MOHAMED OMAR: Det välfärdsindustriella komplexet – verklighetens Skynet

I sitt avskedstal 1961 efter sina presidentperioder varnade Dwight D. Eisenhower det amerikanska folket för ”det militärindustriella komplexet”. Militären behövs visserligen, men den måste hållas på mattan. Annars, sade Eisenhower, kommer hela det system där militären ingår – försvarsindustri, politiker, militärskolor, tankesmedjor, strategiprofessorer, säkerhetsjournalister och så vidare – att få ett alldeles för stort inflytande över nationen och dess tänkande.

På motsvarande sätt växer det välfärdsindustriella komplexet i dagens Sverige och skaffar sig allt mer inflytande, likt en gigantisk bläckfisk som sprider sina tentakler överallt. Liksom militären i grunden tjänar ett gott syfte, hade en gång välfärdsapparaten en berättigad funktion. Men den har börjat leva sitt eget liv, bortom medborgarnas kontroll, med främsta syfte att äta och svälla.

Bläckfiskens föda består av skatt som den suger ut ur medelklassen. Den apparat som en gång kom till för att tjäna medborgarna och uppfylla verkliga behov, tjänar nu sig själv, liksom ett djur utan förmåga att behärska sin instinkt. Komplexet manövreras av en ständigt växande armé av byråkrater som på löpande band uppfinner nya ”behov” och ”problem” som kräver ökad utsugning. Oavsett vilken regering vi har, finns komplexet där under ytan, ”the deep state”, och verkar för sina egna intressen. Regeringarna må bestå av partier av olika politisk färg, men komplexet är färglöst.

När Eisenhower utfärdade sin varning uppgick det amerikanska militärindustriella komplexets omsättning till nio BNP-procent. Vårt svenska välfärdsindustriella komplex närmar sig troligen 40 BNP-procent. Det är på denna grund som ”den humanitära stormakten” vilar. En stormakt som inte är svensk, ja, som saknar nationalitet. Den har sitt eget intresse, ett intresse som inte bara är ett annat än, utan står i motsättning till, den utsugna klassens intresse.

Det har tagit tid för mig att förstå det välfärdsindustriella komplexets makt. Det är ett bittert rött piller att svälja, men när man väl ha svalt det börjar förhållanden i samhället som verkade paradoxala och irrationella framstå som logiska. Hur kommer vår framtid att se ut om vi tillåter komplexet att fortsätta växa?

Filmfantast som jag är, och 80-talsnostalgiker, ser jag paralleller mellan det välfärdsindustriella komplexet och Skynet i science fiction-filmen Terminator (1984). Varning för att resterande del av texten är skriven med glimten i ögat…

Skynet var ursprungligen ett AI-system för USA:s militär – det hade en nyttig funktion i försvaret – men utvecklade så småningom ett självmedvetande. Detta medvetande skilde sig från konstruktörernas medvetande. Skynet uppfattade att dess egna intresse, att fortsätta existera och expandera, stod i motsatsställning till konstruktörernas intresse. AI-systemet, denna superdator som var byggd för att försvara människorna, började se människorna som ett hot.

Skynet försökte, för att skydda sin existens, utplåna mänskligheten genom att sätta igång ett kärnvapenkrig som kom att kallas Domedagen. Efter detta inferno som ödelade planeten tog maskinerna över och de överlevande människorna, som gömde sig under jorden, bildade en motståndsgerilla. De leddes av en man vid namn John Connor.

För att se till att rebelledaren inte ska födas, skickar Skynet en terminator, en mordrobot, tillbaka i tiden till år 1984 med uppdrag att döda Johns mor Sarah. Rebellerna å sin sida, skickar tillbaka en egen man för att stoppa terminatorn, Kyle Reese.

När Kyle Reese berättar för människorna vad som ska komma att ske, att Skynet i framtiden har utvecklat ett självmedvetande och att maskinerna har tagit över världen, vill så klart ingen tro honom. Skynet är ju något bra, det är till för att skydda oss. Han låses in och en psykiatriker, som inte kan föreställa sig en sådan framtid, och som alltså genom sin omedvetenhet tjänar Skynet, försöker ”omprogrammera” honom.

Kyle Reese ”omprogrammeras” av psykiatrikern.

Det är som när Patrik Engellau idag varnar för en dystopisk framtid om det välfärdsindustriella komplexet tillåts fortsätta expandera. Kyle Reese kommer från framtiden, han har sett den. Det har Engellau också – i tanken.

Om Engellau är Kyle Reese – mannen som kommer från framtiden – vem är då Skynets terminator? Så här beskrivs mordroboten av Reese:

”Listen. Understand. That Terminator is out there. It can’t be reasoned with, it can’t be bargained with…it doesn’t feel pity of remorse or fear…and it absolutely will not stop.Ever. Until you are dead.”

Vilka passar in på den här beskrivningen? Vilken grupp människor idag är det som beter sig som robotar, som inte går att resonera med, och som har som enda mål att utplåna sina fiender? Det är så klart woke-aktivisterna som har stängt av allt kritiskt tänkande och har som enda mål att förinta, ”cancel”, alla som hotar det välfärdsindustriella komplexet. Woke-aktivisterna, vare sig de kallar sig antirasister, journalister, forskare, AFA eller något annat, har ironiskt nog tagit på sig uppgiften att se till så att de vanliga, arbetande medborgarna fortsätter att sova, det vill säga de fortsätter att vara omedvetna om att de håller på att förlora kontrollen över det välfärdsindustriella komplexet. Woke-robotarna försöker till varje pris upprätthålla illusionen om att komplexet fortfarande bara tjänar sina ursprungliga syften och att det delar samma intresse som den utsugna medelklass som livnär det. ”Välfärdsapparaten”, skriver Engellau ”har etablerat sig som dominerande maktfaktor med kontroll över nationens tänkande”.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Klicka här för att gilla min sida på Facebook.

Mohamed Omar