JAN-OLOF SANDGREN: Teckentydning 

Utanför kundtoaletten på ett av våra större industriföretag hittar jag denna informativa skylt (bilden). Om jag tolkar symbolerna rätt är toaletten avsedd för handikappade, för personer som försöker dansa som John Travolta, för hybrider mellan män och kvinnor, samt för dem som har hjärtat till vänster. Eftersom jag inte tillhör någon av dessa kategorier väljer jag att identifiera mig som ”stjärna”. Symbolen nere till höger betyder antagligen att man ska tvätta händerna efteråt, vilket är viktigt nu i Coronatider. 

Men för framtidens arkeologer är det inte lika självklart. I min kristallkula ser jag hur jorden snart kommer att drabbas av en global katastrof som utraderar det mesta av vår civilisation, och just denna skylt råkar vara ett av de fragment som grävs fram ur sedimenten år 3021. 

Det skrivs lärda avhandlingar om vad tecknen egentligen betyder och arkeologerna delar upp sig i två läger. Den ena skolan hävdar att skylten beskriver en typ av kärleksinrättning, där två personer kan ingå fysisk förening, något som förekommit i alla mänskliga kulturer. Som brukligt är för denna typ av etablissemang frekventeras det flitigt av handikappade, bögar och kändisar. De nedre symbolerna visar tydligt att det handlar om någon form av erotisk befruktning. 

Den andra skolan lägger in en djupare innebörd. Cirkeln längs upp symboliserar troligen solskivan och personen som håller i solen kan vara klimatguden Greta, en gudom man tillbad i början av 2000-talet. Figuren till vänster kan tolkas som en avatar. Som stöd för teorin anförs att figuren har stora likheter med ett fornfynd från 1900-talet, kallat ”The Saint”. Kroppshållningen leder också tankarna till den mystiska ”Regnbågssekten”, om vilken man blott har fragmentariska kunskaper. Stjärnan till höger antyder att sekten kan ha initierats av interstellära besökare från andra planeter. Figuren i mitten borde i så fall vara översteprästen, som i likhet med gångna tiders shamaner förmår separera anden från kroppen. 

De nedre figurerna väcker dock huvudbry. En av de djärvare hypoteserna ser likheter med en äldre solkult man funnit belägg för i Centralamerikanska pyramider, och där översteprästen skar hjärtat ur kroppen på levande offer. Kan även Regnbågssekten ha ägnat sig åt människooffer? Och i så fall varför? Mytologiska berättelser talar om hur människorna i början av 2000-talet misshagade klimatguden så till den grad att hon hotade med global uppvärmning, vilket skulle göra allt liv på jorden omöjligt att uthärda. Symbolen nere till höger får då tolkas som lönen för offren till klimatguden Greta, i form av livgivande regn och svalka. 

Efter toalettbesöket tvättar jag händerna. Och på vägen ut tänker jag på hur mycket enklare allting vore, både för oss och framtida arkeologer, ifall skylten helt enkelt såg ut så här.  

Jan-Olof Sandgren