LARS HÄSSLER: Social-demokraternas nya partiledare ska knäcka gängen! 

Magdalena Andersson vill vända på varje sten för att knäcka gängkriminaliteten. Denna stigande kriminalitet, som delvis är sammankopplad med den islamiska massinvandringen, hotar Sverige som nation. Det finns många stenar att vända, här är några. 

Danmark och Frankrike har sedan en tid börjat ta tag i dessa problem med mycket kraftfulla åtgärder. Sex moskéer och tio radikala föreningar stängs nu i Frankrike då man misstänker att det sprids radikal islamistisk propaganda där. För ett år sedan inledde president Macron en offensiv mot vad han kallade för islamistisk separatism och tidigare i år vann lagen om “anti-separatism” laga kraft. Frankrike stänger nu moskéer på bara misstanken om att de sprider islamistisk propaganda, medan vi i Sverige vet att moskéer sprider islamistisk propaganda. Många av dessa är dock fortfarande öppna och de imamer som dömts till utvisning från Sverige för att de är en fara för rikets säkerhet är fortfarande kvar i landet och kan röra sig fritt.

Johan Westerholm, som driver ledarsidorna.se, har kontakter i Libanon, en stat på väg till upplösning. Ett av de råd han vill vidarebefordra till våra politiska ledare är hans samtal med en av landets ministrar som överlevt ett tjugo år långt inbördeskrig: 
 
Lyd ett råd. Glöm bort det där med rättssäkerhet i några år. Glöm bort det där med mänskliga rättigheter. Ni måste gå in i varje hus och börja uppifrån och ner och rensa i det ni kallar för utanförskapsområden. Om ni vill vara snälla så internera dem på obestämd tid tills de begripit hur man uppför sig men har ni möjlighet så kasta ut dem, oavsett vilket öde som väntar dem. Det kommer bespara er eoner av tid och annat lidande. Tror ni oss inte är det ert problem snarare än ni kan ana. 
 
Detta är tyvärr den nakna sanningen. Gängkriminaliteten och klanerna har redan övertaget över polisen i de så kallade utanförskapsområdena i Sverige och det blir allt svårare att uppehålla ordningen och respekten för rättsväsendet. Skjutningar, sprängningar, rån, våldtäkter, överfall och enorma bidragsbedrägerier fortsätter och regeringen står lamslagen. Jag har tidigare här på DGS tagit upp situationen i Tyskland, där polisen redan förlorat slaget mot klanerna. ”I Berlin finns det områden där kollegorna knappt vågar stoppa en bil, eftersom de vet att de kommer att omringas av 40 eller 50 män. Dessa attacker är ett avsiktligt utmanande av staten. En hemligstämplad polisrapport som läckts avslöjar att ett dussin arabiska klaner styr stadens kriminella undre värld.”  

Vad krävs för att staten skall återta våldsmonopolet i Sverige och i Västeuropa? Svaret har den libanesiska ministern ovan svaret på. För att möta hotet från tusentals organiserade kriminella muslimska invandrare krävs pansarfordon, övervakningskameror, drönare, vattenkanoner och massiva insatser av polis, hemvärn och militär och kanske till och med undantagstillstånd. Frankrike har sedan flera månader infört just undantagstillstånd och tungt beväpnad polis och militär patrullerar gatorna. 

Etablissemangets svar att föra dialog, skapa värdegrund, prata om integration och ösa mer pengar på problemen” kommer aldrig att fungera. Att ställa krav, vilket oppositionen gjort under flera år, som t ex att avskaffa straffrabatterna, inse atträtten att söka asyl inte innebär rätten att bli försörjd eller att få ett nytt hemland, ställa krav på medborgarskap – ingen kriminell bakgrund, kunskap om svenska språket, försörjningsskyldighet och acceptans av svenska vanor och kultur- samt att medborgarskap som tillskansats genom mutor, bedrägeri eller lögner skall kunna återkallas. De som missbrukar Sveriges generösa reglar – med bidrag, fria skolor och bostad – måste inse att Sverige har rätt att ställa krav och att om dessa inte efterföljs väntar allvarliga påföljder. Det som de kriminella invandrarna fruktar mest är utvisning (fängelse ses mest som en merit), ett instrument som Sverige måste använda allt mer för att åtminstone börja få kontroll över situationen.  

Lars Hässler