Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA:  Räckviddsångest nu i nationell skala 

Nu åthutas svenska folket att spara el i vinter, på grund av befarad elbrist. De väderberoende, gröna energislagen är inte att lita på. Kalla vinterdagar är det ofta vindstilla och solel ger inget den mörka årstiden. Då har vi i stort sett bara de gamla trotjänarna vattenkraft och kärnkraft kvar. Men de ger för lite, elen räcker inte till. 

Någon större elimport är inte att räkna med. Våra grannländer kämpar även de med den gröna energins opålitlighet. Under kommande vinter väntas effektbristen i Sverige uppgå till 1 400 MW under topplasttimmen, om det blir en normalvinter. Får vi en tioårsvinter fördubblas siffran.  

Det finns förslag om att stora elförbrukare kan kopplas bort vid elbrist, samt att även hushåll kan drabbas. Staten säger åt oss att inte köra våra dammsugare och andra energislukare under topplasttimmar. Det finns åtta klasser av prioriteringar, Länsstyrelserna jobbar med att ta fram bortkopplingslistor.  

Hushåll och vanliga bostäder ligger sist i kön att få ström.  

Vem ska bli bortkopplad? När? Vi börjar få nationell räckviddsångest. 

Vilka är de stora elförbrukarna i Sverige? Hushållen står för den största förbrukningen, uppåt 60 procent. Hushållen ökar också sin elanvändning kraftigt, i takt med att allt fler skaffar strömslukande elbilar. 

Mer än var fjärde bil som säljs idag är en ren elbil. Framåt årsskiftet kommer vi ha cirka 200 000 rena elbilar i Sverige. Utvecklingen drivs på av staten, som nu ger hela 70 000 kronor i klimatbonus till rena elbilar. 

I genomsnitt är elbilarnas batterikapacitet 48 kWh. Tillsammans ger det cirka 7 200 MWh. Om vi även inkluderar laddhybrider är det över 9 000 MWh. Det är mer än de sex kvarvarande kärnkraftverken ger per timme under full drift. 

Moderna snabbladdare brukar ha en högsta laddeffekt på 150 kW, men de flesta befintliga laddstationer ligger på 50 kW. De siffrorna ska jämföras med laddboxar hemma, som ligger på upp till 22 kW. Det är som att köra 10 stora dammsugare samtidigt. 

Om alla elbilar laddas samtidigt med i genomsnitt 10 kW drar det en effekt av 2 000 MW. Det är lika mycket som två kärnkraftverk ger. Vi ligger på lägre siffror i praktiken idag, alla elbilar laddas inte samtidigt, men antalet elbilar växer snabbt samtidigt som elproduktionen görs alltmer beroende av väder och nyckfulla vindar. Ekvationen håller inte ihop, elbristen är ett faktum redan idag. 

Kör grönt – ladda grönt 

Här kommer ett förslag till hur mycket el kan sparas snabbt: Ur med laddsladden! Förbjud laddning av elbilar när det råder elbrist.  
För det första: det handlar om mycket el, elbilsladdning är en storförbrukare.  
För det andra: de som vill köra grönt kan i logikens namn också få acceptera att ladda grönt. Det vill säga, bara ladda när det finns el att tillgå från de gröna energislagen. Kör grönt – ladda grönt. 
För det tredje: den gröna klimatpolitiken har lett till elbristen. Elbilsägarna har målmedvetet gynnats ekonomiskt av denna politik genom att få hög klimatbonus. De kan även aktivt få ta konsekvenserna när denna gröna klimatpolitik nu leder till elbrist.  
För det fjärde: elbilsägare är redan vana vid att ha räckviddsångest. 

Gabriel Oxenstierna är fil.dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet, författare till böcker för finansmarknaden och aktiv som klimatskribent på bloggen Klimatupplysningen. 

Gästskribent