PATRIK ENGELLAU: Självförståelse

Den här bloggens motto är ”Här skapas samtidens självförståelse”. Syftet är att i realtid betrakta och försöka begripa det skeende som i historiens egen takt utspelar sig inför våra ögon. En metod att bedriva denna samtidsforskning är att läsa Dagens Nyheters ledarsida, en verksamhet som många anser vara slöseri med tid, men som enligt min uppfattning är nyttig eftersom den varje dag avslöjar nya skärvor av det felaktiga byråkratiska myndighetstänkande som hotar landets framtid. Det spelar ingen roll vilka ämnen som ledarsidan behandlar; systemfelet i dess tankevärld uppenbarar sig alltid.

Den sjuttonde oktober handlar det om att det är synd om ukrainare, både om dem som lever i Ukraina och om dem som kommit hit, och att svenska staten måste gripa in för att rätta till dessa människors svåra belägenhet såväl där som här, troligen särskilt här:

Det gäller bidrag till dem som är här, som behöver ett fungerande vardagsliv. Och det gäller dem som är kvar, som behöver vapen och pengar.

Hur ska då dina och mina skattepengar användas för att ge härvarande ukrainare ett fungerande vardagsliv? Dagens Nyheter säger att Migrationsverket menar att ukrainarna i första hand ska försörja sig själva. Den principen gillar tidningen men ”problemet är att Sverige sätter käppar i hjulen för flera som försöker”. Någon gör det alltså omöjligt för ukrainare att försörja sig själva i Sverige.

Vem kan det vara? Själv är jag oskyldig. Jag har en positiv förhandsinställning till ukrainsk arbetskraft sedan ett gäng ukrainare med osäkra statliga tillstånd målade ett hus på landet för åtskilliga år sedan.

Varför målar inte dagens ukrainare folks hus? Dagens Nyheter försöker sig på ett svar:

Ukrainare som har blivit placerade i en kommun har svårt att flytta, även om företag på andra orter skriker efter deras kompetens. I stället tvingas de i många fall att tacka nej till den erbjudna anställningen.

De har ”blivit placerade” och kan då inte flytta utan ”tvingas tacka nej”. Vem står för placeringen och tvånget? Kan det vara någon annan än Migrationsverket eller någon annan avdelning av det välfärdsindustriella komplexet som formulerar regler som förhindrar ukrainare att flytta till ett jobb? Är jag paranoid om jag misstänker att välfärdskomplexet trots allt prat egentligen inte alls vill bli av med sina hjälpberoende klienter?

I själva verket är det förstås inte bara Migrationsverket som krånglar till det för folks försörjning utan ett helt system. Hör här:

Och samma sak drabbar dem som nekas att öppna ett bankkonto om de saknar utrikespass, eftersom arbetsgivarna då inte kan betala ut lön.

Det där stämmer inte med mina erfarenheter. Det går visst att betala ut lön utan bankkonto. Mina ukrainare fick betalt ur min plånbok (mot en noggrant formulerad faktura) och placerade pengarna i sin egen plånbok. Det gick hur lätt som helst. Jag vet inte om de hade något utrikespass. Inget av det där spelade någon roll. Huset blev målat.

Hur kan Dagens Nyheter ha misstagit sig så grovt? Förklaringen är att allt det där byråkratiska krånglet beror på att staten fruktar att sådana som ukrainarna annars skulle försöka smita från skatten. Staten är så maktlysten att den hellre vill heltidsförsörja folk som inte gör något alls än att riskera att folk försörjer sig själva vid sidan av den statliga kontrollen. Något gott som sker till priset av lite skattefusk är haram och således helt otillåtet för statsfundamentalister. Dagens Nyheter tänker likadant som staten.

Det här resonemanget förmår sedan Dagens Nyheter att lämna västerlandets intellektuella planetsystem. Att staten kan göra något förvandlas till en övertygelse att staten har monopol på att göra just detta – allt enligt den fascistiska doktrinen ”allt genom staten, inget utanför staten”. Dagens Nyheter tror att svenska staten äger svenska språket och därför kan bestämma vem som ska beviljas tillträde:

Ytterligare en sak som inte precis underlättar vägen till egen försörjning är att ukrainare, till skillnad från andra skyddsbehövande, inte har rätt att läsa SFI.

Kanske föreställer sig tidningen av svenska språket bara kan inläras av den som av staten försetts med ett särskilt kodat och rentav villkorligt och tidsbegränsat lösenord.

Den som inte fått sitt lösenord och sedan undervisats i yrkesspecifika ord, fraser och formuleringar avseende det jobb för vilket ukrainaren söker auktorisation och där vederbörande förväntas kunna uppnå den minimilön staten anser ger tillräckliga skatteintäkter kan, varnar tidningen, hamna i ”det så kallade skuggsamhället… som Sverige officiellt har lämnat bakom sig”.

För några år sedan kallades det skuggsamhället för ”den informella sektorn” eller ”gig-ekonomin” och betraktades av många som en bra lösning på många människors sysselsättningsproblem eftersom det ofta fixades jobb utan krav på ersättning från skattebetalarna. Men Dagens Nyheter gillar inte möjligheter utanför staten och glädjer sig åt att M, KD, L och SD enligt Tidöavtalet bestämt sig för att ”komma till rätta med” skuggsamhällets otäcka limbo av spökfigurer som olyckligt vandrar runt i samhället utan att kunna tala med varandra eftersom staten nekat dem tillträde till det svenska språket. Bättre lösa problemet med inre utlänningskontroll, kroppsvisitering och utvisning.

Patrik Engellau