PATRIK ENGELLAU: Hybris

Fram till för någon timme sedan hade jag aldrig hört talas om Melissa Fleming (bilden). Om någon sagt att hon är FN:s Undergeneralsekreterare för Globala Kommunikationer och brukar hålla föredrag hos WEF i Davos så hade jag antagligen ryckt på axlarna och tänkt att visst, sådana där finns det hur många som helst.

Men det var innan en vän skickade mig den här twitterlänken där Ms Fleming öppenhjärtigt beskriver sin världsbild på lite mindre än en minut. Jag häpnar och ser inlägget en gång till och drar därefter den förbluffade slutsatsen att kvinnan måste vara galen. Hon är snygg, belevad, välartikulerad och gör ett allmänt fördelaktigt intryck men hon kommer från en annan planet än vi andra. Hon kommer från planeten FN, som anser sig stå högre än mänskligheten i övrigt genom sitt överlägsna förnuft och som därför – eventuellt i samarbete med WEF och dess stödtrupper av privatplansdirektörer – borde bestämma allt.

Det handlar om klimatförändringar. Nu framträder Greta Thunbergs krav på att mänskligheten ska följa vetenskapen i en ny dager. Ms Fleming förklarar med ett bekymrat leende att ”vi äger vetenskapen”. Sug på den.

Vilka ”vi” vetenskapsägare är framgår inte alldeles tydligt men det verkar vara FN, rimligen FN:s klimatpanel IPCC, samt några ”plattformar” av vilka Google nämns vid namn. Denna framstående världsledares bekymmer är att det på plattformarna har förekommit uppfattningar i klimatfrågan som inte överensstämmer med FN:s vilket för henne är särskilt stötande eftersom FN äger vetenskapen. Man kan förstå logiken. Om FN äger vetenskapen och någon missbrukar vetenskapen genom att tolka den annorlunda så är det ju närmast ett immaterialrättsintrång, ett allvarligt brott som i Sverige kan ge fängelse i sex månader till sex år.

Ms Fleming förklarar att ”vi” sedan dess ingått ett ”partnerskap” med Google som gör att den som söker efter ”climate change” numera får av vetenskapsägaren godkänt material. (Jag gjorde en snabbkoll. Ms Fleming verkar ha rätt. Jag hittade inga stötande alternativuppfattningar.)

Men allt är ännu inte helt under kontroll även om de flesta vet att det är ”vi” som äger vetenskapen. ”Plattformarna” vet det, men hela världen vet det inte så det är en ”stor, stor utmaning där alla samhällets sektorer aktivt måste medverka” till att saker och ting presenteras på ett korrekt sätt och det inte är någon tvekan om vem som äger vad.

Kanske visar det sig att Ms Fleming och hennes kollegor även äger luften och solen.

Patrik Engellau