MOHAMED OMAR: Majgrevens triumf

Idag tänker många på första maj som arbetarrörelsens dag, men dagen är betydligt äldre än arbetarrörelsen.

Det som idag kallas för arbetarrörelsen har förresten föga med arbetare att göra. Det är i stället en rörelse som satt massinvandring och mångkulturalism före svenska arbetares intressen.

Men man bör inte låta dessa destruktiva krafter kapa vår gamla vårfest.

Förr firades första maj bland annat genom att man anställde ett festtåg anfört av en man som var prydd med löv och blommor, kallad majgreve. Man uppförde också spel där majgreven och hans knektar fick kämpa mot en vintergreve klädd i pälsar – en personifikation av vintern. Majgreven segrade alltid.

Vid majgrevens sida kunde också en majgrevinna eller majbrud uppträda. Majbrudar var flickor som pyntats med blommor och gick från hus till hus för att tigga. De förekom också vid pingsten och kallades då pingstbrudar.

I boken Tomtar, häxor och Mårten Gås – årets fester förr och nu (1992) hittade jag en fin teckning av majgrevens triumf. Vintergreven ligger besegrad på marken och majgreven har satt sin fot på honom. Han viftar glatt med hatten. Boken är skriven av Maj Bylock och illustrerad av Maj Fagerberg.

I England lever fortfarande traditionen att kröna en majdrottning. En flicka får en blomsterkrans på sitt huvud eller ”majas” på annat sätt. Hon bärs, rider eller går sedan i ett tåg genom byn. Till traditionen hör ofta att majdrottningen sätts på en tron där hon får mottaga folkets hyllning. Se målningen av Herbert Wilson Foster (1846–1929):

Majdrottningen är liksom majgreven en personifikation av våren.

Den upsaliensiske kulturpersonligheten Thekla Knös – hon hörde till kretsen kring Geijer – berättar i sina barndomsminnen, publicerade 1868, att man på första maj brukade ropa till varandra ”Vakna, det är första maj”. Och hon berättar om hur första maj firades i Uppsala: ”ja, der jubla studenterne, och fanor fladdra och vårsånger ljuda och ett brokigt tåg af hjeltar och amazoner, gudar och gudinnor visar sig på gamla Fyris vall. Der ha de roligt!”

Majkung och majdrottning! Majprins och majprinsessa! Vakna, det är första maj!

Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008.

Mohamed Omar