ANDERS LEION: Ju lärdare, dess dummare

Nedan återges två diagram. Det första har jag hämtat från cornucopia, det andra från Bulletin. 

(”Normeringen av datat har skett enligt formeln PROCENTANDEL AV UTBILDNINGSNIVÅ*100/PROCENTANDEL AV RESPONDENTER och är alltså justerad för hur stort partistöd respektive parti har. Gör man inte det är t ex Socialdemokraterna största parti hos de högst utbildade 24,2 procent av respondenterna. Som största parti blir man förstås störst i alla grupper, men normeringen mäter den relativa fördelningen hos partiets väljare”.) 

(Andel av varje kategori, t.ex. Östafrika.) 

Liberalerna och Miljöpartisterna är de mest välutbildade. De är också de mest verklighetsfrämmande. Det vanligt folk alltid vetat – därför att de inte har tillräckligt med pengar för att effektivt avskilja sig från verklighetens fulare sidor – nämligen att invandringen leder till olika nackdelar, bland annat starkt ökad brottslighet, det har dessa partiers anhängare i det längsta förnekat. De gör det, efter diverse hummande, också nu. 

SD:s anhängare, till stor del arbetare, lever i miljöer där man inte kan blunda, då snubblar man på något verktyg eller får en spik i foten. De har i årtionden sett invandringens följder, vilket för övrigt en majoritet av svenska folket gjort, även om vissa av tradition och gammal lojalitet fortfarande röstar på de partier som i det längsta förnekat invandringens kostnader, i pengar och mänskligt lidande. 

Kunde man nöja sig med dessa konstateranden vore de mest roande – men tyvärr slutar inte historien här. Dessa partiers anhängare lever inte bara skyddat. De har också dukat under för den moderna universitetsutbildningens fördumning. En utbildning som tvingats till – och ibland entusiastiskt anammat -politiskt korrekta föreställningar om köns- och rasfrågor och västs eviga skuld till resten av jordens befolkningar. Den producerar inställsamma, osjälvständiga och fega människor. Sådana söker sig med lättnad till dessa partiers skyddade hamnar. 

Det finns ingen anledning att störa dem i deras ombonade tillvaro. Låt dem fortsätta att sova. 

Anders Leion