PATRIK ENGELLAU: Besatta människor

Kanske är det fejk news att tyskarna är så pedantiskt plikttrogna och lydiga som de ibland verkar i filmerna om nazisttiden. Oavsett hur mycket lidande de åsamkade andra människor så hade de ett uppdrag, möjligen från Hitler, som de inte kunde svika. De skulle förädla människosläktet enligt samma rättframma princip som man avlar fram bra hästar: man tar bort de dåliga och satsar på de goda exemplaren.

Jag misstänker att de är på gång igen med skadliga projekt som många av dem tycker är så ädla att de inte får avbrytas. För det första ska tyskarna, säger de i alla fall, sluta köpa fossila bränslen från Ryssland för att slippa finansiera Putins krig. Där ryker sextio procent av Tysklands energibehov och det ska gå fort (se bilden).

Sedan ska Tyskland lägga ned sin kärnkraft. Tre reaktorer stängdes nyligen och de återstående tre tas ur drift nästa år. Där ryker ytterligare sex procent av energibehovet. EU vill förbjuda ryskt kol (vilket tyskarna ännu inte accepterat). Det skulle betyda att ungefär tre fjärdedelar av den tyska energin försvinner.

Allt det här är ett resultat av att Tyskland låtit sig styras av fanatiska miljöintressen. Nu tror tyskarna att de ska lösa sina problem med sol och vind. Fram till det att kriget började kunde detta vara om inte trovärdigt så åtminstone tänkbart för fantasifulla människor eftersom det kunde ha gått att använda ytterligare enorma mängder naturgas som reservkraft när det inte blåser. När miljöpolitiker till sin förvåning upptäcker att vindkraften inte lever upp till deras förväntningar brukar de pröva den lösningen. Kalifornien är ett exempel. Men den utvägen är sannolikt blockerad när den ryska gasen slutar flöda.

OK, kan man kanske säga, tyskarna får skylla sig själva och koka i sin egen elaka buljong. Men så är det inte. Tyskarnas galna politik kommer att påverka även Sverige. ”Jag tror att Tyskland står inför den värsta industrikrisen sedan andra världskriget”, säger den tyska energianalytikern Staffan Reveman. ”Svenska politiker är alldeles för trevliga i Tyskland och i Bryssel – de borde ställa tyska politiker till svars och fråga dem hur de kan stänga av fossilfria kärnkraftverk och ersätta dem med fossilt el.”