BITTE ASSARMO: Myndigheten mot humor och satir

Har du skrattat åt ett meme på sista tiden? Det borde du inte ha gjort, inte utan att fråga pappa Staten först. Numera har vi nämligen en myndighet som övervakar folkhumorn och informerar om vilken humor och satir som är lämplig att skratta åt och vilken som kan skada.

När jag först läste om detta i en text av Helena Edlund i norska Document trodde jag först att det var ett skämt. Sedan drog jag mig till minnes att Morgan Johansson, redan för flera år sedan, nämnt något liknande. I ett land där det går tretton myndigheter på dussinet behövs det ju alltid fler, och varför då inte inrätta en som håller koll på att medborgarna inte skrattar åt fel saker. Humor och satir är ju ett av de bästa vapnen mot alla former av tyranni och maktmissbruk, även den som lurar under det till ytan så resonliga och toleranta svenska politikerväldet. Den 1 januari 2022 bildades alltså Myndigheten för psykologiskt försvar och den presenterar sitt uppdrag på följande sätt:

‘Vårt uppdrag innefattar att identifiera, analysera och stöta på falsk och vilseledande information som främmande makt riktar mot Sverige eller svenska intressen.”

Helena Edlund sammanfattar det hela så här:

”Under rubrikerna ‘Skratt som kan göra ont’, ‘Lär dig känna igen fejk’, ‘Kolla alltid källan’ och ‘Starka känslor försvagar förnuftet’ lär myndigheten svenskar hur de förväntas tänka, värdera och resonera. Vi får också veta vem vi alltid kan lita på: Enligt webbplatsen är det den heliga treenighetens treenighetsstat, politiker och regeringar som är mest pålitliga, och public service är deras profet. Vad var oddsen för det?”

Ja, det kan man undra.

Myndigheten för psykologiskt försvar gör nu vad den kan för att försöka få oss att sluta skratta åt sådant den inte tycker om, dels genom reklamkampanjer i det offentliga rummet, dels genom sajten bliintelurad.se Där står att läsa följande:

«Främmande makt kan använda falsk och vilseledande information för att försöka störa och kontrollera det offentliga samtalet i Sverige. Målet är att påverka politiska beslut och vad folk tycker. Myndigheten för psykologiskt försvar värnar om Sveriges öppna och demokratiska samhälle. På den här sidan har vi samlat knep för att känna igen falsk och vilseledande information.”

Vi får också veta att humor, parodi och satir som regel är ganska ofarligt, men att det, när det används i ”fel” syfte (vilket det nu är) är farligt, särskilt när det gäller så kallade memes:

”Memes är bilder, citat och filmer – ofta med humoristiskt innehåll – som sprids på nätet och som skapar igenkänning inom en viss kultur. Memes kan användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra inriktningen på en debatt eller för att stödja en dold agenda.

Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att det endast är vissa typer av memes som har en ”dold agenda”, nämligen sådana som parodierar den politiska korrektheten eller riktas mot överheten och dess lakejer. Jag har ytterst svårt att tro att myndighetens ”granskare” skulle komma på tanken att beskriva en meme om Jimmie Åkesson som ”falsk och vilseledande”. Om det däremot gäller Morgan Johansson eller någon annan ”anständig” politiker… Ja, du kan ju tänka dig själv. Vad skulle hända om satiren mot våra stackars socialdemokrater resulterar i att de inte får fortsätta styra Sverige efter valet och in i evigheten? Det skulle bli kris, kaos och depression allra minst. Med andra ord: Sluta skratta! Ta först reda på om det du skrattar åt är granskat och godkänt av staten.

Frågan är vad som blir nästa steg. Att inrätta en myndighet som övervakar sajter som den här och som varnar för satiriska texter? Att rentav förbjuda både humoristiska memes och texter som innehåller sarkasmer mot den styrande eliten?

Detta är ingenting att bli förvånad över. Humorn och satiren var strikt toppstyrd redan på ett tidigt stadium av socialdemokraternas framväxt och maktövertagande. Det var inte mycket bevänt med den politiska satiren, även om vi lurades att tro det. Folkhemmet hade visserligen Hasse & Tage, men även om de framstod som samhällskritiska och satiriska gick de hand i hand med de styrande och hjälpte till att bygga socialdemokraternas politiska vision.

Anledningen till att de gamla socialdemokraterna inte ansåg sig behöva en myndighet mot humor var förstås att de hade tillskansat sig monopol på radio och TV och kunde styra upp de flesta andra medier via presstödet. Men det fria internet har varit en nagel i ögat på dem sedan starten och den här nya myndigheten är sannolikt bara första steget i att inskränka friheten på nätet.

Hittills har det dock inte fungerat särskilt bra. Istället har den här orwellska satsningen fått, den av regeringen så avskydda, folkhumorn att formligen explodera. Sociala medier svämmar över av spetsiga och satiriska inlägg, och det har till och med inrättats en fiktiv myndighet som respons. Vad sägs om ”Omyndigheten för psykologiskt slutförvar”? Jo, den finns och den har dessutom startat en egen Bli inte lurad-sajt där kejsarens nakenhet blir uppenbar för alla. Så här skriver Helena Edlund:

”Att bliintelurad.com överhuvudtaget har lanserats visar att det är en ljus rand mitt i den lojala, totalitära och östtyskgrå konsensusmentaliteten. Det är en ideologisk motståndsrörelse som möter varje nytt försök att indoktrinera svenska folket med ett vapen som är lika effektivt mot hyckleri som ett pansarskott är mot en Volvo 240: humor. Samma humor som svenska staten varnar för – och som Staten varnar för humor, är ett säkert tecken på att de har insett att de borde vara rädda”.

Jag kan bara hålla med.

Bitte Assarmo