Gästskribent ÅKE THUNSTRÖM: Varför stöttar ingen Lamotte? 

När Joakim Lamotte nu lägger av med sin journalistik på grund av alla hoten förundras man verkligen över varför rättsväsendet inte agerat när han gång efter gång polisanmält hoten, med namn och allt. 

”Jag har gjort hundratals anmälningar om olaga hot, och inte en enda av dem har lett till åtal. Polisen har lagt ner vartenda ärende jag skickat till dem, trots att jag kunnat visa vilka personer som utfört de här hoten.” 

Rättsväsendet med polischefen och högste ansvarig på åklagarsidan bör förklara varför dokumenterade hot inte har lett till åtal och fällande domar. Ironiskt nog har en vidarespridning av en förklenande artikel som Lamotte skrivit om Näthatsgranskaren Tomas Åberg lett till åtal. Rättsväsendet agerar alltså när det gäller förtal av en person i samhällsdebatten men inte när en samhällsdebattör som Lamotte utsätts för hundratals hot. Detta är märkligt. 

Ledande politiker måste också ut på banan och förklara varför de inte har ställt dessa frågor till rättsväsendet under den tid som Lamotte verkat, varför ingen politiker i riksdagen ställt sig upp och frågat justitieministern och undrat över rättsväsendets passivitet inför hoten mot Lamotte och familjen. Det är uppenbart att de tydligen inte har gillat Lamottes journalistik att hänga ut missdådare. På något annat sätt kan deras passivitet inte förklaras. 

Än värre är väl att Journalistförbundet och Publicistklubben mig veterligen inte har uttalat sitt stöd till Lamotte med krav på att hoten måste gå till åtal. Det är ett svek i kvadrat. Man gillar inte Lamotte, då gillar man ej heller att värna hans röst i debatten. Tveksamt om två publicistförbund kan komma längre från sitt kärnuppdrag där det måste ingå att värna journalister från hot och inskränkningar. 

När jag nu googlar runt hittar jag ingen journalist, debattör, politiker som nu skyndar till försvar av Lamotte och lyfter fram det märkliga att rättsväsendet skrivit av hundratals anmälningar. 

Lamotte bör nu ge sig in i politiken och där ta sin revansch. Med sina 280 000 följare skulle han ganska exakt kunna komma in i riksdagen, inte ensam utan med 14 riksdagskollegor bland sina följare. Dags att kontakta nixtothesix.se som erbjuder den tekniska valplattformen för detta. 

Lamotte har avgått, det måste nu andra också göra och det på högsta nivå. I demokratins namn, i yttrandefrihetens namn skulle de ha skyddat en känd samhällsdebattör. Det utkrävs alldeles för lite ansvar. 

Hundratals polisanmälningar om hot som lämnas utan åtgärd får och kan inte lämnas utan åtgärd. 

Åke Thunström är sedan barnsben intresserad av politik. Han har jobbat som datachef, marknadsansvarig och nationell samordnare för bredbandsbaseradestadsnät.Pensionär. Är nu ordförande för Föreningen förMedborgarperspektiv.se

Gästskribent