LENNART BENGTSSON: Det parallella rättssystemet

Inte ens de djupast övertygande och närmast troende socialforskare kan längre förneka att Sverige under de senaste decennierna haft en kraftig ökning inte minst när det gäller allvarliga brott som mord eller snarare avrättningar. I Europa har Sverige med råge procentuellt mest dödsskjutningar. Bara under januari 2022 har sju fall av så vitt man kan bedöma avsiktliga skjutningar med dödlig utgång inträffat (se nedan). 

Dessa skjutningar betraktas allmänt som resultat av ett slags uppgörelser i vad som går under den allmänna beteckningen ”den kriminella miljön”. De kan helt enkelt ses som avrättningar i en värld där dödsstraff gäller även för förseelser som i det normala samhället knappast ens bestraffas, som att inte betala sina privatskulder i tid eller att syssla med vad som ses som otillbörlig konkurrens av försäljning av narkotiska eller andra berusnings-medel. 

Brotten har hittills fått stor medial uppmärksamhet med klaras sällan ut. Inte heller tycks det leda till någon större oro hos myndigheter, politiker och den breda allmänheten eftersom de försiggår i en parallell värld med en primitiv rättsordning som sedan århundraden försvunnit från det normala samhället. En skjuten kriminell är en kriminell mindre tycker kanske några. Eller för att travestera engelsmännen vid blitzen i London under andra världskriget ”The best German is a dead German”.  Först om någon oskyldig drabbas av en förlupen kula, och speciellt då ett barn engagerar sig det normala samhället med full kraft och av naturliga skäl med stor upprördhet. 

Det hela har gått så långt att man gradvis har börjat vänja sig vid missförhållandena. Rubrikerna tenderar gradvis att flyttas från första sidan och blir kanske till slut lika normala som de dagliga rapporterna om de som blir sjuka eller avlider i covid. Kanske anser en del i politisk media att det är bättre att ge skjutningarna mindre uppmärksamhet då det bara leder till att folk klagar på regeringen eller blir allmänt nedslagna. Kanske man borde formulera om statistiken som man försökte göra med PISA och helt enkelt räkna bort våld som är kopplad till etablerad och professionell kriminalitet och endast ta med det vardagsvåld som huvudsakligen finns i hemmiljön. Detta skulle med säkerhet förbättra statistiken.