HITTAT PÅ NÄTET: Undersökning visar att fransmän hyser överdrivna föreställningar om faran med covid-19

En ny undersökning visar att den genomsnittlige fransmannen hyser en överdriven föreställning om faran med covid-19.

Den genomsnittlige fransmannen tror att viruset har en dödlighet om över 16 procent, medan den verkliga siffran snarare ligger på omkring 0,1 procent.

Undersökningen publicerades i tidskriften Frontiers in Psychology (2021). I en artikel om undersökningen (15/11 2021) skriver Mike Hearn, en före detta mjukvaruingenjör, att regeringar och medier har misslyckats att förmedla korrekt information om sjukdomen: ”governments and media have catastrophically failed to educate the population about Covid correctly”.

Undersökningen överensstämmer med undersökningar i andra länder som visar att folk hyser starkt överdrivna föreställningar om faran med covid-19.

En amerikansk undersökning från sommaren 2020 visade till exempel att den genomsnittlige amerikanen trodde att 9 procent av befolkningen, omkring 30 miljoner människor, hade dött av covid-19.

Redaktionen