms är att ta ett liv, ”utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden”.

Det framgår tydligt av den andra versen, som islamapologeterna tenderar att utelämna, att man inte bara får, utan ska, döda dem som ”bekämpa Gud och hans apostel”.

Stöd mitt arbete genom att bli månadsgivare på Patreon. Klicka här

Följ mig på Facebook här

Mohamed Omar