HITTAT PÅ NÄTET: Hur en huvudlös migrationspolitik drabbar skolbarnen

En socionomkonsult berättar i ett mejl för SD:s europaparlamentariker Jessica Stegrud om hur svenska barn hårdmobbas i skolorna och om de psykiska och sociala konsekvenser som det medför:

”Skolklasser med 99 % invandrare i flera olika städer. Jag reser runt som konsult. Svenska barn blir mobbade och tror att det ska vara så. Vet inget annat. Blir retade med nöff nöff-ljud kallade olika könsord. Hotade med pistoler. Lärare helt slut och avtrubbade. Undervisande Lärare som inte kan svenska men undervisar i svenska. Skrämmande. Långa köer till BUP och stora brister i vården. Enorm brist på familjehem. Etc.

 Större delen av mejlet finns återgivet här

Redaktionen